Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Excel

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Excel

Πολλοί χρήστες θεωρούν ότι η χρήση ενός εξωτερικού πληκτρολογίου με συντομεύσεις πληκτρολογίου για Excel τους βοηθά να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά. Για χρήστες με προβλήματα κινητικότητας ή όρασης, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου είναι ενδεχομένως πιο εύκολες από τη χρήση της οθόνης αφής και αποτελούν μια σημαντική εναλλακτική της χρήσης του ποντικιού. 

Σημειώσεις: 

 • Οι συντομεύσεις σε αυτό το θέμα αναφέρονται στη διάταξη πληκτρολογίου Η.Π.Α. Τα πλήκτρα για άλλες διατάξεις ενδέχεται να μην αντιστοιχούν απόλυτα στα πλήκτρα του πληκτρολογίου Η.Π.Α.

 • Το σύμβολο συν (+) σε μια συντόμευση σημαίνει ότι πρέπει να πατήσετε πολλά πλήκτρα ταυτόχρονα.

 • Ένα σύμβολο με κόμματα (,) σε μια συντόμευση σημαίνει ότι πρέπει να πατήσετε πολλά πλήκτρα με τη σειρά.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται οι συντομεύσεις πληκτρολογίου, τα πλήκτρα λειτουργιών και ορισμένα άλλα συνηθισμένα πλήκτρα συντόμευσης στο Excel για Windows.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Συντομεύσεις που χρησιμοποιούνται συχνά

Αυτός ο πίνακας παραθέτει λίστα με τις συντομεύσεις που χρησιμοποιούνται συχνότερα στο Excel.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Κλείσιμο βιβλίου εργασίας

Ctrl+W

Άνοιγμα βιβλίου εργασίας

Ctrl+O

Μετάβαση στην Κεντρική καρτέλα

Alt+Κ

Αποθήκευση βιβλίου εργασίας

Ctrl+S

Αντιγραφή

Ctrl+C

Επικόλληση

Ctrl+V

Αναίρεση

Ctrl+Z

Κατάργηση περιεχομένων κελιού

Delete

Επιλογή χρώματος γεμίσματος

Alt+Κ, ΚΣ

Αποκοπή

Ctrl+X

Μετάβαση στην καρτέλα Εισαγωγή

Alt+Ζ

Έντονη γραφή

Ctrl+B

Στοίχιση στο κέντρο περιεχομένων κελιού

Alt+Κ, Κ

Μετάβαση στην καρτέλα Διάταξη σελίδας

Alt+P

Μετάβαση στην καρτέλα Δεδομένα

Alt+Ν

Μετάβαση στην καρτέλα Προβολή

Alt+Θ

Άνοιγμα μενού περιβάλλοντος

Shift+F10 ή

πλήκτρο περιβάλλοντος

Προσθήκη περιγραμμάτων

Alt+Κ, ΖΠ

Διαγραφή στήλης

Alt+Κ, ΔΔ, Τ

Μετάβαση στην καρτέλα Τύπος

Alt+M

Απόκρυψη των επιλεγμένων γραμμών

Ctrl+9

Απόκρυψη των επιλεγμένων στηλών

Ctrl+0

Αρχή της σελίδας

Συντομεύσεις πληκτρολογίου της κορδέλας

Οι επιλογές που σχετίζονται με τις ομάδες της κορδέλας σε καρτέλες. Για παράδειγμα, στην κεντρική καρτέλα, η ομάδα " αριθμός " περιλαμβάνει την επιλογή " μορφή αριθμών ". Πατήστε το πλήκτρο ALT για να εμφανίσετε τις συντομεύσεις της κορδέλας, που ονομάζεται συμβουλές πλήκτρων, ως γράμματα σε μικρές εικόνες δίπλα στις καρτέλες και επιλογές, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Συμβουλές πλήκτρων κορδέλας του Excel

Μπορείτε να συνδυάσετε τις βασικές συμβουλές με το πλήκτρο ALT για να κάνετε συντομεύσεις που λέγονται πλήκτρα πρόσβασης για τις επιλογές της κορδέλας. Για παράδειγμα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + H για να ανοίξετε την κεντρική καρτέλα και το συνδυασμό πλήκτρων ALT + Q για να μεταβείτε στο πεδίο "πληροφορίες" ή "Αναζήτηση ". Πατήστε ξανά το συνδυασμό πλήκτρων ALT για να δείτε το συμβουλές πλήκτρων συντόμευσης για τις επιλογές για την επιλεγμένη καρτέλα.

Στο Office 2013 και Office 2010, οι περισσότερες από τις παλιές συντομεύσεις του μενού ALT Key εξακολουθούν να λειτουργούν. Ωστόσο, πρέπει να γνωρίζετε την πλήρη συντόμευση. Για παράδειγμα, πατήστε το πλήκτρο ALT και, στη συνέχεια, πατήστε ένα από τα παλιά πλήκτρα μενού E (επεξεργασία), V (προβολή), I (εισαγωγή) και ούτω καθεξής. Μια ειδοποίηση αναδύεται λέγοντας ότι χρησιμοποιείτε ένα πλήκτρο πρόσβασης από μια παλαιότερη έκδοση του Microsoft Office. Εάν γνωρίζετε ολόκληρη την ακολουθία πλήκτρων, προχωρήστε και χρησιμοποιήστε την. Εάν δεν γνωρίζετε την ακολουθία, πατήστε το πλήκτρο ESC και χρησιμοποιήστε τις συμβουλές πλήκτρων.

Χρήση των πλήκτρων πρόσβασης για τις καρτέλες της κορδέλας

Για να μεταβείτε απευθείας σε μια καρτέλα στην κορδέλα, πατήστε ένα από τα παρακάτω πλήκτρα πρόσβασης. Ενδέχεται να εμφανιστούν πρόσθετες καρτέλες, ανάλογα με την επιλογή σας στο φύλλο εργασίας.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μεταβείτε στο πεδίο "πληροφορίες" ή "Αναζήτηση " στην κορδέλα και πληκτρολογήστε έναν όρο αναζήτησης για βοήθεια ή περιεχόμενο βοήθειας.

Alt+Χ και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον όρο αναζήτησης.

Ανοίξτε τη σελίδα " αρχείο " και χρησιμοποιήστε την προβολή "παρασκήνια".

Alt+F

Ανοίξτε την κεντρική καρτέλα και μορφοποιήστε κείμενο και αριθμούς και χρησιμοποιήστε το εργαλείο εύρεσης.

Alt+H

Ανοίξτε την καρτέλα Εισαγωγή και εισαγάγετε Συγκεντρωτικούς πίνακες, γραφήματα, πρόσθετα, γραφήματα sparkline, εικόνες, σχήματα, κεφαλίδες ή πλαίσια κειμένου.

Alt+N

Ανοίξτε την καρτέλα " διάταξη σελίδας " και εργαστείτε με θέματα, διαμόρφωση σελίδας, κλίμακα και στοίχιση.

Alt+Φ

Ανοίξτε την καρτέλα " τύποι " και εισαγάγετε, ανιχνεύστε και προσαρμόστε συναρτήσεις και υπολογισμούς.

Alt+M

Ανοίξτε την καρτέλα " δεδομένα " και συνδεθείτε, ταξινομήστε, φιλτράρετε, αναλύετε και εργαστείτε με δεδομένα.

Alt+Θ

Ανοίξτε την καρτέλα αναθεώρηση και επιλέξτε ορθογραφικός έλεγχος, προσθέστε σημειώσεις και σχόλια με νήματα και Προστατέψτε φύλλα και βιβλία εργασίας.

Alt+Γ

Ανοίξτε την καρτέλα " Προβολή " και κάντε προεπισκόπηση των αλλαγών και διατάξεων σελίδας, εμφανίστε και αποκρύψτε γραμμές πλέγματος και επικεφαλίδες, ορίστε μεγέθυνση, διαχείριση παραθύρων και τμημάτων παραθύρου και προβάλετε μακροεντολές.

Alt+Θ

Αρχή της σελίδας

Εργασία στην κορδέλα με το πληκτρολόγιο

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Επιλέξτε την ενεργή καρτέλα στην κορδέλα και ενεργοποιήστε τα πλήκτρα πρόσβασης.

Alt ή F10. Για να μετακινηθείτε σε διαφορετική καρτέλα, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πρόσβασης ή τα πλήκτρα βέλους.

Μετακίνηση της εστίασης στις εντολές της κορδέλας.

Πλήκτρο Tab ή Shift+Tab

Μετακίνηση κάτω, επάνω, αριστερά ή δεξιά, αντίστοιχα, ανάμεσα στα στοιχεία της Κορδέλας.

Πλήκτρα βέλους

Ενεργοποίηση ενός επιλεγμένου κουμπιού.

Πλήκτρο διαστήματος ή Enter

Άνοιγμα της λίστας μιας επιλεγμένης εντολής.

Πλήκτρο κάτω βέλους

Άνοιγμα του μενού για ένα επιλεγμένο κουμπί.

Alt+πλήκτρο κάτω βέλους

Όταν ένα μενού ή δευτερεύον μενού ανοίξει, μεταβείτε στην επόμενη εντολή.

Πλήκτρο κάτω βέλους

Ανάπτυξη ή σύμπτυξη της Κορδέλας.

Ctrl+F1

Άνοιγμα μενού περιβάλλοντος.

Shift+F10

Ή, σε ένα πληκτρολόγιο των Windows, το πλήκτρο περιβάλλοντος (ανάμεσα στα δεξιά πλήκτρα ALT και δεξιού CTRL)

Μετακίνηση στο υπομενού όταν ένα κύριο μενού είναι ανοιχτό ή επιλεγμένο.

Πλήκτρο αριστερού βέλους

Αρχή της σελίδας

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για περιήγηση στα κελιά

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση στο προηγούμενο κελί ενός φύλλου εργασίας ή στην προηγούμενη επιλογή ενός παραθύρου διαλόγου.

Shift+Tab

Μετακίνηση κατά ένα κελί προς τα επάνω σε ένα φύλλο εργασίας.

Πλήκτρο επάνω βέλους

Μετακίνηση κατά ένα κελί προς τα κάτω σε ένα φύλλο εργασίας.

Πλήκτρο κάτω βέλους

Μετακίνηση κατά ένα κελί προς τα αριστερά σε ένα φύλλο εργασίας.

Πλήκτρο αριστερού βέλους

Μετακίνηση κατά ένα κελί προς τα δεξιά σε ένα φύλλο εργασίας.

Πλήκτρο δεξιού βέλους

Μετακίνηση στο τέλος της τρέχουσας περιοχής δεδομένων σε ένα φύλλο εργασίας.

Ctrl+πλήκτρο βέλους

Πληκτρολογήστε τη λειτουργία τερματισμού, μετακινηθείτε στο επόμενο μη κενό κελί στην ίδια στήλη ή γραμμή με το ενεργό κελί και απενεργοποιήστε τη λειτουργία τερματισμού. Εάν τα κελιά είναι κενά, μετακίνηση στο τελευταίο κελί της γραμμής ή της στήλης.

End, πλήκτρο βέλους

Μετακίνηση στο τελευταίο κελί σε ένα φύλλο εργασίας, στην τελευταία προς τα κάτω χρησιμοποιούμενη γραμμή της τελευταίας προς τα δεξιά στήλης.

Ctrl+End

Επέκταση της επιλογής των κελιών μέχρι το τελευταίο κελί που χρησιμοποιείται σε ένα φύλλο εργασίας (κάτω δεξιά γωνία).

Ctrl+Shift+End

Μετακίνηση στο κελί που βρίσκεται στην επάνω αριστερή γωνία του παραθύρου όταν είναι επιλεγμένο το Scroll Lock.

Home+Scroll Lock

Μετακίνηση στην αρχή ενός φύλλου εργασίας.

Ctrl+Home

Μετακίνηση στην επόμενη οθόνη προς τα κάτω σε ένα φύλλο εργασίας.

Page Down

Μετακίνηση στο επόμενο φύλλο ενός βιβλίου εργασίας.

Ctrl+Page Down

Μετακίνηση στην επόμενη οθόνη προς τα δεξιά σε ένα φύλλο εργασίας.

Alt+Page Down

Μετακίνηση στην επόμενη οθόνη προς τα επάνω σε ένα φύλλο εργασίας.

Page Up

Μετακίνηση στην επόμενη οθόνη προς τα αριστερά σε ένα φύλλο εργασίας.

Alt+Page Up

Μετακίνηση στο προηγούμενο φύλλο ενός βιβλίου εργασίας.

Ctrl+Page Up

Μετακίνηση κατά ένα κελί προς τα δεξιά σε ένα φύλλο εργασίας. Εναλλακτικά, μετακίνηση μεταξύ μη κλειδωμένων κελιών σε ένα προστατευμένο φύλλο εργασίας.

Πλήκτρο Tab

Ανοίξτε τη λίστα επιλογών επικύρωσης σε ένα κελί που διαθέτει την επιλογή επικύρωσης δεδομένων.

Alt+πλήκτρο κάτω βέλους

Μετακινηθείτε κυκλικά στα αιωρούμενα σχήματα, όπως τα πλαίσια κειμένου ή οι εικόνες.

Πατήστε Ctrl+Alt+5 και, στη συνέχεια, πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο Tab

Πραγματοποιήστε έξοδο από την περιήγηση στα αιωρούμενα σχήματα και επιστρέψτε στην κανονική περιήγηση.

Esc

Οριζόντια κύλιση.

CTRL + SHIFT και, στη συνέχεια, μετακινήστε τον τροχό του ποντικιού προς τα επάνω για να μεταβείτε αριστερά, προς τα κάτω για να μεταβείτε δεξιά

Αρχή της σελίδας

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για μορφοποίηση κελιών

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου Μορφοποίηση κελιών.

Ctrl+1

Μορφοποίηση γραμματοσειρών στο παράθυρο διαλόγου "Μορφοποίηση κελιών".

Ctrl+Shift+F ή Ctrl+Shift+P

Επεξεργασία του ενεργού κελιού και τοποθέτηση του σημείου εισαγωγής στο τέλος των περιεχομένων του. Εναλλακτικά, εάν η επεξεργασία είναι απενεργοποιημένη για το κελί, μετακίνηση του σημείου εισαγωγής στη γραμμή τύπων. Κατά την επεξεργασία ενός τύπου, ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της κατάστασης λειτουργίας κατάδειξης, ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα βέλους για να δημιουργήσετε μια αναφορά.

F2

Εισαγωγή σημείωσης

Άνοιγμα και επεξεργασία σημείωσης κελιού

Shift+F2

Shift+F2

Εισαγωγή ενός σχολίου με σπείρωμα

Άνοιγμα και απάντηση σε ένα σχόλιο με σπείρωμα

Ctrl+Shift+F2

Ctrl+Shift+F2

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου "Εισαγωγή" για την εισαγωγή κενών κελιών.

CTRL+SHIFT+σύμβολο συν (+)

Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου "Διαγραφή" για να διαγράψετε τα επιλεγμένα κελιά.

Ctrl+σύμβολο μείον (-)

Εισαγωγή της τρέχουσας ώρας.

Ctrl+Shift+άνω κάτω τελεία (:)

Εισαγωγή της τρέχουσας ημερομηνίας.

Ctrl+ερωτηματικό (;)

Εναλλαγή ανάμεσα στην εμφάνιση τιμών κελιών και τύπων σε ένα φύλλο εργασίας.

Ctrl+βαρεία (`)

Αντιγραφή ενός τύπου από το κελί που βρίσκεται επάνω από το ενεργό κελί, μέσα στο κελί ή τη γραμμή τύπων.

Ctrl+απόστροφος (')

Μετακίνηση των επιλεγμένων κελιών.

Ctrl+X

Αντιγραφή των επιλεγμένων κελιών.

Ctrl+C

Επικόλληση περιεχομένου στο σημείο εισαγωγής, αντικαθιστώντας οποιαδήποτε επιλογή.

Ctrl+V

Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου "Ειδική επικόλληση".

Ctrl+Alt+V

Μετατροπή κειμένου σε πλάγια γραφή ή κατάργηση της μορφοποίησης με πλάγια γραφή.

Ctrl+I ή Ctrl+3

Έντονη γραφή σε κείμενο ή κατάργηση της μορφοποίησης με έντονη γραφή.

Ctrl+B ή Ctrl+2

Υπογράμμιση κειμένου ή κατάργηση της υπογράμμισης.

Ctrl+U ή Ctrl+4

Εφαρμογή ή κατάργηση της μορφοποίησης διακριτής διαγραφής.

Ctrl+5

Εναλλαγή μεταξύ απόκρυψης αντικειμένων, εμφάνισης αντικειμένων και εμφάνισης συμβόλων κράτησης θέσης για αντικείμενα.

Ctrl+6

Εφαρμογή εξωτερικού περιγράμματος στα επιλεγμένα κελιά.

Ctrl+Shift+εμπορικό "και" (&)

Κατάργηση του εξωτερικού περιγράμματος από τα επιλεγμένα κελιά.

Ctrl+Shift+υπογράμμιση (_)

Εμφάνιση ή απόκρυψη των συμβόλων διάρθρωσης.

Ctrl+8

Χρήση της εντολής "Συμπλήρωση προς τα κάτω" για την αντιγραφή των περιεχομένων και της μορφοποίησης του επάνω κελιού μιας επιλεγμένης περιοχής στα από κάτω κελιά.

Ctrl+D

Εφαρμογή της γενικής μορφής αριθμών.

CTRL + SHIFT + σύμβολο περισπωμένης (~)

Εφαρμογή της μορφής νομισματικής μονάδας με δύο δεκαδικά ψηφία (αρνητικοί αριθμοί σε παρένθεση).

Ctrl+Shift+σύμβολο δολαρίου ($)

Εφαρμογή της μορφής ποσοστού χωρίς δεκαδικά ψηφία.

CTRL + SHIFT + σύμβολο ποσοστού (%)

Εφαρμογή της επιστημονικής μορφής αριθμών με δύο δεκαδικά ψηφία.

CTRL + SHIFT + σύμβολο "προσοχή" (^)

Εφαρμογή της μορφής ημερομηνίας με ημέρα, μήνα και έτος.

Ctrl+Shift+σύμβολο αριθμού (#)

Εφαρμογή της μορφής ώρας με ώρα και λεπτά και πμ ή μμ.

Ctrl+Shift+σύμβολο @

Εφαρμογή της μορφής αριθμού με δύο δεκαδικά ψηφία, διαχωριστικό χιλιάδων και το σύμβολο μείον (-) για αρνητικές τιμές.

Ctrl+Shift+θαυμαστικό (!)

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου "Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης".

Ctrl+K

Ορθογραφικός έλεγχος στο ενεργό φύλλο εργασίας ή στην επιλεγμένη περιοχή.

F7

Εμφάνιση των επιλογών "Γρήγορη ανάλυση" για επιλεγμένα κελιά που περιέχουν δεδομένα.

Ctrl+Q

Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου "Δημιουργία πίνακα".

Ctrl+L ή Ctrl+T

Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου στατιστικά στοιχεία βιβλίου εργασίας.

Ctrl+Shift+G

Αρχή της σελίδας

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο παράθυρο διαλόγου "Ειδική επικόλληση" στο Excel 2013

Στο Excel 2013, μπορείτε να επικολλήσετε μια συγκεκριμένη πτυχή των αντιγραμμένων δεδομένων, όπως τη μορφοποίηση ή την τιμή, χρησιμοποιώντας τις επιλογές " Ειδική επικόλληση ". Αφού αντιγράψετε τα δεδομένα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + ALT + V ή ALT + E + S για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Ειδική επικόλληση .

Παράθυρο διαλόγου "Ειδική επικόλληση"

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να επιλέξετε αρχική > Επικόλληση > Ειδική επικόλληση.

Για να επιλέξετε μια επιλογή στο παράθυρο διαλόγου, πατήστε το γράμμα της υπογράμμισης για αυτή την επιλογή. Για παράδειγμα, πατήστε το γράμμα Σ, για να ορίσετε την επιλογή Σχόλια.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Επικόλληση ολόκληρου του περιεχομένου και της μορφοποίησης κελιών.

A

Επικόλληση μόνο των τύπων, όπως έχουν εισαχθεί στη γραμμή τύπων.

F

Επικόλληση μόνο των τιμών (όχι των τύπων).

V

Επικόλληση μόνο της αντιγραμμένης μορφοποίησης.

T

Επικόλληση μόνο των σχολίων και των σημειώσεων που είναι προσαρτημένες στο κελί.

C

Επικόλληση μόνο των ρυθμίσεων επικύρωσης δεδομένων από αντιγραμμένα κελιά.

Ε

Επικόλληση ολόκληρου του περιεχομένου και της μορφοποίησης κελιών από τα αντιγραμμένα κελιά.

H

Επικόλληση ολόκληρου του περιεχομένου των κελιών χωρίς τα περιγράμματα.

X

Επικόλληση μόνο του πλάτους των στηλών από τα αντιγραμμένα κελιά.

W

Επικόλληση μόνο των τύπων και των μορφών αριθμών από τα αντιγραμμένα κελιά.

R

Επικόλληση μόνο των τιμών (όχι των τύπων) και των μορφών αριθμών από τα αντιγραμμένα κελιά.

U

Αρχή της σελίδας

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για ενεργοποίηση επιλογών και εκτέλεση ενεργειών

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Επιλογή ολόκληρου του φύλλου εργασίας.

Ctrl+A ή Ctrl+Shift+Πλήκτρο διαστήματος

Επιλογή του τρέχοντος και του επόμενου φύλλου ενός βιβλίου εργασίας.

Ctrl+Shift+Page Down

Επιλογή του τρέχοντος και του προηγούμενου φύλλου ενός βιβλίου εργασίας.

Ctrl+Shift+Page Up

Επέκταση της επιλογής κελιών κατά ένα κελί.

Shift+πλήκτρο βέλους

Επέκταση της επιλογής κελιών έως το τελευταίο μη κενό κελί της ίδιας στήλης ή γραμμής με αυτήν του ενεργού κελιού ή, αν το επόμενο κελί είναι κενό, έως το επόμενο μη κενό κελί.

Ctrl+Shift+πλήκτρο βέλους

Ενεργοποίηση της λειτουργίας επέκτασης και χρήση των πλήκτρων βέλους για επέκταση μιας επιλογής. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ξανά για απενεργοποίηση.

F8

Προσθήκη ενός μη γειτονικού κελιού ή περιοχής σε μια επιλογή κελιών χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους.

Shift+F8

Έναρξη νέας γραμμής στο ίδιο κελί.

Alt+Enter

Συμπλήρωση της επιλεγμένης περιοχής κελιών με την τρέχουσα καταχώρηση.

Ctrl+Enter

Ολοκλήρωση μιας καταχώρησης σε ένα κελί και επιλογή του προηγούμενου προς τα επάνω κελιού.

Shift+Enter

Επιλογή μιας ολόκληρης στήλης σε ένα φύλλο εργασίας.

Ctrl+Πλήκτρο διαστήματος

Επιλογή μιας ολόκληρης γραμμής σε ένα φύλλο εργασίας.

Shift+Πλήκτρο διαστήματος

Επιλογή όλων των αντικειμένων σε ένα φύλλο εργασίας, όταν είναι επιλεγμένο ένα αντικείμενο.

Ctrl+Shift+Πλήκτρο διαστήματος

Επέκταση της επιλογής κελιών μέχρι την αρχή του φύλλου εργασίας.

Ctrl+Shift+Home

Επιλογή της τρέχουσας περιοχής, εάν το φύλλο εργασίας περιέχει δεδομένα. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων δεύτερη φορά για επιλογή της τρέχουσας περιοχής και των γραμμών σύνοψης που περιέχει. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων τρίτη φορά για επιλογή ολόκληρου του φύλλου εργασίας.

Ctrl+A ή Ctrl+Shift+Πλήκτρο διαστήματος

Επιλογή της τρέχουσας περιοχής γύρω από το ενεργό κελί.

CTRL + SHIFT + αστερίσκος (*)

Επιλογή της πρώτης εντολής του μενού όταν το μενού ή το δευτερεύον μενού είναι ορατό.

Home

Επανάληψη της τελευταίας εντολής ή ενέργειας, αν είναι δυνατό.

Ctrl+Y

Αναίρεση της τελευταίας ενέργειας.

Ctrl+Z

Αρχή της σελίδας

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για εργασία με δεδομένα, συναρτήσεις και τη γραμμή τύπων

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Επεξεργασία του ενεργού κελιού και τοποθέτηση του σημείου εισαγωγής στο τέλος των περιεχομένων του. Εναλλακτικά, εάν η επεξεργασία είναι απενεργοποιημένη για το κελί, μετακίνηση του σημείου εισαγωγής στη γραμμή τύπων. Κατά την επεξεργασία ενός τύπου, ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της κατάστασης λειτουργίας κατάδειξης, ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα βέλους για να δημιουργήσετε μια αναφορά.

F2

Ανάπτυξη ή σύμπτυξη της γραμμής τύπων.

Ctrl+Shift+U

Ακύρωση της καταχώρησης στο κελί ή στη γραμμή τύπων.

Esc

Ολοκλήρωση μιας καταχώρησης στη γραμμή τύπων και επιλογή του κελιού από κάτω.

Enter

Μετακίνηση του δρομέα στο τέλος του κειμένου στη γραμμή τύπων.

Ctrl+End

Επιλογή όλου του κειμένου στη γραμμή τύπων από τη θέση του δρομέα έως το τέλος.

Ctrl+Shift+End

Υπολογισμός όλων των φύλλων εργασίας σε όλα τα ανοιχτά βιβλία εργασίας.

F9

Υπολογισμός του ενεργού φύλλου εργασίας.

Shift+F9

Υπολογισμός όλων των φύλλων εργασίας σε όλα τα ανοιχτά βιβλία εργασίας, ανεξάρτητα αν έχουν αλλάξει από τον τελευταίο υπολογισμό.

Ctrl+Alt+F9

Έλεγχος ανεξάρτητων μεταβλητών και, στη συνέχεια, υπολογισμός όλων των κελιών σε όλα τα ανοιχτά βιβλία εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των κελιών που δεν έχει σημειωθεί ότι είναι απαραίτητο να υπολογιστούν.

Ctrl+Alt+Shift+F9

Εμφάνιση του μενού ή του μηνύματος για ένα κουμπί ελέγχου σφαλμάτων.

Alt+Shift+F10

Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου "ορίσματα συνάρτησης" όταν το σημείο εισαγωγής βρίσκεται στα δεξιά ενός ονόματος συνάρτησης σε έναν τύπο.

Ctrl+A

Εισαγωγή των ονομάτων και των παρενθέσεων ορίσματος όταν το σημείο εισαγωγής βρίσκεται στα δεξιά του ονόματος συνάρτησης ενός τύπου.

Ctrl+Shift+A

Κλήση της δυνατότητας Γρήγορη συμπλήρωση για την αυτόματη αναγνώριση μοτίβων σε γειτονικές στήλες και συμπλήρωση της τρέχουσας στήλης

Ctrl+E

Εναλλαγή όλων των συνδυασμών απόλυτων και σχετικών αναφορών σε έναν τύπο εάν έχει επιλεχθεί μια αναφορά κελιού ή μια περιοχή.

F4

Εισαγωγή μιας συνάρτησης.

Shift+F3

Αντιγραφή της τιμής από το κελί που βρίσκεται επάνω από το ενεργό κελί, μέσα στο κελί ή τη γραμμή τύπων.

CTRL + SHIFT + Straight εισαγωγικά (")

Δημιουργία ενός ενσωματωμένου γραφήματος με δεδομένα της τρέχουσας περιοχής.

Alt+F1

Δημιουργία ενός γραφήματος με δεδομένα της τρέχουσας περιοχής σε ξεχωριστό φύλλο γραφήματος.

F11

Ορισμός ενός ονόματος για χρήση σε αναφορές.

Alt+M, M, D

Επικολλήστε ένα όνομα από το παράθυρο διαλόγου "Επικόλληση ονόματος" (εάν έχουν οριστεί ονόματα στο βιβλίο εργασίας.

F3

Μετακίνηση στο πρώτο πεδίο της επόμενης εγγραφής μιας φόρμας δεδομένων.

Enter

Δημιουργία, εκτέλεση, επεξεργασία ή διαγραφή μιας μακροεντολής.

Alt+F8

Άνοιγμα του προγράμματος επεξεργασίας Microsoft Visual Basic For Applications.

Alt+F11

Αρχή της σελίδας

Συντομεύσεις πληκτρολογίου του Power Pivot

Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω συντομεύσεις πληκτρολογίου με Power Pivot σε Microsoft 365, Excel 2019, Excel 2016 και Excel 2013.

Συνδυασμός πλήκτρων

Περιγραφή

Επιλογές δεξιού κλικ

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος για το επιλεγμένο κελί, στήλη ή σειρά.

Ctrl+A

Επιλογή ολόκληρου του πίνακα.

Ctrl+C

Αντιγραφή επιλεγμένων δεδομένων.

Ctrl+D

Διαγραφή του πίνακα.

Ctrl+M

Μετακίνηση του πίνακα.

Ctrl+R

Μετονομασία του πίνακα.

Ctrl+S

Αποθήκευση του αρχείου.

Ctrl+Y

Επανάληψη της τελευταίας ενέργειας.

Ctrl+Z

Αναίρεση της τελευταίας ενέργειας.

Ctrl+πλήκτρο διαστήματος

Επιλογή της τρέχουσας στήλης.

Shift+Πλήκτρο διαστήματος

Επιλογή της τρέχουσας σειράς.

Shift+Page Up

Επιλογή όλων των κελιών από την τρέχουσα θέση στο τελευταίο κελί της στήλης.

Shift+Page Down

Επιλογή όλων των κελιών από την τρέχουσα θέση στο πρώτο κελί της στήλης.

Shift+End

Επιλογή όλων των κελιών από την τρέχουσα θέση στο τελευταίο κελί της σειράς.

Shift+Home

Επιλογή όλων των κελιών από την τρέχουσα θέση στο πρώτο κελί της σειράς.

Ctrl+Page Up

Μετάβαση στον προηγούμενο πίνακα.

Ctrl+Page Down

Μετάβαση στον επόμενο πίνακα.

Ctrl+Home

Μετάβαση στο πρώτο κελί στην άνω αριστερή γωνία του επιλεγμένου πίνακα.

Ctrl+End

Μετάβαση στο τελευταίο κελί στην κάτω δεξιά γωνία του επιλεγμένου πίνακα (η τελευταία σειρά της προσθήκης στήλης).

Ctrl+Αριστερό βέλος

Μετάβαση στο πρώτο κελί της επιλεγμένης σειράς.

Ctrl+Δεξιό βέλος

Μετάβαση στο τελευταίο κελί της επιλεγμένης σειράς.

Ctrl+Επάνω βέλος

Μετάβαση στο πρώτο κελί της επιλεγμένης στήλης.

Ctrl+κάτω βέλος

Μετάβαση στο τελευταίο κελί της επιλεγμένης στήλης.

CTRL + ESC

Κλείστε ένα παράθυρο διαλόγου ή ακυρώστε μια διεργασία, όπως μια λειτουργία επικόλλησης.

ALT + ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου μενού αυτόματου φίλτρου.

F5

Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου Μετάβαση σε.

F9

Επανυπολογισμός όλων των τύπων στο παράθυρο του Power Pivot. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Επανυπολογισμός τύπων στο Power Pivot.

Αρχή της σελίδας

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στα πρόσθετα του Office

Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω συντομεύσεις για να εργαστείτε σε ένα παράθυρο εργασιών προσθέτων του Office:

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Άνοιγμα του μενού περιβάλλοντος.

CTRL + SHIFT + F10

Άνοιγμα του μενού επιλογών του παραθύρου εργασιών.

Ctrl+πλήκτρο διαστήματος

Κλείσιμο του παραθύρου εργασιών.

Ctrl + πλήκτρο διαστήματος και, στη συνέχεια, επιλέξτε Κλείσιμο

Αρχή της σελίδας

Πλήκτρα λειτουργιών

Πλήκτρο

Περιγραφή

F1

 • Μόνο F1: εμφανίζει το παράθυρο εργασιών Βοήθεια για το Excel.

 • Ctrl+F1: εμφάνιση ή απόκρυψη της κορδέλας.

 • Alt+F1: δημιουργεί ένα ενσωματωμένο γράφημα των δεδομένων της τρέχουσας περιοχής.

 • Alt+Shift+F1: εισάγει ένα νέο φύλλο εργασίας.

F2

 • Μόνο F2: επεξεργασία του ενεργού κελιού και τοποθέτηση του σημείου εισαγωγής στο τέλος των περιεχομένων του. Εναλλακτικά, εάν η επεξεργασία είναι απενεργοποιημένη για το κελί, μετακίνηση του σημείου εισαγωγής στη γραμμή τύπων. Κατά την επεξεργασία ενός τύπου, ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της κατάστασης λειτουργίας κατάδειξης, ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα βέλους για να δημιουργήσετε μια αναφορά.

 • SHIFT + F2: προσθέτει ή επεξεργάζεται μια σημείωση κελιού.

 • Ctrl+F2: εμφανίζει την περιοχή προεπισκόπησης εκτύπωσης στην καρτέλα Εκτύπωση στην Προβολή Backstage.

F3

 • Μόνο F3: εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου " Επικόλληση ονόματος ". Διαθέσιμο μόνο εάν έχουν οριστεί ονόματα στο βιβλίο εργασίας.

 • SHIFT + F3: εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου " Εισαγωγή συνάρτησης ".

F4

 • Μόνο F4: επαναλαμβάνει την τελευταία εντολή ή ενέργεια, αν είναι δυνατό.

  Όταν είναι επιλεγμένη μια αναφορά κελιού ή μια περιοχή σε έναν τύπο, με το πλήκτρο F4 γίνεται κυκλική εναλλαγή όλων των διάφορων συνδυασμών απόλυτων και σχετικών αναφορών.

 • Ctrl+F4: κλείνει το παράθυρο του επιλεγμένου βιβλίου εργασίας.

 • Alt+F4: κλείνει το Excel.

F5

 • Μόνο F5: εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου Μετάβαση σε .

 • Ctrl+F5: επαναφορά του μεγέθους του παραθύρου του επιλεγμένου βιβλίου εργασίας.

F6

 • Μόνο F6: εναλλαγή μεταξύ του φύλλου εργασίας, της κορδέλας, του παραθύρου εργασιών και των στοιχείων ελέγχου ζουμ. Σε ένα φύλλο εργασίας που έχει διαιρεθεί, το πλήκτρο F6 περιλαμβάνει τα διαιρεμένα τμήματα παραθύρου κατά την εναλλαγή μεταξύ των τμημάτων παραθύρου και της περιοχής της κορδέλας.

 • Shift+F6: εναλλαγή μεταξύ του φύλλου εργασίας, των στοιχείων ελέγχου ζουμ, του παραθύρου εργασιών και της κορδέλας.

 • CTRL + F6: εναλλάσσεται μεταξύ 2 παραθύρων του Excel.

 • Ctrl + Shift + F6: εναλλαγή μεταξύ όλων των παραθύρων του Excel.

F7

 • Μόνο F7: ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Ορθογραφικός έλεγχος για τον ορθογραφικό έλεγχο στο ενεργό φύλλο εργασίας ή στην επιλεγμένη περιοχή.

 • Ctrl+F7: εκτελεί την εντολή Μετακίνηση στο παράθυρο του βιβλίου εργασίας όταν δεν είναι μεγιστοποιημένο. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινήσετε το παράθυρο και όταν τελειώσετε πατήστε το πλήκτρο Enter ή πατήστε το πλήκτρο Esc για ακύρωση.

F8

 • Μόνο F8: ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη λειτουργία επέκτασης. Στη λειτουργία επέκτασης, εμφανίζεται η ένδειξη Εκτεταμένη επιλογή στη γραμμή κατάστασης και τα πλήκτρα βέλους επεκτείνουν την επιλογή.

 • Με τη συντόμευση SHIFT+F8 δίνεται η δυνατότητα προσθήκης ενός μη συνεχόμενου κελιού ή περιοχής σε μια επιλογή κελιών, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους.

 • CTRL + F8: εκτελεί την εντολή "Μέγεθος" όταν ένα βιβλίο εργασίας δεν είναι μεγιστοποιημένο.

 • ALT + F8: εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου "μακροεντολή" για τη δημιουργία, την εκτέλεση, την επεξεργασία ή τη διαγραφή μιας μακροεντολής.

F9

 • Μόνο F9: υπολογισμός όλων των φύλλων εργασίας σε όλα τα ανοιχτά βιβλία εργασίας.

 • Shift+F9: υπολογισμός του ενεργού φύλλου εργασίας.

 • Ctrl+Alt+F9: υπολογισμός όλων των φύλλων εργασίας σε όλα τα ανοιχτά βιβλία εργασίας, ανεξάρτητα από το αν έχουν αλλάξει από τον τελευταίο υπολογισμό.

 • Ctrl+Alt+Shift+F9: επαναλαμβάνει τον έλεγχο των εξαρτημένων τύπων και, στη συνέχεια, υπολογίζει όλα τα κελιά σε όλα τα ανοιχτά βιβλία εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των κελιών που δεν έχει σημειωθεί ότι είναι απαραίτητο να υπολογιστούν.

 • Ctrl+F9: ελαχιστοποιεί ένα παράθυρο βιβλίου εργασίας σε εικονίδιο.

F10

 • Μόνο F10: ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τις συμβουλές πλήκτρων. (Με το πλήκτρο Alt κάνετε το ίδιο.)

 • Shift+F10: εμφανίζει το μενού συντόμευσης ενός επιλεγμένου στοιχείου.

 • Alt+Shift+F10: εμφανίζει το μενού ή το μήνυμα για ένα κουμπί ελέγχου σφαλμάτων.

 • Ctrl+F10: μεγιστοποίηση ή επαναφορά του επιλεγμένου παραθύρου βιβλίου εργασίας.

F11

 • Μόνο F11: δημιουργεί ένα γράφημα των δεδομένων της τρέχουσας περιοχής σε ξεχωριστό φύλλο με όνομα "Γράφημα".

 • Shift+F11: εισάγει ένα νέο φύλλο εργασίας.

 • Alt+F11: ανοίγει το πρόγραμμα επεξεργασίας της Microsoft Visual Basic, όπου μπορείτε να δημιουργήσετε μια μακροεντολή χρησιμοποιώντας τη VBA (Visual Basic for Applications).

F12

 • Μόνο F12: εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου " Αποθήκευση ως ".

Αρχή της σελίδας

Άλλα χρήσιμα πλήκτρα συντόμευσης

Πλήκτρο

Περιγραφή

Alt

 • Εμφάνιση των Συμβουλών πλήκτρων συντόμευσης (νέες συντομεύσεις) στην Κορδέλα.

Για παράδειγμα,

 • Alt, Θ, Ι: αλλάζει την προβολή του φύλλου εργασίας σε Διάταξη σελίδας.

 • Alt, Θ, ΠΚ: αλλάζει την προβολή του φύλλου εργασίας σε Κανονική προβολή.

 • Alt, Θ, Γ: αλλάζει την προβολή του φύλλου εργασίας σε Προεπισκόπηση αλλαγών σελίδας.

Πλήκτρα βέλους

 • Εκτελούν μετακίνηση προς τα επάνω, προς τα κάτω, προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά κατά ένα κελί, σε ένα φύλλο εργασίας.

 • Με τη συντόμευση Ctrl+πλήκτρο βέλους γίνεται μετακίνηση στο τέλος για την τρέχουσα περιοχή δεδομένων σε ένα φύλλο εργασίας.

 • Με τη συντόμευση Shift+πλήκτρο βέλους γίνεται επέκταση της επιλογής κελιών κατά ένα κελί.

 • Με τη συντόμευση Ctrl+Shift+πλήκτρο βέλους γίνεται επέκταση της επιλογής κελιών έως το τελευταίο μη κενό κελί της ίδιας στήλης ή γραμμής με αυτήν του ενεργού κελιού ή, αν το επόμενο κελί είναι κενό, γίνεται επέκταση της επιλογής έως το επόμενο μη κενό κελί.

 • Πλήκτρο αριστερού ή δεξιού βέλους επιλέγει την καρτέλα προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά όταν είναι επιλεγμένη η κορδέλα. Όταν είναι ανοιχτό ή επιλεγμένο ένα υπομενού, αυτά τα πλήκτρα βέλους κάνουν εναλλαγή μεταξύ του κύριου μενού και του υπομενού. Όταν είναι επιλεγμένη μια καρτέλα της Κορδέλας, αυτά τα πλήκτρα πραγματοποιούν μετακίνηση στα κουμπιά της καρτέλας.

 • Πλήκτρο κάτω ή επάνω βέλους επιλέγει την επόμενη ή την προηγούμενη εντολή όταν είναι ανοιχτό ένα μενού ή υπομενού. Με επιλεγμένη μια καρτέλα της κορδέλας, τα πλήκτρα αυτά πραγματοποιούν μετακίνηση προς τα επάνω ή προς τα κάτω, στην ομάδα καρτέλας.

 • Σε ένα παράθυρο διαλόγου, τα πλήκτρα βέλους μετακινούνται μεταξύ των επιλογών σε μια ανοιχτή αναπτυσσόμενη λίστα ή μεταξύ των επιλογών σε μια ομάδα επιλογών.

 • Κάτω ή ALT + πλήκτρο κάτω βέλους ανοίγει μια επιλεγμένη αναπτυσσόμενη λίστα.

Backspace

 • Διαγράφει ένα χαρακτήρα προς τα αριστερά, στη γραμμή τύπων.

 • Καταργεί, επίσης, τα περιεχόμενα του ενεργού κελιού.

 • Σε λειτουργία επεξεργασίας κελιού, διαγράφει το χαρακτήρα στα αριστερά του σημείου εισαγωγής.

Delete

 • Καταργεί τα περιεχόμενα των κελιών (δεδομένα και τύπους) από επιλεγμένα κελιά, χωρίς να επηρεάζονται οι μορφές κελιών, τα σχόλια με νήματα ή οι σημειώσεις.

 • Σε λειτουργία επεξεργασίας κελιού, διαγράφει το χαρακτήρα που βρίσκεται στα δεξιά του σημείου εισαγωγής.

End

 • Το πλήκτρο End ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία τερματισμού. Στη λειτουργία τερματισμού, μπορείτε να πατήσετε ένα πλήκτρο βέλους για να μετακινηθείτε στο επόμενο μη κενό κελί στην ίδια στήλη ή γραμμή με το ενεργό κελί. Η λειτουργία τερματισμού απενεργοποιείται αυτόματα μετά το πάτημα του πλήκτρου βέλους. Βεβαιωθείτε ότι έχετε πατήσει End ξανά πριν πατήσετε το επόμενο πλήκτρο βέλους. Η λειτουργία τερματισμού εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης όταν είναι ενεργοποιημένη.

 • Εάν τα κελιά είναι κενά, το πάτημα του End ακολουθούμενο από ένα πλήκτρο βέλους μετακινεί το δρομέα στο τελευταίο κελί της γραμμής ή της στήλης.

 • Επίσης, το πλήκτρο End επιλέγει την τελευταία εντολή ενός μενού όταν το μενού ή το υπομενού είναι ορατό.

 • Με τη συντόμευση Ctrl+End γίνεται μετακίνηση στο τελευταίο κελί σε ένα φύλλο εργασίας, στην τελευταία προς τα κάτω χρησιμοποιούμενη γραμμή της τελευταίας προς τα δεξιά χρησιμοποιούμενης στήλης. Εάν ο δρομέας βρίσκεται στη γραμμή τύπων, ο συνδυασμός πλήκτρων Ctrl+End μετακινεί το δρομέα στο τέλος του κειμένου.

 • Με τη συντόμευση Ctrl+Shift+End επεκτείνεται η επιλογή των κελιών μέχρι το τελευταίο κελί που χρησιμοποιείται στο φύλλο εργασίας (κάτω δεξιά γωνία). Εάν ο δρομέας βρίσκεται στη γραμμή τύπων, ο συνδυασμός πλήκτρων Ctrl+Shift+End επιλέγει ολόκληρο το κείμενο στη γραμμή τύπων, από τη θέση του δρομέα μέχρι το τέλος — αυτό δεν επηρεάζει το ύψος της γραμμής τύπων.

Enter

 • Ολοκληρώνει μια καταχώρηση κελιού από το κελί ή τη γραμμή τύπων και επιλέγει το από κάτω κελί (από προεπιλογή).

 • Σε μια φόρμα δεδομένων, πραγματοποιεί μετακίνηση στο πρώτο πεδίο της επόμενης εγγραφής.

 • Ανοίγει ένα επιλεγμένο μενού (πατήστε F10 για να ενεργοποιήσετε τη γραμμή μενού) ή εκτελεί την ενέργεια μιας επιλεγμένης εντολής.

 • Σε ένα παράθυρο διαλόγου, εκτελεί την ενέργεια για το προεπιλεγμένο κουμπί εντολής στο παράθυρο διαλόγου (το κουμπί με το έντονο περίγραμμα, συχνά το κουμπί OK ).

 • Η συντόμευση Alt+Enter πραγματοποιεί έναρξη νέας γραμμής στο ίδιο κελί.

 • Η συντόμευση Ctrl+Enter συμπληρώνει την επιλεγμένη περιοχή κελιών με την τρέχουσα καταχώρηση.

 • Η συντόμευση Shift+Enter ολοκληρώνει την καταχώρηση σε ένα κελί και επιλέγει το προηγούμενο προς τα επάνω κελί.

Esc

 • Ακυρώνει την καταχώρηση στο κελί ή στη γραμμή τύπων.

 • Κλείνει ένα ανοιχτό μενού ή υπομενού, παράθυρο διαλόγου ή παράθυρο μηνύματος.

 • Επίσης, κλείνει τη λειτουργία πλήρους οθόνης, όταν έχει εφαρμοστεί αυτή η λειτουργία και επιστρέφει στην κανονική λειτουργία οθόνης, για να εμφανιστεί ξανά η Κορδέλα και η γραμμή κατάστασης.

Home

 • Πραγματοποιεί μετακίνηση στην αρχή μιας σειράς σε ένα φύλλο εργασίας.

 • Πραγματοποιεί μετακίνηση στο κελί που βρίσκεται στην επάνω αριστερή γωνία του παραθύρου όταν είναι επιλεγμένο το Scroll Lock.

 • Επιλέγει την πρώτη εντολή του μενού όταν το μενού ή το υπομενού είναι ορατό.

 • Η συντόμευση Ctrl+Home πραγματοποιεί μετακίνηση στην αρχή ενός φύλλου εργασίας.

 • Η συντόμευση Ctrl+Shift+Home πραγματοποιεί επέκταση της επιλογής κελιών μέχρι την αρχή του φύλλου εργασίας.

Page Down

 • Πραγματοποιεί μετακίνηση στην επόμενη οθόνη προς τα κάτω σε ένα φύλλο εργασίας.

 • Η συντόμευση Alt+Page Down πραγματοποιεί μετακίνηση στην επόμενη οθόνη προς τα δεξιά σε ένα φύλλο εργασίας.

 • Η συντόμευση Ctrl+Page Down πραγματοποιεί μετακίνηση στο επόμενο φύλλο ενός βιβλίου εργασίας.

 • Η συντόμευση Ctrl+Shift+Page Down επιλέγει το τρέχον και το επόμενο φύλλο ενός βιβλίου εργασίας.

Page Up

 • Πραγματοποιεί μετακίνηση στην επόμενη οθόνη προς τα επάνω σε ένα φύλλο εργασίας.

 • Η συντόμευση Alt+Page Up πραγματοποιεί μετακίνηση στην επόμενη οθόνη προς τα αριστερά σε ένα φύλλο εργασίας.

 • Η συντόμευση Ctrl+Page Up πραγματοποιεί μετακίνηση στο προηγούμενο φύλλο ενός βιβλίου εργασίας.

 • Η συντόμευση Ctrl+Shift+Page Up επιλέγει το τρέχον και το προηγούμενο φύλλο ενός βιβλίου εργασίας.

Πλήκτρο διαστήματος

 • Σε ένα παράθυρο διαλόγου, εκτελεί την ενέργεια για το επιλεγμένο κουμπί ή επιλέγει ή καταργεί ένα πλαίσιο ελέγχου.

 • Η συντόμευση Ctrl+πλήκτρο διαστήματος επιλέγει μια ολόκληρη στήλη σε ένα φύλλο εργασίας.

 • Η συντόμευση Shift+πλήκτρο διαστήματος επιλέγει μια ολόκληρη γραμμή σε ένα φύλλο εργασίας.

 • Η συντόμευση Ctrl+Shift+πλήκτρο διαστήματος επιλέγει ολόκληρο το φύλλο εργασίας.

 • Εάν το φύλλο εργασίας περιέχει δεδομένα, η συντόμευση Ctrl+Shift+πλήκτρο διαστήματος επιλέγει την τρέχουσα περιοχή. Με το πάτημα της συντόμευσης Ctrl+Shift+πλήκτρο διαστήματος για δεύτερη φορά επιλέγεται η τρέχουσα περιοχή και οι γραμμές σύνοψης που περιέχει. Με το πάτημα της συντόμευσης Ctrl+Shift+πλήκτρο διαστήματος για τρίτη φορά επιλέγεται ολόκληρο το φύλλο εργασίας.

 • Κατά την επιλογή ενός αντικειμένου, ο συνδυασμός πλήκτρων Ctrl+Shift+πλήκτρο διαστήματος επιλέγει όλα τα αντικείμενα ενός φύλλου εργασίας.

 • Η συντόμευση Alt+πλήκτρο διαστήματος εμφανίζει το μενού Έλεγχος του παραθύρου του Excel.

Πλήκτρο Tab

 • Πραγματοποιεί μετακίνηση στο επόμενο κελί δεξιά, σε ένα φύλλο εργασίας.

 • Πραγματοποιεί μετακίνηση μεταξύ κελιών που δεν είναι κλειδωμένα σε ένα προστατευμένο φύλλο εργασίας.

 • Μετακινείται στην επόμενη επιλογή ή ομάδα επιλογών σε ένα παράθυρο διαλόγου.

 • Η συντόμευση Shift + Tab μετακινείται στο προηγούμενο κελί ενός φύλλου εργασίας ή στην προηγούμενη επιλογή ενός παραθύρου διαλόγου.

 • Ο συνδυασμός πλήκτρων CTRL + TAB μεταβαίνει στην επόμενη καρτέλα σε ένα παράθυρο διαλόγου ή (Εάν δεν είναι ανοιχτό το παράθυρο διαλόγου) εναλλάσσεται μεταξύ 2 παραθύρων του Excel. 

 • Ο συνδυασμός πλήκτρων CTRL + SHIFT + TAB μεταβαίνει στην προηγούμενη καρτέλα ενός παραθύρου διαλόγου ή (Εάν δεν είναι ανοιχτό το παράθυρο διαλόγου) εναλλάσσεται μεταξύ όλων των παραθύρων του Excel.

Αρχή της σελίδας

Δείτε επίσης

Κέντρο βοήθειας του Excel

Βασικές εργασίες με χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης στο Excel

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και περιήγηση στο Excel

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται οι συντομεύσεις πληκτρολογίου, τα πλήκτρα λειτουργιών και ορισμένα άλλα συνηθισμένα πλήκτρα συντόμευσης στο Excel για Mac.

Σημειώσεις: 

 • Οι ρυθμίσεις σε ορισμένες εκδόσεις του λειτουργικού συστήματος Mac (OS) και ορισμένες εφαρμογές βοηθητικού προγράμματος μπορεί να έρχονται σε διένεξη με τις συντομεύσεις πληκτρολογίου και τις λειτουργίες πλήκτρων λειτουργιών στο Office για Mac. 

 • Εάν δεν βρείτε μια συντόμευση πληκτρολογίου εδώ που ικανοποιεί τις ανάγκες σας, μπορείτε να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη συντόμευση πληκτρολογίου. Για οδηγίες, μεταβείτε στην καρτέλα Δημιουργία προσαρμοσμένης συντόμευσης πληκτρολογίου για το Office για Mac.

 • Πολλές από τις συντομεύσεις που χρησιμοποιούν το πλήκτρο CTRL σε ένα πληκτρολόγιο των Windows λειτουργούν επίσης με το πλήκτρο Control στο Excel για Mac. Ωστόσο, δεν λειτουργούν όλες.

 • Για να βρείτε γρήγορα μια συντόμευση σε αυτό το άρθρο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αναζήτηση. Πατήστε COMMAND + F και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τις λέξεις αναζήτησης.

 • Η επιλογή "με ένα κλικ" είναι διαθέσιμη, αλλά απαιτεί λίγη ρύθμιση. Απλώς μεταβείτε στις προτιμήσεις του Excel > επεξεργαστείτε > ενεργοποιήσετε την επιλογή κάντε κλικ για προσθήκη.  Στη συνέχεια, μπορείτε να πληκτρολογήσετε = για να ξεκινήσετε έναν τύπο και, στη συνέχεια, να κάνετε κλικ στα κελιά για να τα προσθέσετε μαζί.  Το σύμβολο + θα προστεθεί αυτόματα.

Σε αυτό το θέμα

Συντομεύσεις που χρησιμοποιούνται συχνά

Αυτός ο πίνακας αναφέρει αναλυτικά τις συντομεύσεις που χρησιμοποιούνται συχνότερα στο Excel για Mac.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Επικόλληση

COMMAND + V
ή
Control + V

Αντιγραφή

COMMAND + C
ή
Control + C

Απαλοιφή

Delete

Αποθήκευση

COMMAND + S
ή
Control + S

Αναίρεση

COMMAND + Z
ή
Control + Z

Επανάληψη

COMMAND + Y
ή
Control + Y
ή
COMMAND + Shift + Z

Αποκοπή

COMMAND + X
ή
Control + X
ή
Shift + Delete

Έντονη γραφή

COMMAND + B
ή
Control + B

Εκτύπωση

COMMAND + P
ή
Control + P

Άνοιγμα της Visual Basic

Option + F11

Συμπλήρωση κάτω

COMMAND + D
ή
Control + D

Συμπλήρωση δεξιά

COMMAND + R
ή
Control + R

Εισαγωγή κελιών

Control + Shift + =

Διαγραφή κελιών

COMMAND + ενωτικό
ή
Control + ΕΝΩΤΙΚΟ

Υπολογισμός όλων των ανοιχτών βιβλίων εργασίας

COMMAND + =
ή
F9

Κλείσιμο παραθύρου

COMMAND + W
ή
Control + W

Τερματισμός του Excel

COMMAND + Q

Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου " Μετάβαση σε "

Control + G
ή
F5

Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου " Μορφοποίηση κελιών "

COMMAND + 1
ή
Control + 1

Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου " Αντικατάσταση "

Control + H
ή
COMMAND + Shift + H

Ειδική επικόλληση

COMMAND + Control + V
ή
Control + Option + V
ή
COMMAND + Option + V

Υπογράμμιση

COMMAND + U

Πλάγια γραφή

COMMAND + I
ή
Control + I

Νέο κενό βιβλίο εργασίας

COMMAND + N
ή
Control + N

Νέο βιβλίο εργασίας από πρότυπο

COMMAND + SHIFT + P

Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου " Αποθήκευση ως "

COMMAND + SHIFT + S
ή
F12

Εμφάνιση του παραθύρου Βοήθεια

F1
ή
COMMAND + κάθετο (/)

Επιλογή όλων

COMMAND + A
ή
COMMAND + Shift + πλήκτρο διαστήματος

Προσθήκη ή κατάργηση φίλτρου

COMMAND + Shift + F
ή
Control + Shift + L

Ελαχιστοποίηση ή μεγιστοποίηση των καρτελών της κορδέλας

COMMAND + Option + R

Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου " Άνοιγμα "

COMMAND + O
ή
Control + O

Ορθογραφικός έλεγχος

F7

Άνοιγμα του θησαυρού

Shift+F7

Εμφάνιση του Εργαλείου δόμησης τύπων

Shift+F3

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου " Ορισμός ονόματος "

COMMAND + F3

Εισαγωγή ή απάντηση σε ένα σχόλιο με σπείρωμα

COMMAND + Return

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου " Δημιουργία ονομάτων "

COMMAND + SHIFT + F3

Εισαγωγή νέου φύλλου *

Shift+F11

Εκτύπωση

COMMAND + P
ή
Control + P

Προεπισκόπηση εκτύπωσης

COMMAND + P
ή
Control + P

Αρχή της σελίδας

Διενέξεις συντομεύσεων

Ορισμένες συντομεύσεις πληκτρολογίου των Windows έρχονται σε διένεξη με τις αντίστοιχες προεπιλεγμένες συντομεύσεις πληκτρολογίου του Mac OS. Αυτό το θέμα επισημαίνει αυτές τις συντομεύσεις με έναν αστερίσκο ( * ). Για να χρησιμοποιήσετε αυτές τις συντομεύσεις, ίσως χρειαστεί να αλλάξετε τις ρυθμίσεις πληκτρολογίου Mac, για να αλλάξει η συντόμευση "Εμφάνιση επιφάνειας εργασίας" για το πλήκτρο.

Αλλαγή των προτιμήσεων συστήματος για τις συντομεύσεις πληκτρολογίου με το ποντίκι

 1. Στο μενού Apple, πατήστε Προτιμήσεις συστήματος.

 2. Πατήστε Πληκτρολόγιο.

 3. Στις καρτέλες, πατήστε Συντομεύσεις.

 4. Κάντε κλικ στο στοιχείο Mission Control.

 5. Καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου για τη συντόμευση πληκτρολογίου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Εργασία σε παράθυρα και παράθυρα διαλόγου

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Ανάπτυξη ή ελαχιστοποίηση της κορδέλας

COMMAND + Option + R

Μετάβαση σε προβολή πλήρους οθόνης

COMMAND + Control + F

Μετάβαση στην επόμενη εφαρμογή

COMMAND + TAB

Μετάβαση στην προηγούμενη εφαρμογή

COMMAND + SHIFT + TAB

Κλείσιμο του ενεργού παραθύρου βιβλίου εργασίας

COMMAND + W

Αντιγράψτε την εικόνα της οθόνης και αποθηκεύστε την στο
ένα αρχείο στιγμιότυπου οθόνης στον υπολογιστή σας.

COMMAND + Shift + 3

Ελαχιστοποίηση του ενεργού παραθύρου

Control + F9

Μεγιστοποίηση ή επαναφορά του ενεργού παραθύρου

Control + F10
ή
COMMAND + F10

Απόκρυψη του Excel.

COMMAND + H

Μετάβαση στο επόμενο πλαίσιο, επιλογή, στοιχείο ελέγχου ή εντολή

Tab

Μετάβαση στο προηγούμενο πλαίσιο, επιλογή, στοιχείο ελέγχου ή εντολή

Shift+Tab

Έξοδος από ένα παράθυρο διαλόγου ή ακύρωση μιας ενέργειας

ESC

Εκτέλεση της ενέργειας που έχει αντιστοιχιστεί στο προεπιλεγμένο κουμπί εντολής (το κουμπί με το έντονο περίγραμμα, το οποίο είναι συνήθως το κουμπί OK)

Return

Ακύρωση της εντολής και κλείσιμο

ESC

Αρχή της σελίδας

Μετακίνηση και κύλιση σε φύλλο ή βιβλίο εργασίας

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση κατά ένα κελί προς τα επάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά

Πλήκτρα βέλους

Μετακίνηση στο τέλος της τρέχουσας περιοχής δεδομένων

COMMAND + πλήκτρο βέλους

Μετακίνηση στην αρχή της γραμμής

Αρχική σελίδα
Σε ένα MacBook, πατήστε το πλήκτρο FN + πλήκτρο αριστερού βέλους

Μετακίνηση στην αρχή του φύλλου

Control + Home
Σε ένα MacBook, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Control + FN + πλήκτρο αριστερού βέλους

Μετακίνηση στο τελευταίο κελί που χρησιμοποιείται στο φύλλο

Control + End
Σε ένα MacBook, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Control + FN + πλήκτρο δεξιού βέλους

Μετακίνηση κατά μία οθόνη προς τα κάτω

Σελίδα προς τα κάτω
Σε ένα MacBook, πατήστε το πλήκτρο FN + πλήκτρο κάτω βέλους

Μετακίνηση κατά μία οθόνη προς τα επάνω

Σελίδα προς τα επάνω
Σε ένα MacBook, πατήστε το πλήκτρο FN + πλήκτρο επάνω βέλους

Μετακίνηση στην επόμενη οθόνη προς τα δεξιά

Option + Page Down
Σε ένα MacBook, πατήστε το πλήκτρο FN + Option + πλήκτρο κάτω βέλους

Μετακίνηση στην επόμενη οθόνη προς τα αριστερά

Option + Page Up
Σε ένα MacBook, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων FN + Option + πλήκτρο επάνω βέλους

Μετακίνηση στο επόμενο φύλλο στο βιβλίο εργασίας

Control + Page Down
ή
Option + πλήκτρο δεξιού βέλους

Μετακίνηση στο προηγούμενο φύλλο στο βιβλίο εργασίας

Control + Page Down
ή
Option + πλήκτρο αριστερού βέλους

Κύλιση για εμφάνιση του ενεργού κελιού

Control + Delete

Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου " Μετάβαση σε "

Control+G

Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου " Εύρεση "

Control + F
ή
Shift + F5

Πρόσβαση στην αναζήτηση (όταν βρίσκεστε σε ένα κελί ή όταν έχει επιλεγεί ένα κελί)

COMMAND + F

Μετακίνηση μεταξύ κελιών που δεν είναι κλειδωμένα σε ένα προστατευμένο φύλλο εργασίας

Πλήκτρο Tab

Οριζόντια κύλιση

SHIFT και, στη συνέχεια, μετακινηθείτε με κύλιση του τροχού του ποντικιού προς τα αριστερά, προς τα δεξιά

Συμβουλή: Για να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινηθείτε μεταξύ των κελιών στο Excel για Mac 2011, πρέπει να απενεργοποιήσετε το Scroll Lock. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την επιλογή Scroll Lock, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT + F14. Ανάλογα με τον τύπο του πληκτρολογίου σας, ίσως χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο Control, το πλήκτρο Option ή το πλήκτρο COMMAND αντί για το πλήκτρο SHIFT. Εάν χρησιμοποιείτε MacBook, ίσως χρειαστεί να επισυνάψετε ένα πληκτρολόγιο USB για να χρησιμοποιήσετε το συνδυασμό πλήκτρων F14.

Εισαγωγή δεδομένων σε φύλλο εργασίας

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Επεξεργασία του επιλεγμένου κελιού

F2

Ολοκλήρωση της καταχώρησης σε ένα κελί και μετακίνηση προς τα εμπρός στην επιλεγμένη περιοχή

Return

Έναρξη νέας γραμμής στο ίδιο κελί

Option + Return ή Control + Option + Return

Συμπλήρωση της επιλεγμένης περιοχής κελιών με το κείμενο που πληκτρολογείτε

COMMAND + Return
ή
Control + Return

Ολοκλήρωση της καταχώρησης σε ένα κελί και μετακίνηση προς τα επάνω στην επιλεγμένη περιοχή

Shift+Return

Ολοκλήρωση της καταχώρησης σε ένα κελί και μετακίνηση προς τα δεξιά στην επιλεγμένη περιοχή

Πλήκτρο Tab

Ολοκλήρωση της καταχώρησης σε ένα κελί και μετακίνηση προς τα αριστερά στην επιλεγμένη περιοχή

Shift+Tab

Ακύρωση καταχώρησης κελιού

ESC

Διαγραφή του χαρακτήρα στα αριστερά του σημείου εισαγωγής ή διαγραφή της επιλεγμένης περιοχής

Delete

Διαγραφή του χαρακτήρα στα δεξιά του σημείου εισαγωγής ή διαγραφή της επιλογής
Σημείωση: ορισμένα μικρότερα πληκτρολόγια δεν διαθέτουν αυτό το κλειδί

Delete
Σε ένα MacBook, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων FN + Delete

Διαγραφή κειμένου στο άκρο της ουράς
Σημείωση: ορισμένα μικρότερα πληκτρολόγια δεν διαθέτουν αυτό το κλειδί

Control + Delete
Σε ένα MacBook, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control + FN + Delete

Μετακίνηση κατά ένα χαρακτήρα προς τα επάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά

Πλήκτρα βέλους

Μετακίνηση στην αρχή της γραμμής

Αρχική σελίδα
Σε ένα MacBook, πατήστε το πλήκτρο FN + πλήκτρο αριστερού βέλους

Εισαγωγή σημείωσης

Άνοιγμα και επεξεργασία σημείωσης κελιού

Shift+F2

Shift+F2

Εισαγωγή ενός σχολίου με σπείρωμα

Άνοιγμα και απάντηση σε ένα σχόλιο με σπείρωμα

COMMAND + SHIFT + F2

COMMAND + SHIFT + F2

Συμπλήρωση προς τα κάτω

Control + D
ή
COMMAND + D

 Συμπλήρωση προς τα δεξιά

Control + R
ή
COMMAND + R 

Κλήση γεμίσματος flash για την αυτόματη αναγνώριση μοτίβων σε γειτονικές στήλες και τη συμπλήρωση της τρέχουσας στήλης

Control + E

Ορισμός ονόματος

Control + L

Αρχή της σελίδας

Εργασία σε κελιά ή στη γραμμή τύπων

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Επεξεργασία του επιλεγμένου κελιού

F2

Ανάπτυξη ή σύμπτυξη της γραμμής τύπων.

Ctrl+Shift+U

Επεξεργαστείτε το ενεργό κελί και, στη συνέχεια, διαγράψτε το περιεχόμενό του ή διαγράψτε τον προηγούμενο χαρακτήρα στο ενεργό κελί κατά την επεξεργασία των περιεχομένων του κελιού

Delete

Ολοκλήρωση καταχώρησης κελιού

Return

Εισαγωγή τύπου ως τύπου πίνακα

COMMAND + Shift + Return
ή
Control + Shift + Return

Ακύρωση της καταχώρησης στο κελί ή στη γραμμή τύπων

ESC

Εμφάνιση του Εργαλείου δόμησης τύπων μετά την πληκτρολόγηση ενός έγκυρου ονόματος συνάρτησης σε έναν τύπο

Control + A

Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης

COMMAND + K
ή
Control + K

Επεξεργασία του ενεργού κελιού και τοποθέτηση του σημείου εισαγωγής στο τέλος της γραμμής

Control + U

Άνοιγμα του Εργαλείου δόμησης τύπων

Shift+F3

Υπολογισμός του ενεργού φύλλου εργασίας

Shift+F9

Εμφάνιση ενός μενού με βάση τα συμφραζόμενα

Shift+F10

Έναρξη ενός τύπου

Ίσον (=)

Εναλλαγή του στυλ αναφοράς τύπου μεταξύ απόλυτης, σχετικής και μεικτής

COMMAND + T
ή
F4

Εισαγωγή του τύπου "Αυτόματη Άθροιση"

COMMAND + Shift + T

Εισαγωγή της ημερομηνίας

Control + ελληνικό ερωτηματικό (;)

Εισαγωγή της ώρας

COMMAND + ελληνικό ερωτηματικό (;)

Αντιγραφή της τιμής από το κελί που βρίσκεται επάνω από το ενεργό κελί, μέσα στο κελί ή τη γραμμή τύπων

Control + Shift + inch Mark (")

Εναλλαγή ανάμεσα στην εμφάνιση τιμών κελιών και την εμφάνιση τύπων κελιού

Control + βαρεία (')

Αντιγραφή ενός τύπου από το κελί που βρίσκεται επάνω από το ενεργό κελί, μέσα στο κελί ή τη γραμμή τύπων

Control + απόστροφος (')

Εμφάνιση της λίστας Αυτόματης καταχώρησης

Option+πλήκτρο κάτω βέλους

Ορισμός ονόματος

Control + L

Άνοιγμα του παραθύρου Έξυπνη αναζήτηση

Control + Option + COMMAND + L

Αρχή της σελίδας

Μορφοποίηση και επεξεργασία δεδομένων

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Επεξεργασία του επιλεγμένου κελιού

F2

Δημιουργία πινάκων σε μια βάση δεδομένων

COMMAND + T
ή
Control + T

Εισαγωγή αλλαγής γραμμής σε κελί

COMMAND + Option + Return
ή
Control + Option + Return

Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων, όπως συμβόλων, συμπεριλαμβανομένων των emoji

Control + COMMAND + πλήκτρο διαστήματος

Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς

COMMAND + Shift + δεξιά γωνία αγκύλη (>)

Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

COMMAND + Shift + αριστερή γωνιακή αγκύλη (<)

Στοίχιση στο κέντρο

COMMAND + E

Στοίχιση αριστερά

COMMAND + L

Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου " Τροποποίηση στυλ κελιού "

COMMAND + Shift + L

Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου " Μορφοποίηση κελιών "

COMMAND + 1

Εφαρμογή της γενικής μορφής αριθμών

Control + Shift + περισπωμένη (~)

Εφαρμογή της μορφής νομισματικής μονάδας με δύο δεκαδικά ψηφία (οι αρνητικοί αριθμοί εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα μέσα σε παρενθέσεις)

Control + Shift + σύμβολο δολαρίου ($)

Εφαρμογή της μορφής ποσοστού χωρίς δεκαδικά ψηφία

Control + Shift + σύμβολο ποσοστού (%)

Εφαρμογή της εκθετικής μορφής αριθμών με δύο δεκαδικά ψηφία

Control + Shift + Care (^)

Εφαρμογή της μορφής ημερομηνίας με ημέρα, μήνα και έτος

Control + Shift + hash Mark (#)

Εφαρμογή της μορφής ώρας με ώρα, λεπτά και την ένδειξη πμ ή μμ

Control + Shift + σύμβολο (@)

Εφαρμογή της μορφής αριθμού με δύο δεκαδικά ψηφία, διαχωριστικό χιλιάδων και το σύμβολο μείον (-) για αρνητικές τιμές

Control + Shift + θαυμαστικό (!)

Εφαρμογή του εξωτερικού περιγράμματος γύρω από τα επιλεγμένα κελιά

COMMAND + Option + μηδέν (0)

Προσθήκη εξωτερικού περιγράμματος στα δεξιά της επιλεγμένης περιοχής

COMMAND + Option + πλήκτρο δεξιού βέλους

Προσθήκη εξωτερικού περιγράμματος στα αριστερά της επιλεγμένης περιοχής

COMMAND + Option + πλήκτρο αριστερού βέλους

Προσθήκη εξωτερικού περιγράμματος στο επάνω μέρος της επιλεγμένης περιοχής

COMMAND + Option + πλήκτρο επάνω βέλους

Προσθήκη εξωτερικού περιγράμματος στο κάτω μέρος της επιλεγμένης περιοχής

COMMAND + Option + πλήκτρο κάτω βέλους

Κατάργηση εξωτερικών περιγραμμάτων

COMMAND + Option + ΕΝΩΤΙΚΟ

Εφαρμογή ή κατάργηση της μορφοποίησης με έντονη γραφή

COMMAND + B

Εφαρμογή ή κατάργηση της μορφοποίησης με πλάγια γραφή

COMMAND + I

Εφαρμογή ή κατάργηση υπογράμμισης

COMMAND + U

Εφαρμογή ή κατάργηση της μορφοποίησης διακριτής διαγραφής

COMMAND + Shift + X

Απόκρυψη στήλης

COMMAND + δεξιά παρένθεση ())
ή
Control + δεξιά παρένθεση ())

Επανεμφάνιση μιας στήλης

COMMAND + Shift + δεξιά παρένθεση ())
ή
Control + Shift + δεξιά παρένθεση ())

Απόκρυψη γραμμής

COMMAND + αριστερή παρένθεση (()
ή
Control + αριστερή παρένθεση (()

Επανεμφάνιση γραμμής

COMMAND + Shift + αριστερή παρένθεση (()
ή
Control + Shift + αριστερή παρένθεση (()

Επεξεργασία του ενεργού κελιού

Control + U

Ακύρωση της καταχώρησης στο κελί ή στη γραμμή τύπων

ESC

Επεξεργαστείτε το ενεργό κελί και, στη συνέχεια, διαγράψτε το περιεχόμενό του ή διαγράψτε τον προηγούμενο χαρακτήρα στο ενεργό κελί κατά την επεξεργασία των περιεχομένων του κελιού

Delete

Επικόλληση κειμένου στο ενεργό κελί

COMMAND + V

Ολοκλήρωση καταχώρησης κελιού

Return

Απόδοση της καταχώρησης του τρέχοντος κελιού στα επιλεγμένα κελιά

COMMAND + Return
ή
Control + Return

Εισαγωγή τύπου ως τύπου πίνακα

COMMAND + Shift + Return
ή
Control + Shift + Return

Εμφάνιση του Εργαλείου δόμησης τύπων μετά την πληκτρολόγηση ενός έγκυρου ονόματος συνάρτησης σε έναν τύπο

Control + A

Αρχή της σελίδας

Επιλογή κελιών, στηλών ή γραμμών

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Επέκταση της επιλεγμένης περιοχής κατά ένα κελί

Shift+πλήκτρο βέλους

Επέκταση της επιλεγμένης περιοχής στο τελευταίο μη κενό κελί στην ίδια στήλη ή γραμμή με το ενεργό κελί

COMMAND + Shift + πλήκτρο βέλους

Επέκταση της επιλεγμένης περιοχής έως την αρχή της γραμμής

SHIFT + HOME
Σε ένα MacBook, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT + FN + πλήκτρο αριστερού βέλους

Επέκταση της επιλεγμένης περιοχής έως την αρχή του φύλλου

Control + Shift + Home
Σε ένα MacBook, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Control + Shift + FN + πλήκτρο αριστερού βέλους

Επέκταση της επιλογής στο τελευταίο κελί που χρησιμοποιείται
στο φύλλο (κάτω δεξιά γωνία)

Control + Shift + End
Σε ένα MacBook, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Control + Shift + FN + πλήκτρο δεξιού βέλους

Επιλογή ολόκληρης της στήλης

Control + πλήκτρο διαστήματος

Επιλογή ολόκληρης της γραμμής

Shift+Πλήκτρο διαστήματος

Επιλογή ολόκληρου του φύλλου

COMMAND + A

Επιλογή μόνο των ορατών κελιών

COMMAND + Shift + αστερίσκος (*)

Επιλογή μόνο του ενεργού κελιού όταν είναι επιλεγμένα πολλά κελιά

Shift + Delete
(όχι το πλήκτρο Forward Delete Delete βρεθεί σε πλήρη πληκτρολόγια)

Επέκταση της επιλεγμένης περιοχής κατά μία γραμμή προς τα κάτω

Shift + Page Down
Σε ένα MacBook, Shift + FN + κάτω βέλος

Επέκταση της επιλεγμένης περιοχής κατά μία οθόνη προς τα επάνω

Shift + Page Up
Σε ένα MacBook, Shift + FN + ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Εναλλαγή μεταξύ απόκρυψης αντικειμένων, εμφάνισης αντικειμένων,
και Εμφάνιση συμβόλων κράτησης θέσης για αντικείμενα

Control + 6

Ενεργοποίηση της δυνατότητας επέκτασης μιας επιλογής
με χρήση των πλήκτρων βέλους

F8

Προσθήκη άλλης περιοχής κελιών στην επιλεγμένη περιοχή

Shift+F8

Επιλογή του τρέχοντος πίνακα, ο οποίος είναι ο πίνακας
στον οποίο το ενεργό κελί ανήκει σε

Control + κάθετο (/)

Επιλογή κελιών σε μια γραμμή που δεν ταιριάζουν με την τιμή
στο ενεργό κελί αυτής της γραμμής.
Πρέπει να επιλέξετε τη γραμμή που ξεκινά με το ενεργό κελί

Control + ανάστροφη κάθετο (\)

Επιλογή μόνο των κελιών στα οποία γίνεται άμεση αναφορά από τύπους της επιλεγμένης περιοχής

Control + Shift + αριστερή αγκύλη ([)

Επιλογή όλων των κελιών στα οποία γίνεται άμεση ή έμμεση αναφορά από τύπους της επιλεγμένης περιοχής

Control + Shift + αριστερό άγκιστρο ({)

Επιλογή μόνο των κελιών που αναφέρονται άμεσα στο ενεργό κελί

Control + δεξιά αγκύλη (])

Επιλογή όλων των κελιών που αναφέρονται άμεσα ή έμμεσα στο ενεργό κελί

Control + Shift + δεξιό άγκιστρο (})

Αρχή της σελίδας

Εργασία με επιλεγμένη περιοχή

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Αντιγραφή

COMMAND + C
ή
Control + V

Επικόλληση

COMMAND + V
ή
Control + V

Αποκοπή

COMMAND + X
ή
Control + X

Απαλοιφή

Delete

Διαγραφή της επιλογής

Control + ΕΝΩΤΙΚΟ

Αναίρεση της τελευταίας ενέργειας

COMMAND + Z

Απόκρυψη στήλης

COMMAND + δεξιά παρένθεση ())
ή
Control + δεξιά παρένθεση ())

Επανεμφάνιση μιας στήλης

COMMAND + Shift + δεξιά παρένθεση ())
ή
Control + Shift + δεξιά παρένθεση ())

Απόκρυψη γραμμής

COMMAND + αριστερή παρένθεση (()
ή
Control + αριστερή παρένθεση (()

Επανεμφάνιση γραμμής

COMMAND + Shift + αριστερή παρένθεση (()
ή
Control + Shift + αριστερή παρένθεση (()

Μετακίνηση από επάνω προς τα κάτω μέσα στην επιλεγμένη περιοχή (προς τα κάτω) *

Return

Μετακίνηση από κάτω προς τα επάνω μέσα στην επιλεγμένη περιοχή (προς τα επάνω) *

Shift+Return

Μετακίνηση από αριστερά προς τα δεξιά μέσα στην επιλογή,
ή μετακίνηση προς τα κάτω κατά ένα κελί, εάν έχει επιλεγεί μόνο μία στήλη

Πλήκτρο Tab

Μετακίνηση από δεξιά προς τα αριστερά εντός της επιλογής,
ή μετακίνηση προς τα επάνω κατά ένα κελί, εάν έχει επιλεγεί μόνο μία στήλη

Shift+Tab

Μετακίνηση δεξιόστροφα στην επόμενη γωνία της επιλεγμένης περιοχής

Control + τελεία

Ομαδοποίηση των επιλεγμένων κελιών

COMMAND + SHIFT + K

Κατάργηση της ομαδοποίησης των επιλεγμένων κελιών

COMMAND + Shift + J

* Αυτές οι συντομεύσεις μπορούν να μετακινηθούν σε άλλη κατεύθυνση εκτός από προς τα κάτω ή προς τα επάνω. Εάν θέλετε να αλλάξετε την κατεύθυνση αυτών των συντομεύσεων χρησιμοποιώντας το ποντίκι, στο μενού του Excel , κάντε κλικ στην επιλογή Προτιμήσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασίακαι, στη συνέχεια, στην περιοχή. Μετά το πάτημα του πλήκτρου Return, Μετακίνηση επιλογής, επιλέξτε την κατεύθυνση στην οποία θέλετε να μετακινηθείτε.

Αρχή της σελίδας

Χρήση γραφημάτων

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εισαγωγή νέου γραφήματος φύλλου. *

F11

Κυκλική μετακίνηση σε επιλεγμένα αντικείμενα γραφήματος

Πλήκτρα βέλους

Αρχή της σελίδας

Ταξινόμηση, φιλτράρισμα και χρήση αναφορών Συγκεντρωτικού Πίνακα

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου " sort "

COMMAND + SHIFT + R

Προσθήκη ή κατάργηση φίλτρου

COMMAND + Shift + F
ή
Control + Shift + L

Εμφάνιση της λίστας φίλτρων ή της σελίδας
Συγκεντρωτικού πίνακα αναδυόμενο μενού "πεδίο" για το επιλεγμένο κελί

Option+πλήκτρο κάτω βέλους

Αρχή της σελίδας

Δεδομένα διάρθρωσης

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εμφάνιση ή απόκρυψη των συμβόλων διάρθρωσης

Control + 8

Απόκρυψη επιλεγμένων γραμμών

Control + 9

Επανεμφάνιση επιλεγμένων γραμμών

Control + Shift + αριστερή παρένθεση (()

Απόκρυψη επιλεγμένων στηλών

Control + Zero

Επανεμφάνιση επιλεγμένων στηλών

Control + Shift + δεξιά παρένθεση ())

Αρχή της σελίδας

Χρήση συντομεύσεων πλήκτρων λειτουργιών

Excel για Mac χρησιμοποιεί τα πλήκτρα λειτουργιών για συνηθισμένες εντολές, συμπεριλαμβανομένης της αντιγραφής και της επικόλλησης. Για γρήγορη πρόσβαση σε αυτές τις συντομεύσεις, μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις συστήματος Apple, ώστε να μην χρειάζεται να πατάτε το πλήκτρο FN κάθε φορά που χρησιμοποιείτε μια συντόμευση πλήκτρων λειτουργιών. 

Σημείωση: Η αλλαγή των προτιμήσεων των πλήκτρων λειτουργιών συστήματος επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα πλήκτρα λειτουργιών για τον Mac σας, όχι μόνο Excel για Mac. Μετά την αλλαγή αυτής της ρύθμισης, εξακολουθείτε να έχετε τη δυνατότητα εκτέλεσης των ειδικών δυνατοτήτων που είναι τυπωμένες πάνω σε ένα πλήκτρο λειτουργίας. Απλώς πατήστε το πλήκτρο FN. Για παράδειγμα, για να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο F12 για να αλλάξετε την ένταση, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων FN+F12.

Εάν ένα πλήκτρο λειτουργιών δεν λειτουργεί με τον αναμενόμενο τρόπο, πατήστε και το πλήκτρο FN εκτός από το πλήκτρο λειτουργιών. Εάν δεν θέλετε να πατάτε το πλήκτρο FN κάθε φορά, μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας για το σύστημα Apple. Για οδηγίες, μεταβείτε στο μενού Αλλαγή προτιμήσεων πλήκτρων λειτουργιών με το ποντίκι

Ο παρακάτω πίνακας παρέχει τις συντομεύσεις πλήκτρων λειτουργιών για Excel για Mac.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εμφάνιση του παραθύρου "Βοήθεια"

F1

Επεξεργασία του επιλεγμένου κελιού

F2

Εισαγωγή σημείωσης

Άνοιγμα και επεξεργασία σημείωσης κελιού

Shift+F2

Shift+F2

Εισαγωγή ενός σχολίου με σπείρωμα

Άνοιγμα και απάντηση σε ένα σχόλιο με σπείρωμα

COMMAND + SHIFT + F2

COMMAND + SHIFT + F2

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου "Αποθήκευση"

Option + F2

Άνοιγμα του Εργαλείου δόμησης τύπων

Shift+F3

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου "Ορισμός ονόματος"

COMMAND + F3

Κλείσιμο

COMMAND + F4

Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου "Μετάβαση σε"

F5

Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου "Εύρεση"

Shift+F5

Μετάβαση στο παράθυρο διαλόγου "Αναζήτηση φύλλου"

Control + F5

Ορθογραφικός έλεγχος

F7

Άνοιγμα του θησαυρού

SHIFT + F7
ή
Control + Option + COMMAND + R

Επέκταση της επιλογής

F8

Προσθήκη στην επιλεγμένη περιοχή

Shift+F8

Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου "Μακροεντολές"

Option+F8

Υπολογισμός όλων των ανοιχτών βιβλίων εργασίας

F9

Υπολογισμός του ενεργού φύλλου εργασίας

Shift+F9

Ελαχιστοποίηση του ενεργού παραθύρου

Control + F9

Εμφάνιση ενός μενού με βάση τα συμφραζόμενα ή μενού συντόμευσης

Shift+F10

Μεγιστοποίηση ή επαναφορά του ενεργού παραθύρου

Control + F10
ή
COMMAND + F10

Εισαγωγή νέου γραφήματος φύλλου*

F11

Εισαγωγή νέου φύλλου*

Shift+F11

Εισαγωγή φύλλου μακροεντολών του Excel 4.0

COMMAND + F11

Άνοιγμα της Visual Basic

Option + F11

Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου "Αποθήκευση ως"

F12

Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου "Άνοιγμα"

COMMAND + F12

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή προτιμήσεων πλήκτρων λειτουργιών με το ποντίκι

 1. Στο μενού Apple, πατήστε Προτιμήσεις συστήματος.

 2. Επιλέξτε Πληκτρολόγιο.

 3. Στην καρτέλα Πληκτρολόγιο, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Χρήση όλων των πλήκτρων F1, F2, κ.λπ. ως τυπικών πλήκτρων λειτουργιών.

Σχεδίαση

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εναλλαγή λειτουργίας σχεδίασης

COMMAND + Control + Z

Αρχή της σελίδας

Δείτε επίσης

Κέντρο βοήθειας του Excel

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και περιήγηση στο Excel

Βασικές εργασίες με χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης στο Excel

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται οι συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Excel για iOS.

Σημειώσεις: 

 • Εάν είστε εξοικειωμένοι με τις συντομεύσεις πληκτρολογίου στον υπολογιστή σας MacOS, οι ίδιοι συνδυασμοί πλήκτρων λειτουργούν και με Excel για iOS τη χρήση ενός εξωτερικού πληκτρολογίου. Οι συντομεύσεις που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο είναι οι μόνες που θα λειτουργούν σε αυτή την έκδοση του Excel.

 • Για να βρείτε γρήγορα μια συντόμευση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αναζήτηση. Πατήστε COMMAND + F και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τις λέξεις αναζήτησης.

Σε αυτό το θέμα

Περιήγηση στο φύλλο εργασίας

Για μετακίνηση

Πατήστε

Ένα κελί προς τα δεξιά

Tab

Ένα κελί προς τα επάνω, προς τα κάτω, προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά

Πλήκτρα βέλους

Μετακίνηση στο επόμενο φύλλο στο βιβλίο εργασίας

Option + πλήκτρο δεξιού βέλους

Μετακίνηση στο προηγούμενο φύλλο στο βιβλίο εργασίας

Option + πλήκτρο αριστερού βέλους

Μορφοποίηση και επεξεργασία δεδομένων

Εφαρμογή περιγράμματος διάρθρωσης

Σύμβολο Apple Cmd + Option + 0

Κατάργηση περιγράμματος διάρθρωσης

Σύμβολο Apple Cmd + Option + ΕΝΩΤΙΚΟ

Απόκρυψη στήλης (-ων)

Σύμβολο Apple Cmd + 0

Απόκρυψη γραμμής (ων)

Control + 9

Επανεμφάνιση στηλών

Shift + Control + δεξιές παρενθέσεις ()) 

Επανεμφάνιση γραμμών

Shift + Control + αριστερή παρένθεση (()

ή

Shift + Σύμβολο Apple Cmd + αριστερή παρένθεση (()

Εργασία σε κελιά ή στη γραμμή τύπων

Για

Πατήστε

Μετάβαση στο κελί προς τα δεξιά

Πλήκτρο Tab

Μετακίνηση εντός του κειμένου του κελιού

Πλήκτρα βέλους

Αντιγραφή

Σύμβολο Apple Cmd + C

Επικόλληση

Σύμβολο Apple Cmd + V

Αποκοπή

Σύμβολο Apple Cmd + X

Αναίρεση

Σύμβολο Apple Cmd + Z

Επανάληψη

Σύμβολο Apple Cmd + Y

ή

Σύμβολο Apple Cmd + Shift + Z

Έντονη γραφή

Σύμβολο Apple Cmd + B

Πλάγια γραφή

Σύμβολο Apple Cmd + I

Υπογράμμιση

Σύμβολο Apple Cmd + U

Επιλογή όλων

Σύμβολο Apple Cmd + A

Επιλογή περιοχής κελιών

Shift+πλήκτρο αριστερού ή δεξιού βέλους

Εισαγωγή αλλαγής γραμμής σε κελί

ALT + Return

Μετακίνηση του δρομέα στην αρχή της τρέχουσας γραμμής μέσα σε ένα κελί

Σύμβολο Apple Cmd + πλήκτρο αριστερού βέλους

Μετακίνηση του δρομέα στο τέλος της τρέχουσας γραμμής μέσα σε ένα κελί

Σύμβολο Apple Cmd + πλήκτρο δεξιού βέλους

Μετακίνηση του δρομέα στην αρχή του τρέχοντος κελιού

Σύμβολο Apple Cmd + πλήκτρο επάνω βέλους

Μετακίνηση του δρομέα στο τέλος του τρέχοντος κελιού

Σύμβολο Apple Cmd + πλήκτρο κάτω βέλους

Μέσα σε ένα κελί που περιέχει αλλαγή γραμμής, μετακίνηση του δρομέα προς τα επάνω κατά μία παράγραφο

Option+πλήκτρο επάνω βέλους

Μέσα σε ένα κελί που περιέχει αλλαγή γραμμής, μετακίνηση του δρομέα προς τα κάτω κατά μία παράγραφο

Option+πλήκτρο κάτω βέλους

Μετακίνηση του δρομέα δεξιά κατά μία λέξη

Option + πλήκτρο δεξιού βέλους

Μετακίνηση του δρομέα αριστερά κατά μία λέξη

Option + πλήκτρο αριστερού βέλους

Εισαγωγή του τύπου "Αυτόματη Άθροιση"

Shift + Σύμβολο Apple Cmd + T

Εναλλαγή του στυλ αναφοράς τύπου μεταξύ απόλυτης, σχετικής και μεικτής

Σύμβολο Apple Cmd + T

ή 

Σύμβολο Apple Cmd + 4

Υπολογισμός τώρα

Σύμβολο Apple Cmd + =

Αρχή της σελίδας

Δείτε επίσης

Κέντρο βοήθειας του Excel

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και περιήγηση στο Excel

Βασικές εργασίες με χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης στο Excel

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται οι συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Excel για Android.

Σημειώσεις: 

 • Εάν είστε εξοικειωμένοι με τις συντομεύσεις πληκτρολογίου στον υπολογιστή σας με Windows, οι ίδιοι συνδυασμοί πλήκτρων λειτουργούν και με Excel για Android τη χρήση ενός εξωτερικού πληκτρολογίου. Οι συντομεύσεις που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο είναι οι μόνες που θα λειτουργούν σε αυτή την έκδοση του Excel.

 • Για να βρείτε γρήγορα μια συντόμευση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αναζήτηση. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + F και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τις λέξεις αναζήτησης.

Σε αυτό το θέμα

Περιήγηση στο φύλλο εργασίας

Για

Πατήστε

Μετακίνηση κατά ένα κελί προς τα δεξιά

Πλήκτρο Tab

Μετακίνηση κατά ένα κελί προς τα επάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά

Πλήκτρα βέλους

Εργασία με κελιά

Για

Πατήστε

Αποθήκευση

Control + S

Αντιγραφή

Control+C

Επικόλληση

Control+V

Αντιγραφή μορφοποίησης

Control + Shift + C

Αποκοπή

Control+X

Αναίρεση

Control + Z

Επανάληψη

Control + Y ή
Control + Shift + Z

Έντονη γραφή

Control + B

Πλάγια γραφή

Control + I

Υπογράμμιση

Control + U

Επιλογή όλων

Control + A

Εύρεση

Control + F

Εισαγωγή αλλαγής γραμμής σε κελί

Alt+Enter

Δείτε επίσης

Κέντρο βοήθειας του Excel

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και περιήγηση στο Excel

Βασικές εργασίες με χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης στο Excel

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται οι συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Excel Mobile.

Σημειώσεις: 

 • Εάν είστε εξοικειωμένοι με τις συντομεύσεις πληκτρολογίου στον υπολογιστή σας με Windows, οι ίδιοι συνδυασμοί πλήκτρων λειτουργούν και με Excel Mobile τη χρήση ενός εξωτερικού πληκτρολογίου. Οι συντομεύσεις που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο είναι οι μόνες που θα λειτουργούν σε αυτή την έκδοση του Excel.

 • Για να βρείτε γρήγορα μια συντόμευση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αναζήτηση. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + F και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τις λέξεις αναζήτησης.

Σε αυτό το θέμα

Περιήγηση στο φύλλο εργασίας

Για

Πατήστε

Μετακίνηση κατά ένα κελί προς τα δεξιά

Πλήκτρο Tab

Μετακίνηση κατά ένα κελί προς τα επάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά

Πλήκτρα βέλους

Επέκταση της επιλογής προς τα αριστερά κατά ένα κελί

Shift + πλήκτρο αριστερού βέλους

Επέκταση της επιλογής προς τα δεξιά κατά ένα κελί

Shift + πλήκτρο δεξιού βέλους

Επέκταση της επιλογής προς τα αριστερά στο πρώτο κελί

Shift + Control + πλήκτρο αριστερού βέλους

Επέκταση της επιλογής προς τα δεξιά στο τελευταίο κελί

Shift + Control + πλήκτρο δεξιού βέλους

Μετακίνηση κατά ένα χαρακτήρα προς τα αριστερά

Control + πλήκτρο αριστερού βέλους

(αφού πατήσετε στη γραμμή τύπων)

Μετακίνηση κατά ένα χαρακτήρα προς τα δεξιά

Control + πλήκτρο δεξιού βέλους

(αφού πατήσετε στη γραμμή τύπων)

Μετακίνηση κατά μία λέξη προς τα αριστερά

Control + πλήκτρο αριστερού βέλους

(αφού πατήσετε στη γραμμή τύπων)

Μετακίνηση κατά μία λέξη προς τα δεξιά

Control + πλήκτρο δεξιού βέλους

(αφού πατήσετε στη γραμμή τύπων)

Επιλογή ή ακύρωση της επιλογής ενός χαρακτήρα προς τα αριστερά

Shift + πλήκτρο αριστερού βέλους

(αφού πατήσετε στη γραμμή τύπων)

Επιλογή ή ακύρωση της επιλογής ενός χαρακτήρα προς τα δεξιά.

Shift + πλήκτρο δεξιού βέλους

(αφού πατήσετε στη γραμμή τύπων)

Εμφάνιση μενού συντόμευσης.

Shift+F10

Επόμενο τμήμα παραθύρου

F6

Μετακινηθείτε κυκλικά στα αιωρούμενα σχήματα, όπως τα πλαίσια κειμένου ή οι εικόνες.

Πατήστε Ctrl+Alt+5 και, στη συνέχεια, πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο Tab

Πραγματοποιήστε έξοδο από την περιήγηση στα αιωρούμενα σχήματα και επιστρέψτε στην κανονική περιήγηση.

Esc

Εργασία με κελιά

Για

Πατήστε

Αποθήκευση

Control + S

Αντιγραφή

Control+C

Αποκοπή

Control+X

Επικόλληση

Control+V

Αναίρεση

Control + Z

Επανάληψη

Control + Y

Έντονη γραφή

Control + B

Πλάγια γραφή

Control + I

Υπογράμμιση

Control + U

Επιλογή όλων

Control + A

Εύρεση

Control + F

Επανάληψη

Control + Y

Αντικατάσταση

Control + H

Εισαγωγή πίνακα

Control + T

Εισαγωγή αλλαγής γραμμής σε κελί

Alt+Enter

Απαλοιφή του επιλεγμένου κελιού

Delete

Δείτε επίσης

Κέντρο βοήθειας του Excel

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και περιήγηση στο Excel

Βασικές εργασίες με χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης στο Excel

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται οι συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Excel για το Web στα Windows.

Σημειώσεις: 

 • Για να βρείτε γρήγορα μια συντόμευση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αναζήτηση. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + F και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τις λέξεις αναζήτησης.

 • Όταν χρησιμοποιείτε το Excel για το Web, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τον Microsoft Edge ως πρόγραμμα περιήγησης web. Επειδή το Excel για το Web εκτελείται στο πρόγραμμα περιήγησης web, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου διαφέρουν από εκείνες του προγράμματος υπολογιστή. Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσετε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 αντί για το πλήκτρο F6 για τη μετάβαση από και προς τις εντολές. Επίσης, οι συνηθισμένες συντομεύσεις, όπως F1 (Βοήθεια) και Ctrl+O (Άνοιγμα), ισχύουν για το πρόγραμμα περιήγησης web και όχι για το Excel για το Web.

 • Αν χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή με την ενημέρωση Windows 10 Fall Creators Update, πρέπει να απενεργοποιήσετε την κατάσταση σάρωσης για να είναι δυνατή η επεξεργασία εγγράφων, υπολογιστικών φύλλων ή παρουσιάσεων με το Office για το Web. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Απενεργοποίηση εικονικής λειτουργίας ή κατάστασης περιήγησης στην ενημέρωση Windows 10 Fall Creators Update.

Σε αυτό το άρθρο

Γρήγορες συμβουλές για τη χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου με το Excel για το Web

 • Μπορείτε να βρείτε οποιαδήποτε εντολή γρήγορα πατώντας το συνδυασμό πλήκτρων ALT + πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + Q για να Μεταβείτε στο στοιχείο πείτε μου,στο στοιχείο πείτε μου, μπορείτε απλώς να πληκτρολογήσετε μια λέξη ή το όνομα μιας εντολής που θέλετε (είναι διαθέσιμη μόνο στην προβολή επεξεργασίας). Πείτε μου αναζητήσεις για σχετικές επιλογές και παρέχει μια λίστα. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να επιλέξετε μια εντολή και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 • Για να μεταβείτε σε ένα συγκεκριμένο κελί σε ένα βιβλίο εργασίας, χρησιμοποιήστε την επιλογή Μετάβαση σε : πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + G, πληκτρολογήστε την αναφορά κελιού (όπως B14) και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 • Εάν χρησιμοποιείτε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, ανατρέξτε στην ενότητα Συνήθεις εργασίες στο Excel Online.

Συντομεύσεις που χρησιμοποιούνται συχνά

Αυτές είναι οι συντομεύσεις που χρησιμοποιούνται συχνότερα στο Excel για το Web.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετάβαση σε συγκεκριμένο κελί

Ctrl+G

Μετακίνηση κάτω

Πλήκτρο σελίδας κάτω ή κάτω βέλους

Μετακίνηση επάνω

Πλήκτρο σελίδας προς τα επάνω ή επάνω βέλος

Εκτύπωση

Ctrl+P

Αντιγραφή

Ctrl+C

Επικόλληση

Ctrl+V

Αποκοπή

Ctrl+X

Αναίρεση

Ctrl+Z

Άνοιγμα βιβλίου εργασίας

Ctrl+O

Κλείσιμο βιβλίου εργασίας

Ctrl+W

Αποθήκευση ως

Alt+F2

Εύρεση

Ctrl+F

Έντονη γραφή

Ctrl+B

Άνοιγμα μενού περιβάλλοντος

 • Πληκτρολόγιο Windows: πλήκτρο περιβάλλοντος των Windows + F10. Το πλήκτρο περιβάλλοντος των Windows βρίσκεται ανάμεσα στο αριστερό πλήκτρο Alt και το αριστερό πλήκτρο Ctrl.

 • Άλλο πληκτρολόγιο: Shift+F10

Πληροφορίες

Alt+Q

Εύρεση

Ctrl+F ή Shift+F3

Επανάληψη εύρεσης, προς τα κάτω

Shift+F4

Επανάληψη εύρεσης, προς τα πάνω

Ctrl+Shift+F4

Εισαγωγή γραφήματος

Alt+F1

Αρχή της σελίδας

Πλήκτρα πρόσβασης: Συντομεύσεις για χρήση της κορδέλας

Excel για το Web προσφέρει πλήκτρα πρόσβασης, συντομεύσεις πληκτρολογίου για να περιηγηθείτε στην κορδέλα. Εάν έχετε χρησιμοποιήσει τα πλήκτρα πρόσβασης για να εξοικονομήσετε χρόνο σε Excel για επιτραπέζιους υπολογιστές, θα βρίσκετε τα πλήκτρα πρόσβασης πολύ παρόμοια σε Excel για το Web.

Στο Excel για το Web, τα πλήκτρα πρόσβασης ξεκινούν με το συνδυασμό πλήκτρων ALT + πλήκτρο λογότυπου των Windows και, στη συνέχεια, προσθέστε ένα γράμμα για την καρτέλα κορδέλας. Για παράδειγμα, για να μεταβείτε στην καρτέλα αναθεώρηση, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + R.

Εάν χρησιμοποιείτε το Excel για το Web σε υπολογιστή Mac, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control + Option για να ξεκινήσετε.

Κορδέλα του Excel για το web που εμφανίζει την "Κεντρική" καρτέλα και συμβουλές πλήκτρων συντόμευσης σε όλες τις καρτέλες
 • Για να μεταβείτε στην κορδέλα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + πλήκτρο με το λογότυπο των Windows ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + F6 μέχρι να φτάσετε στην Κεντρική καρτέλα

 • Για να μετακινηθείτε μεταξύ των καρτελών στην κορδέλα, πατήστε το πλήκτρο Tab.

 • Για να αποκρύψετε την κορδέλα, ώστε να έχετε περισσότερο χώρο για να εργαστείτε, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F1. Επαναλάβετε τη διαδικασία για να εμφανιστεί ξανά η κορδέλα.

Μεταβείτε στα πλήκτρα πρόσβασης για την κορδέλα

Για να μεταβείτε απευθείας σε μια καρτέλα στην κορδέλα, πατήστε ένα από τα παρακάτω πλήκτρα πρόσβασης:

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μεταβείτε στο πεδίο πείτε μου στην κορδέλα και πληκτρολογήστε έναν όρο αναζήτησης.

ALT + πλήκτρο με το λογότυπο των Windows, Q

Άνοιγμα της καρτέλας " αρχείο " και χρήση της προβολής "παρασκήνιο"

ALT + πλήκτρο με το λογότυπο των Windows, F

Ανοίξτε την κεντρική καρτέλα και μορφοποιήστε κείμενο και αριθμούς ή χρησιμοποιήστε άλλα εργαλεία όπως "Εύρεση".

ALT + πλήκτρο με το λογότυπο των Windows, H

Ανοίξτε την καρτέλα Εισαγωγή και εισαγάγετε μια συνάρτηση, έναν πίνακα, ένα γράφημα, μια υπερ-σύνδεση ή ένα σχόλιο με σπείρωμα.

ALT + πλήκτρο με το λογότυπο των Windows, N

Ανοίξτε την καρτέλα δεδομένα και ανανεώστε τις συνδέσεις ή χρησιμοποιήστε τα εργαλεία δεδομένων.

ALT + πλήκτρο με το λογότυπο των Windows, ένα

Ανοίξτε την καρτέλα αναθεώρηση και χρησιμοποιήστε τον έλεγχο προσβασιμότητας ή εργαστείτε με τα σχόλια και τις σημειώσεις με νήματα.

ALT + πλήκτρο με το λογότυπο των Windows, R

Άνοιγμα της καρτέλας " Προβολή " για να επιλέξετε μια προβολή, να σταθεροποιήσετε γραμμές ή στήλες στο φύλλο εργασίας σας ή να εμφανίσετε γραμμές πλέγματος και κεφαλίδες

ALT + πλήκτρο με το λογότυπο των Windows, W

Αρχή της σελίδας

Εργασία στις καρτέλες και τα μενού της κορδέλας

Με τις συντομεύσεις σε αυτόν τον πίνακα μπορείτε να εξοικονομήσετε χρόνο όταν εργάζεστε με τις καρτέλες και τα μενού της κορδέλας

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Επιλογή της ενεργής καρτέλας της κορδέλας και ενεργοποίηση των πλήκτρων πρόσβασης.

ALT + πλήκτρο με το λογότυπο των Windows. Για να μετακινηθείτε σε διαφορετική καρτέλα, χρησιμοποιήστε ένα πλήκτρο πρόσβασης ή το πλήκτρο TAB.

Μετακίνηση της εστίασης στις εντολές της κορδέλας.

ENTER και, στη συνέχεια, το πλήκτρο TAB ή το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT + TAB

Ενεργοποίηση ενός επιλεγμένου κουμπιού.

Πλήκτρο διαστήματος ή Enter

Άνοιγμα της λίστας μιας επιλεγμένης εντολής.

Πλήκτρο διαστήματος ή Enter

Άνοιγμα του μενού για ένα επιλεγμένο κουμπί.

Alt+πλήκτρο κάτω βέλους

Όταν ένα μενού ή δευτερεύον μενού είναι ανοιχτό, μετάβαση στην επόμενη εντολή.

Esc

Αρχή της σελίδας

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για την επεξεργασία κελιών

Συμβουλές: Εάν ένα υπολογιστικό φύλλο ανοίγει στην προβολή ανάγνωσης, οι εντολές επεξεργασίας δεν θα λειτουργήσουν. Για να μεταβείτε στην προβολή επεξεργασίας, κάντε τα εξής:

 1. Για να μετακινήσετε την εστίαση από το φύλλο εργασίας, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + F6.

 2. Πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να φτάσετε στη λίστα Επεξεργασία βιβλίου εργασίας και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 3. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να φτάσετε στην επιλογή επεξεργασία στο Excel Online και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER για να το επιλέξετε.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εισαγωγή μιας γραμμής επάνω από την τρέχουσα γραμμή

ALT + πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + H, I, R

Εισαγωγή στήλης στα αριστερά της τρέχουσας στήλης

ALT + πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + H, I, C

Αποκοπή

Ctrl+X

Αντιγραφή

Ctrl+C

Επικόλληση

Ctrl+V

Αναίρεση

Ctrl+Z

Επανάληψη

Ctrl+Y

Έναρξη νέας γραμμής στο ίδιο κελί

Alt+Enter

Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης

Ctrl+K

Εισαγωγή πίνακα

Ctrl+L

Εισαγωγή συνάρτησης

Shift+F3

Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς

CTRL + SHIFT + δεξια γωνιακή αγκύλη (>)

Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

CTRL + SHIFT + αριστερή γωνιακή αγκύλη (<)

Εφαρμογή φίλτρου

ALT + πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + A, T

Εκ νέου εφαρμογή φίλτρου

Ctrl+Alt+L

Αρχή της σελίδας

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για την εισαγωγή δεδομένων

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Ολοκλήρωση της καταχώρησης κελιού και επιλογή του κελιού από κάτω

Enter

Ολοκλήρωση της καταχώρησης κελιού και επιλογή του κελιού από κάτω

Shift+Enter

Ολοκλήρωση καταχώρησης κελιού και επιλογή του επόμενου κελιού στη γραμμή

Πλήκτρο Tab

Ολοκλήρωση καταχώρησης κελιού και επιλογή του προηγούμενου κελιού στη γραμμή

Shift+Tab

Ακύρωση της καταχώρησης κελιού

Esc

Αρχή της σελίδας

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για την επεξεργασία δεδομένων μέσα σε ένα κελί

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Επεξεργασία του επιλεγμένου κελιού

F2

Κάντε κυκλική εναλλαγή όλων των διάφορων συνδυασμών απόλυτων και σχετικών αναφορών όταν μια αναφορά κελιού ή μια περιοχή είναι επιλεγμένη σε έναν τύπο.

F4

Απαλοιφή του επιλεγμένου κελιού

Delete

Απαλοιφή επιλεγμένου κελιού και έναρξη επεξεργασίας

Backspace

Μετάβαση στην αρχή της γραμμής κελιού

Home

Μετάβαση στο τέλος της γραμμής κελιού

End

Επιλογή προς τα δεξιά κατά ένα χαρακτήρα

Shift + πλήκτρο δεξιού βέλους

Μετάβαση στην αρχή των δεδομένων του κελιού

Shift+Home

Επιλογή έως το τέλος των δεδομένων του κελιού

Shift+End

Επιλογή προς τα αριστερά κατά ένα χαρακτήρα

Shift + πλήκτρο αριστερού βέλους

Επέκταση της επιλογής έως το τελευταίο μη κενό κελί της ίδιας στήλης ή γραμμής με αυτήν του ενεργού κελιού ή, αν το επόμενο κελί είναι κενό, έως το επόμενο μη κενό κελί.

Ctrl + Shift + πλήκτρο δεξιού βέλους ή Ctrl + Shift + πλήκτρο αριστερού βέλους

Αρχή της σελίδας

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για μορφοποίηση κελιών

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Έντονη γραφή

Ctrl+B

Πλάγια γραφή

Ctrl+I

Υπογράμμιση

Ctrl+U

Επικόλληση μορφοποίησης

Shift+Ctrl+V

Εφαρμογή του εξωτερικού περιγράμματος σε επιλεγμένα κελιά

CTRL + SHIFT + εμπορικό και (&)

Αρχή της σελίδας

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για μετακίνηση και κύλιση σε φύλλα εργασίας

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Ένα κελί προς τα επάνω

Πλήκτρο επάνω βέλους ή SHIFT + ENTER

Ένα κελί προς τα κάτω

Πλήκτρο κάτω βέλους ή ENTER

Μετακίνηση κατά ένα κελί προς τα δεξιά

Πλήκτρο δεξιού βέλους ή πλήκτρο TAB

Μετάβαση στην αρχή της γραμμής

Home

Μετάβαση στο κελί A1

Ctrl+Home

Μετάβαση στο τελευταίο κελί της περιοχής που χρησιμοποιείται

Ctrl+End

Μετακίνηση προς τα κάτω κατά μία οθόνη (28 γραμμές)

Page Down

Μετακίνηση προς τα πάνω κατά μία οθόνη(28 γραμμές)

Page Up

Μετακίνηση στο τέλος της τρέχουσας περιοχής δεδομένων

Ctrl + πλήκτρο δεξιού βέλους ή CTRL + πλήκτρο αριστερού βέλους

Μετακίνηση μεταξύ της Κορδέλας και του περιεχομένου του βιβλίου εργασίας

Ctrl+F6

Μετακίνηση σε διαφορετική καρτέλα κορδέλας

Πλήκτρο Tab

Πατήστε το πλήκτρο Enter για να μεταβείτε στην κορδέλα για τη συγκεκριμένη καρτέλα.

Εισαγωγή νέου φύλλου

Shift+F11

Μετάβαση στο επόμενο φύλλο

Alt+Control+Page Down

Μετάβαση στο προηγούμενο φύλλο

Alt+Control+Page Up

Αρχή της σελίδας

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για εργασία με αντικείμενα

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Άνοιγμα μενού/Διερεύνηση

Alt+πλήκτρο κάτω βέλους

Διερεύνηση

Alt+πλήκτρο επάνω βέλους

Μετάβαση στην υπερ-σύνδεση

Ctrl+Enter

Άνοιγμα σημείωσης για επεξεργασία

Shift+F2

Άνοιγμα και απάντηση σε ένα σχόλιο με σπείρωμα

Ctrl+Shift+F2

Αρχή της σελίδας

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για την επιλογή κελιών, γραμμών, στηλών και αντικειμένων

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Επιλογή περιοχής κελιών

Shift+Πλήκτρα βέλους

Επιλογή ολόκληρης στήλης

Ctrl+πλήκτρο διαστήματος

Επιλογή ολόκληρης γραμμής

Shift+Πλήκτρο διαστήματος

Επέκταση της επιλογής έως το τελευταίο μη κενό κελί της ίδιας στήλης ή γραμμής με αυτήν του ενεργού κελιού ή, αν το επόμενο κελί είναι κενό, έως το επόμενο μη κενό κελί.

Ctrl + Shift + πλήκτρο δεξιού βέλους ή Ctrl + Shift + πλήκτρο αριστερού βέλους

Αρχή της σελίδας

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για μετακίνηση εντός μιας επιλεγμένης περιοχής

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Από επάνω προς τα κάτω (ή προς τα εμπρός σε μια επιλογή)

Enter

Από κάτω προς τα επάνω (ή προς τα πίσω σε μια επιλογή)

Shift+Enter

Προς τα εμπρός σε μια γραμμή (ή προς τα κάτω σε μια επιλογή μίας στήλης)

Πλήκτρο Tab

Προς τα πίσω σε μια γραμμή (ή προς τα επάνω σε μια επιλογή μίας στήλης)

Shift+Tab

Αρχή της σελίδας

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για τον υπολογισμό δεδομένων

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Υπολογισμός βιβλίου εργασίας (ανανέωση)

F9

Πλήρης υπολογισμός

Ctrl+Shift+Alt+F9

Ανανέωση εξωτερικών δεδομένων

Alt+F5

Ανανέωση όλων των εξωτερικών δεδομένων

Ctrl+Alt+F5

Αυτόματη Άθροιση

Alt+Ίσον (=)

Αρχή της σελίδας

Μενού συντομεύσεων προσβασιμότητας (Alt+Shift+A)

Αποκτήστε εύκολη πρόσβαση σε κοινές δυνατότητες, χρησιμοποιώντας τις παρακάτω συντομεύσεις:

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση μεταξύ γνωστών περιοχών

Ctrl+F6 ή Ctrl+Shift+F6

Μετακίνηση εντός των γνωστών περιοχών

Πλήκτρο Tab ή Shift+Tab

Μετάβαση στο πλαίσιο "Πληροφορίες" για την εκτέλεση οποιασδήποτε εντολής

Alt+Q

Εμφάνιση ή απόκρυψη συμβουλών πλήκτρων ή πρόσβαση στην κορδέλα

ALT + πλήκτρο με το λογότυπο των Windows

Επεξεργασία του επιλεγμένου κελιού

F2

Μετάβαση σε συγκεκριμένο κελί

Ctrl+G

Μετακίνηση σε διαφορετικό φύλλο εργασίας στο βιβλίο εργασίας

Ctrl+Alt+Page Up ή Ctrl+Alt+Page Down

Άνοιγμα μενού περιβάλλοντος

Shift+F10

Ανάγνωση κεφαλίδας γραμμής

Ctrl+Alt+Shift+T

Ανάγνωση γραμμής μέχρι το ενεργό κελί

Ctrl+Alt+Shift+Home

Ανάγνωση γραμμής από το ενεργό κελί

Ctrl+Alt+Shift+End

Ανάγνωση κεφαλίδας στήλης

Ctrl+Alt+Shift+H

Ανάγνωση στήλης μέχρι το ενεργό κελί

Ctrl+Alt+Shift+Page Up

Ανάγνωση στήλης από το ενεργό κελί

Ctrl+Alt+Shift+Page Down

Επιλογή μετακίνησης παραθύρων διαλόγου

Ctrl+Alt+Πλήκτρο διαστήματος

Αρχή της σελίδας

Έλεγχος συντομεύσεων πληκτρολογίου στο Excel για το Web με παράκαμψη των συντομεύσεων πληκτρολογίου του προγράμματος περιήγησης

Το Excel για το Web λειτουργεί σε ένα πρόγραμμα περιήγησης. Τα προγράμματα περιήγησης έχουν συντομεύσεις πληκτρολογίου, ορισμένες από τις οποίες έρχονται σε διένεξη με τις συντομεύσεις που λειτουργούν στο Excel στην επιφάνεια εργασίας. Μπορείτε να ελέγξετε αυτές τις συντομεύσεις, ώστε να λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο και στις δύο εκδόσεις του Excel, αλλάζοντας τις ρυθμίσεις συντομεύσεων πληκτρολογίου-απλώς κάντε κλικ στην επιλογή βοήθεια > συντομεύσεις πληκτρολογίου.

Παράθυρο διαλόγου "συντομεύσεις πληκτρολογίου"
 1. Αναζήτηση για οποιαδήποτε συντόμευση πληκτρολογίου

 2. Επιλέξτε την κατηγορία των συντομεύσεων που θα εμφανίζονται στη λίστα

 3. Καθορίστε εάν θα παρακάμπτονται οι συντομεύσεις του προγράμματος περιήγησης

 4. Φιλτράρισμα για την εμφάνιση μόνο παρακάμψεων συντομεύσεων

Δείτε επίσης

Κέντρο βοήθειας του Excel

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και περιήγηση στο Excel

Βασικές εργασίες με χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης στο Excel

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×