Συναρτήσεις ανυσμάτων ODBC

Η Microsoft Access SQL υποστηρίζει τη χρήση της σύνταξης που καθορίστηκε από το ODBC για συναρτήσεις ανυσμάτων σε ένα ερώτημα διαβίβασης που εκτελείται στον Microsoft SQL Server. Για παράδειγμα, για να επαναφέρετε όλες τις γραμμές όπου η απόλυτη τιμή της αλλαγής στην τιμή ενός αποθέματος ήταν μεγαλύτερη από πέντε, χρησιμοποιήστε το ακόλουθο ερώτημα:

SELECT DailyClose, DailyChange FROM DailyQuote
WHERE {fn ABS(DailyChange)} > 5

Για μια περιγραφή των ορισμάτων και μια πλήρη επεξήγηση της σύνταξης διαφυγής για τη συμπερίληψη συναρτήσεων σε μια πρόταση SQL, ανατρέξτε στο θέμα συναρτήσεις ανυσμάτων.

Συναρτήσεις ανυσμάτων ODBC ανά κατηγορία

Υποστηρίζεται ένα υποσύνολο των συναρτήσεων Text. Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τις συναρτήσεις ανυσμάτων ODBC και τις αντίστοιχες συναρτήσεις Access, εάν υπάρχουν.

Συνάρτηση ODBC (έκδοση ODBC)

Συνάρτηση Access

ASCII (ODBC 1,0)

Η συνάρτηση Asc

BIT_LENGTH (3,0)

(Χωρίς ισοδύναμο)

CHAR (ODBC 1,0)

Συνάρτηση Chr

CONCAT (ODBC 1,0)

(Χρησιμοποιήστε τον τελεστή συνένωσης χαρακτήρων του εμπορικού και (&))

ΔΙΑΦΟΡΆ (ODBC 2,0)

(Χωρίς ισοδύναμο)

ΕΙΣΑΓΩΓΉ (ODBC 1,0)

(Χωρίς ισοδύναμο)

LCASE (ODBC 1,0)

Συνάρτηση LCase

LEFT (ODBC 1,0)

Συνάρτηση Left

ΜΉΚΟς (ODBC 1,0)

Συνάρτηση Len

ΕΝΤΟΠΙΣΜΌς (ODBC 1,0)

Συνάρτηση InStr

LTRIM (ODBC 1,0)

Συναρτήσεις LTrim, RTrim και Trim

OCTET_LENGTH (ODBC 3,0) (χωρίς συνάρτηση ισοδύναμου)

(Χωρίς ισοδύναμο)

ΘΈΣΗ (ODBC 3,0)

Συνάρτηση InStr

ΕΠΑΝΆΛΗΨΗ (ODBC 1,0)

Συνάρτηση string

ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΗ (ODBC 1,0)

Συνάρτηση Replace

RIGHT (ODBC 1,0)

Συνάρτηση Right

RTRIM (ODBC 1,0)

Συναρτήσεις LTrim, RTrim και Trim

SOUNDEX (ODBC 2,0)

(Χωρίς ισοδύναμο)

ΔΙΆΣΤΗΜΑ (ODBC 2,0)

Συνάρτηση Space

ΔΕΥΤΕΡΕΎΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΛΟΣΕΙΡΆ (ODBC 1,0)

Συνάρτηση Mid

UCASE (ODBC 1,0)

Συνάρτηση UCase

Υποστηρίζεται ένα υποσύνολο των μαθηματικών συναρτήσεων. Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τις συναρτήσεις ανυσμάτων ODBC και τις αντίστοιχες συναρτήσεις Access, εάν υπάρχουν.

Συνάρτηση ODBC (έκδοση ODBC)

Συνάρτηση Access

ABS (ODBC 1,0)

Συνάρτηση Abs

ACOS (ODBC 1,0)

(Χωρίς ισοδύναμο)

ΑΣΊΝΗ (ODBC 1,0)

(Χωρίς ισοδύναμο)

ΑΝΏΤΑΤΟ ΌΡΙΟ (ODBC 1,0)

(Χωρίς ισοδύναμο)

ATAN (ODBC 1,0)

Συνάρτηση Atn

ATAN2 (ODBC 2,0)

(Χωρίς ισοδύναμο)

COS (ODBC 1,0)

Συνάρτηση Cos

COT (ODBC 1,0)

(Χωρίς ισοδύναμο)

ΜΟΊΡΕς (ODBC 2,0)

(Χωρίς ισοδύναμο)

EXP (ODBC 1,0)

Συνάρτηση Exp

ΌΡΟΦΟς (ODBC 1,0)

(Χωρίς ισοδύναμο)

MOD (ODBC 1,0)

(Χρησιμοποιήστε τον τελεστή MOD)

LOG (ODBC 1,0)

Συνάρτηση Log

LOG10 (ODBC 2,0)

(Χωρίς ισοδύναμο)

PI (ODBC 1,0)

(Χωρίς ισοδύναμο)

POWER (ODBC 2,0)

(Χωρίς ισοδύναμο)

ΑΚΤΊΝΙΑ (ODBC 2,0)

(Χωρίς ισοδύναμο)

RAND (ODBC 1,0)

Συνάρτηση Rnd

ROUND (ODBC 2,0)

Συνάρτηση Round

SIGN (ODBC 1,0)

Συνάρτηση Sgn

SIN (ODBC 1,0)

Συνάρτηση Sin

SQRT (ODBC 1,0)

Συνάρτηση Sqr

TAN (ODBC 1,0)

Συνάρτηση Tan

ΠΕΡΙΚΟΠΉ (ODBC 2,0)

(Χωρίς ισοδύναμο)

Υποστηρίζεται ένα υποσύνολο των συναρτήσεων Date/Time. Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τις συναρτήσεις ανυσμάτων ODBC και τις αντίστοιχες συναρτήσεις Access, εάν υπάρχουν.

Συνάρτηση ODBC (έκδοση ODBC)

Συνάρτηση Access

CURDATE (ODBC 1,0)

Συνάρτηση Date

CURTIME (ODBC 1,0)

Συνάρτηση Time

CURRENT_DATE (ODBC 3,0)

Συνάρτηση Date

CURRENT_TIME (ODBC 3,0)

Συνάρτηση Time

CURRENT_TIMESTAMP (ODBC 3,0)

Συνάρτηση Time

DAYNAME (ODBC 2,0)

Συνάρτηση WeekdayName

DAYOFMONTH (ODBC 1,0)

Συνάρτηση Day

DAYOFWEEK (ODBC 1,0)

Συνάρτηση Weekday

DAYOFYEAR (ODBC 1,0)

Συνάρτηση DatePart

ΑΠΌΣΠΑΣΜΑ (ODBC 3,0)

Συνάρτηση DatePart

HOUR (ODBC 1,0)

Συνάρτηση Hour

MINUTE (ODBC 1,0)

Συνάρτηση Minute

MONTH (ODBC 1,0)

Συνάρτηση Month

MONTHNAME (ODBC 2,0)

Συνάρτηση MonthName

NOW (ODBC 1,0)

Συνάρτηση Now

ΤΡΊΜΗΝΟ (ODBC 1,0)

Συνάρτηση DatePart

ΔΕΎΤΕΡΟς (ODBC 1,0)

Συνάρτηση Second

TIMESTAMPADD (ODBC 2,0)

Συνάρτηση DateAdd

TIMESTAMPDIFF (ODBC 2,0)

Συνάρτηση DateDiff

WEEK (ODBC 1,0)

Συνάρτηση DatePart

YEAR (ODBC 1,0)

Συνάρτηση Year

Υποστηρίζεται ένα υποσύνολο των συναρτήσεων μετατροπής. Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τις συναρτήσεις ανυσμάτων ODBC και τις αντίστοιχες συναρτήσεις Access, εάν υπάρχουν.

Συνάρτηση ODBC

Συνάρτηση Access

CONVERT

Συναρτήσεις μετατροπής τύπου

Σημείωση    Οι σταθερές συμβολοσειρών μπορούν να μετατραπούν στους ακόλουθους τύπους δεδομένων: SQL_FLOAT, SQL_DOUBLE, SQL_NUMERIC, SQL_INTEGER, SQL_REAL, SQL_SMALLINT, SQL_VARCHAR και SQL_DATETIME. Για να μετατρέψετε μια συμβολοσειρά σε νομισματική μονάδα, χρησιμοποιήστε το SQL_FLOAT. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα ρητή συνάρτηση μετατροπής τύπου δεδομένων.

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×