Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης SKEW.P στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Επιστρέφει την ασυμμετρία μιας κατανομής που βασίζεται σε έναν πληθυσμό: ένας χαρακτηρισμός του βαθμού ασυμμετρίας μιας κατανομής, γύρω από τη μέση τιμή.

Σύνταξη

SKEW.P(αριθμός 1; [αριθμός 2];…)

Η σύνταξη της συνάρτησης SKEW.P περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα.

Αριθμός 1, αριθμός 2,…    Ο αριθμός 1 είναι υποχρεωτικός, ενώ οι επόμενοι αριθμοί είναι προαιρετικοί. Τα ορίσματα αριθμός1, αριθμός2,… είναι 1 έως 254 αριθμοί, ονόματα, πίνακες ή αναφορές που περιέχουν αριθμούς για τους οποίους θέλετε την ασυμμετρία πληθυσμού.

Η συνάρτηση SKEW.P χρησιμοποιεί την εξής εξίσωση:

Εξίσωση SKEW.P

Παρατηρήσεις

  • Τα ορίσματα μπορεί να είναι αριθμοί, ονόματα, πίνακες ή αναφορές που περιέχουν αριθμούς.

  • Οι λογικές τιμές και οι παραστάσεις αριθμών με κείμενο που πληκτρολογείτε άμεσα σε μια λίστα ορισμάτων καταμετρώνται.

  • Εάν κάποιο όρισμα πίνακα ή αναφοράς περιέχει κείμενο, λογικές τιμές ή κενά κελιά, οι τιμές αυτές παραβλέπονται. Ωστόσο, περιλαμβάνονται τα κελιά με τιμή μηδέν (0).

  • Η συνάρτηση SKEW.P χρησιμοποιεί την τυπική απόκλιση ενός ολόκληρου πληθυσμού και όχι ενός δείγματος.

  • Εάν τα ορίσματα είναι τιμές που δεν είναι έγκυρες, η συνάρτηση SKEW.P επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

  • Εάν τα ορίσματα χρησιμοποιούν τύπους δεδομένων που δεν είναι έγκυροι, η συνάρτηση SKEW.P επιστρέφει #ΤΙΜΗ! ως τιμή σφάλματος.

  • Εάν τα σημεία δεδομένων είναι λιγότερα από τρία ή η τυπική απόκλιση του δείγματος είναι μηδέν, η συνάρτηση SKEW.P επιστρέφει #ΔΙΑΙΡ./0! ως τιμή σφάλματος.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειάζεται, μπορείτε να ρυθμίσετε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε ολόκληρα τα δεδομένα.

Σύνολο δεδομένων πληθυσμού

3

4

5

2

3

4

5

6

4

7

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=SKEW.P(A2:A11)

Η ασυμμετρία μιας κατανομής με βάση τον πληθυσμό του συνόλου δεδομένων στην περιοχή A2:A11 (0,303193).

0,303193

Αρχή της σελίδας

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με την ποιότητα της μετάφρασης;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×