Συνεργασία σε πίνακα

Η υποστήριξη για το Office 2010 έληξε στις 13 Οκτωβρίου 2020

Κάντε αναβάθμιση στο Microsoft 365 για να εργαστείτε οπουδήποτε από οποιαδήποτε συσκευή και να συνεχίσετε να λαμβάνετε υποστήριξη.

Αναβάθμιση τώρα

Ένας πίνακας είναι μια κενή σελίδα για σημειώσεις, σχέδια ή εισηγμένες εικόνες όπου οι συμμετέχοντες της σύσκεψης μπορούν να εργαστούν από κοινού. Όταν η σύσκεψη λήξει, μπορείτε να αποθηκεύσετε το προϊόν της συνεργασίας σας.

Τι θέλετε να κάνετε;

Άνοιγμα νέου πίνακα

Για να ανοίξετε έναν πίνακα πρέπει να είστε παρουσιαστής σύσκεψης. Εάν δεν είστε ήδη παρουσιαστής, ο διοργανωτής της σύσκεψης ή οποιοσδήποτε άλλος παρουσιαστής που συμμετέχει στη σύσκεψη μπορεί να σας ορίσει ως παρουσιαστή. Όλοι οι συμμετέχοντες της σύσκεψης, είτε παρουσιαστές είτε συμμετέχοντες μπορούν να εργαστούν στον πίνακα.

 • Στο παράθυρο της σύσκεψης, κάντε κλικ στο μενού Κοινή χρήση και κατόπιν επιλέξτε Νέος πίνακας.
  Ανοίγει ένας κενός πίνακας στο στάδιο της σύσκεψης (δεξιό τμήμα του παραθύρου σύσκεψης) στις οθόνες όλων.

Εάν ένας παρουσιαστής ανοίξει έναν άλλον πίνακα ή αρχίσει μια άλλη δραστηριότητα κοινής χρήσης, ο πίνακας θα κλείσει αυτόματα, αλλά θα είναι διαθέσιμος στη λίστα περιεχομένου ώστε να χρησιμοποιηθεί αργότερα στη σύσκεψη.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη περιεχομένου

Χρησιμοποιήστε τα εργαλεία που βρίσκονται στο κάτω μέρος του πίνακα για να προσθέσετε περιεχόμενο.

Σημείωση:  Στον πίνακα, μπορούν να εργάζονται ταυτόχρονα αρκετοί συμμετέχοντες στη σύσκεψη, όμως κάθε εργαλείο είναι δυνατό να χρησιμοποιείται μόνο από ένα άτομο κάθε φορά.

Κείμενο

Πληκτρολογήστε το

 • Σε έναν νέο πίνακα, μπορείτε απλώς να κάνετε κλικ οπουδήποτε και να αρχίσετε να πληκτρολογείτε. Διαφορετικά, κάντε κλικ πρώτα στο κουμπί Επιλέξτε και πληκτρολογήστε Εργαλείο ''Επιλέξτε και πληκτρολογήστε'' .

 • Επιλέξτε μια γραμματοσειρά και ένα μέγεθος κάνοντας κλικ στο κάτω βέλος που βρίσκεται δίπλα στο κουμπί Επιλέξτε και πληκτρολογήστε, πριν να αρχίσετε την πληκτρολόγηση.

 • Χρησιμοποιήστε το κουμπί Χρώμα Εργαλείο ''Χρώμα'' για να επιλέξετε ένα χρώμα κειμένου πριν να αρχίσετε την πληκτρολόγηση.

Επικολλήστε το

 • Αντιγράψτε στο Πρόχειρο το κείμενο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

 • Κάντε κλικ στον πίνακα που θέλετε να επικολλήσετε το κείμενο και κατόπιν πατήστε CTRL+V.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί Χρώμα Εργαλείο ''Χρώμα'' για να επιλέξετε ένα χρώμα κειμένου πριν να το επικολλήσετε.

Γραμμές, βέλη και σχήματα

 • Κάντε κλικ στο κουμπί Γραμμή Εργαλείο γραμμής και, στη συνέχεια, σχεδιάστε γραμμές ή κάντε κλικ στο κάτω βέλος που βρίσκεται δίπλα στο κουμπί και επιλέξτε ένα άλλο σχήμα.

 • Χρησιμοποιήστε το κουμπί Χρώμα Εργαλείο ''Χρώμα'' για να επιλέξετε ένα χρώμα πριν να αρχίσετε τη σχεδίαση.

Σχεδίαση ή επισήμανση ελεύθερου σχεδίου

 • Κάντε κλικ στο κουμπί Πένα Εργαλείο ''Πένα'' και, στη συνέχεια, αρχίστε να γράφετε ή να σχεδιάζετε σε μαύρο χρώμα ή κάντε κλικ στο κάτω βέλος που βρίσκεται δίπλα στο κουμπί και επιλέξτε ένα άλλο χρώμα πένας ή μια διαφανή "επισήμανση" για τη σχεδίαση.

Βέλος, σημάδι ελέγχου ή σφραγίδα X

 • Κάντε κλικ στο κουμπί Σφραγίδα βέλους Εργαλείο ''Σφραγίδα βέλους'' και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στον πίνακα για να προσθέσετε ένα βέλος ή κάντε κλικ στο κάτω βέλος που βρίσκεται δίπλα στο κουμπί και επιλέξτε το σημάδι ελέγχου ή τη σφραγίδα X.

Εισαγωγή εικόνας

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Εισαγωγή εικόνας Εργαλείο ''Εισαγωγή εικόνας'' , περιηγηθείτε στην εικόνα που θέλετε και κατόπιν κάντε διπλό κλικ πάνω της.

 2. Αλλάξτε το μέγεθος της εισηγμένης εικόνας σύροντας το τρίγωνο στην κάτω δεξιά γωνία της.

Αρχή της σελίδας

Μετακίνηση περιεχομένου

Μπορείτε να επιλέξετε και κατόπιν να μετακινήσετε οτιδήποτε στον πίνακα.

Μετακίνηση ενός αντικειμένου

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλέξτε και πληκτρολογήστε Εργαλείο ''Επιλέξτε και πληκτρολογήστε'' .

 2. Κάντε κλικ στο αντικείμενο που θέλετε να μετακινήσετε.
  Ένα παραλληλόγραμμο επιλογής εμφανίζεται γύρω από το επιλεγμένο αντικείμενο.

 3. Σύρετέ το στη νέα θέση του.

  Σημείωση:  Για πληκτρολογημένο κείμενο, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στη γραμμή στο επάνω μέρος του πλαισίου κειμένου πριν να αρχίσετε να το σέρνετε.

Μετακίνηση διαφόρων αντικειμένων ταυτόχρονα

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλέξτε και πληκτρολογήστε Εργαλείο ''Επιλέξτε και πληκτρολογήστε'' .

 2. Χρησιμοποιήστε το δείκτη του ποντικιού για να σχεδιάσετε ένα πλαίσιο γύρω από οτιδήποτε θέλετε να μετακινήσετε.
  Τα παραλληλόγραμμα επιλογής εμφανίζονται γύρω από τα επιλεγμένα αντικείμενα.

 3. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού σε οποιοδήποτε από τα επιλεγμένα αντικείμενα και, στη συνέχεια, σύρετε την ομάδα στη νέα θέση της.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή του χρώματος του περιεχομένου

Μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα των περισσότερων αντικειμένων αφού τα προσθέσετε στον πίνακα.

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλέξτε και πληκτρολογήστε Εργαλείο ''Επιλέξτε και πληκτρολογήστε'' .

 2. Κάντε κλικ στο αντικείμενο που θέλετε να αλλάξετε. Εάν θέλετε να αλλάξετε διάφορα αντικείμενα στο ίδιο χρώμα, χρησιμοποιήστε το δείκτη του ποντικιού για να σχεδιάσετε ένα πλαίσιο γύρω από όλα αυτά τα αντικείμενα.
  Γύρω από το επιλεγμένο ή τα επιλεγμένα αντικείμενα εμφανίζεται ένα παραλληλόγραμμο επιλογής.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Χρώμα Εργαλείο ''Χρώμα'' και κατόπιν επιλέξτε το χρώμα που θέλετε.

Αρχή της σελίδας

Αναίρεση και επανάληψη της εργασίας σας

Για να αναιρέσετε ή να επαναλάβετε την εργασία σας, κάντε τα εξής:

 • Κάντε κλικ στο βέλος Πρόσθετα εργαλεία και κατόπιν επιλέξτε Αναίρεση ή Επανάληψη.
  Βέλος ''Πρόσθετα εργαλεία''
  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το εργαλείο επανειλημμένα για να μετακινηθείτε προς τα πίσω και προς τα εμπρός στις αλλαγές σας στον πίνακα.

  Σημείωση:  Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη διαδικασία στην εργασία άλλων ατόμων.

Αρχή της σελίδας

Προσδιορισμός του ατόμου που πρόσθεσε ή άλλαξε περιεχόμενο

Για να δείτε ποιος πρόσθεσε ή άλλαξε περιεχόμενο στον πίνακα, κάντε ένα από τα εξής:

 • Για μη κειμενικά στοιχεία στον πίνακα, κρατήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από το περιεχόμενο για να δείτε τις πληροφορίες "Δημιουργήθηκε από" και "Τελευταία τροποποίηση από".

 • Για πληκτρολογημένο κείμενο, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο κείμενο και κατόπιν κρατήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από το συμπαγές παραλληλόγραμμο που εμφανίζεται πάνω από το κείμενο όταν τοποθετείτε το δείκτη του ποντικού σε αυτό.

Αρχή της σελίδας

Κατάδειξη περιεχομένου για να δείξετε σε τι αναφέρεστε

Χρησιμοποιήστε το εργαλείο Δείκτης λέιζερ για να δείξετε στους άλλους συμμετέχοντες της σύσκεψης σε τι αναφέρεστε.

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Δείκτης λέιζερ Δείκτης λέιζερ .

 2. Κάντε κλικ στο αντικείμενο που θέλετε να καταδείξετε και κρατήστε πατημένο το κουμπί του ποντικιού.
  Όλοι θα δουν την μπλε κυλινδρική ένδειξη και το όνομά σας.

Αρχή της σελίδας

Διαγραφή περιεχομένου

Για να διαγράψετε το περιεχόμενο, κάντε τα εξής:

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλέξτε και πληκτρολογήστε Εργαλείο ''Επιλέξτε και πληκτρολογήστε'' .

 2. Επιλέξτε το αντικείμενο ή τα αντικείμενα που θέλετε να διαγράψετε.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Delete.

Αρχή της σελίδας

Μετονομασία του πίνακα

Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να δώσετε ονόματα στους πίνακες κατά τη διάρκεια μιας σύσκεψης, εάν η ομάδα θα περιηγείται μεταξύ αρκετών πινάκων.

 • Κάντε κλικ στο κάτω βέλος που βρίσκεται στο επάνω μέρος του σταδίου, επιλέξτε το βέλος που βρίσκεται δίπλα στον πίνακα που θέλετε να μετονομάσετε και επιλέξτε Μετονομασία.

Αρχή της σελίδας

Αποθήκευση του πίνακα

Αποθηκεύστε τον πίνακα στον υπολογιστή σας για να έχετε πρόσβαση στο προϊόν της συνεργασίας σας μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης.

 • Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση Αποθήκευση με σημειώσεις , πληκτρολογήστε ένα όνομα αρχείου και κατόπιν επιλέξτε Αποθήκευση.

Αρχή της σελίδας

Προσωρινό κλείσιμο του πίνακα

Για να κλείσετε έναν πίνακα που θα θέλετε να χρησιμοποιήσετε ξανά αργότερα, κάντε τα εξής:

 • Στην επάνω δεξιά γωνία του σταδίου, επιλέξτε Διακοπή κοινής χρήσης.
  Ο πίνακας κλείνει, αλλά παραμένει διαθέσιμος για χρήση αργότερα στη σύσκεψη.

Μπορείτε να ανοίξετε ξανά τον πίνακα αργότερα με έναν από τους εξής τρόπους:

 • Εάν το στάδιο είναι ανοιχτό, επιλέξτε Λίστα περιεχομένου και κατόπιν κάντε κλικ στον πίνακα που θέλετε να μοιραστείτε.

 • Εάν το στάδιο είναι κρυφό, κάντε κλικ στο μενού Κοινή χρήση, επιλέξτε Πρόσφατο περιεχόμενο και κάντε κλικ στον πίνακα.

Αρχή της σελίδας

Ιδιωτική προβολή κλειστού πίνακα

Μπορείτε να αναφέρεστε σε έναν κλειστό πίνακα χωρίς να τον χρησιμοποιείτε από κοινού με τους άλλους συμμετέχοντες.

 1. Εάν το στάδιο είναι κρυφό, κάντε κλικ στο μενού Κοινή χρήση και επιλέξτε Εμφάνιση σταδίου.

 2. Στο επάνω μέρος του σταδίου, επιλέξτε Λίστα περιεχομένου, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται δίπλα στον πίνακα που θέλετε να προβάλετε και επιλέξτε Ιδιωτική προβολή.

Αρχή της σελίδας

Οριστική διαγραφή πίνακα

Για να διαγράψετε έναν πίνακα, κάντε τα εξής:

 • Επιλέξτε Λίστα περιεχομένου, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται δίπλα στον πίνακα που θέλετε να διαγράφετε και επιλέξτε Κατάργηση.

Αρχή της σελίδας

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×