Τροποποίηση ή αλλαγή της ρύθμισης τύπου δεδομένων για ένα πεδίο

Αυτό το άρθρο εξηγεί πώς μπορείτε να τροποποιήσετε ή να αλλάξετε τον τύπο δεδομένων που έχει εφαρμοστεί σε ένα πεδίο πίνακα σε μια βάση δεδομένων της Access.

Σε αυτό το άρθρο

Κατανόηση των τύπων δεδομένων

Αλλαγή τύπων δεδομένων

Περιορισμοί στην αλλαγή τύπων δεδομένων

Κατανόηση των τύπων δεδομένων

Όταν σχεδιάζετε και δημιουργείτε αρχικά μια βάση δεδομένων, σχεδιάζετε έναν ή περισσότερους πίνακες, σχεδιάζετε τα πεδία (στήλες) για κάθε πίνακα και ορίζετε έναν τύπο δεδομένων για κάθε πεδίο. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να αποθηκεύσετε ημερομηνίες και ώρες, καθορίστε τον τύπο δεδομένων "Ημερομηνία/Ώρα" για το πεδίο. Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε ονόματα και διευθύνσεις, καθορίστε τον τύπο δεδομένων "Κείμενο" για ένα ή περισσότερα πεδία και ούτω καθεξής.

Η Access παρέχει πολλούς διαφορετικούς τύπους δεδομένων και κάθε τύπος έχει έναν συγκεκριμένο σκοπό. Για μια πλήρη λίστα όλων των τύπων δεδομένων που υποστηρίζονται σε όλες τις διάφορες εκδόσεις της Access, ανατρέξτε στο θέμα Τύποι δεδομένων για βάσεις δεδομένων υπολογιστή της Access και Εισαγωγή στους τύπους δεδομένων και στις ιδιότητες πεδίων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία και τη χρήση πεδίων αναζήτησης, ανατρέξτε στο άρθρο Δημιουργία ή διαγραφή ενός πεδίου πολλών τιμών.

Τέλος, οι τύποι δεδομένων παρέχουν μια βασική φόρμα επικύρωσης δεδομένων, καθώς βοηθούν στην εξασφάλιση ότι οι χρήστες εισάγουν τους σωστούς τύπους δεδομένων στα πεδία του πίνακα. Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να εισαγάγετε κείμενο σε ένα πεδίο που έχει οριστεί να δέχεται μόνο αριθμούς.

Αλλαγή τύπων δεδομένων

Πριν ακολουθήσετε αυτά τα βήματα, να θυμάστε ότι η αλλαγή ενός τύπου δεδομένων μπορεί να περικόψει ορισμένα ή όλα τα δεδομένα σε ένα πεδίο και, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να καταργήσει τελείως τα δεδομένα. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που η Access αλλάζει τα δεδομένα κατά την αλλαγή ενός τύπου δεδομένων, ανατρέξτε στην ενότητα Περιορισμοί στην αλλαγή τύπων δεδομένων, παρακάτω σε αυτό το άρθρο.

Σημείωση: Στην Access, μπορείτε να ορίσετε τους τύπους δεδομένων για τα πεδία πίνακα είτε από την προβολή φύλλου δεδομένων είτε από την προβολή σχεδίασης. Τα βήματα αυτής της ενότητας εξηγούν πώς μπορείτε να ορίσετε τον τύπο δεδομένων και στις δύο προβολές. Όταν ορίζετε τους τύπους δεδομένων σε προβολή σχεδίασης, βλέπετε μια επιπλέον επιλογή, τον Οδηγό αναζήτησης. Αυτή η επιλογή δεν είναι στην πραγματικότητα ένας τύπος δεδομένων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Οδηγό αναζήτησης για να δημιουργήσετε πεδία αναζήτησης, τα οποία συνδέουν πεδία ξένου κλειδιού σε άλλους πίνακες. Από προεπιλογή, η Access ορίζει τα πεδία αναζήτησης στον τύπο δεδομένων "Αριθμός".

Αλλαγή τύπων δεδομένων σε προβολή φύλλου δεδομένων

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, εντοπίστε και κάντε διπλό κλικ στον πίνακα που θέλετε να αλλάξετε.

  Η Access ανοίγει τον πίνακα σε προβολή φύλλου δεδομένων.

 2. Επιλέξτε το πεδίο (τη στήλη) που θέλετε να αλλάξετε.

 3. Στην καρτέλα Πεδία, στην ομάδα Ιδιότητες, κάντε κλικ στο βέλος στην αναπτυσσόμενη λίστα δίπλα στο στοιχείο Τύπος δεδομένων και, στη συνέχεια, επιλέξτε έναν τύπο δεδομένων. 

 4. Αποθηκεύστε τις αλλαγές σας.

Αλλαγή τύπων δεδομένων σε προβολή σχεδίασης

 1. Εάν έχετε ανοίξει τον πίνακα στην προβολή σχεδίασης, κάντε δεξί κλικ στην καρτέλα εγγράφου για τον πίνακα και επιλέξτε Προβολή σχεδίασης.

  -ή-

  Εάν δεν έχετε ανοίξει τον πίνακα, στο παράθυρο περιήγησης, κάντε δεξί κλικ στον πίνακα που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Προβολή σχεδίασης στο μενού συντόμευσης.

 2. Εντοπίστε τον πίνακα που θέλετε να αλλάξετε και επιλέξτε ένα νέο τύπο δεδομένων από τη λίστα στη στήλη Τύπος δεδομένων.

 3. Αποθηκεύστε τις αλλαγές σας.

Αρχή της σελίδας

Περιορισμοί στην αλλαγή τύπων δεδομένων

Κατά κανόνα, μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο δεδομένων όλων των πεδίων, εκτός από τα εξής:

 • Αριθμητικά πεδία με ενεργοποιημένη την ιδιότητα Αναγνωριστικό αναπαραγωγής.

 • Πεδία αντικειμένου OLE.

 • Πεδία συνημμένου.

Επιπλέον, μπορείτε να αλλάξετε τους περισσότερους τύπους δεδομένων όταν ένα πεδίο περιέχει δεδομένα. Ωστόσο, ανάλογα με τον αρχικό τύπο δεδομένων και το νέο τύπο δεδομένων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, η Access μπορεί να περικόψει ή να διαγράψει ορισμένα δεδομένα ή μπορεί να μην επιτρέψει καθόλου τη μετατροπή.

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τις πιθανές μετατροπές τύπου δεδομένων που μπορείτε να εκτελέσετε στην Access και περιγράφει τους περιορισμούς που μπορεί να επιβάλει η Access στη μετατροπή.

Μετατροπή σε αυτόν τον τύπο

Από αυτόν τον τύπο

Αλλαγές ή περιορισμοί

Κείμενο

Υπόμνημα

Η Access διατηρεί μόνο τους πρώτους 255 χαρακτήρες και διαγράφει όλους τους υπόλοιπους.

Αριθμός

Χωρίς περιορισμούς.

Ημερομηνία και ώρα

Δεν υπάρχουν περιορισμοί για την ημερομηνία/ώρα.

Δεν επιτρέπεται για την ημερομηνία/ώρα Extended.

Νομισματική μονάδα

Χωρίς περιορισμούς.

Αυτόματη Αρίθμηση

Χωρίς περιορισμούς.

Ναι/Όχι

Η τιμή -1 ("Ναι" σε ένα πεδίο "Ναι/Όχι") μετατρέπεται σε "Ναι". Η τιμή 0 ("Όχι" σε πεδίο "Ναι/Όχι") μετατρέπεται σε "Όχι".

Υπερ-σύνδεση

Η Access περικόπτει περισσότερους από 255 χαρακτήρες.

Υπόμνημα

Κείμενο

Χωρίς περιορισμούς.

Αριθμός

Χωρίς περιορισμούς.

Ημερομηνία και ώρα

Δεν υπάρχουν περιορισμοί για την ημερομηνία/ώρα.

Δεν επιτρέπεται για την ημερομηνία/ώρα Extended.

Νομισματική μονάδα

Χωρίς περιορισμούς.

Αυτόματη Αρίθμηση

Χωρίς περιορισμούς.

Ναι/Όχι

Η τιμή -1 ("Ναι" σε ένα πεδίο "Ναι/Όχι") μετατρέπεται σε "Ναι". Η τιμή 0 ("Όχι" σε πεδίο "Ναι/Όχι") μετατρέπεται σε "Όχι".

Υπερ-σύνδεση

Χωρίς περιορισμούς.

Αριθμός

Κείμενο

Το κείμενο πρέπει να αποτελείται από αριθμούς και έγκυρα διαχωριστικά νομισματικών μονάδων και δεκαδικά διαχωριστικά. Ο αριθμός των χαρακτήρων του πεδίου "Κείμενο" πρέπει να βρίσκεται μέσα στο όριο μεγέθους που έχει οριστεί για το πεδίο "Αριθμός".

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το μέγεθος των αριθμητικών πεδίων, ανατρέξτε στο άρθρο Εισαγωγή, δημιουργία ή διαγραφή ενός πεδίου για την αποθήκευση αριθμητικών τιμών

Υπόμνημα

Το πεδίο "Υπόμνημα" πρέπει να περιέχει μόνο κείμενο και έγκυρες νομισματικές μονάδες και υποδιαστολές. Ο αριθμός των χαρακτήρων του πεδίου "Υπόμνημα" πρέπει να βρίσκεται μέσα στο όριο μεγέθους που έχει οριστεί για το πεδίο "Αριθμός".

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το μέγεθος των αριθμητικών πεδίων, ανατρέξτε στο άρθρο Εισαγωγή, δημιουργία ή διαγραφή ενός πεδίου για την αποθήκευση αριθμητικών τιμών

Αριθμός, αλλά με διαφορετικό μέγεθος πεδίου ή ακρίβεια

Οι τιμές δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερες ή μικρότερες από αυτές που είναι δυνατό να αποθηκευτούν στο νέο μέγεθος πεδίου. Η αλλαγή της ακρίβειας ενδέχεται να προκαλέσει τη στρογγυλοποίηση ορισμένων τιμών από την Access.

Ημερομηνία και ώρα

Ημερομηνία/ώρα:

Οι ημερομηνίες που μπορείτε να μετατρέψετε εξαρτώνται από το μέγεθος του αριθμητικού πεδίου. Να θυμάστε ότι η Access αποθηκεύει τις ημερομηνίες ως σειριακές ημερομηνίες και αποθηκεύει τις τιμές ημερομηνίας ως αριθμούς κινητής υποδιαστολής διπλής ακριβείας.

Η Access χρησιμοποιεί τις 30 Δεκεμβρίου 1899 ως ημερομηνία 0. Οι ημερομηνίες που βρίσκονται εκτός της περιοχής 18 Απριλίου 1899 και 11 Σεπτεμβρίου 1900 υπερβαίνουν το μέγεθος ενός πεδίου Byte. Οι ημερομηνίες που βρίσκονται εκτός της περιοχής 13 Απριλίου 1810 και 16 Σεπτεμβρίου 1989 υπερβαίνουν το μέγεθος ενός πεδίου ακεραίων.

Για να συμπεριλάβετε όλες τις πιθανές ημερομηνίες, ορίστε την ιδιότητα Field Size του πεδίου Αριθμός στην τιμή Ακέραιος μεγάλου μήκους ή μεγαλύτερη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις σειριακές ημερομηνίες και τον τρόπο με τον οποίο η Access χρησιμοποιεί και αποθηκεύει τιμές ημερομηνίας, ανατρέξτε στο άρθρο Μορφοποίηση πεδίου ημερομηνίας και ώρας.

Ημερομηνία/ώρα Extended:

Δεν επιτρέπεται.

Νομισματική μονάδα

Οι τιμές πρέπει να μην υπερβαίνουν (ή να είναι μικρότερες) από το όριο μεγέθους που έχει οριστεί για το πεδίο. Για παράδειγμα, μπορείτε να μετατρέψετε ένα πεδίο νομισματικής μονάδας σε ένα πεδίο "Ακέραιος" μόνο όταν αυτές οι τιμές είναι μεγαλύτερες από 255 και δεν υπερβαίνουν το 32.767.

Αυτόματη Αρίθμηση

Οι τιμές πρέπει να βρίσκονται μεταξύ των ορίων μεγέθους που έχουν οριστεί για το πεδίο.

Ναι/Όχι

Οι τιμές "Ναι" μετατρέπονται σε -1. Οι τιμές "Όχι" μετατρέπονται σε 0.

Υπερ-σύνδεση

Δεν ισχύει.

Ημερομηνία/Ώρα

Κείμενο

Το αρχικό κείμενο πρέπει να είναι μια αναγνωρίσιμη ημερομηνία ή συνδυασμός ημερομηνίας/ώρας. Για παράδειγμα, 18-Ιαν-2006.

Υπόμνημα

Το αρχικό κείμενο πρέπει να είναι μια αναγνωρίσιμη ημερομηνία ή συνδυασμός ημερομηνίας/ώρας. Για παράδειγμα, 18-Ιαν-2006.

Αριθμός

Η τιμή πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ των τιμών -657.434 και 2.958.465,99998843.

Ημερομηνία/ώρα Extended

Χωρίς περιορισμούς.

Νομισματική μονάδα

Η τιμή πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ των τιμών -657.434 € και 2.958.465,9999 €.

Αυτόματη Αρίθμηση

Η τιμή δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από -657.434 και μικρότερη από 2.958.466.

Ναι/Όχι

Η τιμή -1 (Ναι) μετατρέπεται σε 29 Δεκεμβρίου 1899. Η τιμή 0 (Όχι) μετατρέπεται σε μεσάνυχτα (12:00:00 ΠΜ).

Υπερ-σύνδεση

Δεν ισχύει.

Ημερομηνία/ώρα Extended

Κείμενο

Δεν επιτρέπεται.

Υπόμνημα

Δεν επιτρέπεται.

Αριθμός

Δεν επιτρέπεται.

Hμερομηνία/Ώρα

Τα κλασματικά δευτερόλεπτα χάνονται και εάν το έτος είναι εκτός της περιοχής που υποστηρίζεται από την ημερομηνία/ώρα, τότε η τιμή διαγράφεται. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα χρήση του εκτεταμένου τύπου δεδομένων "ημερομηνία/ώρα".

Νομισματική μονάδα

Δεν επιτρέπεται.

Αυτόματη Αρίθμηση

Δεν επιτρέπεται.

Ναι/Όχι

Δεν επιτρέπεται.

Υπερ-σύνδεση

Δεν ισχύει.

Νομισματική μονάδα

Κείμενο

Το κείμενο πρέπει να αποτελείται από αριθμούς και έγκυρα διαχωριστικά.

Υπόμνημα

Το κείμενο πρέπει να αποτελείται από αριθμούς και έγκυρα διαχωριστικά.

Αριθμός

Χωρίς περιορισμούς

Ημερομηνία και ώρα

Ημερομηνία/ώρα: χωρίς περιορισμούς, αλλά η Access μπορεί να στρογγυλοποιεί την τιμή.

Επέκταση ημερομηνίας/ώρας: δεν επιτρέπεται.

Αυτόματη Αρίθμηση

Χωρίς περιορισμούς

Ναι/Όχι

Η τιμή-1 (Ναι) μετατρέπεται σε $1. Η τιμή 0 (όχι) μετατρέπεται σε $0.

Υπερ-σύνδεση

Δεν ισχύει.

Αυτόματη Αρίθμηση

Κείμενο

Δεν επιτρέπεται όταν το πεδίο "Αυτόματη αρίθμηση" λειτουργεί ως πρωτεύον κλειδί.

Υπόμνημα

Δεν επιτρέπεται όταν το πεδίο "Αυτόματη αρίθμηση" λειτουργεί ως πρωτεύον κλειδί.

Αριθμός

Δεν επιτρέπεται όταν το πεδίο "Αυτόματη αρίθμηση" λειτουργεί ως πρωτεύον κλειδί.

Ημερομηνία και ώρα

Ημερομηνία/ώρα: δεν επιτρέπεται εάν το πεδίο "Αυτόματη αρίθμηση" λειτουργεί ως πρωτεύον κλειδί.

Επέκταση ημερομηνίας/ώρας: δεν επιτρέπεται.

Νομισματική μονάδα

Δεν επιτρέπεται όταν το πεδίο "Αυτόματη αρίθμηση" λειτουργεί ως πρωτεύον κλειδί.

Ναι/Όχι

Δεν επιτρέπεται όταν το πεδίο "Αυτόματη αρίθμηση" λειτουργεί ως πρωτεύον κλειδί.

Υπερ-σύνδεση

Δεν ισχύει.

Ναι/Όχι

Κείμενο

Το αρχικό κείμενο πρέπει να αποτελείται μόνο από τις λέξεις "Ναι", "Όχι", "Αληθής", "Ψευδής", "Ενεργοποίηση" ή "Απενεργοποίηση".

Υπόμνημα

Το αρχικό κείμενο πρέπει να αποτελείται μόνο από τις λέξεις "Ναι", "Όχι", "Αληθής", "Ψευδής", "Ενεργοποίηση" ή "Απενεργοποίηση".

Αριθμός

Το μηδέν μετατρέπεται σε "Όχι" ενώ όλες οι υπόλοιπες τιμές μετατρέπονται σε "Ναι".

Ημερομηνία και ώρα

Ημερομηνία/ώρα: η τιμή null ή 12:00:00 AM μετατρέπεται σε όχι, όλες οι άλλες τιμές μετατρέπονται σε Ναι.

Επέκταση ημερομηνίας/ώρας: δεν επιτρέπεται.

Νομισματική μονάδα

Το μηδέν ή η τιμή null μετατρέπονται σε "Όχι" ενώ όλες οι υπόλοιπες τιμές μετατρέπονται σε "Ναι".

Αυτόματη Αρίθμηση

Η Access μετατρέπει όλες τις τιμές σε "Ναι".

Υπερ-σύνδεση

Δεν ισχύει.

Υπερ-σύνδεση

Κείμενο

Εάν το αρχικό κείμενο περιέχει μια έγκυρη διεύθυνση Web, όπως adatum.com, www.adatum.com ή http://www.adatum.com, η Access μετατρέπει το κείμενο σε υπερ-σύνδεση. Η Access επιχειρεί να μετατρέψει άλλες τιμές, που σημαίνει ότι βλέπετε υπογραμμισμένο κείμενο και ο δρομέας αλλάζει όταν τοποθετείτε το δείκτη του ποντικιού στη σύνδεση, αλλά η σύνδεση δεν λειτουργεί. Το κείμενο μπορεί να περιέχει οποιοδήποτε έγκυρο πρωτόκολλο Web: http://, gopher://, telnet://, ftp://, wais:// κ.οκ.

Υπόμνημα

Δείτε την προηγούμενη καταχώρηση. Ισχύουν οι ίδιοι περιορισμοί.

Αριθμός

Δεν επιτρέπεται όταν ένα αριθμητικό πεδίο αποτελεί τμήμα μιας σχέσης. Αν η αρχική τιμή εκφράζεται με τη μορφή μιας έγκυρης διεύθυνσης IP (τέσσερις τριάδες αριθμών διαχωρισμένες με τελείες: nnn.nnn.nnn.nnn) και οι αριθμοί τυχαίνει να συμπίπτουν με μια διεύθυνση Web, η μετατροπή έχει ως αποτέλεσμα μια έγκυρη σύνδεση. Διαφορετικά, η Access τοποθετεί το πρόθεμα http:// πριν από κάθε τιμή και οι συνδέσεις που προκύπτουν δεν είναι έγκυρες.

Ημερομηνία/Ώρα

Η Access τοποθετεί το πρόθεμα http:// πριν από κάθε διεύθυνση, αλλά οι συνδέσεις που προκύπτουν δεν θα λειτουργήσουν σχεδόν ποτέ.

Νομισματική μονάδα

Η Access τοποθετεί το πρόθεμα http:// πριν από κάθε τιμή, αλλά, όπως και στις ημερομηνίες, οι συνδέσεις που προκύπτουν δεν θα λειτουργήσουν σχεδόν ποτέ.

Αυτόματη Αρίθμηση

Δεν επιτρέπεται όταν το πεδίο "Αυτόματη αρίθμηση" αποτελεί τμήμα μιας σχέσης. Η Access τοποθετεί το πρόθεμα http:// πριν από κάθε τιμή, αλλά οι συνδέσεις που προκύπτουν δεν θα λειτουργήσουν σχεδόν ποτέ.

Ναι/Όχι

Η Access μετατρέπει όλες τις τιμές "Ναι" σε -1 και όλες τις τιμές "Όχι" σε 0 και τοποθετεί το πρόθεμα http:// πριν από κάθε τιμή. Οι συνδέσεις που προκύπτουν δεν θα λειτουργήσουν σχεδόν ποτέ.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×