Συντομεύσεις πληκτρολογίου

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σε αυτό το θέμα περιγράφονται οι συντομεύσεις πληκτρολογίου για κοινές εργασίες στον Microsoft Search Server. Αυτές οι συντομεύσεις πληκτρολογίου αναφέρονται στη διάταξη πληκτρολογίου για τις Η.Π.Α. Τα πλήκτρα σε άλλες διατάξεις πληκτρολογίου ενδέχεται να μην αντιστοιχούν ακριβώς στα πλήκτρα ενός πληκτρολογίου για τις Η.Π.Α.

Στις συντομεύσεις πληκτρολογίου στις οποίες μπορείτε να πιέσετε ταυτόχρονα δύο ή περισσότερα πλήκτρα, τα πλήκτρα διαχωρίζονται με ένα θετικό πρόσημο (+). Στις συντομεύσεις πληκτρολογίου στις οποίες πιέζετε ένα πλήκτρο αμέσως μετά από ένα άλλο πλήκτρο, τα πλήκτρα διαχωρίζονται με ένα κόμμα (,).

Οι συντομεύσεις πληκτρολογίου έχουν σχεδιαστεί ώστε να λειτουργούν με τα υποστηριζόμενα προγράμματα περιήγησης Web. Η συμπεριφορά των συντομεύσεων πληκτρολογίου διαφέρει ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Για παράδειγμα, στον Windows Internet Explorer, ο συνδυασμός πλήκτρων συντόμευσης που εκχωρείται σε μια υπερ-σύνδεση θέτει την ενεργή εστίαση ακριβώς σε αυτήν την υπερ-σύνδεση. Κατόπιν πρέπει να πιέσετε το πλήκτρο Enter για να ακολουθήσετε την υπερ-σύνδεση. Στο Firefox, με πάτημα του συνδυασμού πλήκτρων γίνεται αυτόματη μετάβαση στη σύνδεση.

Σε προγράμματα περιήγησης που δεν υποστηρίζουν συνδυασμούς πλήκτρων συντόμευσης, ενδέχεται να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο Tab για μετακίνηση ανάμεσα στις εντολές.

Για να εκτυπώσετε αυτό το θέμα, πιέστε το πλήκτρο TAB για να ενεργοποιηθεί η επιλογή Εμφάνιση όλων, πιέστε το πλήκτρο ENTER και μετά πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+P.

Σε αυτό το άρθρο

Περιήγηση στην κορδέλα

Όλες οι σελίδες

Κοινές εργασίες

Λήψη Βοήθειας

Περιήγηση στην Κορδέλα

Αλλαγή της εστίασης χωρίς χρησιμοποιώντας το ποντίκι

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο για να εργαστείτε με την Κορδέλα μετακινώντας την εστίαση ανάμεσα στις καρτέλες και τις εντολές, έως ότου βρείτε τη δυνατότητα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται ορισμένοι τρόποι μετακίνησης της εστίασης του πληκτρολογίου χωρίς τη χρήση του ποντικιού.

Σημείωση: Εάν η επιχείρησή σας πραγματοποίησε αναβάθμιση από μια προηγούμενη έκδοση του SharePoint, ο διαχειριστής του διακομιστή είχε την επιλογή να αναβάλει την εφαρμογή των αλλαγών στο περιβάλλον εργασίας χρήστη (UI), οι οποίες περιλαμβάνουν την Κορδέλα. Αυτό μπορεί να έγινε ως προσωρινή στρατηγική για να διασφαλιστεί ότι οι σελίδες υψηλής προσαρμογής εξακολουθούν να λειτουργούν με το νέο SharePoint 2010 UI.

Για

Πατήστε

Μετακίνηση αριστερά ή δεξιά, αντίστοιχα, σε μια άλλη καρτέλα της Κορδέλας.

Tab για μετάβαση στην επιθυμητή καρτέλα και έπειτα Αριστερό βέλος, Δεξιό βέλος

Εμφάνιση του μενού συντόμευσης για την επιλεγμένη εντολή.

Enter

Μετακίνηση της εστίασης σε κάθε εντολή στην Κορδέλα, προς τα εμπρός και προς τα πίσω, αντίστοιχα.

Tab, Shift+Tab

Μετακίνηση κάτω, επάνω, αριστερά ή δεξιά, αντίστοιχα ανάμεσα στα στοιχεία της Κορδέλας.

Κάτω βέλος, Επάνω βέλος, Αριστερό βέλος, Δεξιό βέλος

Ενεργοποίηση της επιλεγμένης εντολής ή στοιχείου ελέγχου στην Κορδέλα.

Πλήκτρο διαστήματος ή Enter

Άνοιγμα του επιλεγμένου μενού ή συλλογής στην Κορδέλα.

Πλήκτρο διαστήματος ή Enter

Ενεργοποίηση εντολής ή στοιχείου ελέγχου στην Κορδέλα, ώστε να μπορείτε να τροποποιήσετε την τιμή.

Enter

Τέλος τροποποίησης μια τιμής σε ένα στοιχείο ελέγχου της Κορδέλας και μετακίνηση της εστίασης πίσω στο έγγραφο.

Enter

Όλες οι σελίδες

Όλες οι σελίδες

Για

Πατήστε

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Πιο προσπελάσιμης λειτουργίας.

Η Πιο προσπελάσιμη λειτουργία αλλάζει τον τρόπο απόδοσης του περιεχομένου σε μια τοποθεσία, βελτιστοποιώντας το για βοηθητικές τεχνολογίες, όπως είναι τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης.

Tab (Πιέστε επανειλημμένα, αμέσως μετά το άνοιγμα της σελίδας σε ένα πρόγραμμα περιήγησης). Πατήστε Enter για να ενεργοποιήσετε την εντολή.

Επιλογή ενός στοιχείου στη λίστα αποτελεσμάτων αναζήτησης.

Tab (Πιέστε επανειλημμένα, αμέσως μετά το άνοιγμα της σελίδας σε ένα πρόγραμμα περιήγησης). Πατήστε Enter για να ανοίξετε το επιλεγμένο αποτέλεσμα.

Ενεργοποίηση ή τοποθέτηση της εστίασης στη σύνδεση Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο.

Alt+X

Ενεργοποίηση ή τοποθέτηση της εστίασης στη σύνδεση Παράλειψη εντολών κορδέλας.

Alt+Y

Για να ενεργοποιήσετε ή να τοποθετήσετε την εστίαση στη σύνδεση Προβολή όλου του περιεχομένου της τοποθεσίας.

ALT+3

Για να ενεργοποιήσετε ή να τοποθετήσετε την εστίαση στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας .

ALT+/

Ενεργοποίηση ή τοποθέτηση της εστίασης στο πλαίσιο Αναζήτηση.

Για να τοποθετηθεί η εστίαση στο πλαίσιο Αναζήτηση, η Κορδέλα πρέπει να έχει την ενεργή εστίαση (πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+/ για να τοποθετήσετε την εστίαση στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας και, στη συνέχεια, πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο Tab μέχρι η εστίαση να τοποθετηθεί στην καρτέλα Αναζήτηση).

ALT+S

Για να ενεργοποιήσετε ή να τοποθετήσετε την εστίαση στη σύνδεση Βοήθεια.

ALT+6

Για να ενεργοποιήσετε ή να τοποθετήσετε την εστίαση στη σύνδεση Κεντρική σελίδα.

ALT+1

Για να ενεργοποιήσετε ή να τοποθετήσετε την εστίαση στο μενού το Όνομά σας.

Πατήστε ALT + W πολλές φορές για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των μενού το Όνομά σας και οποιαδήποτε Τμήματα Web στη σελίδα.

Alt+W

Ανάπτυξη μενού όπως το αναπτυσσόμενο μενού για ένα στοιχείο της λίστας.

Shift+Enter

Ανάπτυξη αναπτυσσόμενων λιστών, όπως το μενού Εύρος αναζήτησης δίπλα στο πλαίσιο Αναζήτηση στο επάνω μέρος των ορισμένων σελίδων.

Alt+Κάτω βέλος

Μετακίνηση της επιλογής από Τμήμα Web σε Τμήμα Web σε σελίδες που χρησιμοποιούν πολλά Τμήματα Web.

ALT+W

Αρχή της σελίδας

Κοινές εργασίες

Για σελίδες ή παράθυρα διαλόγου που έχετε ανοίξει ή να ακυρώσει κουμπιά

Για να εφαρμόσετε ή να ακυρώσετε αλλαγές σε σελίδες ή παράθυρα διαλόγου που διαθέτουν κουμπιά "Άνοιγμα", "Αποθήκευση", "Δημιουργία" ή "Άκυρο", χρησιμοποιήστε τις παρακάτω συντομεύσεις πληκτρολογίου. Τα παράθυρα διαλόγου ή οι σελίδες αυτού του είδους είναι τα εξής: "Δημιουργία προειδοποίησης", "Αποστολή εγγράφου", "Νέα βιβλιοθήκη" και άλλα.

Για

Πατήστε

Κουμπί Άκυρο (ακυρώνει αλλαγές και επιστρέφει στη λίστα, τη βιβλιοθήκη, τον πίνακα συζητήσεων ή την έρευνα)

Alt+O

Ανάλογα με το περιεχόμενο, το κουμπί OK, Αποθήκευση ή Δημιουργία (αποθηκεύει τις αλλαγές και κλείνει τη σελίδα ή το παράθυρο διαλόγου.)

Alt+O

Νέα σελίδα κανόνων ανίχνευσης

Για

Πατήστε

Μετακίνηση της ενεργής εστίασης στο πλαίσιο κειμένου Διαδρομή.

Alt+P

Ενεργοποίηση της επιλογής Εξαίρεση όλων των στοιχείων σε αυτήν τη διαδρομή.

Alt+R

Ενεργοποίηση της επιλογής Χρήση του προεπιλεγμένου λογαριασμού πρόσβασης περιεχομένου.

Alt+U

Ενεργοποίηση της επιλογής Καθορισμός διαπιστευτηρίων φόρμας.

Alt+I

Ενεργοποίηση της επιλογής Καθορισμός cookie για ανίχνευση.

Alt+K

Επιλογή του κουμπιού Εισαγωγή διαπιστευτηρίων.

Alt+N

Επιλογή του κουμπιού Αναζήτηση για εντοπισμό συγκεκριμένου αρχείου cookie.

Alt+B

Επιλογή του κουμπιού Λήψη cookie.

ALT+G

Σελίδα δικαιωμάτων

Για

Πατήστε

Εκχώρηση δικαιωμάτων σε χρήστες.

Για την ενέργεια αυτή η Κορδέλα πρέπει να έχει την ενεργή εστίαση (πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+/ για να τοποθετήσετε την εστίαση στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας και, στη συνέχεια, πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο Tab μέχρι να μεταβείτε στην καρτέλα της Κορδέλας που θέλετε).

Tab (Πατήστε επανειλημμένα μέχρι να επιλέξετε το κουμπί Εκχώρηση δικαιωμάτων στην καρτέλα Επεξεργασία.)

Δημιουργία ομάδας.

Για την ενέργεια αυτή η Κορδέλα πρέπει να έχει την ενεργή εστίαση (πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+/ για να τοποθετήσετε την εστίαση στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας και, στη συνέχεια, πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο Tab μέχρι να μεταβείτε στην καρτέλα της Κορδέλας που θέλετε).

Tab (Πατήστε επανειλημμένα μέχρι να επιλέξετε Δημιουργία ομάδας στην καρτέλα Επεξεργασία.)

Κατάργηση δικαιωμάτων χρήστη.

Για την ενέργεια αυτή η Κορδέλα πρέπει να έχει την ενεργή εστίαση (πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+/ για να τοποθετήσετε την εστίαση στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας και, στη συνέχεια, πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο Tab μέχρι να μεταβείτε στην καρτέλα της Κορδέλας που θέλετε).

Tab (Πατήστε επανειλημμένα μέχρι να επιλέξετε Κατάργηση δικαιωμάτων χρήστη στην καρτέλα Επεξεργασία.)

Επεξεργασία δικαιωμάτων χρήστη.

Για την ενέργεια αυτή η Κορδέλα πρέπει να έχει την ενεργή εστίαση (πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+/ για να τοποθετήσετε την εστίαση στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας και, στη συνέχεια, πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο Tab μέχρι να μεταβείτε στην καρτέλα της Κορδέλας που θέλετε).

Tab (Πατήστε επανειλημμένα μέχρι να επιλέξετε Επεξεργασία δικαιωμάτων χρήστη στην καρτέλα Επεξεργασία.)

Έλεγχος δικαιωμάτων.

Για την ενέργεια αυτή η Κορδέλα πρέπει να έχει την ενεργή εστίαση (πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+/ για να τοποθετήσετε την εστίαση στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας και, στη συνέχεια, πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο Tab μέχρι να μεταβείτε στην καρτέλα της Κορδέλας που θέλετε).

Tab (Πατήστε επανειλημμένα μέχρι να επιλέξετε Έλεγχος δικαιωμάτων στην καρτέλα Επεξεργασία.)

Σελίδα "όλο το περιεχόμενο της τοποθεσίας"

Για

Πατήστε

Ενεργοποίηση ή τοποθέτηση της εστίασης στη σύνδεση Δημιουργία

Alt+N

Σελίδα Τμήματος Web

Για

Πατήστε

Μετακίνηση στο επόμενο Τμήμα Web.

Alt+W

Άνοιγμα του μενού Τμήμα Web.

(Για την ενέργεια αυτή, το Τμήμα Web πρέπει να έχει την ενεργή εστίαση. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+X για μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο και, στη συνέχεια, πατήστε επανειλημμένα το συνδυασμό πλήκτρων Alt+W μέχρι να επιλέξετε τον τίτλο για το Τμήμα Web που θέλετε. Πατήστε Tab για να επιλέξετε το μενού.)

Enter

Επεξεργασία ενός Τμήματος Web.

(Για την ενέργεια αυτή, το μενού Τμήμα Web πρέπει να έχει την ενεργή εστίαση. Πατήστε επανειλημμένα το συνδυασμό πλήκτρων Alt+W μέχρι να επιλέξετε τον τίτλο για το Τμήμα Web που θέλετε, πατήστε Tab και έπειτα πατήστε Enter.)

Tab (Πατήστε επανειλημμένα μέχρι να επιλεγεί το Επεξεργασία τμήματος Web)

Αποθηκεύστε τις αλλαγές ιδιοτήτων στο παράθυρο Τμήμα Web και κατόπιν κλείστε το παράθυρο εργαλείων.

ALT+O

Αποθηκεύστε τις αλλαγές ιδιοτήτων στο παράθυρο Τμήμα Web και διατηρήστε το παράθυρο εργαλείων ανοιχτό.

ALT+Y

Ακυρώστε τις αλλαγές ιδιοτήτων στο παράθυρο Τμήμα Web και κατόπιν κλείστε το παράθυρο εργαλείων.

ALT+C

Προσθήκη του επιλεγμένου Τμήματος Web στο παράθυρο προσθήκης Τμημάτων Web σε μια σελίδα Τμημάτων Web.

Tab (Πατήστε επανειλημμένα μέχρι να επιλεγεί το Προσθήκη)

Μετακίνηση στο προηγούμενο στοιχείο σε μια αναπτυσσόμενη λίστα, μενού ή δευτερεύον μενού.

ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση στο επόμενο στοιχείο σε μια αναπτυσσόμενη λίστα, μενού ή δευτερεύον μενού.

ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Αρχή της σελίδας

Λήψη βοήθειας

Χρήση του παραθύρου Βοήθειας

Το παράθυρο της Βοήθειας προσφέρει πρόσβαση σε όλα τα περιεχόμενα της Βοήθειας για μια τοποθεσία του SharePoint. Το παράθυρο της Βοήθειας εμφανίζει θέματα και άλλα περιεχόμενα της Βοήθειας.

Στο παράθυρο της Βοήθειας

Για

Πατήστε

Άνοιγμα του παραθύρου "Βοήθεια".

ALT+6

Κλείστε το παράθυρο της Βοήθειας.

ALT+F4

Εναλλαγή μεταξύ του παραθύρου της Βοήθειας και του ενεργού προγράμματος.

ALT+TAB

Εκτέλεση της προεπιλεγμένης ενέργειας για το επιλεγμένο στοιχείο.

ENTER

Στο παράθυρο "Βοήθεια και επεξήγηση διαδικασίας", επιλέξτε το προηγούμενο ή το επόμενο στοιχείο, αντίστοιχα.

TAB ή SHIFT+TAB

Στο θέμα της Βοήθειας, αναπτύξτε ή συμπτύξτε το επιλεγμένο στοιχείο, αντίστοιχα.

ENTER

Επιλογή του επόμενου κειμένου με απόκρυψη ή υπερ-σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένων των επιλογών Εμφάνιση όλων ή Απόκρυψη όλων στο επάνω μέρος ενός θέματος.

TAB

Επιλογή του επόμενου κειμένου με απόκρυψη ή υπερ-σύνδεσης.

SHIFT+TAB

Εκτέλεση της ενέργειας για την επιλεγμένη επιλογή Εμφάνιση όλων, Απόκρυψη όλων, κείμενο με απόκρυψη ή υπερ-σύνδεση.

ENTER

Επιστροφή στο προηγούμενο θέμα της Βοήθειας (κουμπί Προηγούμενο).

ALT+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ ή BACKSPACE

Επιστροφή στο επόμενο θέμα της Βοήθειας (κουμπί Εμπρός).

ALT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Κύλιση μικρών συνόλων προς τα επάνω ή προς τα κάτω, αντίστοιχα, μέσα στο τρέχον θέμα της Βοήθειας που εμφανίζεται.

ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ, ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Κύλιση μεγαλύτερων συνόλων προς τα επάνω ή προς τα κάτω, αντίστοιχα, μέσα στο τρέχον θέμα της Βοήθειας που εμφανίζεται.

PAGE UP, PAGE DOWN

Διακοπή της τελευταίας ενέργειας (κουμπί Διακοπή).

ESC

Ανανέωση του παραθύρου (κουμπί Ανανέωση).

F5

Εκτύπωση του τρέχοντος θέματος της Βοήθειας.

Σημείωση: Εάν το τρέχον θέμα της Βοήθειας δεν είναι το ενεργό παράθυρο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+F6 και έπειτα το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+P.

CTRL+P

Πληκτρολόγηση κειμένου στο πλαίσιο αναζήτησης.

Tab (Πατήστε επανειλημμένα)

Επιλογή της προηγούμενης υπερ-σύνδεσης.

SHIFT+TAB

Εκτύπωση του τρέχοντος θέματος της Βοήθειας.

CTRL+P

Αρχή της σελίδας

Παραμείνετε ένα βήμα μπροστά με το Microsoft 365

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×