Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Συντομεύσεις πληκτρολογίου και προσβασιμότητα στο Power View στο SharePoint

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Αυτό το άρθρο καθορίζει τις συντομεύσεις πληκτρολογίου και άλλες δυνατότητες προσβασιμότητας του Power View στον SharePoint Server, ενός πρόσθετου των Υπηρεσιών αναφοράς του SQL Server 2012 Service Pack 1 (SP 1) για Microsoft SharePoint Server 2010 και 2013.

Υπάρχουν δύο εκδόσεις του Power View: το Power View στο Excel 2013 και το Power View στο SharePoint 2013. Οι συντομεύσεις σε αυτό το θέμα ισχύουν για το Power View στο SharePoint 2013.

Σημειώσεις: Το Power View υποστηρίζει:

 • Τα περισσότερα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης τρίτων κατασκευαστών.

 • Υψηλή αντίθεση.

Σε αυτό το άρθρο

Γενική περιήγηση

Περιήγηση μέσα στην κορδέλα

Καρτέλες κορδέλας

Περιεχόμενα καρτέλας κορδέλας

Στοιχεία ελέγχου κορδέλας

Ομάδες κορδέλας

Συμβουλές πλήκτρων κορδέλας

Άλλα πλήκτρα περιήγησης στην κορδέλα

Περιήγηση για προβολές

Περιήγηση στη λίστα πεδίων

Περιήγηση σε πίνακα και μήτρα

Περιήγηση σε γράφημα

Περισσότερες πληροφορίες

Γενική περιήγηση

Αυτή η ενότητα εξετάζει λεπτομερώς τα πλήκτρα για τη μετακίνηση από το πρόγραμμα περιήγησης στο Power View in SharePoint, τη μετακίνηση στα διάφορα τμήματα του Power View και τη μετακίνηση μεταξύ των αντικειμένων στην προβολή. Σε γενικές γραμμές, η προσθήκη του πλήκτρου Shift αντιστρέφει την πρόοδο μέσω μιας σειράς.

Ενέργεια

Λειτουργία πλήκτρων

Μεταφορά της εστίασης από το πρόγραμμα περιήγησης στο Power View.

Tab (Shift + Tab)

Μέσα στο Power View, μετακινήστε την εστίαση στο επόμενο στοιχείο κελιού του Power View (π.χ., από την κορδέλα στη λίστα πεδίων, από εκεί στην προβολή ή το αντίστροφο).

Ctrl + F6 (Shift + Ctrl + F6)

Στην προβολή, μετακινήστε την εστίαση στο επόμενο (ή το προηγούμενο) στοιχείο αναφοράς.

Tab (Shift + Tab)

Η μετακίνηση με το πλήκτρο tab ανάμεσα στα στοιχεία της προβολής μετακινεί επίσης την εστίαση από το εξωτερικό ενός στοιχείου αναφοράς, μέσα στα τμήματα του στοιχείου (για παράδειγμα, τα κελιά ενός πίνακα, τη σειρά ενός γραφήματος ή ένα μικρό πολλαπλάσιο), στη συνέχεια, στις επιλογές ταξινόμησης και έπειτα στο αναδυόμενο κουμπί των στοιχείων αναφοράς που το υποστηρίζουν.

Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να δείτε την εστίαση να μετακινείται στο τμήμα που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter ή το πλήκτρο διαστήματος.

Περιήγηση μέσα στην κορδέλα

Καρτέλες κορδέλας

Κάθε φορά που η εστίαση μετακινείται στην κορδέλα τότε μεταφέρεται επίσης και στην τρέχουσα ενεργή καρτέλα της κορδέλας, από προεπιλογή.

Ενέργεια

Λειτουργία πλήκτρων

Μετακίνηση της εστίασης στην επόμενη καρτέλα της κορδέλας (π.χ., από την καρτέλα Κεντρική στην καρτέλα Διάταξη σελίδας).

Δεξιό βέλος

Μετακίνηση της εστίασης στην επόμενη καρτέλα της κορδέλας (π.χ., από την καρτέλα Κεντρική στην καρτέλα Διάταξη σελίδας).

Αριστερό βέλος

Περιεχόμενα καρτέλας κορδέλας

Ενέργεια

Λειτουργία πλήκτρων

Μετακίνηση της εστίασης στο πρώτο στοιχείο ελέγχου  της τρέχουσας καρτέλας της κορδέλας.

Κάτω βέλος ή πλήκτρο Tab

Μετακίνηση της εστίασης από τα στοιχεία ελέγχου της καρτέλας στην κορδέλα στην ίδια την καρτέλα.

Επάνω βέλος

Στοιχεία ελέγχου κορδέλας

Ενέργεια

Λειτουργία πλήκτρων

Μετακίνηση της εστίασης στο επόμενο στοιχείο ελέγχου  της τρέχουσας καρτέλας της κορδέλας.

Δεξιό βέλος ή πλήκτρο Tab

Μετακίνηση της εστίασης στο προηγούμενο στοιχείο ελέγχου  της τρέχουσας καρτέλας της κορδέλας.

Αριστερό βέλος ή Shift + Tab

Ομάδες κορδέλας

Ενέργεια

Λειτουργία πλήκτρων

Μετακίνηση της εστίασης στην επόμενη (ή την προηγούμενη) ομάδα στοιχείων ελέγχου της τρέχουσας καρτέλας της κορδέλας.

Ctrl + δεξιό βέλος (Ctrl + αριστερό βέλος)

Σημείωση: Μετακίνηση σε μια ομάδα στοιχείων ελέγχου που ορίζει την εστίαση στο πρώτο στοιχείο ελέγχου της ομάδας.

Συμβουλές πλήκτρων κορδέλας

Ο συνδυασμός πλήκτρων Ctrl + F8 εμφανίζει συμβουλές πλήκτρων κορδέλας, ανεξάρτητα από το στοιχείο ή το στοιχείο ελέγχου στο οποίο βρίσκεται η εστίαση τη συγκεκριμένη στιγμή. Επιπλέον, οι συμβουλές πλήκτρων κορδέλας εμφανίζονται αυτόματα κάθε φορά που η κορδέλα βρίσκεται στην εστίαση πληκτρολογίου.

Ενέργεια

Λειτουργία πλήκτρων

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των συμβουλών πλήκτρων της κορδέλας.

Ctrl + F8

Άλλα πλήκτρα μετακίνησης της κορδέλας

Ενέργεια

Λειτουργία πλήκτρων

Εκτελέστε την προεπιλεγμένη ενέργεια για την ομάδα στοιχείων ελέγχου, ανεξάρτητα από το ποιο στοιχείο ελέγχου έχει την εστίαση.

Πλήκτρο Enter

Εκτέλεση της ενέργειας του στοιχείου ελέγχου με την εστίαση.

Πλήκτρο διαστήματος

Περιήγηση για προβολές

Ενέργεια

Λειτουργία πλήκτρων

Μετάβαση της εστίασης στην προηγούμενη προβολή

Επάνω βέλος ή πλήκτρο Page Up

Μετάβαση της εστίασης στην επόμενη προβολή

Κάτω βέλος ή πλήκτρο Page Down

Μετάβαση της εστίασης στην πρώτη προβολή

Home

Μετάβαση της εστίασης στην τελευταία προβολή

End

Νέα προβολή

Ctrl+M

Διαγραφή προβολής (με την εστίαση στην περιοχή προβολής)

Del

Δημιουργία διπλότυπης προβολής

Ctrl+Shift+M

Αναδιάταξη προβολών: Μετακίνηση της επιλεγμένης προβολής επάνω/κάτω

Ctrl+επάνω/κάτω βέλος

Μετακίνηση/επιλογή προβολής (με την εστίαση στην περιοχή προβολής)

Επάνω/κάτω βέλος

Περιήγηση στη λίστα πεδίων

Ενέργεια

Λειτουργία πλήκτρων

Γενικά

Μετακίνηση εντός/εκτός της λίστας πεδίων

Ctrl+F6, Shift+Ctrl+F6

Μετακίνηση μεταξύ λίστας πεδίων και περιοχών πεδίων

Tab, Shift+Tab

Ενότητα "Πεδία" της λίστας πεδίων

Μετάβαση στον προηγούμενο/επόμενο πίνακα ή πεδίο

Επάνω, κάτω βέλος

Μετάβαση στον πρώτο/τελευταίο πίνακα ή πεδίο

Home, End

Ανάπτυξη/σύμπτυξη ενός πίνακα

Αριστερό, δεξιό βέλος

Επιλογή/κατάργηση μιας επιλογής πεδίου

Πλήκτρο διαστήματος

Προσθήκη/κατάργηση όλων των προεπιλεγμένων πεδίων ενός πίνακα

Πλήκτρο διαστήματος

Εμφάνιση αναπτυσσόμενου μενού

Shift+Enter

Ενότητα "Διάταξη" της λίστας πεδίων

Μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο πεδίο μέσα σε μια περιοχή πεδίων

Επάνω, κάτω βέλος

Μετάβαση του επιλεγμένου πεδίου στην προηγούμενη/επόμενη θέση μέσα στην ενότητα διάταξης

Ctrl+επάνω βέλος, Ctrl+κάτω βέλος

Κατάργηση πεδίου

Shift+Enter

Περιήγηση σε πίνακα και μήτρα

Ενέργεια

Λειτουργία πλήκτρων

Εισαγωγή πίνακα ή μήτρας

Πλήκτρο Tab και έπειτα πλήκτρο Enter

Αλλαγή μεγέθους ενός πίνακα ή μήτρας

Shift + Ctrl + πλήκτρα βέλους

Μετακίνηση της εστίασης επάνω/κάτω κατά ένα κελί (σε όλα τα κελιά όλων των περιοχών)

Επάνω/κάτω βέλος

Μετακίνηση της εστίασης αριστερά/δεξιά κατά ένα κελί (σε όλα τα κελιά όλων των περιοχών)

Αριστερό/δεξιό βέλος

Μετακίνηση της εστίασης και προβολή στο πρώτο κελί της τρέχουσας σειράς (για κάθε περιοχή της μήτρας)

Home

Μετακινεί την εστίαση και προβάλλει το τελευταίο κελί της τρέχουσας σειράς (για κάθε περιοχή της μήτρας)

End

Περιήγηση σε γράφημα

Ενέργεια

Λειτουργία πλήκτρων

Επιλογή ενός γραφήματος στην προβολή και μετακίνηση στα τμήματα του γραφήματος με αυτήν τη σειρά.

 1. Σχεδίαση γραφήματος

 2. Υπόμνημα

 3. Ταξινόμηση κατά πεδίο

 4. Ταξινόμηση κατά αύξουσα ή φθίνουσα σειρά

 5. Φίλτρο

 6. Έξοδος

Tab

Όταν το τμήμα σχεδίασης γραφήματος του γραφήματος είναι σε εστίαση, μετακινηθείτε στα δεδομένα του γραφήματος με αυτήν τη σειρά.

 1. Σχεδίαση γραφήματος

 2. Μια ολόκληρη σειρά σημείων δεδομένων (μπλοκ δεδομένων για γραφήματα στηλών ή ράβδων)

 3. Κάθε σημείο δεδομένων σε αυτήν τη σειρά

 4. Μία άλλη ολόκληρη σειρά σημείων δεδομένων

 5. Κάθε σημείο δεδομένων σε αυτήν τη σειρά

Δεξιό/αριστερό βέλος

Όταν το τμήμα σχεδίασης γραφήματος του γραφήματος είναι σε εστίαση, μετακινηθείτε στα δεδομένα του γραφήματος με αυτήν τη σειρά.

 1. Σχεδίαση γραφήματος

 2. Μία ολόκληρη σειρά σημείων δεδομένων τη φορά

Επάνω/κάτω βέλος

Αλλαγή μεγέθους γραφήματος

Shift + Ctrl + πλήκτρα βέλους

Επιλογή ή κατάργηση επιλογής ενός σημείου δεδομένων (απλό κλικ)

Πλήκτρο διαστήματος ή Enter

Κύλιση επάνω στο επόμενο σύνολο σημείων δεδομένων

Page Up

Κύλιση κάτω στο επόμενο σύνολο σημείων δεδομένων

Page Down

Κύλιση αριστερά στο επόμενο σύνολο σημείων δεδομένων

Ctrl + Page Up

Κύλιση δεξιά στο επόμενο σύνολο σημείων δεδομένων

Ctrl + Page Down

Μετακίνηση της εστίασης στο πρώτο σύνολο σημείων δεδομένων (κατακόρυφο)

Home

Μετακίνηση της εστίασης στο τελευταίο σύνολο σημείων δεδομένων (κατακόρυφο)

End

Μετακίνηση της εστίασης στο 1ο σύνολο σημείων δεδομένων (οριζόντιο)

Ctrl + Home

Μετακίνηση της εστίασης στο τελευταίο σύνολο σημείων δεδομένων (οριζόντιο)

Ctrl + End

Μεγέθυνση άξονα* (25% τη φορά, με στοίχιση στο κέντρο)

Ctrl + επάνω βέλος ή Ctrl + δεξιό βέλος

Σμίκρυνση άξονα

Ctrl + κάτω βέλος ή Ctrl + αριστερό βέλος

* Η μεγέθυνση άξονα είναι για έναν συνεχή άξονα (για παράδειγμα, έτος ή ημερομηνία). Μπορείτε να αλλάξετε έναν άξονα σε συνεχή άξονα στην κορδέλα. Στην καρτέλα περιεχομένου Εργαλεία γραφήματος, στην καρτέλα Διάταξη κάντε κλικ στην επιλογή Τύπος και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Συνεχής.

Περισσότερες πληροφορίες

Power View: Εξερεύνηση, απεικόνιση και παρουσίαση των δεδομένων σας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×