Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων βίντεο και ήχου στο PowerPoint

Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων βίντεο και ήχου στο PowerPoint

Συστάσεις σχετικά με το βίντεο

PowerPoint 2010: .wmv

Νεότερες εκδόσεις τουPowerPoint: αρχεία .mp4 που κωδικοποιούνται με βίντεο H.264 και ήχο AAC

Συστάσεις σχετικά με τον ήχο

PowerPoint 2010: .wav, .wma

Νεότερες εκδόσεις τουPowerPoint: .m4a αρχεία κωδικοποιημένα με ήχο AAC

Μπορεί να φαίνονται πολύπλοκα αυτά τα ονόματα και οι μορφές, όμως μπορείτε εύκολα να κάνετε μετατροπή σε αυτές τις μορφές και να τις χρησιμοποιήσετε χωρίς να χρειάζεται να γνωρίζετε τίποτα περισσότερα από τα ονόματα.

Συμβουλή: Check out these YouTube videos from Microsoft Creators for more help with video and audio!

Υποστηριζόμενες μορφές

Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων βίντεο

Μορφή αρχείου

Επέκταση

Αρχείο βίντεο των Windows (ορισμένα αρχεία .avi μπορεί να απαιτούν πρόσθετους κωδικοποιητές)

.asf

Αρχείο βίντεο των Windows (ορισμένα αρχεία .avi μπορεί να απαιτούν πρόσθετους κωδικοποιητές)

.avi

Αρχείο βίντεο MP4*

.mp4, .m4v, .mov

Αρχείο ταινίας

.mpg ή .mpeg

Αρχείο βίντεο Windows Media

.wmv

* Μόνο PowerPoint 2013 και νεότερες εκδόσεις. Η έκδοση 32 bit του PowerPoint 2010 μπορεί να αναπαράγει ένα αρχείο .mp4 ή .mov μόνο εάν ο υπολογιστής έχει εγκατεστημένο ένα πρόγραμμα αναπαραγωγής QuickTime. (Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε το θέμα Λήψη QuickTime για Windows, στην τοποθεσία της Apple.) Το PowerPoint 2013 και νεότερες εκδόσεις ΑΠΑΙΤΟΥΝ την εγκατάσταση του QuickTime Player για την αναπαραγωγή αρχείων βίντεο MP4 σε μία συγκεκριμένη περίπτωση: όταν χρησιμοποιείτε τα Windows 7 που εκτελούνται σε εικονική μηχανή (VM). 

Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων ήχου

Μορφή αρχείου

Επέκταση

Αρχείο ήχου AIFF

.aiff

Αρχείο ήχου AU

.au

Αρχείο MIDI

.mid ή .midi

Αρχείο ήχου MP3

.mp3

Advanced Audio Coding - Αρχείο ήχου MPEG-4*

.m4a, .mp4

Αρχείο ήχου των Windows

.wav

Αρχείο ήχου Windows Media

.wma

*Μόνο PowerPoint 2013 και νεότερες εκδόσεις. Η έκδοση 32 bit του PowerPoint 2010 έχει τη δυνατότητα αναπαραγωγής ενός αρχείου .mp4 ή .mov μόνο εάν ο υπολογιστής έχει εγκατεστημένο ένα πρόγραμμα αναπαραγωγής QuickTime Player. (Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε το θέμα Λήψη QuickTime για Windows, στον ιστότοπο της Apple.)

Πρόσθετες πληροφορίες

  • Εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα αργής αναπαραγωγής, καθυστέρηση μεταξύ ήχου και βίντεο, παραμόρφωση του ήχου ή καρέ που χάνονται, ανατρέξτε στο θέμα Συμβουλές για τη βελτίωση της αναπαραγωγής ήχου και βίντεο και της συμβατότητας.

  • Το PowerPoint μπορεί επίσης να υποστηρίξει πρόσθετους τύπους αρχείων, εάν εγκαταστήσετε πρόσθετους κωδικοποιητές στον υπολογιστή σας. Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με την εύρεση κωδικοποιητών για τον υπολογιστή σας, διαβάστε το θέμα Αντιμετωπίζετε προβλήματα αναπαραγωγής (στο PowerPoint);

  • Ορισμένες παλαιότερες μορφές αρχείων βίντεο μπορεί να μην συμπιέζονται ή να μην εξάγονται σωστά στο Office σε υπολογιστή Windows RT. Αντί για αυτές, χρησιμοποιήστε σύγχρονες μορφές αρχείων πολυμέσων, όπως H.264 και Advanced Audio Coding (AAC), τις οποίες υποστηρίζει το PowerPoint 2013 RT. Το PowerPoint 2010 υποστηρίζει τη μορφή AAC εάν έχει εγκατασταθεί ο σωστός κωδικοποιητής (όπως ffDShow). Θέλετε να μάθετε ποια έκδοση του Office χρησιμοποιείτε;

Δείτε επίσης

Προσθήκη ήχου στην παρουσίαση

Εισαγωγή και αναπαραγωγή αρχείου βίντεο από τον υπολογιστή

Εισαγωγή ή σύνδεση σε βίντεο στο YouTube

Μορφές αρχείων που υποστηρίζονται στο PowerPoint

Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή βίντεο του PowerPoint 2016 σε δευτερεύουσα οθόνη

Συστάσεις σχετικά με το βίντεο

αρχεία. MP4 που έχουν κωδικοποιηθεί με βίντεο H. 264 και ήχο AAC

Συστάσεις σχετικά με τον ήχο

αρχεία. m4a κωδικοποιημένα με ήχο AAC

Μπορεί να φαίνονται πολύπλοκα αυτά τα ονόματα και οι μορφές, όμως μπορείτε εύκολα να κάνετε μετατροπή σε αυτές τις μορφές και να τις χρησιμοποιήσετε χωρίς να χρειάζεται να γνωρίζετε τίποτα περισσότερα από τα ονόματα.

Συμβουλή: Check out these YouTube videos from Microsoft Creators for more help with video and audio!

Ο ήχος από το iTunes Store μπορεί να μην αναπαράγεται κατά την κοινή χρήση

Τα αρχεία μουσικής που αγοράζονται από το iTunes Store μπορούν να αναπαραχθούν μόνο σε εξουσιοδοτημένους υπολογιστές, επομένως τα άτομα με τα οποία κάνετε κοινή χρήση των παρουσιάσεων ενδέχεται να μην μπορούν να αναπαραγάγουν αρχεία του iTunes.

PowerPoint για macOSΥποστηριζόμενες μορφές

Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων βίντεο στα PowerPoint 2016 για Mac, PowerPoint 2019 για Mac και PowerPoint για το Microsoft 365 για Mac

Μορφή αρχείου

Επέκταση

Ταινία AVI (ορισμένα αρχεία .avi μπορεί να απαιτούν πρόσθετους κωδικοποιητές)

.avi ή .vfw

Ταινία MPEG-4

.mp4, .mpg4

Ταινία Apple MPEG-4

.m4v

Ταινία MPEG

.mpg, .mpeg, .mpe, .m75, .m15

Αρχείο βίντεο MPEG-2

.m2v

Ροή μεταφοράς MPEG2

.ts

Ταινία QuickTime

.mov ή .qt

Ταινία DVI

.dif

Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων ήχου σε PowerPoint 2016 για Mac, PowerPoint 2019 για Mac και PowerPoint για το Microsoft 365 για Mac

Μορφή αρχείου

Επέκταση

Αρχείο ήχου AIFF

.aiff ή .aif

Αρχείο ήχου AU

.au ή .snd

Αρχείο ήχου MP3

.mp3 ή .mpga

Αρχείο ήχου MP2

.mp2

Αρχείο ήχου MPEG-4

.mp4 ή .mpg4

Αρχείο ήχου κυματομορφής

.wav, .wave, .bwf

Αρχείο ήχου Audible.com

.aa ή .aax

Αρχείο ήχου Apple MPEG-4

.m4a

Advanced Audio Coding - Αρχείο ήχου MPEG-2

.aac ή .adts

Μορφή Apple CoreAudio

.caf

Ήχος κλήσης

.m4r

Αρχείο ήχου AC-3

.ac3

Βελτιωμένο αρχείο ήχου AC-3

.eac3, .ec3

Τα αρχεία Windows Media (.wmv, .wma) δεν υποστηρίζονται στο PowerPoint 2016 για Mac ή PowerPoint για το Microsoft 365 για Mac. Υπάρχουν ορισμένα εργαλεία του 3rd party για Mac που μπορούν να μετατρέψουν το αρχείο. wmv ή. wma σε μία από τις υποστηριζόμενες μορφές που αναφέρονται παραπάνω.

Εναλλακτικά, εάν έχετε μια συνδρομήMicrosoft 365 που περιλαμβάνειMicrosoft Stream μπορείτε να αποστείλετε το αρχείο. wmv ή. wma για να το Ροή και να το εισαγάγετε στην παρουσίασή σας από εκεί. Μάθετε περισσότερα σχετικά με το Microsoft Stream.

Ο ήχος από το iTunes Store μπορεί να μην αναπαράγεται κατά την κοινή χρήση

Τα αρχεία μουσικής που έχετε αγοράσει από το iTunes Store μπορούν να αναπαραχθούν μόνο σε εξουσιοδοτημένους υπολογιστές και τα άτομα με τα οποία κάνετε κοινή χρήση των παρουσιάσεων ενδέχεται να μην μπορούν να αναπαραγάγουν αρχεία του iTunes.

Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων βίντεο

Μορφή αρχείου

Επέκταση

Αρχείο βίντεο MP4

.mp4, .m4v, .mov

Αρχείο ταινίας

.mpg ή .mpeg

Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων ήχου

Μορφή αρχείου

Επέκταση

Αρχείο ήχου AIFF

.aiff

Αρχείο ήχου AU

.au

Αρχείο ήχου MP3

.mp3

Advanced Audio Coding - Αρχείο ήχου MPEG-4

.m4a, .mp4

Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων βίντεο

Μορφή αρχείου

Επέκταση

Αρχείο βίντεο MP4

.mp4

VP8, VP9

.mkv

Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων ήχου

Μορφή αρχείου

Επέκταση

Αρχείο ήχου MP3

.mp3

Αρχείο ήχου των Windows

.wav

MIDI (Ψηφιακή διασύνδεση μουσικών οργάνων)

.mid, .midi

Μπορείτε να αναπαραγάγετε τις παρακάτω μορφές ήχου και βίντεο στο PowerPoint Mobile και το PowerPoint για Windows Phone 10, αλλά δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή βίντεο του YouTube.

Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων βίντεο

Μορφή αρχείου

Επέκταση

Αρχείο Windows Media

.asf

Αρχείο βίντεο των Windows (ορισμένα αρχεία .avi μπορεί να απαιτούν πρόσθετους κωδικοποιητές)

.avi

Αρχείο βίντεο MP4

.mp4, .m4v, .mov

Αρχείο ταινίας

.mpg ή .mpeg

Αρχείο βίντεο Windows Media

.wmv

Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων ήχου

Μορφή αρχείου

Επέκταση

Αρχείο ήχου AIFF

.aiff

Αρχείο ήχου AU

.au

Αρχείο MIDI

.mid ή .midi

Αρχείο ήχου MP3

.mp3

Advanced Audio Coding - Αρχείο ήχου MPEG-4*

.m4a, .mp4

Αρχείο ήχου των Windows

.wav

Αρχείο ήχου Windows Media

.wma

Εισαγωγή πολυμέσων στη διαφάνειά σας

Αφού έχετε ένα αρχείο πολυμέσων που έχει μετατραπεί σε κατάλληλη μορφή με τη σωστή κωδικοποίηση, επιστρέψτε στη διαφάνεια του PowerPoint όπου θέλετε να εισαγάγετε το αρχείο βίντεο ή ήχου. Στην καρτέλα Εισαγωγή της κορδέλας, κάντε κλικ στην επιλογή Ήχος ή Βίντεο. (Για πλήρεις λεπτομέρειες σχετικά με την εισαγωγή του αρχείου πολυμέσων, ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή και αναπαραγωγή αρχείου βίντεο από τον υπολογιστή σας ή Προσθήκη ήχου στις διαφάνειές σας.)

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×