Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση του REPT  σε Microsoft Excel.

Περιγραφή

Επαναλαμβάνει ένα κείμενο δεδομένο αριθμό φορών. Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση REPT, για να συμπληρώσετε ένα κελί με μια επαναλαμβανόμενη συμβολοσειρά κειμένου.

Σύνταξη

REPT(κείμενο; αριθμός_επαναλήψεων)

Η σύνταξη της συνάρτησης REPT περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • Κείμενο    Υποχρεωτικό. Το κείμενο που θέλετε να επαναλάβετε.

  • Αριθμός_επαναλήψεων    Υποχρεωτικό. Ένας θετικός αριθμός που καθορίζει πόσες φορές θα επαναληφθεί το κείμενο.

Παρατηρήσεις

  • Εάν το όρισμα αριθμός_επαναλήψεων είναι 0 (μηδέν), η συνάρτηση REPT επιστρέφει "" (κενό κείμενο).

  • Εάν το όρισμα αριθμός_επαναλήψεων δεν είναι ακέραιος, τα δεκαδικά ψηφία περικόπτονται.

  • Το αποτέλεσμα της συνάρτησης REPT δεν μπορεί να έχει μεγαλύτερο από 32.767 χαρακτήρες, διαφορετικά η συνάρτηση REPT επιστρέφει την τιμή σφάλματος #ΤΙΜΗ!.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=REPT("*-"; 3)

Εμφανίζει έναν αστερίσκο και μια παύλα (*-) 3 φορές.

*-*-*-

=REPT("-";10)

Εμφανίζει μια παύλα (-) 10 φορές.

----------

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή σε Microsoft Office μέλη του προγράμματος Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×