Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης PPMT στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Επιστρέφει το ποσό αποπληρωμής του αρχικού κεφαλαίου μιας επένδυσης σε μια δεδομένη περίοδο, με βάση περιοδικές, σταθερές πληρωμές και σταθερό επιτόκιο.

Σύνταξη

PPMT(επιτόκιο; περίοδος; αριθμός_περιόδων; παρούσα_αξία; [μελλοντική_αξία]; [τύπος])

Σημείωση: Για πληρέστερη περιγραφή των ορισμάτων της συνάρτησης PPMT, ανατρέξτε στη συνάρτηση PV.

Η σύνταξη της συνάρτησης PPMT περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • Επιτόκιο    Υποχρεωτικό. Το επιτόκιο ανά περίοδο.

  • Περίοδος    Υποχρεωτικό. Καθορίζει την περίοδο και πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 1 και την τιμή του ορίσματος αριθμός_περιόδων.

  • Αριθμός_περιόδων    Υποχρεωτικό. Ο συνολικός αριθμός των περιόδων πληρωμής μιας προσόδου.

  • Παρούσα_αξία    Υποχρεωτικό. Η παρούσα αξία ή το συνολικό ποσό που αντιπροσωπεύει την αξία σήμερα μιας σειράς μελλοντικών πληρωμών.

  • Μελλοντική_αξία    Προαιρετικό. Η μελλοντική αξία ή το υπόλοιπο μετρητών που θέλετε να έχετε μετά την καταβολή της τελευταίας πληρωμής. Εάν παραλειφθεί το όρισμα μελλοντική_αξία, θεωρείται ίσο με 0 (μηδέν), δηλαδή η μελλοντική αξία ενός δανείου είναι 0.

  • Τύπος    Προαιρετικό. Ο αριθμός 0 ή 1 και επισημαίνει πότε πρέπει να καταβάλλονται οι πληρωμές.

Καθορίστε το όρισμα τύπος ίσο με

Αν οι πληρωμές καταβάλλονται

0 ή παράλειψη της τιμής

Στο τέλος της περιόδου

1

Στην αρχή της περιόδου

Παρατηρήσεις

Βεβαιωθείτε για τη συνέπεια των μονάδων που χρησιμοποιούνται στις τιμές των ορισμάτων επιτόκιο και αριθμός_περιόδων. Εάν κάνετε μηνιαίες πληρωμές για ένα τετραετές δάνειο με 12 τοις εκατό ετήσιο επιτόκιο, χρησιμοποιήστε την τιμή 12%/12 για το όρισμα επιτόκιο και την τιμή 4*12 για το όρισμα αριθμός_περιόδων. Εάν έχετε ετήσιες δόσεις για το ίδιο δάνειο, χρησιμοποιήστε 12% για το όρισμα επιτόκιο και 4 για το όρισμα αριθμός_περιόδων.

Παραδείγματα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Αν χρειαστεί, μπορείτε να ρυθμίσετε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Δεδομένα

Περιγραφή ορισμάτων

10%

Ετήσιο επιτόκιο

2

Αριθμός ετών του δανείου

2.000,00 €

Ποσό δανείου

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=PPMT(A2/12; 1; A3*12; A4)

Πληρωμή κεφαλαίου για τον μήνα 1 του δανείου

(75,62 €)

Δεδομένα

Περιγραφή ορισμάτων

8%

Ετήσιο επιτόκιο

10

Αριθμός ετών του δανείου

200.000,00 €

Ποσό δανείου

Τύπος

Περιγραφή (αποτέλεσμα)

Τρέχον αποτέλεσμα

=PPMT(A8; A9; 10; A10)

Πληρωμή κεφαλαίου για το έτος 10 του δανείου

(27.598,05 €)

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;
Πατώντας "Υποβολή" τα σχόλια σας θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft. Ο διαχειριστής IT θα έχει τη δυνατότητα να συλλέξει αυτά τα δεδομένα. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×