Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Skype για επιχειρήσεις για Android

Πολλοί χρήστες πιστεύουν ότι χρησιμοποιώντας ένα εξωτερικό πληκτρολόγιο με συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Skype για επιχειρήσεις για Android μπορούν να εργάζονται πιο αποτελεσματικά. Για χρήστες με προβλήματα κινητικότητας ή όρασης, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου είναι ενδεχομένως πιο εύκολες από τη χρήση της οθόνης αφής. Στο παρόν άρθρο παρατίθενται οι συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Skype για επιχειρήσεις για Android.

Σημειώσεις: 

 • Οι συντομεύσεις σε αυτό το θέμα αναφέρονται στη διάταξη πληκτρολογίου Η.Π.Α. Τα πλήκτρα για άλλες διατάξεις ενδέχεται να μην αντιστοιχούν απόλυτα στα πλήκτρα του πληκτρολογίου Η.Π.Α.

 • Οι εντολές που απαιτούν να πατήστε και να αφήσετε πολλά πλήκτρα μαζί υποδεικνύονται με το σύμβολο συν (+). Εντολές που απαιτούν να πατήσετε πολλά πλήκτρα με τη σειρά επισημαίνονται με κόμμα (,).

Σε αυτό το θέμα

Συντομεύσεις που χρησιμοποιούνται συχνά

Εδώ δίνονται οι συντομεύσεις πληκτρολογίου που χρησιμοποιούνται πιο συχνά στο Skype για επιχειρήσεις για Android. Χρησιμοποιήστε αυτές τις συντομεύσεις για να περιηγηθείτε μόνο με το πληκτρολόγιο.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση στις περιοχές ή σε μεμονωμένα στοιχεία ελέγχου σε μια οθόνη, σε μια λίστα ή σε μια κάρτα επαφής

Πλήκτρο Tab (προς τα εμπρός) ή Shift+Tab (προς τα πίσω)

Μετακίνηση στα στοιχεία σε ένα μενού ή σε ένα πλαϊνό παράθυρο

Πλήκτρο επάνω βέλους ή πλήκτρο κάτω βέλους

Μετακίνηση μέσα σε λίστες, όπως λίστες επαφών, από το ένα στοιχείο στο άλλο

Πλήκτρα βέλους

Επιλέξτε ένα στοιχείο

Enter

Κλείσιμο ενός μενού ή μιας κατάστασης λειτουργίας

Esc ή Πίσω

Ενεργοποίηση και χρήση του προγράμματος ανάγνωσης οθόνης TalkBack

Το Skype για επιχειρήσεις για Android λειτουργεί με το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης TalkBack. Όταν το Android TalkBack είναι ενεργοποιημένο, θα ακούτε μια προφορική περιγραφή για κάθε στοιχείο που αγγίζετε, επιλέγετε ή ενεργοποιείτε στη συσκευή σας. Σε αυτά τα στοιχεία περιλαμβάνονται οι εντολές, οι θέσεις, το εναλλακτικό κείμενο και τα περιεχόμενα των οθονών και των μενού του Skype για επιχειρήσεις.

Ενεργοποίηση του TalkBack

 1. Στην αρχική οθόνη της κινητής συσκευή σας, πατήστε Ρυθμίσεις.

 2. Πατήστε Προσβασιμότητα.

 3. Πατήστε TalkBack.

 4. Πατήστε το ρυθμιστικό στη θέση Ενεργοποίηση.

 5. Πατήστε OK.

Περιήγηση στο TalkBack με τη χρήση κινήσεων

Όταν το TalkBack είναι ενεργοποιημένο, για να βρείτε εντολές, τοποθεσίες και περιεχόμενο, σύρετε το δάχτυλό σας κατά μήκος της οθόνης. Για να επιλέξετε ή να ενεργοποιήσετε μια εντολή ή άλλο στοιχείο της οθόνης, πατήστε δύο φορές. Για να κάνετε κύλιση προς τα επάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά, χρησιμοποιήστε δύο δάχτυλα για σάρωση σε αυτή την κατεύθυνση.

Απενεργοποίηση του TalkBack

 1. Για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη, πατήστε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές το κουμπί Αρχική σελίδα του Android.

 2. Στην αρχική οθόνη, μετακινήστε την εστίαση στο κουμπί Ρυθμίσεις και πατήστε δύο φορές.

 3. Μετακινηθείτε προς τα κάτω στην οθόνη, στην περιοχή Σύστημα, μέχρι να ακούσετε "Προσβασιμότητα" και πατήστε δύο φορές.

 4. Στην οθόνη Προσβασιμότητα, μετακινήστε την εστίαση στην εντολή TalkBack, που συνήθως είναι η πρώτη εντολή. Θα ακούσετε τη φράση "TalkBack, Ενεργοποίηση". Πατήστε δύο φορές.

 5. Μεταβείτε στον διακόπτη Ενεργοποίηση και πατήστε. Θα ακούσετε "Ειδοποίηση, Διακοπή TalkBack".

 6. Μεταβείτε στο κουμπί OK και πατήστε.

Για να μάθετε περισσότερα και να λάβετε μια κατεύθυνση στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του Skype για επιχειρήσεις για Android σχετικά με τη χρήση κινήσεων, τη χρήση πρόσθετων συντομεύσεων πληκτρολογίου με το TalkBack και τη ρύθμιση των προτιμήσεων στο TalkBack, ανατρέξτε στην ενότητα Γρήγορα αποτελέσματα χρήσης του TalkBack μαζί με το Skype για επιχειρήσεις για Android. Για λεπτομέρειες σχετικά με την εργασία με το TalkBack, συμπεριλαμβανομένων των συντομεύσεων πληκτρολογίου του TalkBack, μεταβείτε στην ενότητα Γρήγορα αποτελέσματα στο Android με το TalkBack.

Περιήγηση στην κύρια οθόνη

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Ανοίξτε την οθόνη Συσκέψεις ή Επαφές από την κύρια οθόνη

Για να μετακινήσετε την εστίαση στην επιλογή Προβολή λίστας συσκέψεων, πατήστε το πλήκτρο Tab ή ένα από τα πλήκτρα με βέλη και έπειτα το Enter.

Ανοίξτε την οθόνη Επαφές από την κύρια οθόνη

Το πλήκτρο Tab έως ότου η εστίαση μεταβεί στο κουμπί Προβολή λίστας συσκέψεων, πατήστε το πλήκτρο με το δεξιό βέλος έως ότου η εστίαση μεταβεί στο κουμπί Προβολή επαφών και οθόνης διαχείρισης επαφών και έπειτα πατήστε το Enter.

Ανοίξτε μια πρόσφατη συνομιλία από την κύρια οθόνη

Για να μετακινήσετε την εστίαση στο όνομα της επαφής και τη συνομιλία στην ενότητα Πρόσφατες συνομιλίες, πατήστε το πλήκτρο με το κάτω βέλος ή με το πάνω βέλος και έπειτα πατήστε το Enter.

Εργασία με επαφές

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Αναζήτηση ενός ατόμου στον κατάλογο της εταιρείας στην κύρια οθόνη

Για να μετακινήσετε την εστίαση στο πλαίσιο Αναζήτηση στον κατάλογο της εταιρείας, πατήστε το πλήκτρο Tab ή ένα από τα πλήκτρα με βέλη και έπειτα το Enter. Στην οθόνη Αναζήτηση ατόμων, για να μετακινήσετε την εστίαση στο πλαίσιο Αναζήτηση ατόμων, πατήστε το πλήκτρο Tab. Πληκτρολογήστε το όνομα του ατόμου που αναζητάτε. Για να επιλέξετε το άτομο, πατήστε το πλήκτρο με το κάτω βέλος έως ότου ακούσετε το όνομα του ατόμου. Για να ανοίξετε την κάρτα επαφής του ατόμου, πατήστε το Enter.

Άνοιγμα κάρτας επαφής από την οθόνη Επαφές

Για να μετακινήσετε την εστίαση στην επαφή, πατήστε το πλήκτρο Tab ή ένα από τα πλήκτρα με βέλη και έπειτα το Enter.

Εισαγωγή εντολών κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ή περιόδου λειτουργίας συνομιλίας

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Πραγματοποίηση κλήσης βίντεο ή ήχου, ή έναρξη περιόδου λειτουργίας συνομιλίας από μια κάρτα επαφής

Για να μετακινήσετε την εστίαση στο κουμπί Κλήση βίντεο, Κλήση ήχου ή Συνομιλία, πατήστε το πλήκτρο Tab και έπειτα πατήστε το Enter.

Θέση μιας εξερχόμενης συνομιλίας με ήχο σε αναμονή

Για να μετακινήσετε την εστίαση στο κουμπί Περισσότερες επιλογές, πατήστε το πλήκτρο Tab και έπειτα πατήστε το Enter. Με την εστίαση στην εντολή Αναμονή, πατήστε το Enter.

Συνέχιση μιας συνομιλίας με ήχο που βρίσκεται σε αναμονή

Για να μετακινήσετε την εστίαση στο κουμπί Συνέχιση, πατήστε το πλήκτρο Tab και έπειτα πατήστε το Enter.

Έναρξη ή διακοπή βίντεο σε μια κλήση ή σύσκεψη

Ctrl+Shift+Enter

Τερματισμός κλήσης ήχου ή βίντεο

Για να μετακινήσετε την εστίαση στην εντολή Τερματισμός κλήσης, πατήστε το πλήκτρο Tab και έπειτα πατήστε το Enter.

Κλείσιμο των οθονών και του Skype για επιχειρήσεις για Android

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Κλείσιμο κάρτας επαφής ή άλλης οθόνης και άνοιγμα της προηγούμενης οθόνης

Πλήκτρο Esc ή Πίσω

Μετάβαση από το Skype για επιχειρήσεις στην κεντρική οθόνη Android

Esc

Αποσύνδεση από το Skype για επιχειρήσεις για Android από την κύρια οθόνη

Για να μετακινήσετε την εστίαση στο κουμπί Προβολή μενού ρυθμίσεων προφίλ, πατήστε το πλήκτρο Tab ή Shift+Tab και έπειτα πατήστε το Enter. Για να μετακινήσετε την εστίαση στην εντολή Αποσύνδεση, πατήστε το πλήκτρο Tab και έπειτα πατήστε το Enter.

Δείτε επίσης

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Skype για επιχειρήσεις χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Έναρξη χρήσης του TalkBack μαζί με το Skype για επιχειρήσεις για Android

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×