Τι νέο υπάρχει σχετικά με την προσβασιμότητα στο Word

Έχουμε δεσμευτεί να σχεδιάσουμε κατάλληλα τις εφαρμογές του Microsoft 365 με τέτοιον τρόπο ώστε να είναι περισσότερο προσβάσιμες σε κάθε συσκευή, προκειμένου

 • Τα άτομα με ειδικές ανάγκες να μπορούν να επικοινωνούν, να έχουν τη δυνατότητα να διαβάζουν, να παρακολουθούν ή να ακούν περιεχόμενο, καθώς και να δημιουργούν περιεχόμενο σε οποιαδήποτε συσκευή.

 • Όλοι οι χρήστες να μπορούν να δημιουργούν εύκολα περιεχόμενο που είναι προσβάσιμο για όλους.

Σε αυτό το άρθρο, θα αναφέρουμε μερικές σημαντικές δυνατότητες από τις πρόσφατες ενημερώσεις που πραγματοποιήσαμε στα προγράμματά μας, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειάς μας για τη βελτίωση του Word για υπολογιστές και του Word για Windows 10 για τους πελάτες που χρησιμοποιούν το πληκτρολόγιο και τεχνολογία υποβοήθησης. Τα σχόλιά σας είναι φυσικά ευπρόσδεκτα και θα μας βοηθήσουν να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε το Word προς όφελος όλων των χρηστών.

Κάναμε το Word να συνεργάζεται καλύτερα και να είναι πιο αξιόπιστο με τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, ενώ παράλληλα διευκολύναμε τη δυνατότητα πρόσβασης σε περισσότερες και πιο εξειδικευμένες λειτουργίες μέσω των προγραμμάτων ανάγνωσης οθόνης. Προσπαθούμε ώστε να κάνουμε πιο εύκολη και πιο αποτελεσματική τη διαδικασία σύνταξης και ανάγνωσης εγγράφων. Σε αυτή τη διαδικασία περιλαμβάνονται θεμελιώδη στοιχεία, όπως η χρήση του Αφηγητή και άλλων προγραμμάτων ανάγνωσης οθόνης στο κείμενο, τα στυλ, τις επικεφαλίδες και τις λίστες. Επίσης, εδώ εντάσσονται και δυνατότητες όπως ο γλωσσικός έλεγχος, η παρακολούθηση αλλαγών, τα σχόλια και η σύνταξη εγγράφων από κοινού.

Για να μάθετε πώς μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτές τις δυνατότητες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης και το πληκτρολόγιο, επιλέξτε το εικονίδιο του Word στο Κέντρο προσβασιμότητας του Office.

Ενημερώσεις Νοεμβρίου 2016

Εδώ αναφέρονται ορισμένες σημαντικές δυνατότητες της ενημερωμένης έκδοσης Νοεμβρίου 2016 του Word για υπολογιστές και του Word για Windows 10. Οι βελτιώσεις μας στον τομέα της προσβασιμότητας πληρούν τα πρότυπα του κλάδου και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από οποιαδήποτε τεχνολογία υποβοήθησης.

Σημείωση: Εάν θέλετε να είστε από τους πρώτους που θα αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτές τις βελτιώσεις, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

Συμβουλή: Για να επωφεληθείτε πλήρως από αυτές τις βελτιώσεις, συνιστούμε να εγκαταστήσετε την Επετειακή ενημέρωση των Windows 10 χρησιμοποιώντας τον Αφηγητή.

Αλληλεπίδραση με το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης και το πληκτρολόγιο

Βελτιώσαμε την εμπειρία της εκτέλεσης βασικών εργασιών, όπως η περιήγηση μέσω του πληκτρολογίου και η μορφοποίηση του κειμένου.

 • Τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης παρέχουν πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη μορφοποίηση κειμένου, τις λίστες και τις υπερ-συνδέσεις.

 • Περιηγηθείτε με επικεφαλίδες και με συνδέσεις.

 • Περιηγηθείτε πιο αποτελεσματικά στα παράθυρα διαλόγου, τα μενού και τα παράθυρα με το πληκτρολόγιο.

 • Ενεργοποιήστε με ένα πλήκτρο (F7) την περιήγηση με δρομέα. Αυτό σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τον δείκτη του ποντικιού για την περιήγηση όταν είστε σε λειτουργία μόνο για ανάγνωση, όπως σε έγγραφα με περιορισμένα δικαιώματα επεξεργασίας ή στη λειτουργία ανάγνωσης.

 • Τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης χρησιμοποιούν τυπικές λέξεις μαθηματικών κατά την ανάγνωση ή την επεξεργασία εξισώσεων.

 • Κατά την ανάγνωση ή την επεξεργασία κειμένου που περιέχει υποσημειώσεις ή σημειώσεις τέλους, τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης εκφωνούν την αναφορά του κειμένου. Στη συνέχεια, μπορείτε να μεταβείτε στο κείμενο στο οποίο γίνεται αναφορά, πατώντας Caps+Insert ή επιλέγοντας Εμφάνιση σημείωσης .

Πίνακες

 • Τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης εκφωνούν ρητά τις επικεφαλίδες γραμμών και στηλών.

 • Ο Αφηγητής κάνει περιήγηση στους πίνακες πιο αξιόπιστα και με μεγαλύτερη συνέπεια.

 • Χρησιμοποιήστε τις εντολές πίνακα του Αφηγητή, όπως Caps+F3 ή Caps+F4, για να κάνετε περιήγηση κατά γραμμή ή κατά στήλη.

Παρακολούθηση αλλαγών και χρήση σχολίων

Αυτή η ενημέρωση περιλαμβάνει βελτιώσεις που σας βοηθούν να παρακολουθείτε τις αλλαγές σε ένα έγγραφο και να χρησιμοποιείτε πιο αποτελεσματικά τα σχόλια.

 • Αξιόπιστη χρήση του πληκτρολογίου και εκφώνηση των παρακολουθούμενων αλλαγών από το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης.

  • Κατά την ανάγνωση ή την επεξεργασία κειμένου που περιέχει αναθεωρήσεις, ο Αφηγητής εκφωνεί τον τύπο της αναθεώρησης (εισαγωγή, διαγραφή, επεξεργασία και ούτω καθεξής).

  • Χρησιμοποιείτε τον συνδυασμό Caps+Insert ή το κουμπί Επόμενο για να μεταβείτε σε μια αλλαγή (εξαρτάται από την προβολή).

 • Συνεπής προσδιορισμός του κειμένου που περιέχει σχόλια και δυνατότητα περιήγησης στο κείμενο των σχολίων.

  • Κατά την ανάγνωση ή την επεξεργασία κειμένου που περιέχει σχόλια, ο Αφηγητής εκφωνεί τον αριθμό των σχολίων που έχει αυτό το κείμενο.

  • Χρησιμοποιείτε τον συνδυασμό Caps+Insert ή το κουμπί Επόμενο για να μεταβείτε σε ένα σχόλιο (εξαρτάται από την προβολή).

Συνεργασία σε έγγραφα και σύνταξη εγγράφων από κοινού

Αυτή η ενημέρωση περιλαμβάνει βελτιωμένες αλληλεπιδράσεις με το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης και βελτιωμένες δυνατότητες περιήγησης. Για παράδειγμα, τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης πλέον

 • Εκφωνούν χρήσιμες πληροφορίες κατά τη σύνταξη εγγράφων από κοινού σε πραγματικό χρόνο.

 • Ειδοποιούν με ηχητικό σήμα όταν ξεκινάτε μια ενέργεια που μπορεί να μην επιτρέπει την επεξεργασία από άλλους χρήστες.

 • Εκφωνούν τα ονόματα των άλλων συνεργατών που συνεισφέρουν στο έγγραφο.

Αντιθέσεις

Αυτή η ενημέρωση περιλαμβάνει καλύτερη συμβατότητα με θέματα αντιθέσεων.

 • Η μορφοποίηση κειμένου και η σελίδα φόντου πλέον ταιριάζουν με το θέμα αντίθεσης που έχετε επιλέξει.

 • Οι εντολές της Κορδέλας και τα περιεχόμενα των συλλογών επίσης πλέον ταιριάζουν καλύτερα με το θέμα αντίθεσης που έχετε επιλέξει.

 • Τα θέματα με αντιθέσεις περιλαμβάνουν πλέον δυνατότητες για προχωρημένους, όπως επισήμανση των αποτελεσμάτων εύρεσης και υδατογραφήματα.

Προσβάσιμη σύνταξη εγγράφων από κοινού

 • Πολλά δημοφιλή πρότυπα του Office είναι πλέον προσβάσιμα. Θα βρείτε προσβάσιμα πρότυπα για αναφορές, παρουσιάσεις, εξώφυλλα, ακόμη και για βιογραφικά σημειώματα. Για να χρησιμοποιήσετε τα πρότυπα από το Word, το Excel ή το PowerPoint, απλώς κάντε αναζήτηση για "προσβάσιμα πρότυπα" στο πλαίσιο Αναζήτηση για πρότυπα online.

 • Από προεπιλογή, η αντίθεση των χρωμάτων για τα έγγραφα του Word πληροί τις οδηγίες προσβασιμότητας για το κείμενο, τα στυλ και τα αντικείμενα.

 • Ο Έλεγχος προσβασιμότητας ξεκινά πλέον με το πάτημα ενός κουμπιού στην καρτέλα Αναθεώρηση στην κορδέλα.

 • Ο Έλεγχος προσβασιμότητας παρέχει πλέον οδηγίες με βήματα επιδιόρθωσης, που ταιριάζουν με τις εντολές της κορδέλας, όπως πώς μπορείτε να δημιουργήσετε μια γραμμή κεφαλίδας σε έναν πίνακα.

Γλωσσικός έλεγχος με το πρόγραμμα επεξεργασίας

 • Τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης ειδοποιούν τους χρήστες για σφάλματα και άλλα προβλήματα που εντοπίζει το πρόγραμμα επεξεργασίας σε επίπεδο ορθογραφίας, γραμματικής και στυλ γραφής.

 • Τα σημάδια γλωσσικού ελέγχου είναι προσβάσιμα σε άτομα με ασθενή όραση και σε άτομα με αχρωματοψία. Τα σημάδια επισημαίνονται με διαφορετικούς τύπους υπογράμμισης (μονή γραμμή, διπλή γραμμή, διάστικτη υπογράμμιση) και με χρώματα ώστε να ξεχωρίζουν τα προβλήματα ορθογραφίας, γραμματικής και στυλ.

 • Το μενού περιβάλλοντος του νέου προγράμματος επεξεργασίας προσφέρει συνώνυμα δίπλα σε κάθε πρόταση ορθογραφικού ελέγχου, ως μια γρήγορη βοήθεια για να επιλέξετε την πρόταση που θέλετε. Παρέχει επίσης δυνατότητα "Αφήγησης κειμένου" η οποία βοηθά τους χρήστες με δυσλεξία και όσους μαθαίνουν τη γλώσσα να διαλέξουν την καλύτερη από τις προτεινόμενες επιλογές.

 • Οι ορθογραφικός έλεγχος του Office έχουν βελτιωθεί, ώστε να βλέπετε τις λέξεις "καμία πρόταση" λιγότερο συχνά, ακόμα και όταν οι λέξεις είναι πολύ διαφορετικές από την προβλεπόμενη λέξη.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πρόγραμμα επεξεργασίας, ανατρέξτε στο θέμα πρόγραμμα επεξεργασίας-ο βοηθός γραφής σας.

Εργαλεία εκμάθησης στο Word

Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Ανάγνωσης στο Word για υπολογιστές, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα Εργαλεία εκμάθησης στο Word. Τα Εργαλεία εκμάθησης βοηθούν τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες, όπως είναι η δυσλεξία, να διαβάζουν πιο αποτελεσματικά.

 • Εμφανίζουν σημάδια μεταξύ των συλλαβών.

 • Ανάγνωση κειμένου μεγαλοφώνως. και επισημάνετε κάθε λέξη όπως διαβάζεται.

Για να δείτε πώς τα εργαλεία εκμάθησης κάνουν τη διαφορά για τους εκπαιδευτικούς, μεταβείτε στα νέα εργαλεία εκμάθησης για να βοηθήσετε τους εκπαιδευτικούς να δημιουργήσουν περισσότερες τάξεις χωρίς αποκλεισμούς.

Σημείωση: Για να είστε ένας από τους πρώτους που θα λάβετε αυτές τις δυνατότητες, αποκτήστε Microsoft 365 και γίνετε μέλος του προγράμματος Office Insiders.

Αποθήκευση ως ή εξαγωγή σε αρχείο PDF

 • Εμφανίζεται ο τίτλος του εγγράφου με ετικέτες.

 • Επισημαίνονται σωστά οι υπερ-συνδέσεις με ετικέτες.

 • Επισημαίνονται σωστά οι λίστες με κουκκίδες και οι αριθμημένες λίστες. Σε αυτές συγκαταλέγονται και οι ένθετες λίστες.

 • Τα έγγραφα έχουν σήμανση με το χαρακτηριστικό της γλώσσας.

Θα χαρούμε ιδιαίτερα να σας ακούσουμε

Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα.

Θέλουμε να χρησιμοποιείτε με ευχαρίστηση το Word. Εάν έχετε κάποια πρόταση σχετικά με το πώς μπορεί να γίνει το Word πιο εύχρηστο για άτομα με ειδικές ανάγκες, στείλτε μας τα σχόλιά σας ή ψηφίστε στο User Voice του Word.

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×