Σύνδεση λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Outlook στο web (Microsoft 365)

Σημαντικό: Η Microsoft θα καταργήσει τη δυνατότητα προσθήκης νέων λογαριασμών στο Outlook στο web χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα "Συνδεδεμένοι λογαριασμοί" τον Σεπτέμβριο του 2018.

 • Δεν θα μπορείτε να συνδέσετε νέους λογαριασμούς μετά τις 15 Σεπτεμβρίου 2018.

 • Οι λογαριασμοί που έχουν συνδεθεί πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου 2018 θα συνεχίσουν να συγχρονίζονται κανονικά μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2018.

 • Στις 30 Οκτωβρίου 2018, όλοι οι συνδεδεμένοι λογαριασμοί θα σταματήσουν να συγχρονίζουν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.  

 • Στις 15 Νοεμβρίου 2018, η επιλογή "Συνδεδεμένοι λογαριασμοί" (Ρυθμίσεις > Αλληλογραφία > Λογαριασμοί) θα καταργηθεί από το Outlook στο web.

 • Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που έχει ήδη συγχρονιστεί θα εξακολουθήσει να εμφανίζεται στο φάκελο "Εισερχόμενα", εκτός εάν το καταργήσετε με μη αυτόματο τρόπο.

Σημειώσεις: Για να συνεχίσετε να βλέπετε τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από άλλους λογαριασμούς:

Για να καταργήσετε έναν συνδεδεμένο λογαριασμό, ανατρέξτε στο θέμα Κατάργηση συνδεδεμένου λογαριασμού από το Outlook στο web.

Πριν από τη σύνδεση του λογαριασμού σας

Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω οδηγίες εάν θέλετε να συνδέσετε έναν λογαριασμό στον (εταιρικό ή σχολικό) λογαριασμό σας του Outlook στο web στο Microsoft 365.

Εάν χρησιμοποιείτε το Outlook.com ή το Hotmail.com, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη άλλων λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στο Outlook.com για οδηγίες.

Εάν χρησιμοποιείτε το Gmail, ακολουθήστε πρώτα τα βήματα στο θέμα Προετοιμασία του λογαριασμού σας Gmail ή G Suite για σύνδεση στο Outlook και το Microsoft 365 και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

Βήμα 1: Μετάβαση στις "Ρυθμίσεις"

 1. Στο επάνω μέρος της οθόνης, επιλέξτε Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις > Αλληλογραφία.

  Στιγμιότυπο οθόνης με το κουμπί "Ρυθμίσεις" στη γραμμή περιήγησης.

 2. Στην περιοχή Επιλογές, επιλέξτε Λογαριασμοί > Συνδεδεμένοι λογαριασμοί.

  Δεν είναι όλες οι δυνατότητες διαθέσιμες σε κάθε περιοχή. Εάν δεν βλέπετε την επιλογή "Συνδεδεμένοι λογαριασμοί", αυτή η δυνατότητα ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη για τον λογαριασμό σας.

Βήμα 2: Εισαγάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας

 1. Στην περιοχή Συνδεδεμένοι λογαριασμοί, επιλέξτε Το κουμπί "Δημιουργία νέου φακέλου" .

  Στιγμιότυπο οθόνης με το κουμπί "Δημιουργία".

 2. Στη σελίδα Σύνδεση λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εισαγάγετε την πλήρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (για παράδειγμα DionneA@contoso.com) και τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού που θέλετε να συνδέσετε στο Outlook στο Web και επιλέξτε OK.

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εάν λάβετε ένα μήνυμα ότι το Outlook δεν ήταν δυνατό να συνδεθεί με το διακομιστή για τον άλλο λογαριασμό σας, επιλέξτε Πίσω και βεβαιωθείτε ότι εισαγάγατε τη σωστή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον κωδικό πρόσβασης για τον λογαριασμό σας.

  Εάν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να συνδεθείτε, είναι πιθανό η υπηρεσία παροχής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας να μην υποστηρίζει τη σύνδεση μέσω IMAP. Δοκιμάστε να συνδεθείτε μέσω POP. Για οδηγίες, ανατρέξτε στο θέμα Σύνδεση ενός λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από μια υπηρεσία παροχής Internet (λογαριασμός POP) παρακάτω.

Βήμα 3: Ανανέωση του Outlook

 1. Όταν δημιουργηθεί σύνδεση, θα δείτε ότι το Outlook πραγματοποιεί λήψη του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Επιλέξτε </c0>Κλείσιμο</c0>.

 2. Ανανεώστε τη σελίδα σας μετά από μερικά λεπτά για να δείτε εάν έχει ολοκληρωθεί η λήψη.

Μπορείτε εάν θέλετε να κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης και να απενεργοποιήσετε τον υπολογιστή σας. Ο λογαριασμός σας συνδέεται στο Outlook στο cloud, όχι στον υπολογιστή σας.

Σύνδεση ενός λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από μια υπηρεσία παροχής Internet (λογαριασμός POP)

 1. Μεταβείτε στην τοποθεσία web της υπηρεσίας παροχής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αναζητήστε το όνομα του διακομιστή POP εισερχομένων. Συνήθως, το όνομα έχει τη μορφή "POP3.<όνομα της εταιρείας>.com". Σημειώστε αυτές τις πληροφορίες γιατί θα χρειαστεί να τις καταχωρήσετε σε παρακάτω βήματα.

 2. Εισέλθετε στην εφαρμογή "Το Outlook στο Web".

 3. Στο επάνω μέρος της οθόνης, επιλέξτε Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις > Αλληλογραφία.

  Στιγμιότυπο οθόνης με το κουμπί "Ρυθμίσεις" στη γραμμή περιήγησης.

 4. Στην περιοχή Επιλογές, επιλέξτε Λογαριασμοί > Συνδεδεμένοι λογαριασμοί.

  Δεν είναι όλες οι δυνατότητες διαθέσιμες σε κάθε περιοχή. Αν δεν βλέπετε την επιλογή Συνδεδεμένοι λογαριασμοί, αυτή η δυνατότητα μπορεί να μην είναι διαθέσιμη για το λογαριασμό σας.

 5. Στην περιοχή Συνδεδεμένοι λογαριασμοί, επιλέξτε Το κουμπί "Δημιουργία νέου φακέλου" .

  Στιγμιότυπο οθόνης με το κουμπί "Δημιουργία".

 6. Στη σελίδα Σύνδεση λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εισαγάγετε την πλήρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (για παράδειγμα DionneA@contoso.com) και τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού που θέλετε να συνδέσετε στο Outlook στο Web και επιλέξτε OK.

 7. Όταν δείτε τη σελίδα Μη ασφαλής σύνδεση, επιλέξτε Παράλειψη.

 8. Στη σελίδα Επιλογή τύπου σύνδεσης, επιλέξτε Ρυθμίσεις σύνδεσης POP > OK.

 9. Στη σελίδα Νέα σύνδεση λογαριασμού POP, εισαγάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του λογαριασμού που συνδέετε στο πλαίσιο Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στο πλαίσιο Όνομα χρήστη, εισαγάγετε ξανά τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και, στη συνέχεια, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στο πλαίσιο Κωδικός πρόσβασης.

 10. Εάν θέλετε να αποθηκεύεται ένα αντίγραφο των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στην άλλη σας υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Να διατηρείται ένα αντίγραφο των μηνυμάτων μου στο διακομιστή.

 11. Στην ενότητα Πληροφορίες διακομιστή, εισαγάγετε τις πληροφορίες που λάβατε από την υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιείτε:

  • Διακομιστής εισερχομένων (POP): Εισαγάγετε το όνομα του διακομιστή POP που βρήκατε στην τοποθεσία Web της υπηρεσίας παροχής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιείτε. Θα πρέπει να έχει τη μορφή POP3.<όνομα της εταιρείας>.com.

  • Θύρα διακομιστή εισερχόμενων: Συνήθως είναι 995.

  • Έλεγχος ταυτότητας: Συνήθως είναι "Βασικός". Εάν η υπηρεσία παροχής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιείτε αναφέρει συγκεκριμένα να χρησιμοποιήσετε SPA, επιλέξτε αυτό.

  • Κρυπτογράφηση: Συνήθως είναι SSL. Αλλάξτε αυτήν τη ρύθμιση μόνο εάν η υπηρεσία παροχής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιείτε αναφέρει συγκεκριμένα να χρησιμοποιήσετε TLS.

 12. Επιλέξτε OK.

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εάν λάβετε ένα μήνυμα ότι δεν ήταν δυνατή η πραγματοποίηση σύνδεσης, ελέγξτε για λάθη πληκτρολόγησης. Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα, ανατρέξτε στο θέμα Διόρθωση προβλημάτων με τη σύνδεση λογαριασμού παρακάτω.

Διόρθωση προβλημάτων με τη σύνδεση λογαριασμού

Εάν το Outlook στο Web δεν μπορεί να ρυθμίσει μια σύνδεση χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και τον κωδικό πρόσβασης, απαντήστε στις εξής ερωτήσεις:

 • Υπάρχει λάθος πληκτρολόγησης στον κωδικό πρόσβασης ή στο όνομα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου; Ελέγξτε ξανά. Αυτό είναι ένα πολύ συνηθισμένο πρόβλημα.

 • Προσπαθείτε να συνδέσετε έναν λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου POP; Ανατρέξτε στις ακόλουθες οδηγίες: Σύνδεση ενός λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από μια υπηρεσία παροχής Internet (λογαριασμός POP).

 • Είναι ενεργοποιημένη η επαλήθευση σε δύο βήματα για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας; Εάν ναι, μεταβείτε στον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και απενεργοποιήστε την επαλήθευση σε δύο βήματα.

 • Εάν δεν μπορείτε να συνδεθείτε, ενδέχεται η υπηρεσία παροχής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ή το Microsoft 365 να αντιμετωπίζει προβλήματα λειτουργίας υπηρεσίας. Δοκιμάστε να συνδεθείτε ξανά σε μία ώρα. Εάν δεν μπορείτε να συνδεθείτε ακόμη και μετά από δύο ή τρεις προσπάθειες σε διαφορετικές χρονικές στιγμές της ημέρας, τότε δεν πρόκειται για πρόβλημα λειτουργίας υπηρεσίας.

 • Προσπαθείτε να συνδέσετε ένα λογαριασμό Gmail; Βεβαιωθείτε ότι ακολουθήσατε τα βήματα στο θέμα Προετοιμασία του λογαριασμού σας στο Gmail για σύνδεση στο Outlook και το Microsoft 365. Εάν πρόκειται για εταιρικό λογαριασμό Gmail, ελέγξτε εάν είναι λογαριασμός POP.

 • Το Outlook έχει διαφορετική εμφάνιση σε σχέση με τα βήματα σε αυτό το άρθρο; Δείτε την παρακάτω εικόνα:

  Μια εικόνα της κορδέλας στο Outlook στο web.

  Τώρα δείτε το Outlook στον υπολογιστή σας: Εάν το Outlook μοιάζει να είναι διαφορετικό, ίσως δεν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή "Το Outlook στο Web". Ανατρέξτε στο θέμα Ποια έκδοση του Outlook έχω; για να βρείτε οδηγίες ρύθμισης για την έκδοση του Outlook που διαθέτετε.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×