Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης TDIST στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Επιστρέφει τις ποσοστιαίες μονάδες (πιθανότητα) για την κατανομή t του Student, όπου μια αριθμητική τιμή (x) είναι μια τιμή υπολογισμού της t, για την οποία υπολογίζονται οι ποσοστιαίες μονάδες. Η κατανομή t χρησιμοποιείται για τον έλεγχο υποθέσεων σε σύνολα δεδομένων μικρών δειγμάτων. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη συνάρτηση, αντί να ανατρέξετε σε πίνακα με κρίσιμες τιμές της κατανομής t.

Σημαντικό: Η συνάρτηση αυτή έχει αντικατασταθεί με μία ή περισσότερες νέες συναρτήσεις που ενδέχεται να παρέχουν βελτιωμένη ακρίβεια και των οποίων τα ονόματα αντιπροσωπεύουν καλύτερα τη χρήση τους. Αν και αυτή η συνάρτηση είναι ακόμα διαθέσιμη για συμβατότητα με παλαιότερες εκδόσεις, πρέπει να χρησιμοποιείτε τις νέες συναρτήσεις στο εξής, επειδή αυτή η συνάρτηση μπορεί να μην είναι διαθέσιμη σε μελλοντικές εκδόσεις του Excel.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις νέες συναρτήσεις, ανατρέξτε στο θέμα Συνάρτηση T.DIST.2T και Συνάρτηση T.DIST.RT.

Σύνταξη

TDIST(x;βαθμοί_ελευθερίας;ουρές)

Η σύνταξη της συνάρτησης TDIST περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • X     Υποχρεωτικό. Η αριθμητική τιμή για την οποία θα υπολογιστεί η κατανομή.

  • Βαθμοί_ελευθερίας     Υποχρεωτικό. Ένας ακέραιος αριθμός που αντιπροσωπεύει τους βαθμούς ελευθερίας.

  • Ουρές     Υποχρεωτικό. Καθορίζει τον αριθμό των πλευρών κατανομής που θα επιστραφούν. Εάν ουρές = 1, η συνάρτηση TDIST επιστρέφει την μονόπλευρη κατανομή. Εάν ουρές = 2, η συνάρτηση TDIST επιστρέφει τη δίπλευρη κατανομή.

Παρατηρήσεις

  • Εάν κάποιο από τα ορίσματα δεν είναι αριθμητικό, η συνάρτηση TDIST επιστρέφει #ΤΙΜΗ! ως τιμή σφάλματος.

  • Εάν το όρισμα βαθμοί_ελευθερίας < 1, τότε η συνάρτηση TDIST επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

  • Τα ορίσματα βαθμοί_ελευθερίας και ουρές περικόπτονται, ώστε να αποτελούν ακέραιους αριθμούς.

  • Εάν το όρισμα ουρές έχει τιμή διαφορετική από 1 ή 2, η συνάρτηση TDIST επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

  • Εάν x < 0, η συνάρτηση TDIST επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

  • Εάν το όρισμα ουρές = 1, η συνάρτηση TDIST υπολογίζεται ως TDIST = P( X>x ), όπου X είναι μια τυχαία μεταβλητή που ακολουθεί την κατανομή t. Εάν το όρισμα ουρές = 2, η συνάρτηση TDIST υπολογίζεται ως TDIST = P(|X| >x) = P(X >x ή X <-x).

  • Εφόσον x < 0 δεν επιτρέπεται, για να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση TDIST όταν x < 0, σημειώστε ότι TDIST(-x;βε;1) = 1 – TDIST(x;βε;1) = P(X > -x) και TDIST(-x;βε;2) = TDIST(x;βε;2) = P(|X| > x).

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Αν χρειαστεί, μπορείτε να ρυθμίσετε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Δεδομένα

Περιγραφή

1,959999998

Η τιμή για την οποία θα υπολογιστεί η κατανομή

60

Βαθμοί ελευθερίας

Τύπος

Περιγραφή (αποτέλεσμα)

Αποτέλεσμα

=TDIST(A2;A3;2)

Δίπλευρη κατανομή (0,054644930 ή 5,46 τοις εκατό)

5,46%

=TDIST(A2;A3;1)

Μονόπλευρη κατανομή (0,027322465 ή 2,73 τοις εκατό)

2,73%

Αρχή της σελίδας

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;
Πατώντας "Υποβολή" τα σχόλια σας θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft. Ο διαχειριστής IT θα έχει τη δυνατότητα να συλλέξει αυτά τα δεδομένα. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×