Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να υπολογίσετε ένα ελάχιστο επίπεδο ανοχής για ένα μηχανικό εξάρτημα ή την τεράστια απόσταση μεταξύ δύο γαλαξιών. Για υψώσετε έναν αριθμό σε δύναμη, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση POWER.

Περιγραφή

Επιστρέφει το αποτέλεσμα ενός αριθμού υψωμένου σε δύναμη.

Σύνταξη

POWER(αριθμός; δύναμη)

Η σύνταξη της συνάρτησης POWER περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • Αριθμός    Υποχρεωτικό. Ο αριθμός της βάσης. Μπορεί να είναι οποιοσδήποτε πραγματικός αριθμός.

  • Δύναμη    Υποχρεωτικό. Ο εκθέτης στον οποίο υψώνεται η βάση.

Παρατήρηση

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο εκθετικός τελεστής "^", αντί της συνάρτησης POWER, για να δηλώσει τη δύναμη στην οποία θα υψωθεί η βάση. Για παράδειγμα, 5^2.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Τύπος

Περιγραφή

Α ποτέλεσμα

=POWER(5;2)

5 στο τετράγωνο.

25

=POWER(98,6;3;2)

Το 98,6 υψωμένο στη δύναμη του 3,2.

2401077,222

=POWER(4;5/4)

Το 4 υψωμένο στη δύναμη του 5/4.

5,656854249

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή σε Microsoft Office μέλη του προγράμματος Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×