Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με τη Microsoft
Εισέλθετε ή δημιουργήστε ένα λογαριασμό.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε το λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Επιστρέφει την κατανομή Poisson. Μια συνηθισμένη εφαρμογή της κατανομής Poisson είναι η πρόβλεψη του αριθμού των γεγονότων σε καθορισμένο χρονικό διάστημα, όπως ο αριθμός των αυτοκινήτων που φτάνουν στα διόδια σε 1 λεπτό.

Σημαντικό: Η συνάρτηση αυτή έχει αντικατασταθεί με μία ή περισσότερες νέες συναρτήσεις που ενδέχεται να παρέχουν βελτιωμένη ακρίβεια και των οποίων τα ονόματα αντιπροσωπεύουν καλύτερα τη χρήση τους. Αν και αυτή η συνάρτηση είναι ακόμα διαθέσιμη για συμβατότητα με παλαιότερες εκδόσεις, πρέπει να χρησιμοποιείτε τις νέες συναρτήσεις στο εξής, επειδή αυτή η συνάρτηση μπορεί να μην είναι διαθέσιμη σε μελλοντικές εκδόσεις του Excel.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη νέα συνάρτηση, ανατρέξτε στο θέμα Συνάρτηση POISSON.DIST.

Σύνταξη

POISSON(x;μέση_τιμή;αθροιστική)

Η σύνταξη της συνάρτησης POISSON περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

 • X     Υποχρεωτικό. Ο αριθμός των συμβάντων.

 • Μέση_τιμή     Υποχρεωτικό. Η αναμενόμενη αριθμητική τιμή.

 • Αθροιστική     Υποχρεωτικό. Μια λογική τιμή που καθορίζει τη μορφή της κατανομής πιθανότητας που επιστρέφεται. Εάν το όρισμα αθροιστική είναι TRUE, η συνάρτηση POISSON επιστρέφει την αθροιστική πιθανότητα Poisson ότι ο αριθμός των τυχαίων συμβάντων που συμβαίνουν θα είναι μεταξύ του μηδενός και του x. εάν FALSE, επιστρέφει τη συνάρτηση μάζας πιθανότητας Poisson ότι ο αριθμός των συμβάντων που συμβαίνουν θα είναι ακριβώς x.

Παρατηρήσεις

 • Εάν το όρισμα x δεν είναι ακέραιος, τα δεκαδικά ψηφία περικόπτονται.

 • Εάν κάποιο από τα ορίσματα x ή μέση_τιμή δεν είναι αριθμητικό, η συνάρτηση POISSON επιστρέφει #ΤΙΜΗ! ως τιμή σφάλματος.

 • Εάν x < 0, η συνάρτηση POISSON επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

 • Εάν μέση_τιμή < 0, η συνάρτηση POISSON επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

 • Η συνάρτηση POISSON υπολογίζεται ως εξής.

  Για αθροιστική = FALSE:

  Εξίσωση

  Για αθροιστική =TRUE:

  Εξίσωση

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Δεδομένα

Περιγραφή

2

Αριθμός γεγονότων

5

Αναμενόμενη μέση τιμή

Τύπος

Περιγραφή (αποτέλεσμα)

Α ποτέλεσμα

=POISSON(A2;A3;TRUE)

Αθροιστική πιθανότητα Poisson με τους παραπάνω όρους (0,124652)

0,124652

=POISSON(A2;A3;FALSE)

Συνάρτηση πιθανότητας Poisson με τους παραπάνω όρους (0,084224)

0,084224

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή σε Microsoft Office μέλη του προγράμματος Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×