Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο OneNote για Mac

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο OneNote για Mac

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα με προβλήματα όρασης που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Αυτό το άρθρο παραθέτει τις συντομεύσεις πληκτρολογίου για το OneNote για Mac. Οι συντομεύσεις πληκτρολογίου σάς επιτρέπουν να ολοκληρώνετε γρήγορα εντολές και λειτουργίες χωρίς τη χρήση του ποντικιού.

Σημειώσεις: 

 • Οι συντομεύσεις σε αυτό το θέμα αναφέρονται στη διάταξη πληκτρολογίου Η.Π.Α. Τα πλήκτρα σε άλλες διατάξεις πληκτρολογίου ενδέχεται να μην αντιστοιχούν απόλυτα στα πλήκτρα του πληκτρολογίου Η.Π.Α.

 • Οι εντολές που απαιτούν να πατήστε και να αφήσετε πολλά πλήκτρα μαζί υποδεικνύονται με το σύμβολο συν (+). Οι εντολές που απαιτούν να πατήσετε πολλά πλήκτρα με τη σειρά επισημαίνονται με κόμμα (,).

Σε αυτό το θέμα

Συντομεύσεις που χρησιμοποιούνται συχνά

Ο παρακάτω πίνακας αναφέρει τις συντομεύσεις που χρησιμοποιούνται συχνότερα στο OneNote για Mac.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Δημιουργήστε μια νέα σελίδα.

COMMAND + N

Επιλογή όλων των στοιχείων στην τρέχουσα σελίδα.

COMMAND + A

(Συνεχίστε να πατάτε για να επεκτείνετε το εύρος της επιλογής σας.)

Επιλογή του τίτλου της σελίδας.

COMMAND + Shift + T

Αποκοπή του επιλεγμένου κειμένου ή στοιχείου.

COMMAND + X

Αντιγραφή του επιλεγμένου κειμένου ή στοιχείου στο Πρόχειρο.

COMMAND + C

Επικόλληση του περιεχομένου του Προχείρου.

COMMAND + V

Αναίρεση της τελευταίας ενέργειας.

COMMAND + Z

Επανάληψη της τελευταίας ενέργειας.

COMMAND + Y

Άνοιγμα σημειωματάριου.

COMMAND + O

Κλείσιμο σημειωματάριου.

COMMAND + Shift + W

Δημιουργία εσοχής παραγράφου από τα αριστερά μιας λέξης.

Tab

Δημιουργία εσοχής παραγράφου από οποιοδήποτε σημείο μιας παραγράφου.

COMMAND + δεξιά αγκύλη ( ] )

Κατάργηση εσοχής παραγράφου από τα αριστερά.

Shift + Tab ή COMMAND + αριστερή αγκύλη ( [ )

Μεγέθυνση.

COMMAND + σύμβολο συν ( + )

Σμίκρυνση.

COMMAND + σύμβολο πλην ( - )

Επαναφορά ζουμ.

COMMAND + μηδέν (0)

Σύμπτυξη αναπτυγμένης διάρθρωσης.

Control + Shift + σύμβολο συν ( + )

Ανάπτυξη συμπτυγμένης διάρθρωσης.

Control + Shift + σύμβολο μείον ( - )

Άνοιγμα σύνδεσης.

Επιλογή της σύνδεσης, Shift + Return

Αντιγραφή της μορφοποίησης του επιλεγμένου κειμένου.

Option + COMMAND + C

Επικολλήστε της μορφοποίησης κειμένου που αντιγράψατε στο επιλεγμένο κείμενο.

Option + COMMAND + V

Έναρξη υπαγόρευσης.

Πατήστε το πλήκτρο Fn δύο φορές

Εισαγωγή emoji.

Control + COMMAND + πλήκτρο διαστήματος

Γρήγορα αποτελέσματα

Για τις συντομεύσεις που απαιτείται να πατήσετε δύο ή περισσότερα πλήκτρα ταυτόχρονα, τα πλήκτρα διαχωρίζονται με το σύμβολο συν (+). Εάν πρέπει να πατήσετε ένα πλήκτρο και αμέσως μετά ένα άλλο, τα πλήκτρα διαχωρίζονται με κόμμα (,).

Πολλά πληκτρολόγια αντιστοιχίζουν ειδικές λειτουργίες σε πλήκτρα λειτουργιών, από προεπιλογή. Για να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο λειτουργιών για άλλους σκοπούς, πρέπει να πατήσετε Fn+το πλήκτρο λειτουργιών.

Σε ένα πληκτρολόγιο Mac, το πλήκτρο Command υποδηλώνεται με το σύμβολο COMMAND . Για πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή της αντιστοίχισης πλήκτρων μιας συντόμευσης πληκτρολογίου, ανατρέξτε στη Βοήθεια του Mac για την έκδοση του λειτουργικού συστήματος (OS) του Macintosh που διαθέτετε ή ανατρέξτε στην εφαρμογή βοηθητικού προγράμματος. Δείτε επίσης την ενότητα Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο OneNote για Mac παρακάτω σε αυτό το θέμα.

Εάν ένα πλήκτρο λειτουργιών δεν λειτουργεί με τον αναμενόμενο τρόπο, πατήστε και το πλήκτρο Fn εκτός από το πλήκτρο λειτουργιών. Εάν δεν θέλετε να πατάτε το πλήκτρο Fn κάθε φορά, μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις συστήματος Apple.

Αλλαγή προτιμήσεων πλήκτρων λειτουργιών με το ποντίκι

 1. Στο μενού Apple, πατήστε Προτιμήσεις συστήματος.

 2. Επιλέξτε Πληκτρολόγιο.

 3. Στην καρτέλα Πληκτρολόγιο, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Χρήση όλων των πλήκτρων F1, F2, κ.λπ. ως τυπικών πλήκτρων λειτουργιών.

Αλλαγή προτιμήσεων πλήκτρων λειτουργιών με το πληκτρολόγιο

 1. Πατήστε COMMAND + πλήκτρο διαστήματος. Θα ακούσετε τη φράση "Παράθυρο διαλόγου Σύστημα ανάδειξης" και θα σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε. Πληκτρολογήστε </c0>sys</c0> και πατήστε Enter.

 2. Θα ακούσετε τη φράση "Προτιμήσεις συστήματος". Η εστίαση είναι στο παράθυρο αναζήτησης.

 3. Πληκτρολογήστε π και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "Προσβασιμότητα, επιλέχθηκε ολοκλήρωση". Πατήστε το πλήκτρο Enter. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Προσβασιμότητα, επιτρέποντάς σας να ορίσετε τις προτιμήσεις σας.

 4. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Αυτή τη στιγμή βρίσκεστε σε πίνακα".

 5. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "Πληκτρολόγιο". Πατήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε στο κουμπί Άνοιγμα προτιμήσεων πληκτρολογίου και πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 6. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Χρήση όλων των πλήκτρων F1, F2, κ.λπ. ως τυπικών πλήκτρων λειτουργιών". Η εστίαση είναι σε ένα πλαίσιο ελέγχου. Για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 7. Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας και να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου, πατήστε COMMAND + Option + W.

Διενέξεις συντομεύσεων

Ορισμένες συντομεύσεις πληκτρολογίου των Windows έρχονται σε διένεξη με τις αντίστοιχες προεπιλεγμένες συντομεύσεις πληκτρολογίου του Mac OS. Αυτό το θέμα επισημαίνει αυτές τις συντομεύσεις με έναν αστερίσκο. Για να χρησιμοποιήσετε αυτές τις συντομεύσεις, ίσως χρειαστεί να αλλάξετε τις ρυθμίσεις πληκτρολογίου Mac, για να αλλάξει η συντόμευση "Εμφάνιση επιφάνειας εργασίας" για το πλήκτρο.

Αλλαγή των προτιμήσεων συστήματος για τις συντομεύσεις πληκτρολογίου με το ποντίκι

 1. Στο μενού Apple, πατήστε Προτιμήσεις συστήματος.

  Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε τις Προτιμήσεις συστήματος, πρέπει να έχετε ενεργοποιήσει την πλήρη πρόσβαση από το πληκτρολόγιο.

 2. Πατήστε Πληκτρολόγιο

 3. Πατήστε την καρτέλα Συντομεύσεις.

 4. Κάντε κλικ στο στοιχείο Mission Control.

 5. Καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου για τη συντόμευση πληκτρολογίου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Εάν χρειάζεται να εκτελέσετε αυτή τη λειτουργία με το πληκτρολόγιο μόνο, ανατρέξτε στο θέμα Προσβασιμότητα στο Office για Mac.

Μορφοποίηση κειμένου

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Ξεκινήστε μια λίστα με κουκκίδες (χωρίς ταξινόμηση).

Πληκτρολογήστε έναν αστερίσκο ( * ) και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να εισαγάγετε μια μεμονωμένη κουκκίδα στο κείμενο, πατήστε Option + 8

Ξεκινήστε μια λίστα με αρίθμηση (ταξινομημένη).

Πληκτρολογήστε 1. και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εναλλακτικά, πατήστε COMMAND + /

Προβιβασμός (δημιουργία εσοχής) στο επιλεγμένο στοιχείο λίστας.

COMMAND + ]

Υποβιβασμός (δημιουργία προεξοχής) στο επιλεγμένο στοιχείο λίστας.

COMMAND + [

Μορφοποίηση επιλεγμένου κειμένου ως εκθέτη

COMMAND + Shift + Option + σύμβολο ίσον (=)

Μορφοποίηση επιλεγμένου κειμένου ως δείκτη

COMMAND + Option + σύμβολο ίσον (=)

Αναίρεση της τελευταίας ενέργειας.

COMMAND + Z

Επανάληψη της τελευταίας ενέργειας.

COMMAND + Y

Εισαγωγή περιεχομένου

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εισαγωγή αλλαγής γραμμής χωρίς έναρξη νέας παραγράφου.

Shift + Return

Εισαγωγή αλλαγής γραμμής.

Shift + Return

Εισαγωγή της τρέχουσας ημερομηνίας.

COMMAND + D

Εισαγωγή της τρέχουσας ημερομηνίας και ώρας.

COMMAND + Shift + D

Εισαγωγή εξισώσεων (ή μετατροπή επιλεγμένου κειμένου σε μαθηματική εξίσωση).

Control + σύμβολο ίσον (=)

Χρήση της Έξυπνης αναζήτησης.

Control + Option + COMMAND + L

Διαγραφή περιεχομένου

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Διαγραφή ενός χαρακτήρα στα αριστερά του δρομέα.

Delete

Διαγραφή ενός χαρακτήρα στα δεξιά του δρομέα.

Fn + Delete

Διαγραφή μίας λέξης προς τα αριστερά.

Option + Delete

Διαγραφή μίας λέξης προς τα δεξιά.

Fn + Option +Delete ή Option + Del

Μετακίνηση του δρομέα

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση κατά ένα χαρακτήρα προς τα αριστερά.

Αριστερό βέλος

Μετακίνηση κατά ένα χαρακτήρα προς τα δεξιά.

Δεξιό βέλος

Μετακίνηση κατά μία λέξη προς τα αριστερά.

Option + αριστερό βέλος

Μετακίνηση κατά μία γραμμή προς τα επάνω.

Επάνω βέλος

Μετακίνηση κατά μία γραμμή προς τα κάτω.

Κάτω βέλος

Μετακίνηση στην αρχή της γραμμής.

COMMAND + αριστερό βέλος

Μετακίνηση στο τέλος της γραμμής.

COMMAND + δεξιό βέλος

Μετακίνηση στην αρχή της λέξης στα αριστερά

Option + αριστερό βέλος

Μετακίνηση στο τέλος της λέξης στα δεξιά.

Option + δεξιό βέλος

Μετάβαση στην επόμενη παράγραφο.

COMMAND + επάνω βέλος

Μετάβαση στην προηγούμενη παράγραφο.

COMMAND + κάτω βέλος

Κύλιση στην τρέχουσα σελίδα προς τα επάνω.

Page Up

Κύλιση στην τρέχουσα σελίδα προς τα κάτω.

Page Down

Μετάβαση στην αρχή της σελίδας.

Command + επάνω βέλος

Μετάβαση στο τέλος της σελίδας.

Command + Κάτω βέλος

Μετάβαση στην επόμενη παράγραφο.

Option + επάνω βέλος

Μετάβαση στην προηγούμενη παράγραφο.

Option + κάτω βέλος

Μορφοποίηση πινάκων

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Δημιουργία πίνακα.

Πληκτρολογήστε μια νέα γραμμή κειμένου και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab

Δημιουργία άλλης στήλης σε πίνακα με μία γραμμή.

Tab

Δημιουργία άλλης γραμμής στο τελευταίο κελί ενός πίνακα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πατήστε το Return δεύτερη φορά για να ολοκληρώσετε τον πίνακα.

Return

Δημιουργία στήλης στα δεξιά της τρέχουσας στήλης σε πίνακα.

COMMAND + Option + R

Δημιουργία στήλης στα αριστερά της τρέχουσας στήλης σε πίνακα.

COMMAND + Option + E

Δημιουργία γραμμής κάτω από την τρέχουσα γραμμή σε πίνακα.

COMMAND + Return

Δημιουργία άλλης παραγράφου στο ίδιο κελί σε πίνακα.

Option + Return

Αναζήτηση

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Αναζήτηση στη σελίδα.

COMMAND + F

Αναζήτηση σε όλα τα σημειωματάρια.

COMMAND + Option + F

Περιήγηση μέσα σε σημειωματάριο

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εναλλαγή μεταξύ των ενοτήτων σε ένα σημειωματάριο.

COMMAND + Shift + αριστερό άγκιστρο ( { ) ή δεξιό άγκιστρο ( } )

Εναλλαγή μεταξύ των σελίδων σε μια ενότητα.

 1. Ξεκινήστε με τον δρομέα μέσα σε μια σελίδα.

 2. Πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων COMMAND + Control + G για να μετακινήσετε την εστίαση στη λίστα σελίδας.

 3. Πατήστε το επάνω βέλος ή το κάτω βέλος για να επιλέξετε την προηγούμενη ή την επόμενη σελίδα στην ενότητά σας ή πατήστε COMMAND + Page Up ή Page Down.

Μετακίνηση των επιλεγμένων παραγράφων προς τα επάνω.

COMMAND + Shift + επάνω βέλος

Μετακίνηση των επιλεγμένων παραγράφων προς τα κάτω.

COMMAND + Shift + κάτω βέλος

Μετακίνηση των επιλεγμένων παραγράφων προς τα αριστερά (μείωση της εσοχής).

COMMAND + Shift + αριστερό βέλος

Περιήγηση με το δρομέα για προχωρημένους

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση του σημείου εισαγωγής προς τα επάνω στην τρέχουσα σελίδα ή ανάπτυξη της σελίδας προς τα επάνω.

COMMAND + Option + επάνω βέλος

Μετακίνηση του σημείου εισαγωγής προς τα κάτω στην τρέχουσα σελίδα ή ανάπτυξη της σελίδας προς τα κάτω.

COMMAND + Option + κάτω βέλος

Μετακίνηση του σημείου εισαγωγής προς τα αριστερά στην τρέχουσα σελίδα ή ανάπτυξη της σελίδας προς τα αριστερά.

COMMAND + Option + αριστερό βέλος

Μετακίνηση του σημείου εισαγωγής προς τα δεξιά στην τρέχουσα σελίδα ή ανάπτυξη της σελίδας προς τα δεξιά.

COMMAND + Option + δεξιό βέλος

Μετακινήστε (επανατοποθέτηση) μια εικόνα ή ένα αντικείμενο προς τα επάνω στη σελίδα.

Επιλέξτε την εικόνα ή αντικείμενο και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο COMMAND + Option + Επάνω βέλος

Μετακινήστε (επανατοποθέτηση) μια εικόνα ή ένα αντικείμενο προς τα κάτω στη σελίδα.

Επιλέξτε την εικόνα ή αντικείμενο και, στη συνέχεια, πατήστε COMMAND + Option + Κάτω βέλος

Άλλες εντολές

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Άνοιγμα άλλων σημειωματαρίων ή δημιουργία νέων.

COMMAND + O

Προβολή της λίστας με τα ανοιχτά σημειωματάριά σας.

Control + G

Δημιουργία νέας σελίδας σημειωματαρίου

COMMAND + N

Άνοιγμα των προτιμήσεων του OneNote.

COMMAND + κόμμα ( , )

Μετακίνηση της σελίδας σε άλλη θέση.

COMMAND + Shift + M

Αντιγραφή της σελίδας σε άλλη θέση.

COMMAND + Shift + C

Μετακίνηση ή αντιγραφή της σελίδας ξανά στην τελευταία επιλεγμένη ενότητα.

Option + COMMAND + T

Είσοδος σε προβολή πλήρους οθόνης.

Control + COMMAND + F

Συγχρονισμός αυτού του σημειωματάριου.

COMMAND + S

Συγχρονισμός όλων των σημειωματάριων.

Shift + COMMAND + S

Μετακινήστε την εστίαση του πληκτρολογίου στη λίστα σελίδων.

Control + COMMAND + G

Μετακινήστε την εστίαση του πληκτρολογίου στη λίστα ενοτήτων.

Control + Shift + G

Δείτε επίσης

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο OneNote χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εκτέλεση βασικών εργασιών στο OneNote

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×