Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Επιστρέφει την κατανομή Poisson. Μια συνηθισμένη εφαρμογή της κατανομής Poisson είναι η πρόβλεψη του αριθμού των γεγονότων σε καθορισμένο χρονικό διάστημα, όπως ο αριθμός των αυτοκινήτων που φτάνουν στα διόδια σε 1 λεπτό.

Σημαντικό: Η συνάρτηση αυτή έχει αντικατασταθεί με μία ή περισσότερες νέες συναρτήσεις που ενδέχεται να παρέχουν βελτιωμένη ακρίβεια και των οποίων τα ονόματα αντιπροσωπεύουν καλύτερα τη χρήση τους. Αν και αυτή η συνάρτηση είναι ακόμα διαθέσιμη για συμβατότητα με παλαιότερες εκδόσεις, πρέπει να χρησιμοποιείτε τις νέες συναρτήσεις στο εξής, επειδή αυτή η συνάρτηση μπορεί να μην είναι διαθέσιμη σε μελλοντικές εκδόσεις του Excel.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη νέα συνάρτηση, ανατρέξτε στο θέμα Συνάρτηση POISSON.DIST.

Σύνταξη

POISSON(x;μέση_τιμή;αθροιστική)

Η σύνταξη της συνάρτησης POISSON περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

 • X     Υποχρεωτικό. Ο αριθμός των συμβάντων.

 • Μέση_τιμή     Υποχρεωτικό. Η αναμενόμενη αριθμητική τιμή.

 • Αθροιστική     Υποχρεωτικό. Μια λογική τιμή που καθορίζει το είδος της κατανομής πιθανότητας που επιστρέφεται. Εάν το όρισμα αθροιστική είναι TRUE, η συνάρτηση POISSON επιστρέφει την αθροιστική πιθανότητα Poisson ότι ο αριθμός των τυχαίων συμβάντων που θα προκύψουν θα είναι μεταξύ μηδέν και x, Εάν είναι FALSE, επιστρέφει τη συνάρτηση μάζας πιθανότητας Poisson ότι ο αριθμός των συμβάντων που θα προκύψουν θα είναι ακριβώς x.

Παρατηρήσεις

 • Εάν το όρισμα x δεν είναι ακέραιος, τα δεκαδικά ψηφία περικόπτονται.

 • Εάν κάποιο από τα ορίσματα x ή μέση_τιμή δεν είναι αριθμητικό, η συνάρτηση POISSON επιστρέφει #ΤΙΜΗ! ως τιμή σφάλματος.

 • Εάν x < 0, η συνάρτηση POISSON επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

 • Εάν μέση_τιμή < 0, η συνάρτηση POISSON επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

 • Η συνάρτηση POISSON υπολογίζεται ως εξής.

  Για αθροιστική = FALSE:

  Εξίσωση

  Για αθροιστική =TRUE:

  Εξίσωση

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Αν χρειαστεί, μπορείτε να ρυθμίσετε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Δεδομένα

Περιγραφή

2

Αριθμός γεγονότων

5

Αναμενόμενη μέση τιμή

Τύπος

Περιγραφή (αποτέλεσμα)

Α ποτέλεσμα

=POISSON(A2;A3;TRUE)

Αθροιστική πιθανότητα Poisson με τους παραπάνω όρους (0,124652)

0,124652

=POISSON(A2;A3;FALSE)

Συνάρτηση πιθανότητας Poisson με τους παραπάνω όρους (0,084224)

0,084224

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;
Πατώντας "Υποβολή" τα σχόλια σας θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft. Ο διαχειριστής IT θα έχει τη δυνατότητα να συλλέξει αυτά τα δεδομένα. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×