Σχετικά θέματα
×
Συνήθεις χρήσεις συναρτήσεων
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.
Συνήθεις χρήσεις συναρτήσεων

Υπολογισμός της διαφοράς μεταξύ δύο ημερομηνιών

Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση DATEDIF όταν θέλετε να υπολογίσετε τη διαφορά μεταξύ δύο ημερομηνιών. Πρώτα, τοποθετήστε μια ημερομηνία έναρξης σε ένα κελί και μια ημερομηνία λήξης σε ένα άλλο. Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε έναν τύπο όπως ένα από τα εξής.

Προειδοποίηση: Αν το όρισμα Ημερομηνία_έναρξης είναι μεγαλύτερο από το Ημερομηνία_λήξης, το αποτέλεσμα θα είναι #ΑΡΙΘ!.

Διαφορά σε ημέρες

=DATEDIF(D9;E9;"d") με αποτέλεσμα 856

Σε αυτό το παράδειγμα, η ημερομηνία έναρξης βρίσκεται στο κελί D9 και η ημερομηνία λήξης είναι στο κελί E9. Ο τύπος είναι στο F9. Το "d" επιστρέφει τον αριθμό των τετ α τετ ημερών μεταξύ των δύο ημερομηνιών.

Διαφορά σε εβδομάδες

=(DATEDIF(D13;E13;"d")/7) και αποτέλεσμα: 122,29

Σε αυτό το παράδειγμα, η ημερομηνία έναρξης βρίσκεται στο κελί D13 και η ημερομηνία λήξης είναι στο κελί E13. Το "d" επιστρέφει τον αριθμό των ημερών. Ωστόσο, παρατηρήστε το /7 στο τέλος. Αυτό διαιρεί τον αριθμό των ημερών με το 7, καθώς υπάρχουν 7 ημέρες σε μια εβδομάδα. Σημειώστε ότι αυτό το αποτέλεσμα πρέπει επίσης να μορφοποιηθεί ως αριθμός. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + 1. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή> δεκαδικών ψηφίων: 2.

Διαφορά σε μήνες

=DATEDIF(D5;E5;"m") και αποτέλεσμα: 28

Σε αυτό το παράδειγμα, η ημερομηνία έναρξης βρίσκεται στο κελί D5 και η ημερομηνία λήξης είναι στο κελί E5. Στον τύπο, το "μ" επιστρέφει τον αριθμό των τετ-α-τελών μηνών μεταξύ των δύο ημερών.

Διαφορά ετών

=DATEDIF(D2;E2;"y") και αποτέλεσμα: 2

Σε αυτό το παράδειγμα, η ημερομηνία έναρξης βρίσκεται στο κελί D2 και η ημερομηνία λήξης είναι στο κελί E2. Το "y" επιστρέφει τον αριθμό των τετελών ετών μεταξύ των δύο ημερών.

Υπολογισμός ηλικίας σε αθροιστικά έτη, μήνες και ημέρες

Μπορείτε επίσης να υπολογίσετε την ηλικία ή την ώρα υπηρεσίας κάποιου. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι κάτι σαν "2 χρόνια, 4 μήνες, 5 ημέρες".

1. Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση DATEDIF για να βρείτε τα συνολικά έτη.

=DATEDIF(D17;E17;"y") και αποτέλεσμα: 2

Σε αυτό το παράδειγμα, η ημερομηνία έναρξης βρίσκεται στο κελί D17 και η ημερομηνία λήξης είναι στο κελί E17. Στον τύπο, το "y" επιστρέφει τον αριθμό των τετελών ετών μεταξύ των δύο ημερών.

2. Χρησιμοποιήστε ξανά τη συνάρτηση DATEDIF με το "ym" για να βρείτε μήνες.

=DATEDIF(D17;E17;"ym") και αποτέλεσμα: 4

Σε ένα άλλο κελί, χρησιμοποιήστε τον τύπο DATEDIF με την παράμετρο "ym". Το "ym" επιστρέφει τον αριθμό των υπόλοιπων μηνών μετά το τελευταίο πλήρες έτος.

3. Χρησιμοποιήστε έναν διαφορετικό τύπο για να βρείτε ημέρες.

=DATEDIF(D17;E17;"md") και αποτέλεσμα: 5

Τώρα πρέπει να βρούμε τον αριθμό των ημερών που απομένουν. Αυτό θα το κάνουμε γράφοντας ένα διαφορετικό είδος τύπου, όπως φαίνεται παραπάνω. Αυτός ο τύπος αφαιρεί την πρώτη ημέρα του μήνα λήξης (1/5/2016) από την αρχική ημερομηνία λήξης στο κελί E17 (6/5/2016). Δείτε με ποιον τρόπο συμβαίνει αυτό: Πρώτα, η συνάρτηση DATE δημιουργεί την ημερομηνία 1/5/2016. Την δημιουργεί χρησιμοποιώντας το έτος στο κελί E17 και το μήνα στο κελί E17. Τότε, το 1 αντιπροσωπεύει την πρώτη ημέρα του μήνα. Το αποτέλεσμα της συνάρτησης DATE είναι 1/5/2016. Στη συνέχεια, αυτό το αφαιρούμε από την αρχική ημερομηνία λήξης στο κελί E17, η οποία είναι 6/5/2016. 6/5/2016 μείον 1/5/2016 είναι 5 ημέρες.

Προειδοποίηση: Δεν συνιστάται η χρήση του ορίσματος DATEDIF "md", επειδή μπορεί να υπολογίσει ανακριβή αποτελέσματα.

4. Προαιρετικό: Συνδυάστε τρεις τύπους σε έναν.

=DATEDIF(D17;E17;"y")&" έτη, "&DATEDIF(D17;E17;"ym")&" μήνες, "&DATEDIF(D17;E17;"md")&" και αποτέλεσμα: 2 έτη, 4 μήνες, 5 ημέρες

Μπορείτε να προσθέσετε και τους τρεις υπολογισμούς σε ένα κελί, όπως αυτό το παράδειγμα. Χρησιμοποιήστε τα "και", τα εισαγωγικά και το κείμενο. Είναι ένας τύπος μεγαλύτερης διάρκειας για πληκτρολόγηση, αλλά τουλάχιστον όλα είναι σε έναν. Συμβουλή: Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT+ENTER για να εισαγάγετε αλλαγές γραμμής στον τύπο σας. Αυτό διευκολύνει την ανάγνωση. Επίσης, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+SHIFT+U, εάν δεν μπορείτε να δείτε ολόκληρο τον τύπο.

Λήψη των παραδειγμάτων μας

Μπορείτε να κάνετε λήψη ενός παραδείγματος βιβλίου εργασίας με όλα τα παραδείγματα σε αυτό το άρθρο. Μπορείτε να ακολουθήσετε ή να δημιουργήσετε τους δικούς σας τύπους.

Παραδείγματα υπολογισμού ημερομηνίας λήψης

Άλλοι υπολογισμοί ημερομηνίας και ώρας

Όπως είδατε παραπάνω, η συνάρτηση DATEDIF υπολογίζει τη διαφορά μεταξύ μιας ημερομηνίας έναρξης και μιας ημερομηνίας λήξης. Ωστόσο, αντί να πληκτρολογήσετε συγκεκριμένες ημερομηνίες, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση TODAY() μέσα στον τύπο. Όταν χρησιμοποιείτε τη συνάρτηση TODAY(), Excel χρησιμοποιεί την τρέχουσα ημερομηνία του υπολογιστή σας για την ημερομηνία. Λάβετε υπόψη ότι αυτό θα αλλάξει όταν το αρχείο ανοίξει ξανά σε μια μελλοντική ημέρα.

=DATEDIF(TODAY(),D28;"y") και αποτέλεσμα: 984

Λάβετε υπόψη ότι κατά τη στιγμή αυτής της γραφής, η ημέρα ήταν 6 Οκτωβρίου 2016.

Χρησιμοποιήστε το NETWORKDAYS. Η συνάρτηση INTL όταν θέλετε να υπολογίσετε τον αριθμό των εργάσιμων ημερομηνιών μεταξύ δύο ημερομηνιών. Μπορείτε επίσης να το έχετε αποκλείσει και τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες.

Πριν ξεκινήσετε: Αποφασίστε εάν θέλετε να εξαιρέσετε ημερομηνίες αργίας. Εάν το κάνετε, πληκτρολογήστε μια λίστα με ημερομηνίες αργίας σε ξεχωριστή περιοχή ή φύλλο. Τοποθετήστε κάθε ημερομηνία αργίας στο δικό της κελί. Στη συνέχεια, επιλέξτε αυτά τα κελιά, επιλέξτε "Τύποι" > "Ορισμός ονόματος". Ονομάστε την περιοχή MyHolidaysκαι κάντε κλικ στο κουμπί OK. Στη συνέχεια, δημιουργήστε τον τύπο χρησιμοποιώντας τα παρακάτω βήματα.

1. Πληκτρολογήστε μια ημερομηνία έναρξης και μια ημερομηνία λήξης.

Η ημερομηνία έναρξης στο κελί D53 είναι 1/1/2016, ημερομηνία λήξης στο κελί E53 είναι 31/12/2016

Σε αυτό το παράδειγμα, η ημερομηνία έναρξης βρίσκεται στο κελί D53 και η ημερομηνία λήξης είναι στο κελί E53.

2. Σε άλλο κελί, πληκτρολογήστε έναν τύπο ως εξής:

=NETWORKDAYS. INTL(D53;E53;1) και αποτέλεσμα: 261

Πληκτρολογήστε έναν τύπο όπως το παραπάνω παράδειγμα. Το 1 στον τύπο καθορίζει τα Σάββατα και τις Κυριακές ως ημέρες σαββατοκύριακου και τα εξαιρεί από το σύνολο.

Σημείωση: Excel 2007 δεν έχει τις NETWORKDAYS. Συνάρτηση INTL. Ωστόσο, διαθέτει NETWORKDAYS. Το παραπάνω παράδειγμα θα ήταν κάπως έτσι στο Excel 2007: =NETWORKDAYS(D53;E53). Δεν καθορίζετε το 1, επειδή η συνάρτηση NETWORKDAYS θεωρεί ότι το Σαββατοκύριακο είναι Σάββατο και Κυριακή.

3. Εάν είναι απαραίτητο, αλλάξτε το 1.

Λίστα Intellisense που εμφανίζει 2 - Κυριακή, Δευτέρα. 3 - Δευτέρα, Τρίτη κ.ο.κ.

Εάν το Σάββατο και η Κυριακή δεν είναι οι ημέρες του Σαββατοκύριακου σας, αλλάξτε το 1 σε έναν άλλο αριθμό από τη λίστα IntelliSense. Για παράδειγμα, το 2 καθορίζει τις Κυριακές και τις Δευτέρες ως ημέρες σαββατοκύριακου.

Εάν χρησιμοποιείτε το Excel 2007, παραλείψτε αυτό το βήμα. Excel συνάρτηση NETWORKDAYS του 2007 προϋποθέτει πάντα ότι το Σαββατοκύριακο είναι Σάββατο και Κυριακή.

4. Πληκτρολογήστε το όνομα της περιοχής αργίας.

=NETWORKDAYS. INTL(D53;E53;1;MyHolidays) και αποτέλεσμα: 252

Εάν δημιουργήσατε ένα όνομα περιοχής αργίας στην παραπάνω ενότητα "Πριν ξεκινήσετε", πληκτρολογήστε το στο τέλος ως παρακάτω. Εάν δεν έχετε αργίες, μπορείτε να αφήσετε το κόμμα και το MyHolidays εκτός. Εάν χρησιμοποιείτε το Excel 2007, το παραπάνω παράδειγμα θα ήταν το εξής: =NETWORKDAYS(D53;E53;MyHolidays).

Συμβουλή: Εάν δεν θέλετε να κάνετε αναφορά σε ένα όνομα περιοχής αργίας, μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε μια περιοχή, όπως D35:E:39. Εναλλακτικά, μπορείτε να πληκτρολογήσετε κάθε αργία μέσα στον τύπο. Για παράδειγμα, εάν οι αργίες σας ήταν την 1η Ιανουαρίου και τις 2 Ιανουαρίου 2016, θα τις πληκτρολογήσετε ως εξής: =NETWORKDAYS. INTL(D53;E53;1;{"1/1/2016","2/1/2016"}). Στο Excel 2007, θα μοιάζει κάπως έτσι: =NETWORKDAYS(D53;E53;{"1/1/2016","2/1/2016"})

Μπορείτε να υπολογίσετε το χρόνο που πέρασε, αφαιρώντας τη μία φορά από την άλλη. Τοποθετήστε πρώτα μια ώρα έναρξης σε ένα κελί και μια ώρα λήξης σε ένα άλλο. Βεβαιωθείτε ότι έχετε πληκτρολογήσει μια πλήρη ώρα, συμπεριλαμβανομένων των ωρών, των λεπτών και ενός διαστήματος πριν από τις πμ ή μμ. Δείτε με ποιον τρόπο:

1. Πληκτρολογήστε μια ώρα έναρξης και ώρα λήξης.

Ημερομηνία/ώρα έναρξης 7:15 πμ, ημερομηνία/ώρα λήξης 4:30 μμ

Σε αυτό το παράδειγμα, η ώρα έναρξης βρίσκεται στο κελί D80 και η ώρα λήξης είναι στο κελί E80. Βεβαιωθείτε ότι πληκτρολογήστε την ώρα, τα λεπτά και ένα διάστημα πριν από τις πμ ή μμ.

2. Ορίστε τη μορφή h:mm AM/PM.

Παράθυρο διαλόγου "Μορφοποίηση κελιών", προσαρμοσμένη εντολή, τύπος h:mm AM/PM

Επιλέξτε και τις δύο ημερομηνίες και πατήστε ctrl + 1 (ή Εικόνα του εικονιδίου του κουμπιού "Εντολή MAC" + 1 σε Mac). Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει ">ώρες:μμ ΠΜ/ΜΜ",εάν δεν έχει οριστεί ήδη.

3. Αφαιρέστε τις δύο φορές.

=E80-D80 και αποτέλεσμα: 9:15 πμ

Σε ένα άλλο κελί, αφαιρέστε το κελί ώρας έναρξης από το κελί ώρας λήξης.

4. Ορίστε τη μορφή h:mm.

Παράθυρο διαλόγου "Μορφοποίηση κελιών", εντολή "Προσαρμογή", τύπος h:mm

Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + 1 (ή Εικόνα του εικονιδίου του κουμπιού "Εντολή MAC" + 1 σε Mac). Επιλέξτε ">ώρες:λλ", έτσι ώστε το αποτέλεσμα να εξαιρεί τις επιλογές ΠΜ και ΜΜ.

Για να υπολογίσετε το χρόνο μεταξύ δύο ημερομηνιών και ώρας, μπορείτε απλώς να αφαιρέσετε τη μία από την άλλη. Ωστόσο, πρέπει να εφαρμόσετε μορφοποίηση σε κάθε κελί για να βεβαιωθείτε Excel επιστρέφει το αποτέλεσμα που θέλετε.

1. Πληκτρολογήστε δύο πλήρεις ημερομηνίες και ώρες.

Ημερομηνία έναρξης 1/1/16 1:00 μμ; Ημερομηνία λήξης 2/1/16 2:00 μμ

Σε ένα κελί, πληκτρολογήστε μια πλήρη ημερομηνία/ώρα έναρξης. Και σε ένα άλλο κελί, πληκτρολογήστε μια πλήρη ημερομηνία/ώρα λήξης. Κάθε κελί πρέπει να έχει ένα μήνα, ημέρα, έτος, ώρα, λεπτό και ένα διάστημα πριν από το πμ ή το μμ.

2. Ορίστε τη μορφή 14/3/12 1:30 μμ.

Παράθυρο διαλόγου "Μορφοποίηση κελιών", εντολή "Ημερομηνία", τύπος 14/3/12 1:30 μμ

Επιλέξτε και τα δύο κελιά και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + 1 (ή Εικόνα του εικονιδίου του κουμπιού "Εντολή MAC" + 1 σε Mac). Στη συνέχεια, επιλέξτε > 14/3/12 1:30 μμ. Αυτή δεν είναι η ημερομηνία που θα ορίσετε, είναι απλώς ένα δείγμα της εμφάνισης της μορφής. Σημειώστε ότι σε εκδόσεις πριν από Excel 2016, αυτή η μορφή μπορεί να έχει διαφορετική ημερομηνία δείγματος, όπως 14/3/01 1:30 μμ.

3. Αφαιρέστε τα δύο.

=E84-D84 και αποτέλεσμα 1,04166667

Σε ένα άλλο κελί, αφαιρέστε την ημερομηνία/ώρα έναρξης από την ημερομηνία/ώρα λήξης. Το αποτέλεσμα πιθανότατα θα μοιάζει με αριθμό και δεκαδικό. Θα το διορθώσετε στο επόμενο βήμα.

4. Ορίστε τη μορφή [h]:mm.

Παράθυρο διαλόγου "Μορφοποίηση κελιών", εντολή "Προσαρμογή", τύπος [h]:mm

Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + 1 (ή Εικόνα του εικονιδίου του κουμπιού "Εντολή MAC" + 1 σε Mac). Επιλέξτε "Προσαρμογή". Στο πλαίσιο "Τύπος", πληκτρολογήστε [h]:mm.

Σχετικά θέματα

Συνάρτηση DATEDIF
NETWORKDAYS. Συνάρτηση INTL
NETWORKDAYS Περισσότερες
συναρτήσεις ημερομηνίας και ώρας
Υπολογισμός της διαφοράς μεταξύ δύο φορές

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή σε Microsoft Office μέλη του προγράμματος Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×