Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Τι νέο υπάρχει σχετικά με την προσβασιμότητα στο Excel

Έχουμε δεσμευτεί να σχεδιάσουμε κατάλληλα τις εφαρμογές του Office 365 με τέτοιον τρόπο ώστε να είναι περισσότερο προσβάσιμες σε κάθε συσκευή, προκειμένου

 • Τα άτομα με ειδικές ανάγκες να μπορούν να επικοινωνούν, να έχουν τη δυνατότητα να διαβάζουν, να παρακολουθούν ή να ακούν περιεχόμενο, καθώς και να δημιουργούν περιεχόμενο σε οποιαδήποτε συσκευή.

 • Όλοι οι χρήστες να μπορούν να δημιουργούν εύκολα περιεχόμενο που είναι προσβάσιμο για όλους.

Σε αυτό το άρθρο, θα αναφέρουμε μερικές σημαντικές δυνατότητες από τις πρόσφατες ενημερώσεις που κυκλοφορήσαμε, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειάς μας για τη βελτίωση του Excel για PC, Mac, iOS, Android και Windows Mobile για τους πελάτες που χρησιμοποιούν πληκτρολόγιο και τεχνολογία υποβοήθησης. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα και θα μας βοηθήσουν να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε το Excel προς όφελος όλων των χρηστών.

Κάναμε το Excel να συνεργάζεται καλύτερα και να είναι πιο αξιόπιστο με τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, ενώ παράλληλα διευκολύναμε τη δυνατότητα πρόσβασης σε περισσότερες και πιο εξειδικευμένες λειτουργίες μέσω των προγραμμάτων ανάγνωσης οθόνης. Κάναμε πιο εύκολη και αποτελεσματική την περιήγηση σε γραφήματα και προσθέσαμε δυνατότητες, ώστε τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης να αναγνωρίζουν όλα τα στοιχεία ενός γραφήματος καθώς τα επιλέγετε. Έχουν γίνει σημαντικές βελτιώσεις στους πίνακες και υπάρχουν διαθέσιμες περισσότερες πληροφορίες σχετικά με κάθε στοιχείο ενός βιβλίου εργασίας, μέσω των ρυθμίσεων επιπέδου λεπτομερειών του προγράμματος ανάγνωσης οθόνης.

Για να μάθετε πώς μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτές τις δυνατότητες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης και το πληκτρολόγιο, επιλέξτε το εικονίδιο του Excel στο Κέντρο προσβασιμότητας του Office.

Ενημερώσεις Νοεμβρίου 2016

Εδώ, αναφέρονται ορισμένες σημαντικές δυνατότητες της ενημερωμένης έκδοσης Νοεμβρίου 2016 του Excel. Οι βελτιώσεις μας στον τομέα της προσβασιμότητας πληρούν τα πρότυπα του κλάδου και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από οποιαδήποτε τεχνολογία υποβοήθησης.

Σημείωση: Εάν θέλετε να είστε από τους πρώτους που θα χρησιμοποιήσουν αυτές τις βελτιώσεις, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

Αλληλεπίδραση με το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης και το πληκτρολόγιο

 • Τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης παρέχουν πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα βιβλία εργασίας, όπως το μέγεθός τους, καθώς και την παρουσία στοιχείων όπως εικόνες και αντικείμενα του Excel, κρυφές γραμμές ή στήλες, σταθεροποιημένα τμήματα παραθύρου ή διαιρεμένα τμήματα παραθύρου.

 • Τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης μπορούν να εκφωνήσουν πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα κελιά, όπως τη διεύθυνση και την τιμή τους, καθώς και την παρουσία στοιχείων όπως τύποι, υπερ-συνδέσεις, σχόλια, ράβδοι δεδομένων και γραφήματα sparkline.

 • Αποτελεσματική περιήγηση σε παράθυρα διαλόγου, μενού και τμήματα παραθύρου.

Εναλλακτικό κείμενο για εικόνες του Excel

Πλέον, το εναλλακτικό κείμενο για εικόνες, φωτογραφίες και πίνακες λειτουργεί με ενιαίο τρόπο σε όλες τις εφαρμογές του Office 365, συμπεριλαμβανομένου και του Excel. Σε αυτή την ενημέρωση, το Excel προσέθεσε τη δυνατότητα δημιουργίας εναλλακτικού κειμένου για άλλα αντικείμενα που χρησιμοποιούνται συγκεκριμένα στο Excel.

 • Πίνακες

 • Συγκεντρωτικοί Πίνακες και Συγκεντρωτικά Γραφήματα

 • Εικόνες σε φόντο πλέγματος

Έλεγχος προσβασιμότητας

Για να σας βοηθήσει στη σύνταξη προσβάσιμων βιβλίων εργασίας, το Excel πλέον υποστηρίζει τον Έλεγχο προσβασιμότητας στις εκδόσεις υπολογιστή με Windows, Mac και Online. Ο Έλεγχος προσβασιμότητας για τις εφαρμογές για κινητές συσκευές θα είναι σύντομα διαθέσιμος.

 • Εκκίνηση του Ελέγχου με το πάτημα ενός κουμπιού στην καρτέλα Αναθεώρηση στην κορδέλα.

 • Σχολιασμός και πληροφορίες, όπως για τον τρόπο προσθήκης εναλλακτικού κειμένου, με τις οδηγίες των Βημάτων για επιδιόρθωση που συμφωνούν με τις εντολές στην κορδέλα.

 • Ο Έλεγχος προσβασιμότητας πραγματοποιεί ελέγχους για εναλλακτικό κείμενο, κεφαλίδες στηλών και δομή πίνακα, αιωρούμενα αντικείμενα, κείμενο υπερ-συνδέσεων και πολλά περισσότερα.

Αποθήκευση ως ή εξαγωγή σε αρχείο PDF

Αυτή η ενημέρωση προσφέρει βελτιωμένη υποστήριξη για τη δημιουργία ενός προσβάσιμου αρχείου σε μορφή PDF με σωστά τοποθετημένες ετικέτες, με τη χρήση των εντολών Αποθήκευση ως ή Εξαγωγή.

 • Σωστή τοποθέτηση ετικετών στις υπερ-συνδέσεις.

 • Σωστή τοποθέτηση ετικετών στα αντικείμενα OfficeArt και τα αιωρούμενα αντικείμενα που χαρακτηρίζονται ως εικόνες, γραφήματα ή διαγράμματα.

 • Στα στοιχεία κειμένου ενός γραφήματος έχουν τοποθετηθεί ετικέτες με λογική διάταξη ανάγνωσης.

Περιήγηση σε γράφημα

 • Χρήση του πλήκτρου "Enter" ή του πλήκτρου διαστήματος για απευθείας μετάβαση στα περιεχόμενα του γραφήματος, όπως στον τίτλο ή στην περιοχή σχεδίασης.

 • Χρήση του πλήκτρου "Tab", για περιήγηση με λογικό και προβλέψιμο τρόπο στα στοιχεία γραφήματος, όπως στον τίτλο, το υπόμνημα, την περιοχή σχεδίασης, τα εικονίδια και σε οποιαδήποτε ενσωματωμένα σχήματα.

 • Χρήση του προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τον προσδιορισμό των στοιχείων γραφήματος με το όνομά τους, όπως "Τίτλος γραφήματος: ΤρέχονΓράφημα".

Μορφοποίηση εμπλουτισμένου κείμενου

 • Πατήστε το πλήκτρο "F2", για να μεταβείτε στη Λειτουργία επεξεργασίας και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια περιοχή κειμένου για μορφοποίηση, χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο (συνδυασμός πλήκτρων "Shift+Αριστερό βέλος" ή "Shift+Δεξιό βέλος").

 • Έχοντας επιλέξει κείμενο, χρησιμοποιήστε τις ενέργειες πληκτρολογίου (πλήκτρο Alt+πλήκτρο πρόσβασης), για να μεταβείτε στην κορδέλα και επιλέξτε μια διαθέσιμη εντολή μορφοποίησης.

Στυλ κειμένου

 • Πλέον, τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης εκφωνούν και την περιγραφή ενός στυλ, εκτός από το όνομά του. Για παράδειγμα, ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης θα εκφωνήσει: "Όνομα: Στοίχιση Περιγραφή: Γενικό, στοίχιση κάτω."

 • Πλέον, τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης εκφωνούν τα χρώματα που σχετίζονται με τα στυλ, όπως "Γέμισμα - Μπλε, 20% Έμφαση1". Αυτό αφορά τα στυλ για Θέματα, Πίνακες, Συγκεντρωτικούς πίνακες, Αναλυτές, Λωρίδες χρόνου και Γραφήματα sparkline.

Διαμόρφωση σελίδας

 • Οι διαστάσεις του μεγέθους ενός κελιού είναι πλέον διαθέσιμες σε ένα μενού στην κορδέλα.

 • Οι μεμονωμένες διαστάσεις, όπως το ύψος της γραμμής, διαθέτουν, πλέον, επιλέξιμα εικονίδια.

Κεφαλίδες πίνακα και περιήγηση πίνακα

 • Οι χρήστες ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης μπορούν να περιηγηθούν σε έναν πίνακα χρησιμοποιώντας τις εγγενείς εντολές πληκτρολογίου.

 • Πλέον, οι κεφαλίδες στηλών εισάγονται αυτόματα, κατά την εισαγωγή ενός πίνακα.

 • Τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης εκφωνούν με αξιοπιστία τις κεφαλίδες γραμμών και στηλών που εμφανίζονται στην οθόνη.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα.

Θέλουμε να χρησιμοποιείτε με ευχαρίστηση το Excel. Εάν έχετε κάποια πρόταση σχετικά με το πώς μπορεί το Excel να γίνει πιο εύχρηστο για άτομα με ειδικές ανάγκες, στείλτε μας τα σχόλιά σας ή ψηφίστε στο Φόρουμ του Excel User Voice.

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×