Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με τη Microsoft
Εισέλθετε ή δημιουργήστε ένα λογαριασμό.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε το λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Επιστρέφει το αντίστροφο της δίπλευρης κατανομής t Student.

Σημαντικό: Η συνάρτηση αυτή έχει αντικατασταθεί με μία ή περισσότερες νέες συναρτήσεις που ενδέχεται να παρέχουν βελτιωμένη ακρίβεια και των οποίων τα ονόματα αντιπροσωπεύουν καλύτερα τη χρήση τους. Αν και αυτή η συνάρτηση είναι ακόμα διαθέσιμη για συμβατότητα με παλαιότερες εκδόσεις, πρέπει να χρησιμοποιείτε τις νέες συναρτήσεις στο εξής, επειδή αυτή η συνάρτηση μπορεί να μην είναι διαθέσιμη σε μελλοντικές εκδόσεις του Excel.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις νέες συναρτήσεις, ανατρέξτε στο θέμα Συνάρτηση T.INV.2T ή Συνάρτηση T.INV.

Σύνταξη

TINV(πιθανότητα;βαθμοί_ελευθερίας)

Η σύνταξη της συνάρτησης TINV περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

 • Πιθανότητα     Υποχρεωτικό. Η πιθανότητα που συσχετίζεται με τη δίπλευρη κατανομή t του Student.

 • Βαθμοί_ελευθερίας     Υποχρεωτικό. Ο αριθμός βαθμών ελευθερίας που χαρακτηρίζει την κατανομή.

Παρατηρήσεις

 • Εάν κάποιο από τα ορίσματα δεν είναι αριθμητικό, η συνάρτηση TINV επιστρέφει #ΤΙΜΗ! ως τιμή σφάλματος.

 • Εάν πιθανότητα <= 0 ή πιθανότητα >= 1, η συνάρτηση TINV επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

 • Εάν το όρισμα βαθμοί_ελευθερίας δεν είναι ακέραιος, τα δεκαδικά ψηφία περικόπτονται.

 • Εάν βαθμοί_ελευθερίας < 1, τότε η συνάρτηση TINV επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

 • Η συνάρτηση TINV επιστρέφει τιμή t τέτοια, ώστε P(|X| > t) = πιθανότητα, όπου X είναι μια τυχαία μεταβλητή που ακολουθεί την κατανομή t και P(|X| > t) = P(X < -t ή X > t).

 • Υπάρχει η δυνατότητα επιστροφής μονόπλευρης τιμής t αντικαθιστώντας την πιθανότητα με 2*πιθανότητα. Για πιθανότητα 0,05 και 10 βαθμούς ελευθερίας, η δίπλευρη τιμή υπολογίζεται με TINV(0,05;10), που επιστρέφει 2,228139. Η μονόπλευρη τιμή για την ίδια πιθανότητα και τους βαθμούς ελευθερίας μπορεί να υπολογιστεί με TINV(2*0,05;10), που επιστρέφει 1,812462.

  Σημείωση:  Σε μερικούς πίνακες η πιθανότητα περιγράφεται ως (1-π).

  Με δεδομένη μια τιμή πιθανότητας, η συνάρτηση TINV αναζητά εκείνη την τιμή x τέτοια, ώστε TDIST(x; βαθμοί_ελευθερίας; 2) = πιθανότητα. Επομένως, η ακρίβεια της συνάρτησης TINV εξαρτάται από την ακρίβεια της συνάρτησης TDIST. Η συνάρτηση TINV χρησιμοποιεί τεχνική επαναληπτικής αναζήτησης. Σε περίπτωση που η αναζήτηση δεν συγκλίνει μετά από 100 επαναλήψεις, η συνάρτηση επιστρέφει την τιμή σφάλματος #Δ/Υ.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Δεδομένα

Περιγραφή

0,05464

Πιθανότητα που συνδέεται με τη δίπλευρη κατανομή t του Student

60

Βαθμοί ελευθερίας

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=TINV(A2;A3)

Η τιμή t της κατανομής t του Student με βάση τα ορίσματα των κελιών A2 και A3.

1,96

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή σε Microsoft Office μέλη του προγράμματος Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×