Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Word Web App

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Οι συντομεύσεις πληκτρολογίου που περιγράφονται σε αυτό το θέμα της Βοήθειας αναφέρονται στη διάταξη πληκτρολογίου των Η.Π.Α.. Τα πλήκτρα σε άλλες διατάξεις πληκτρολογίου ενδέχεται να μην αντιστοιχούν ακριβώς στα πλήκτρα του πληκτρολογίου των Η.Π.Α.

Για συντομεύσεις πληκτρολογίου στις οποίες πιέζετε δύο ή περισσότερα πλήκτρα ταυτόχρονα, τα πλήκτρα διαχωρίζονται με το σύμβολο συν (+). Για συντομεύσεις πληκτρολογίου στις οποίες πιέζετε ένα πλήκτρο και αμέσως μετά ένα άλλο, τα πλήκτρα διαχωρίζονται με κόμμα (,).

Για να εκτυπώσετε αυτό το θέμα, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+P.

Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση σε αυτό το θέμα, πατήστε CTRL+F, πληκτρολογήστε το κείμενο αναζήτησης στο πλαίσιο και έπειτα πατήστε ENTER.

Συντομεύσεις πληκτρολογίου του Microsoft Word Online

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Word Online είναι παρόμοιες με τις συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Microsoft Word. Οι συντομεύσεις πληκτρολογίου που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο είναι για τις πιο συνηθισμένες εργασίες στο Word Online. Για μια λίστα με συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Microsoft Word 2010, ανατρέξτε στο θέμα συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Microsoft Word.

Προβολή ανάγνωσης

Για

Πατήστε

Μετάβαση σε μια προβολή που είναι προσβάσιμη από λογισμικό προγράμματος ανάγνωσης οθόνης και από την επιλογή πληκτρολογίου του περιεχομένου (απαιτείται πρόγραμμα ανάγνωσης PDF)

Μεταβείτε με το πλήκτρο TAB στην εντολή Δημιουργία περισσότερο προσβάσιμης προβολής (νέο παράθυρο) και ENTER

Εύρεση κειμένου

Ctrl+F ή F3

Απόκρυψη του παραθύρου αναζήτησης

Esc

Μετάβαση στο στοιχείο ελέγχου Ζουμ

Ctrl+Z

Μετάβαση στο στοιχείο ελέγχου αριθμού σελίδας

Ctrl+G

Μετάβαση σε συγκεκριμένη σελίδα

Πληκτρολογήστε τον αριθμό σελίδας (στο στοιχείο ελέγχου αριθμού σελίδας)

Εκτύπωση

Ctrl+P

Προβολή επεξεργασίας

Για

Πατήστε

Μετακίνηση μεταξύ του περιεχομένου της κορδέλας και του περιεχομένου του εγγράφου

Ctrl+F6

Μετακίνηση από την επεξεργασία εγγράφου στην Κεντρική καρτέλα

CTRL+[

Μετακίνηση από την επεξεργασία του εγγράφου στην εντολή της Κορδέλας που χρησιμοποιήθηκε πρόσφατα

CTRL+]

Ενεργοποίηση μιας διαφορετικής καρτέλας κορδέλας

TAB, ENTER

Μετακίνηση μεταξύ των εντολών κορδέλας

TAB

Εκτέλεση της τρέχουσας επιλεγμένης εντολής κορδέλας

ENTER

Σύμπτυξη ή ανάπτυξη της Κορδέλας

CTRL+F3

Μετακίνηση σημείου εισαγωγής

Για

Πατήστε

Ένας χαρακτήρας προς τα δεξιά

ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Ένας χαρακτήρας προς τα αριστερά

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Μία λέξη προς τα δεξιά

CTRL+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Μία λέξη προς τα αριστερά

CTRL+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Κατά μία γραμμή προς τα επάνω

ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Κατά μία γραμμή προς τα κάτω

ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Μία παράγραφος προς τα πάνω

CTRL+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Μία παράγραφος προς τα κάτω

CTRL+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Αρχή της γραμμής

HOME

Τέλος της γραμμής

End

Αρχή της σελίδας

Ctrl+Home

Τέλος της σελίδας

Ctrl+End

Επιλογή περιεχομένου: επέκταση επιλογής

Για

Πατήστε

Ένας χαρακτήρας προς τα δεξιά

SHIFT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Ένας χαρακτήρας προς τα αριστερά

SHIFT+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Μία λέξη προς τα δεξιά

Shift+Ctrl+Δεξιό βέλος

Μία λέξη προς τα αριστερά

Shift+Ctrl+Αριστερό βέλος

Μία γραμμή προς τα επάνω

SHIFT+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Μία γραμμή προς τα κάτω

SHIFT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Μία παράγραφος προς τα πάνω

Shift+Ctrl+Επάνω βέλος

Μία παράγραφος προς τα κάτω

Shift+Ctrl+Κάτω βέλος

Στην αρχή της παραγράφου

SHIFT+HOME

Στο τέλος της παραγράφου

Shift+End

Στην αρχή του εγγράφου

Shift+Ctrl+Home

Στο τέλος του εγγράφου

Shift+Ctrl+End

Ολόκληρο το έγγραφο

Ctrl+A

Επεξεργασία περιεχομένου

Για

Πατήστε

Αποκοπή

CTRL+X

Αντιγραφή

CTRL+C

Επικόλληση

Ctrl+V

Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης

CTRL+K

Αναίρεση

CTRL+Z

Επανάληψη

Ctrl+Y

Μετακίνηση από μια λέξη που έχει γραφεί ανορθόγραφα σε μια άλλη

Alt+F7

Μορφοποίηση κειμένου

Για

Πατήστε

Έντονη γραφή

CTRL+B

Πλάγια γραφή

CTRL+I

Υπογράμμιση

CTRL+U

Λίστα με κουκκίδες

Ctrl+Τελεία

Στοίχιση αριστερά

CTRL+L

Στοίχιση δεξιά

CTRL+R

Στοίχιση στο κέντρο

CTRL+E

Αντιστοιχίες πληκτρολογίων Windows και Mac

Πλήκτρο

Πλήκτρο τροποποίησης

Windows

Mac

BACKSPACE

ALT

Διαγραφή με BACKSPACE κατά μία λέξη

End

ALT

Μετακίνηση IP στο κάτω μέρος του εγγράφου/διάρθρωσης

ENTER

ALT

Ιδιότητες σελίδας στο IE

TAB

CTRL-ALT

Εναλλαγή εργασιών

Home

ALT

Μεταβείτε στην αρχική σελίδα

Μετακίνηση IP στην αρχή του εγγράφου/διάρθρωσης

Αριστερά

ALT

Μεταβείτε στο IE

Περιήγηση αριστερά κατά μία λέξη

PageDn

ALT

Μετακίνηση IP στο κάτω μέρος του εγγράφου

PageUp

ALT

Μετακίνηση IP στην αρχή του εγγράφου

Δεξιά

ALT

Περιήγηση προς τα εμπρός στο IE

Περιήγηση δεξιά κατά μία λέξη

TAB

ALT

Εναλλαγή μεταξύ εφαρμογών

Βρόχος πρόσβασης (μετακινεί εστίασης μεταξύ του προγράμματος περιήγησης περιβάλλοντος εργασίας Χρήστη και των στοιχείων της σελίδας)

Κάτω βέλος

ALT-SHIFT

Μετακίνηση της τρέχουσας σελίδας προς τα κάτω μία θέση στο παράθυρο περιήγησης

Επιλογή από το IP στο τέλος της παραγράφου

ENTER

ALT-SHIFT

Πλήρης οθόνη στο IE

TAB

ΣΥΝΔΥΑΣΜΌ ΠΛΉΚΤΡΩΝ CTRL-ALT-SHIFT

Εναλλαγή εργασιών

Αριστερά

ALT-SHIFT

Προσθήκη προεξοχής

Επιλογή αριστερά ανά λέξη

Δεξιά

ALT-SHIFT

Εσοχή

Επιλογή αριστερά ανά λέξη

TAB

ALT-SHIFT

Εναλλαγή μεταξύ εφαρμογών

Βρόχος πρόσβασης (μετακινεί εστίασης μεταξύ του προγράμματος περιήγησης περιβάλλοντος εργασίας Χρήστη και των στοιχείων της σελίδας)

Επάνω βέλος

ALT-SHIFT

Μετακίνηση της τρέχουσας σελίδας προς τα κάτω μία θέση στο παράθυρο περιήγησης

Επιλογή από το IP στο τέλος της παραγράφου

BACKSPACE

CMD

Διαγραφή με BACKSPACE κατά μία λέξη

DELETE

CMD

Διαγραφή κατά μία λέξη

Κάτω βέλος

CMD

Μετακίνηση IP προς τα κάτω κατά παράγραφο

End

CMD

Μετακίνηση IP στο κάτω μέρος του εγγράφου/διάρθρωσης

Home

CMD

Μεταβείτε στο επάνω μέρος του εγγράφου/διάρθρωσης (στο Safari στο Mac αυτή σας μεταφέρει στην αρχική σελίδα του προγράμματος περιήγησης)

Αριστερά

CMD

Μετακίνηση στην αρχή της γραμμής διευθύνσεων IP (στο Firefox στο Mac αυτή σας μεταφέρει στο πρόγραμμα περιήγησης Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα)

Δεξιά

CMD

Μετακίνηση στο τέλος της γραμμής διευθύνσεων IP (στο Firefox στο Mac αυτή σας μεταφέρει προς τα εμπρός στο πρόγραμμα περιήγησης)

TAB

CMD

Εναλλαγή εργασιών (όπως το συνδυασμό πλήκτρων Alt-Tab στα Windows)

Επάνω βέλος

CMD

Μετακίνηση IP προς τα επάνω κατά παράγραφο

ESC

CMD ALT

Διαχείριση εργασιών (ισχύ κλείσιμο εφαρμογών)

Home

CMD ALT

Στο Safari στο Mac αυτό navgiates στην αρχική σελίδα του προγράμματος περιήγησης

Αριστερά

CMD ALT

Στο Chrome στο Mac οδηγεί μεταξύ των καρτελών του προγράμματος περιήγησης

DELETE

CMD SHIFT

Στο Firefox στο Mac αυτό διαγραφή του cache του προγράμματος περιήγησης

Κάτω βέλος

CMD SHIFT

Επιλογή προς τα κάτω κατά παράγραφο

End

CMD SHIFT

Επιλέξτε στο κάτω μέρος της σελίδας/εγγράφου

Home

CMD SHIFT

Επιλέξτε στο επάνω μέρος του εγγράφου/σελίδας (στο Safari στο Mac αυτή σας μεταφέρει στην αρχική σελίδα του προγράμματος περιήγησης)

Αριστερά

CMD SHIFT

Επιλογή μέχρι την αρχή της γραμμής

Δεξιά

CMD SHIFT

Επιλογή μέχρι το τέλος της γραμμής

TAB

CMD SHIFT

Εναλλαγή εργασιών (όπως το συνδυασμό πλήκτρων Alt-Tab στα Windows)

Επάνω βέλος

CMD SHIFT

Επιλογή προς τα επάνω κατά παράγραφο

ESC

ΣΥΝΔΥΑΣΜΌ ΠΛΉΚΤΡΩΝ CTRL-SHIFT

Διαχείριση εργασιών

Δεξιά

ΣΥΝΔΥΑΣΜΌ ΠΛΉΚΤΡΩΝ CTRL-SHIFT

Επιλογή δεξιά ανά λέξη

Κάτω βέλος

CTRL

Μετακίνηση IP προς τα κάτω κατά παράγραφο

Μετακίνηση IP στο τέλος της γραμμής

Αριστερά

ΣΥΝΔΥΑΣΜΌ ΠΛΉΚΤΡΩΝ CTRL-SHIFT

Επιλογή αριστερά ανά λέξη

ESC

CTRL

Άνοιγμα μενού/αρχική οθόνη έναρξης

DELETE

CTRL-ALT

Μενού οθόνης κλειδώματος ανοιχτό

Αριστερά

CTRL

Μετακίνηση προς τα αριστερά κατά μία λέξη IP

Εμφανίζει γραφικά στοιχεία πίνακα εργαλείων

PageDn

CTRL

σε Firefox και Chrome στο Mac αλλάζει μεταξύ ανοιχτών καρτελών

PageUp

CTRL

σε Firefox και Chrome στο Mac αλλάζει μεταξύ ανοιχτών καρτελών

End

CTRL

Μετακίνηση IP στο τέλος του εγγράφου/διάρθρωσης

TAB

CTRL

Εναλλαγή μεταξύ ανοιχτών καρτελών

Εναλλαγή μεταξύ ανοιχτών καρτελών

Επάνω

CTRL

Μετακίνηση IP προς τα επάνω κατά παράγραφο

Μετακίνηση IP στην αρχή της γραμμής

BACKSPACE

CTRL-ALT

Διαγραφή με BACKSPACE κατά μία λέξη

Διαγραφή με BACKSPACE ανά γράμμα

Home

CTRL

Μετακίνηση IP στην αρχή του εγγράφου/διάρθρωσης

Κάτω βέλος

CTRL-ALT

στο IE αυτό κύλιση της σελίδας προς τα κάτω

End

CTRL-ALT

στο IE αυτό γίνεται κύλιση στο κάτω μέρος της σελίδας

Home

CTRL-ALT

στο IE αυτό γίνεται κύλιση στο επάνω μέρος της σελίδας

PageDn

CTRL-ALT

στο IE αυτό κύλιση προς τα κάτω

PageUp

CTRL-ALT

στο IE αυτό κύλιση προς τα επάνω

Δεξιά

CTRL

Μετακίνηση προς τα αριστερά κατά μία λέξη IP

Επάνω βέλος

CTRL-ALT

στο IE αυτό κύλιση της σελίδας προς τα κάτω

BACKSPACE

ΣΥΝΔΥΑΣΜΌ ΠΛΉΚΤΡΩΝ CTRL-ALT-SHIFT

Διαγραφή με BACKSPACE κατά μία λέξη

Διαγραφή με BACKSPACE ανά γράμμα

End

ΣΥΝΔΥΑΣΜΌ ΠΛΉΚΤΡΩΝ CTRL-ALT-SHIFT

στο IE αυτό γίνεται κύλιση στο κάτω μέρος της σελίδας

Home

ΣΥΝΔΥΑΣΜΌ ΠΛΉΚΤΡΩΝ CTRL-ALT-SHIFT

στο IE αυτό γίνεται κύλιση στο επάνω μέρος της σελίδας

PageDn

ΣΥΝΔΥΑΣΜΌ ΠΛΉΚΤΡΩΝ CTRL-ALT-SHIFT

στο IE αυτό κύλιση προς τα κάτω

PageUp

ΣΥΝΔΥΑΣΜΌ ΠΛΉΚΤΡΩΝ CTRL-ALT-SHIFT

στο IE αυτό κύλιση προς τα επάνω

ESC

ALT

Ελαχιστοποίηση παραθύρου

Κάτω βέλος

ΣΥΝΔΥΑΣΜΌ ΠΛΉΚΤΡΩΝ CTRL-SHIFT

Επιλογή προς τα κάτω κατά παράγραφο

Επιλογή μέχρι το τέλος της γραμμής

ESC

ALT-SHIFT

Ελαχιστοποίηση παραθύρου

Home

ΣΥΝΔΥΑΣΜΌ ΠΛΉΚΤΡΩΝ CTRL-SHIFT

Επιλογή προς τα επάνω κατά παράγραφο

Επιλογή μέχρι την αρχή της γραμμής

Insert

Καμία

Εισαγωγή της λειτουργίας αντικατάστασης

TAB

ΣΥΝΔΥΑΣΜΌ ΠΛΉΚΤΡΩΝ CTRL-SHIFT

Εναλλαγή μεταξύ ανοιχτών καρτελών

Εναλλαγή μεταξύ ανοιχτών καρτελών

Επάνω

ΣΥΝΔΥΑΣΜΌ ΠΛΉΚΤΡΩΝ CTRL-SHIFT

Επιλογή προς τα επάνω κατά παράγραφο

Επιλογή μέχρι την αρχή της γραμμής

BACKSPACE

Τίποτα

Διαγραφή με BACKSPACE ανά γράμμα

Διαγραφή με BACKSPACE ανά γράμμα

DELETE

Τίποτα

Διαγραφή ανά γράμμα

Διαγραφή ανά γράμμα

Κάτω

Καμία

Μετακίνηση IP προς τα κάτω ανά γραμμή

Μετακίνηση IP προς τα κάτω ανά γραμμή

End

Καμία

Μετακίνηση IP στο τέλος της γραμμής

Μετακίνηση IP στο τέλος της γραμμής

ENTER

Τίποτα

Εισαγωγή νέας γραμμής

Εισαγωγή νέας γραμμής

BACKSPACE

CTRL

Διαγραφή με BACKSPACE κατά μία λέξη

Home

Καμία

Μετακίνηση IP στην αρχή της γραμμής

Στο Safari και το Chrome αυτό μετακινεί το IP στην αρχή της παραγράφου

Αριστερά

Καμία

Μετακίνηση προς τα αριστερά κατά γράμμα IP

Μετακίνηση προς τα αριστερά κατά γράμμα IP

PageDn

Καμία

Μετακίνηση IP προς τα κάτω κατά μία οθόνη

Μετακίνηση IP προς τα κάτω κατά μία οθόνη

PageUp

Καμία

Μετακίνηση IP προς τα επάνω κατά μία οθόνη

Μετακίνηση IP προς τα επάνω κατά μία οθόνη

Δεξιά

Καμία

Μετακίνηση δεξιά IP ανά γράμμα

Μετακίνηση δεξιά IP ανά γράμμα

TAB

Τίποτα

Εσοχή ή Μετάβαση στο επόμενο κελί πίνακα

Εσοχή, Μετάβαση στο επόμενο κελί πίνακα, ή εισαγάγετε έναν πίνακα

Επάνω

Καμία

Μετακίνηση IP προς τα επάνω κατά μία γραμμή

Μετακίνηση IP προς τα επάνω κατά μία γραμμή

BACKSPACE

SHIFT

Διαγραφή με BACKSPACE ανά γράμμα

Διαγραφή με BACKSPACE ανά γράμμα

Κάτω βέλος

SHIFT

Επιλογή προς τα κάτω ανά γραμμή

Επιλογή προς τα κάτω ανά γραμμή

End

SHIFT

Επιλογή μέχρι το τέλος της γραμμής

Επιλογή μέχρι το τέλος της γραμμής

ENTER

SHIFT

Εισαγωγή αλλαγής γραμμής

Εισαγωγή αλλαγής γραμμής

Home

SHIFT

Επιλογή μέχρι την αρχή της γραμμής

Επιλογή μέχρι την αρχή της γραμμής

Αριστερά

SHIFT

Επιλογή προς τα αριστερά ανά γράμμα

Επιλογή προς τα αριστερά ανά γράμμα

Δεξιά

SHIFT

Επιλογή προς τα δεξιά ανά γράμμα

Επιλογή προς τα δεξιά ανά γράμμα

TAB

SHIFT

Προσθήκη προεξοχών, μεταβείτε στο προηγούμενο κελί πίνακα

Προσθήκη προεξοχών, μεταβείτε στο προηγούμενο κελί πίνακα

Επάνω βέλος

SHIFT

Επιλογή προς τα επάνω κατά γραμμή

Επιλογή προς τα επάνω κατά γραμμή

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×