Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της RATE στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Επιστρέφει το επιτόκιο μιας προσόδου ανά περίοδο. Η συνάρτηση RATE υπολογίζεται με επαναληπτική μέθοδο και μπορεί να μην έχει λύση ή να έχει πολλές λύσεις. Εάν οι διαδοχικές επιλύσεις της συνάρτησης RATE δεν συγκλίνουν με ακρίβεια της τάξης του 0,0000001 μετά από 20 διαδοχικές προσεγγίσεις, τότε η συνάρτηση RATE επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

Σύνταξη

RATE(αριθμός_περιόδων; πληρωμή; παρούσα_αξία; [μελλοντική_αξία]; [τύπος]; [εκτίμηση])

Σημείωση: Για πληρέστερη περιγραφή των ορισμάτων αριθμός_περιόδων, πληρωμή, παρούσα_αξία, μελλοντική_αξία και τύπος, ανατρέξτε στη συνάρτηση PV.

Η σύνταξη της συνάρτησης RATE περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • Αριθμός_περιόδων    Υποχρεωτικό. Ο συνολικός αριθμός των περιόδων πληρωμής μιας προσόδου.

  • Πληρωμή    Υποχρεωτικό. Η πληρωμή που καταβάλλεται σε κάθε περίοδο και η οποία παραμένει αμετάβλητη κατά τη διάρκεια της προσόδου. Συνήθως, το όρισμα πληρωμή περιλαμβάνει κεφάλαιο και τόκους, αλλά όχι τέλη ή φόρους. Εάν παραλείψετε το όρισμα πληρωμή, πρέπει να συμπεριλάβετε το όρισμα μελλοντική_αξία.

  • Παρούσα_αξία    Υποχρεωτικό. Η παρούσα αξία ή το συνολικό ποσό που αντιπροσωπεύει την αξία σήμερα μιας σειράς μελλοντικών πληρωμών.

  • Μελλοντική_αξία    Προαιρετικό. Η μελλοντική αξία ή το υπόλοιπο μετρητών που θέλετε να έχετε μετά την καταβολή της τελευταίας πληρωμής. Εάν παραλειφθεί το όρισμα μελλοντική_αξία, θεωρείται ίσο με 0 (η μελλοντική αξία ενός δανείου, για παράδειγμα, είναι 0). Εάν παραλείψετε το όρισμα μελλοντική_αξία, πρέπει να συμπεριλάβετε το όρισμα πληρωμή.

  • Τύπος    Προαιρετικό. Ο αριθμός 0 ή 1 και επισημαίνει πότε πρέπει να καταβάλλονται οι πληρωμές.

Καθορίστε το όρισμα τύπος ίσο με

Αν οι πληρωμές καταβάλλονται

0 ή παράλειψη της τιμής

Στο τέλος της περιόδου

1

Στην αρχή της περιόδου

  • Εκτίμηση    Προαιρετικό. Η εκτίμησή σας για το επιτόκιο.

    • Εάν παραλειφθεί το όρισμα εκτίμηση, θεωρείται ίσο με 10%.

    • Εάν η συνάρτηση RATE δεν συγκλίνει, δοκιμάστε διαφορετικές τιμές για το όρισμα εκτίμηση. Η συνάρτηση RATE συνήθως συγκλίνει όταν το όρισμα εκτίμηση έχει τιμή μεταξύ 0 και 1.

Παρατηρήσεις

Βεβαιωθείτε για τη συνέπεια των μονάδων που χρησιμοποιούνται στις τιμές των ορισμάτων εκτίμηση και αριθμός_περιόδων. Εάν κάνετε μηνιαίες πληρωμές για ένα τετραετές δάνειο με 12 τοις εκατό ετήσιο επιτόκιο, χρησιμοποιήστε την τιμή 12%/12 για το όρισμα εκτίμηση και την τιμή 4*12 για το όρισμα αριθμός_περιόδων. Εάν έχετε ετήσιες δόσεις για το ίδιο δάνειο, χρησιμοποιήστε την τιμή 12% για το όρισμα εκτίμηση και την τιμή 4 για το όρισμα αριθμός_περιόδων.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Αν χρειαστεί, μπορείτε να ρυθμίσετε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Δεδομένα

Περιγραφή

4

Έτη δανείου

-200

Μηνιαία πληρωμή

8000

Ποσό δανείου

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=RATE(A2*12; A3; A4)

Μηνιαίο επιτόκιο του δανείου με τους όρους που έχουν καταχωρηθεί στα κελιά A2:A4.

1%

=RATE(A2*12; A3; A4)*12

Ετήσιο επιτόκιο του δανείου με τους ίδιους όρους.

9,24%

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;
Πατώντας "Υποβολή" τα σχόλια σας θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft. Ο διαχειριστής IT θα έχει τη δυνατότητα να συλλέξει αυτά τα δεδομένα. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×