Σύνδεση με κοινόχρηστη βάση δεδομένων του Business Contact Manager

Μπορείτε να συνδεθείτε με μια βάση δεδομένων του Business Contact Manager, η οποία έχει τεθεί σε κοινή χρήση, εάν σας έχει εκχωρηθεί πρόσβαση από τον κάτοχο της βάσης δεδομένων.Η κοινόχρηστη βάση δεδομένων μπορεί να βρίσκεται στον ίδιο υπολογιστή (τοπικό) ή σε διαφορετικό υπολογιστή (απομακρυσμένο).

Εάν σας έχει εκχωρηθεί πρόσβαση και συνδεθείτε με τις κοινόχρηστες βάσεις δεδομένων, μπορείτε να προβάλλετε και να ενημερώνετε εγγραφές και στοιχεία ιστορικού επικοινωνίας, να δημιουργείτε νέες εγγραφές και να μετακινείτε εγγραφές προς και από το φάκελο Διαγραμμένα.

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο σύνδεσης με μια κοινόχρηστη κοινόχρηστη βάση δεδομένων του Business Contact Manager for Outlook που βρίσκεται στον τοπικό σας υπολογιστή ή σε έναν απομακρυσμένο υπολογιστή.

Σύνδεση με κοινόχρηστη τοπική ή απομακρυσμένη βάση δεδομένων

Για σύνδεση με κοινόχρηστη βάση δεδομένων, που βρίσκεται στον ίδιο υπολογιστή με αυτή που χρησιμοποιείτε, πρέπει να σας έχει εκχωρηθεί πρόσβαση στη βάση δεδομένων και πρέπει να έχετε ολοκληρώσει τον "Οδηγό εκκίνησης" του Business Contact Manager για το προφίλ του Outlook.

Εάν η κοινόχρηστη βάση δεδομένων βρίσκεται σε άλλον υπολογιστή, πρέπει να σας εκχωρηθεί πρόσβαση στη βάση δεδομένων, πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Business Contact Manager for Outlook στον υπολογιστή σας και πρέπει να έχετε ολοκληρώσει τον Οδηγό εκκίνησης του Business Contact Manager για το προφίλ σας στο Outlook.Ανατρέξτε στις ακόλουθες διαδικασίες για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ολοκλήρωσης του "Οδηγού εκκίνησης" ή τη μετάβαση στη χρήση κοινόχρηστης βάσης δεδομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προφίλ, ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή στα προφίλ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Outlook.

Για πρόσβαση σε μια κοινόχρηστη βάση δεδομένων, κάντε ένα από τα εξής:

Συμβουλή: Ο κάτοχος της βάσης δεδομένων πρέπει να σας παράσχει το όνομα της βάσης δεδομένων και, εάν είναι εφικτό, το όνομα του απομακρυσμένου υπολογιστή όπου είναι αποθηκευμένη η βάση δεδομένων.

Εάν χρησιμοποιείτε το Business Contact Manager for Outlook για πρώτη φορά, χρησιμοποιήστε τον Οδηγό εκκίνησης για να συνδεθείτε με την κοινόχρηστη βάση δεδομένων

 1. Στον Οδηγό εκκίνησης, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμογή.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Εάν η βάση δεδομένων βρίσκεται στον ίδιο υπολογιστή:    

   1. Κάντε κλικ στην επιλογή Σύνδεση με τοπική βάση δεδομένων.

   2. Στη λίστα, επιλέξτε τη βάση δεδομένων.

   3. Επιλέξτε Σύνδεση.

   4. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

  • Εάν η βάση δεδομένων βρίσκεται σε διαφορετικό υπολογιστή:    

   1. Κάντε κλικ στην επιλογή Σύνδεση με απομακρυσμένη βάση δεδομένων.

   2. Στην ενότητα Πληκτρολογήστε το όνομα ενός άλλου υπολογιστή για σύνδεση με μια βάση δεδομένων σε αυτόν τον υπολογιστή, πληκτρολογήστε το όνομα του υπολογιστή στον οποίο βρίσκεται η κοινόχρηστη βάση δεδομένων.

    Σημείωση: Εάν δεν γνωρίζετε το όνομα του υπολογιστή ή το όνομα της βάσης δεδομένων, επικοινωνήστε με το άτομο που δημιούργησε τη βάση δεδομένων για αυτές τις πληροφορίες.

   3. Επιλέξτε Σύνδεση.

   4. Στη λίστα, επιλέξτε τη βάση δεδομένων.

   5. Επιλέξτε Σύνδεση.

    Σημείωση: Εάν ο υπολογιστής σας ανήκει σε μια ομάδα εργασίας, ο κάτοχος της βάσης δεδομένων πρέπει να σας δώσει έναν προσωρινό κωδικό πρόσβασης.Θα σας ζητηθεί να τον αλλάξετε.Ο κωδικός πρόσβασης δεν πρέπει να είναι κενός.

   6. Κάντε κλικ σε μια από τις παρακάτω επιλογές:

    • Εάν θέλετε να δημιουργήσετε ένα τοπικό αντίγραφο της βάσης δεδομένων που θα χρησιμοποιείται σε περίπτωση που η απομακρυσμένη βάση δεδομένων δεν είναι διαθέσιμη, κάντε κλικ στην επιλογή Ναι, να δημιουργηθεί ένα αντίγραφο εργασίας χωρίς σύνδεση της βάσης δεδομένων.

    • Εάν θέλετε να χρησιμοποιείτε το Business Contact Manager for Outlook μόνο όταν η απομακρυσμένη βάση δεδομένων είναι διαθέσιμη, κάντε κλικ στην επιλογή Όχι, ευχαριστώ.

     Σημείωση: Εάν δημιουργείτε ένα τοπικό (χωρίς σύνδεση) αντίγραφο της κοινόχρηστης βάσης δεδομένων και πραγματοποιήσετε αλλαγές σε οποιεσδήποτε πληροφορίες, οι αλλαγές συγχρονίζονται μόλις το αντίγραφό σας επανασυνδεθεί στην κοινόχρηστη βάση δεδομένων.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εργασία χωρίς σύνδεση και το συγχρονισμό της τοπικής βάσης δεδομένων με την απομακρυσμένη βάση δεδομένων, ανατρέξτε στο θέμα Εργασία χωρίς σύνδεση στο Business Contact Manager.

   7. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

Εάν έχετε ήδη εγκαταστήσει το Business Contact Manager for Outlook, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να συνδεθείτε με την κοινόχρηστη βάση δεδομένων

 1. Κάνετε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Business Contact Manager.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση βάσεων δεδομένων και, στη συνέχεια, επιλέξτε Δημιουργία ή επιλογή βάσης δεδομένων.

 4. Κάντε ένα από τα εξής:

 5. Εάν η βάση δεδομένων βρίσκεται στον ίδιο υπολογιστή:    

  1. Κάντε κλικ στην επιλογή Σύνδεση με τοπική βάση δεδομένων.

  2. Στη λίστα, επιλέξτε τη βάση δεδομένων.

  3. Επιλέξτε Σύνδεση.

 6. Εάν η βάση δεδομένων βρίσκεται σε διαφορετικό υπολογιστή:    

  1. Κάντε κλικ στην επιλογή Σύνδεση με απομακρυσμένη βάση δεδομένων.

  2. Στην ενότητα Πληκτρολογήστε το όνομα ενός άλλου υπολογιστή για σύνδεση με μια βάση δεδομένων σε αυτόν τον υπολογιστή, πληκτρολογήστε το όνομα του υπολογιστή στον οποίο βρίσκεται η κοινόχρηστη βάση δεδομένων.

   Σημείωση: Εάν δεν γνωρίζετε το όνομα του υπολογιστή ή το όνομα της βάσης δεδομένων, επικοινωνήστε με το άτομο που δημιούργησε τη βάση δεδομένων για αυτές τις πληροφορίες.

  3. Επιλέξτε Σύνδεση.

  4. Στη λίστα, επιλέξτε τη βάση δεδομένων.

  5. Επιλέξτε Σύνδεση.

   Σημείωση: Εάν ο υπολογιστής σας ανήκει σε μια ομάδα εργασίας, ο κάτοχος της βάσης δεδομένων πρέπει να σας δώσει έναν προσωρινό κωδικό πρόσβασης.Θα σας ζητηθεί να τον αλλάξετε.Ο κωδικός πρόσβασης δεν πρέπει να είναι κενός.

  6. Κάντε κλικ σε μια από τις παρακάτω επιλογές:

   • Εάν θέλετε να δημιουργήσετε ένα τοπικό αντίγραφο της βάσης δεδομένων που θα χρησιμοποιείται σε περίπτωση που η απομακρυσμένη βάση δεδομένων δεν είναι διαθέσιμη, κάντε κλικ στην επιλογή Ναι, να δημιουργηθεί ένα αντίγραφο εργασίας χωρίς σύνδεση της βάσης δεδομένων.

   • Εάν θέλετε να χρησιμοποιείτε το Business Contact Manager for Outlook μόνο όταν η απομακρυσμένη βάση δεδομένων είναι διαθέσιμη, κάντε κλικ στην επιλογή Όχι, ευχαριστώ.

    Σημείωση: Εάν δημιουργείτε ένα τοπικό (χωρίς σύνδεση) αντίγραφο της κοινόχρηστης βάσης δεδομένων και πραγματοποιήσετε αλλαγές σε οποιεσδήποτε πληροφορίες, οι αλλαγές συγχρονίζονται μόλις το αντίγραφό σας επανασυνδεθεί στην κοινόχρηστη βάση δεδομένων.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εργασία χωρίς σύνδεση και το συγχρονισμό της τοπικής βάσης δεδομένων με την απομακρυσμένη βάση δεδομένων, ανατρέξτε στο θέμα Εργασία χωρίς σύνδεση στο Business Contact Manager.

Σημείωση: Περισσότερα από ένα άτομα μπορούν να επεξεργαστούν ταυτόχρονα την ίδια εγγραφή σε μια κοινόχρηστη βάση δεδομένων, επειδή δεν είναι κλειδωμένη.Εάν γίνεται επεξεργασία της εγγραφής από περισσότερα από ένα άτομα ταυτόχρονα, οι αλλαγές που αποθηκεύτηκαν τελευταίες θα αντικαταστήσουν τις προηγούμενες αλλαγές.

Αρχή της σελίδας

Παραμείνετε ένα βήμα μπροστά με το Microsoft 365

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×