Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης SUMXMY2 στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Επιστρέφει το άθροισμα των τετραγώνων των διαφορών των αντίστοιχων τιμών σε δύο πίνακες.

Σύνταξη

SUMXMY2(πίνακας_x; πίνακας_y)

Η σύνταξη της συνάρτησης SUMXMY2 περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • Πίνακας_x    Υποχρεωτικό. Ο πρώτος πίνακας ή περιοχή τιμών.

  • Πίνακας_y    Υποχρεωτικό. Ο δεύτερος πίνακας ή περιοχή τιμών.

Παρατηρήσεις

  • Τα ορίσματα πρέπει να είναι είτε αριθμοί είτε ονόματα, πίνακες ή αναφορές που περιέχουν αριθμούς.

  • Εάν κάποιο όρισμα πίνακα ή αναφοράς περιέχει κείμενο, λογικές τιμές ή κενά κελιά, οι τιμές αυτές παραβλέπονται. Ωστόσο, περιλαμβάνονται τα κελιά με τιμή μηδέν.

  • Εάν τα ορίσματα πίνακας_x και πίνακας_y περιέχουν διαφορετικό πλήθος τιμών, η συνάρτηση SUMXMY2 επιστρέφει την τιμή σφάλματος #Δ/Υ.

  • Η εξίσωση για το άθροισμα των τετραγώνων των διαφορών είναι:

    Εξίσωση

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Δεδομένα

Πρώτος πίνακας

Δεύτερος πίνακας

2

6

3

5

9

11

1

7

8

5

7

4

5

4

Τύπος

Περιγραφή (αποτέλεσμα)

Αποτέλεσμα

=SUMXMY2(A3:A9;B3:B9)

Άθροισμα των τετραγώνων των διαφορών των δύο παραπάνω πινάκων (79)

79

=SUMXMY2({2; 3; 9; 1; 8; 7; 5}; {6; 5; 11; 7; 5; 4; 4})

Άθροισμα των τετραγώνων των διαφορών των δύο σταθερών πίνακα (79)

79

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή σε Microsoft Office μέλη του προγράμματος Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×