Συναρτήσεις συμβατότητας (υλικό αναφοράς)

Στο Excel 2010 και τις νεότερες εκδόσεις, αυτές οι συναρτήσεις αντικαταστάθηκαν με νέες συναρτήσεις οι οποίες παρέχουν βελτιωμένη ακρίβεια και έχουν ονόματα που αντιπροσωπεύουν καλύτερα τη χρήση τους.Συνεχίζετε να μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε για συμβατότητα με προηγούμενες εκδόσεις του Excel, αλλά εάν δεν απαιτείται συμβατότητα με προηγούμενες εκδόσεις, καλό θα είναι να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τις νέες συναρτήσεις.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις νέες συναρτήσεις, ανατρέξτε στα θέματα Στατιστικές συναρτήσεις (υλικό αναφοράς) και Συναρτήσεις μαθηματικών και τριγωνομετρίας (υλικό αναφοράς).

Εάν χρησιμοποιείτε το Excel 2007, θα βρείτε αυτές τις συναρτήσεις στις κατηγορίες Στατιστικές ή Μαθηματικές & Τριγωνομετρικές στην καρτέλα Τύποι.

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με μια συνάρτηση, κάντε κλικ στο όνομά της στην πρώτη στήλη.

Συνάρτηση

Περιγραφή

Συνάρτηση BETADIST

Επιστρέφει τη συνάρτηση αθροιστικής κατανομής βήτα

Συνάρτηση BETAINV

Επιστρέφει το αντίστροφο της συνάρτησης αθροιστικής κατανομής για μια καθορισμένη κατανομή βήτα

Συνάρτηση BINOMDIST

Επιστρέφει την πιθανότητα διωνυμικής κατανομής μεμονωμένου όρου

Συνάρτηση CHIDIST

Επιστρέφει τη μονόπλευρη πιθανότητα της κατανομής Χ-τετράγωνο

Συνάρτηση CHIINV

Επιστρέφει το αντίστροφο της μονόπλευρης πιθανότητας της κατανομής Χ-τετράγωνο

Συνάρτηση CHITEST

Επιστρέφει τον έλεγχο της ανεξαρτησίας

Συνάρτηση CONCATENATE

Συνενώνει δύο ή περισσότερες συμβολοσειρές κειμένου σε μία συμβολοσειρά.

Συνάρτηση CONFIDENCE

Επιστρέφει το διάστημα εμπιστοσύνης για τον μέσο ενός πληθυσμού

Συνάρτηση COVAR

Επιστρέφει τη συνδιακύμανση, τον μέσο όρο των γινομένων για ζεύγη αποκλίσεων

Συνάρτηση CRITBINOM

Επιστρέφει τη μικρότερη τιμή, της οποίας η αθροιστική διωνυμική κατανομή είναι μικρότερη ή ίση της τιμής ενός κριτηρίου

Συνάρτηση EXPONDIST

Επιστρέφει την εκθετική κατανομή

Συνάρτηση FDIST

Επιστρέφει την κατανομή πιθανότητας F

Συνάρτηση FINV

Επιστρέφει το αντίστροφο της κατανομής πιθανότητας F

Συνάρτηση FORECAST

Επιστρέφει μια τιμή γραμμικής τάσης

Σημείωση: Στο Excel 2016, αυτή η συνάρτηση έχει αντικατασταθεί από τις νέες Συναρτήσεις πρόβλεψης, αλλά παραμένει διαθέσιμη για λόγους συμβατότητας με προηγούμενες εκδόσεις.

Συνάρτηση FLOOR

Στρογγυλοποιεί προς τα κάτω έναν αριθμό, προς το μηδέν

Συνάρτηση FTEST

Επιστρέφει το αποτέλεσμα ενός ελέγχου F

Συνάρτηση GAMMADIST

Επιστρέφει την κατανομή γάμμα

Συνάρτηση GAMMAINV

Επιστρέφει το αντίστροφο της αθροιστικής κατανομής γάμμα

Συνάρτηση HYPGEOMDIST

Επιστρέφει την υπεργεωμετρική κατανομή

Συνάρτηση LOGINV

Επιστρέφει το αντίστροφο της κανονικής λογαριθμικής αθροιστικής κατανομής

Συνάρτηση LOGNORMDIST

Επιστρέφει την αθροιστική κανονική λογαριθμική κατανομή

Συνάρτηση MODE

Επιστρέφει την πιο κοινή τιμή σε ένα σύνολο δεδομένων

Συνάρτηση NEGBINOMDIST

Επιστρέφει την αρνητική διωνυμική κατανομή

Συνάρτηση NORMDIST

Επιστρέφει την κανονική αθροιστική κατανομή

Συνάρτηση NORMINV

Επιστρέφει το αντίστροφο της κανονικής αθροιστικής κατανομής

Συνάρτηση NORMSDIST

Επιστρέφει την τυπική κανονική αθροιστική κατανομή

Συνάρτηση NORMSINV

Επιστρέφει το αντίστροφο της τυπικής κανονικής αθροιστικής κατανομής

Συνάρτηση PERCENTILE

Επιστρέφει το k εκατοστημόριο των τιμών μιας περιοχής

Συνάρτηση PERCENTRANK

Επιστρέφει την ποσοστιαία κατάταξη μιας τιμής σε ένα σύνολο δεδομένων

Συνάρτηση POISSON

Επιστρέφει την κατανομή Poisson

Συνάρτηση QUARTILE

Επιστρέφει το τεταρτημόριο ενός συνόλου δεδομένων

Συνάρτηση RANK

Επιστρέφει την κατάταξη ενός αριθμού σε μια λίστα αριθμών

Συνάρτηση STDEV

Υπολογίζει την τυπική απόκλιση βάσει ενός δείγματος

Συνάρτηση STDEVP

Υπολογίζει την τυπική απόκλιση βάσει ολόκληρου του πληθυσμού

Συνάρτηση TDIST

Επιστρέφει την κατανομή t του Student

Συνάρτηση TINV

Επιστρέφει το αντίστροφο της κατανομής t του Student

Συνάρτηση TTEST

Επιστρέφει την πιθανότητα που σχετίζεται με έναν έλεγχο t του Student

Συνάρτηση VAR

Υπολογίζει τη διακύμανση βάσει ενός δείγματος

Συνάρτηση VARP

Υπολογίζει τη διακύμανση βάσει ολόκληρου του πληθυσμού

Συνάρτηση WEIBULL

Επιστρέφει την κατανομή Weibull

Συνάρτηση ZTEST

Επιστρέφει τη μονόπλευρη τιμή πιθανότητας ενός ελέγχου z

Σημαντικό: Τα αποτελέσματα του υπολογισμού τύπων και ορισμένων συναρτήσεων φύλλου εργασίας του Excel μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς μεταξύ υπολογιστή Windows με αρχιτεκτονική x86 ή x86-64 και υπολογιστή Windows RT με αρχιτεκτονική ARM. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις διαφορές.

Δείτε επίσης

Συναρτήσεις του Excel (ανά κατηγορία)

Συναρτήσεις του Excel (αλφαβητικά)

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×