Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για ανάγνωση ή προσθήκη σημειώσεων ομιλητή και σχολίων στο PowerPoint

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για ανάγνωση ή προσθήκη σημειώσεων ομιλητή και σχολίων στο PowerPoint

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα με προβλήματα όρασης που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρησιμοποιήστε το PowerPoint με το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να προσθέσετε και να διαβάσετε σημειώσεις ομιλητή στην παρουσίασή σας PowerPoint. Το δοκιμάσαμε με τον αφηγητή και το JAWS, αλλά μπορεί να λειτουργεί με άλλα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, αρκεί να ακολουθούν κοινά πρότυπα και τεχνικές προσβασιμότητας. Θα μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τις σημειώσεις ομιλητή για να προσθέτετε υπενθυμίσεις ή σημεία συζήτησης για τον παρουσιαστή και να χρησιμοποιείτε σχόλια για να παρέχετε στους συναδέλφους σας σχόλια σχετικά με τις παρουσιάσεις τους.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Προσθήκη σημειώσεων ομιλητή

Προσθέστε σημειώσεις ομιλητή στην παρουσίασή για να αφηγηθείτε μια ιστορία στο ακροατήριό σας πέρα από το περιεχόμενο της διαφάνειας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επίσης τις σημειώσεις ομιλητή ως ιδιωτικές υπενθυμίσεις του περιεχομένου της διαφάνειας.

 1. Για να εμφανίσετε το παράθυρο Σημειώσεις, στην Κανονική προβολή, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Θ, Λ.

 2. Στη διαφάνεια όπου θέλετε να προσθέσετε σημειώσεις, πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Σημειώσεις διαφάνειας".

 3. Πληκτρολογήστε τις σημειώσεις σας.

 4. Για να κλείσετε το τμήμα παραθύρου Σημειώσεις, πατήστε το πλήκτρο F6.

Ανάγνωση σημειώσεων ομιλητή

Μπορείτε να ακούσετε εάν μια διαφάνεια έχει σημειώσεις και να ακούσετε τις σημειώσεις.

 1. Στην κανονική προβολή, πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να ακούσετε τη φράση "μικρογραφίες".

 2. Πατήστε τα πλήκτρα επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τον τίτλο ή τον αριθμό της διαφάνειας και τη θέση της στη λίστα των διαφανειών. Εάν υπάρχουν σημειώσεις ομιλητή στη διαφάνεια, θα ακούσετε τη φράση: "Έχει σημειώσεις".

 3. Για να εμφανίσετε το παράθυρο σημειώσεων , πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + W, P, N.

 4. Πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να ακούσετε τη φράση "Σημειώσεις διαφάνειας" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο SR + R για να ακούσετε τη σημείωση.

Προσθήκη σχολίου

Μπορείτε να προσθέσετε σχόλια σε διαφάνειες εάν, για παράδειγμα, διαβάζετε τη δουλειά κάποιου άλλου ατόμου.

Εάν θέλετε να σχολιάσετε ένα συγκεκριμένο τμήμα κειμένου ή ένα αντικείμενο, επιλέξτε το πρώτα. Για να μάθετε πώς μπορείτε να επιλέξετε στο PowerPoint τη χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου για τη δημιουργία παρουσιάσεων του PowerPoint.

 1. Σε μια διαφάνεια, στην Κανονική προβολή, όταν ακούσετε ένα τμήμα κειμένου ή ένα αντικείμενο για τα οποία θέλετε να υποβάλετε κάποιο σχόλιο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ψ, ΝΟ. Ανοίγει το παράθυρο Σχόλια.

 2. Πληκτρολογήστε το σχόλιό σας και πατήστε το πλήκτρο ENTER για να το αποθηκεύσετε.

 3. Για να κλείσετε το παράθυρο Σχόλια, πατήστε το πλήκτρο Esc.

 4. Για να κλείσετε το παράθυρο Σχόλια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ψ, Ε2, Π.

Ανάγνωση σχολίων

Μπορείτε να ακούσετε εάν μια διαφάνεια έχει σχόλια και να ακούσετε τα σχόλια.

 1. Στην κανονική προβολή, πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να ακούσετε τη φράση "μικρογραφίες".

 2. Πατήστε το πλήκτρο F6 και τα πλήκτρα επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τον τίτλο ή τον αριθμό της διαφάνειας και τη θέση της στη λίστα των διαφανειών. Εάν υπάρχουν σχόλια στη διαφάνεια, θα ακούσετε τη φράση: "Έχει σχόλια".

 3. Για να ανοίξετε το παράθυρο σχόλια , πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + R, P, p. Θα ακούσετε τη φράση: "σχόλια στη διαφάνεια".

  Εάν το παράθυρο σχόλια είναι ήδη ανοιχτό, πατήστε το πλήκτρο F6 ή το συνδυασμό πλήκτρων Shift + F6 μέχρι να ακούσετε τη φράση: "σχόλια στη διαφάνεια".

 4. Πατήστε το πλήκτρο SR + πλήκτρο δεξιού ή αριστερού βέλους για να μετακινηθείτε στα σχόλια. Το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης διαβάζει τα σχόλια καθώς προσγειώνεται σε αυτά.

 5. Για να κλείσετε το παράθυρο Σχόλια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ψ, Ε2, Π.

Δείτε επίσης

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την προσθήκη και μορφοποίηση κειμένου στο PowerPoint

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την αποθήκευση της παρουσίασής σας στο PowerPoint

Χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου για τη δημιουργία παρουσιάσεων PowerPoint

Χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου για την προβολή παρουσιάσεων PowerPoint

Βασικές εργασίες για τη δημιουργία μιας παρουσίασης στο PowerPoint με τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Microsoft 365

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και περιήγηση στο PowerPoint

Χρησιμοποιήστε το PowerPoint για macOS με το πληκτρολόγιό σας και την αφήγηση, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης macOS, για να προσθέσετε και να διαβάσετε σημειώσεις ομιλητή και σχόλια στην παρουσίασή σας.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Microsoft 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Microsoft 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Αυτό το θέμα υποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του macOS, το VoiceOver. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, μεταβείτε στον Οδηγό έναρξης χρήσης του VoiceOver.

Σε αυτό το θέμα

Προσθήκη σημειώσεων ομιλητή

Προσθέστε σημειώσεις ομιλητή στην παρουσίασή για να αφηγηθείτε μια ιστορία στο ακροατήριό σας πέρα από το περιεχόμενο της διαφάνειας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επίσης τις σημειώσεις ομιλητή ως ιδιωτικές υπενθυμίσεις του περιεχομένου της διαφάνειας. Μπορείτε να προσθέσετε τις σημειώσεις ομιλητή στην Κανονική προβολή, εάν θέλετε να προσθέσετε μόνο σύντομες σημειώσεις, ή στη σελίδα Σημειώσεις, εάν σκοπεύετε να γράψετε περισσότερες σημειώσεις ανά διαφάνεια.

Προσθήκη σημειώσεων ομιλητή στην Κανονική προβολή

 1. Στη διαφάνεια όπου θέλετε να προσθέσετε σημειώσεις ομιλητή, πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να ακούσετε: " Παράθυρο σημειώσεων, περιοχή διάταξης".

 2. Πληκτρολογήστε τις σημειώσεις ομιλητή για τη διαφάνεια. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, για να απομακρυνθείτε από το Παράθυρο Σημειώσεις, πατήστε το πλήκτρο F6.

Προσθήκη σημειώσεων ομιλητή σε μια σελίδα σημειώσεων

 1. Στη διαφάνεια όπου θέλετε να προσθέσετε σημειώσεις ομιλητή, στην Κανονική προβολή, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command+3. Θα ακούσετε τη φράση: "Σελίδα σημειώσεων, περιοχή διάταξης".

 2. Στη σελίδα Σημειώσεις, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Επεξεργασία κειμένου, είστε αυτήν τη στιγμή σε μια περιοχή κειμένου". Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τις σημειώσεις ομιλητή.

 3. Για να μετακινηθείτε στις σημειώσεις σε μια άλλη διαφάνεια, στη σελίδα Σημειώσεις, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Option+Control+Shift+επάνω βέλος μέχρι να ακούσετε "Παράθυρο σημειώσεων, περιοχή διάταξης" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Option+δεξιό ή αριστερό πλήκτρο βέλους.

 4. Για να επιστρέψετε στην Κανονική προβολή, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command+1.

Ανάγνωση σημειώσεων ομιλητή

Μπορείτε να ακούσετε τις σημειώσεις στα ακουστικά σας και, στη συνέχεια, να τις παραδίδετε προφορικά στο ακροατήριό σας ή να αφήνετε την αφήγηση να διαβάζει δυνατά τις σημειώσεις. Μπορείτε να ακούσετε τις σημειώσεις ομιλητή στην Κανονική προβολή ή στη σελίδα Σημειώσεις κατά τη δημιουργία ή την επεξεργασία της παρουσίασής σας. Κατά την προβολή μιας παρουσίασης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την προβολή Παρουσιαστής.

Ανάγνωση σημειώσεων ομιλητή στην Κανονική προβολή

 1. Στη διαφάνεια, πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Παράθυρο σημειώσεων, περιοχή διάταξης".

 2. Στο Παράθυρο "Σημειώσεις", πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Command+πλήκτρο δεξιού βέλους. Θα ακούσετε τη φράση: "επεξεργασία κειμένου, εισαγωγή στην αρχή του κειμένου", ακολουθούμενο από το κείμενο σημειώσεων ομιλητή.

 3. Για έξοδο από το Παράθυρο "Σημειώσεις", πατήστε το πλήκτρο F6.

Ανάγνωση σημειώσεων ομιλητή σε μια σελίδα σημειώσεων

 1. Σε μια διαφάνεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command+3. Θα ακούσετε τη φράση: "Σελίδα σημειώσεων, περιοχή διάταξης".

 2. Στη σελίδα σημειώσεις , πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση: "επεξεργασία κειμένου" και, στη συνέχεια, το κείμενο των σημειώσεων.

 3. Για να μετακινηθείτε στις σημειώσεις σε μια άλλη διαφάνεια, στη σελίδα "Σημειώσεις", πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Option+Control+Shift+επάνω βέλος μέχρι να ακούσετε "Παράθυρο σημειώσεων, περιοχή διάταξης" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Option+δεξιό ή αριστερό πλήκτρο βέλους.

 4. Για να επιστρέψετε στην Κανονική προβολή, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command+1.

Ανάγνωση σημειώσεων ομιλητή στην Προβολή παρουσιαστή

 1. Για να μεταβείτε στην προβολή Παρουσιαστής, σε μια διαφάνεια στην προβολή Κανονική, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Option+Return. Θα ακούσετε τη φράση: "Προβολή 'Παρουσιαστής'"

 2. Στην προβολή Παρουσιαστής, πατήστε το πλήκτρο αριστερού ή δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Παράθυρο σημειώσεων, περιοχή διάταξης".

 3. Για να διαβάσετε το κείμενο των σημειώσεων, στο παράθυρο Σημειώσεις, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+Shift+κάτω βέλος. Θα ακούσετε τη φράση: "στο πλαίσιο Επεξεργασία κειμένου" και, στη συνέχεια, το κείμενο σημειώσεων>. Για να διακόψετε την ανάγνωση, πατήστε τα πλήκτρα δεξιού και αριστερού βέλους ταυτόχρονα.

Προσθήκη σχολίων

Εάν, για παράδειγμα, εργάζεστε μαζί με άλλα άτομα σε μια παρουσίαση ή εάν αναθεωρείτε την εργασία κάποιου άλλου ατόμου, μπορείτε να προσθέσετε σχόλια σε διαφάνειες.

 1. Στη διαφάνεια όπου θέλετε να προσθέσετε σχόλια, πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να ακούσετε το όνομα της τρέχουσας καρτέλας στην κορδέλα. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο αριστερού ή δεξιού βέλους, μέχρι να ακούσετε, "Καρτέλα Αναθεώρηση" και πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος. Θα ακούσετε τη φράση: "Πατήστε Αναθεώρηση, επιλεγμένο, καρτέλα".

 2. Στην καρτέλα Αναθεώρηση, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί Νέο σχόλιο". Στη συνέχεια, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος. Θα ακούσετε τη φράση: "Επεξεργασία κειμένου, είστε αυτήν τη στιγμή σε μια περιοχή κειμένου". Η εστίαση μετακινείται στο παράθυρο σχολίων στο περιθώριο.

 3. Πληκτρολογήστε το σχόλιό σας. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, για να απομακρυνθείτε από το παράθυρο σχολίων, πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να ακούσετε το στοιχείο που θέλετε να επιλέξετε.

Ανάγνωση σχολίων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φωνητική αφήγηση για να ακούσετε τα σχόλια άλλων χρηστών και να επιλέξετε ποιος σχολίασε την παρουσίασή σας και πότε.

 1. Στην Κανονική προβολή, σε μια διαφάνεια, πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να ακούσετε την τρέχουσα καρτέλα στην κορδέλα. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο αριστερού ή δεξιού βέλους, μέχρι να ακούσετε, "Καρτέλα Αναθεώρηση" και πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος. Θα ακούσετε τη φράση: "Καρτέλα Αναθεώρηση".

 2. Στην καρτέλα Αναθεώρηση, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί μενού 'Εμφάνιση σχολίων'".

 3. Για να αναπτύξετε τη λίστα μενού Εμφάνιση σχολίων, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+Shift+M.

 4. Στη λίστα μενού, πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "Σημάδι επιλογής" ή "Παράθυρο Σχόλια". Εάν ακούσετε τη φράση "Σημάδι επιλογής, Παράθυρο 'Σχόλια'", πατήστε το πλήκτρο Esc και προχωρήστε στο επόμενο βήμα. Εάν ακούσετε τη φράση "Παράθυρο 'Σχόλια'", πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 5. Σε μια διαφάνεια, πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Καρτέλα Σχόλια, αυτήν τη στιγμή βρίσκεστε σε μια καρτέλα μέσα σε ένα παράθυρο εργασιών".

 6. Στην καρτέλα Σχόλια, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Νήμα σχολίου". Η εστίαση είναι τώρα στο πρώτο σχόλιο του νήματος. Για να διαβάσετε το σχόλιο, πατήστε το πλήκτρο Tab. Η αφήγηση ανακοινώνει την ώρα που προστέθηκε το σχόλιο και ποιος το έγραψε.

  Για να μετακινηθείτε στο επόμενο νήμα σχολίων, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Option+Control+Shift+επάνω βέλος. Θα ακούσετε τη φράση: "Εκτός του νήματος σχολίου". Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε το επόμενο νήμα.

Δείτε επίσης

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την προσθήκη και μορφοποίηση κειμένου στο PowerPoint

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την αποθήκευση της παρουσίασής σας στο PowerPoint

Χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου για τη δημιουργία παρουσιάσεων PowerPoint

Χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου για την προβολή παρουσιάσεων PowerPoint

Βασικές εργασίες για τη δημιουργία μιας παρουσίασης στο PowerPoint με τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Microsoft 365

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και περιήγηση στο PowerPoint

Χρησιμοποιήστε το PowerPoint με την αφήγηση, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για iOS, για να προσθέσετε και να διαβάσετε σημειώσεις ομιλητή στην παρουσίασή σας.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Microsoft 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Microsoft 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για τις δυνατότητες αφής στο PowerPoint, μεταβείτε στον Οδηγό αφής για το PowerPoint για iPhone.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του iOS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, επισκεφθείτε την ενότητα Προσβασιμότητα Apple.

Σε αυτό το θέμα

Ανάγνωση σημειώσεων ομιλητή

Όταν ανοίγετε μια παρουσίαση στο PowerPoint, αυτή ανοίγει στην Κανονική προβολή όπου το VoiceOver μπορεί να διαβάσει τις σημειώσεις ομιλητή.

 1. Για να διαπιστώσετε εάν μια διαφάνεια έχει σημειώσεις ομιλητή, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά, μέχρι να φτάσετε στο παράθυρο μικρογραφιών διαφάνειας. Όταν φτάσετε στο παράθυρο μικρογραφιών και η διαφάνεια περιέχει σημειώσεις ομιλητή, το VoiceOver εκφωνεί, για παράδειγμα, τη φράση: "Διαφάνεια 1 από 8, <τίτλος της διαφάνειας>, έχει σημειώσεις".

 2. Για να ανοίξετε το πεδίο κειμένου σημειώσεις , κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "κουμπί" Σημειώσεις ". Πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Το πεδίο κειμένου Σημειώσεις ανοίγει. Για να διαβάσετε τις σημειώσεις, σαρώστε προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Σημειώσεις διαφάνειας, πλαίσιο κειμένου, <σημειώσεις ομιλητή για τη διαφάνεια>".

 4. Για έξοδο από το πεδίο Σημειώσεις, σαρώστε προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Κλείσιμο'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

Προσθήκη σημειώσεων ομιλητή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις σημειώσεις ομιλητή ως προσωπικές υπενθυμίσεις που πρέπει να αναφέρετε κατά την παρουσίαση διαφανειών στο ακροατήριο.

 1. Στη διαφάνεια όπου θέλετε να προσθέσετε σημειώσεις ομιλητή, πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Σημειώσεις'". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Το πεδίο κειμένου Σημειώσεις ανοίγει.

  Σημείωση: Εάν ακούσετε τη φράση "Σημειώσεις" αντί για "Κουμπί 'Σημειώσεις'", τότε, το πεδίο κειμένου Σημειώσεις είναι ήδη ανοιχτό στο PowerPoint.

 2. Για να μεταβείτε στο πεδίο κειμένου, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά. "Σημειώσεις διαφάνειας, πλαίσιο κειμένου, πεδίο κειμένου".

 3. Για να ξεκινήσετε την προσθήκη σημειώσεων, πατήστε δύο φορές την οθόνη και πληκτρολογήστε τις σημειώσεις σας χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο οθόνης. Για να μεταβείτε στο πληκτρολόγιο, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Q".

  Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να βρείτε το πληκτρολόγιο, εξερευνώντας τα στοιχεία στην οθόνη. Για να εξερευνήσετε, τοποθετήστε ένα δάχτυλο στην οθόνη και σύρετέ το τριγύρω. Το VoiceOver εκφωνεί τα στοιχεία καθώς φτάνετε σε αυτά. Για να επιλέξετε ένα στοιχείο, ανασηκώστε το δάχτυλό σας και πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 4. Για να κλείσετε το πληκτρολόγιο όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Απόκρυψη πληκτρολογίου". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με διαφάνειες στο PowerPoint

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για προβολή της παρουσίασής σας με το PowerPoint

Χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου για τη δημιουργία παρουσιάσεων PowerPoint

Βασικές εργασίες για τη δημιουργία μιας παρουσίασης στο PowerPoint με τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Microsoft 365

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και περιήγηση στο PowerPoint

Χρησιμοποιήστε το PowerPoint για Android με το TalkBack, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στο Android, για να προσθέσετε και να διαβάσετε σημειώσεις ομιλητή ή σχόλια σε μια παρουσίαση. Με τις σημειώσεις ομιλητή, μπορείτε να προσθέσετε υπενθυμίσεις ή σημεία συζήτησης για τον παρουσιαστή. Χρησιμοποιήστε σχόλια για να κάνετε παρατηρήσεις στις παρουσιάσεις των συναδέλφων σας.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Microsoft 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Microsoft 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες αφής στο PowerPoint για Android, ανατρέξτε στο θέμα Οδηγός αφής για το PowerPoint για Android.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το TalkBack, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Android. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του TalkBack, μεταβείτε στην ενότητα Προσβασιμότητα Android.

Σε αυτό το θέμα

Προσθήκη σημειώσεων ομιλητή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις σημειώσεις ομιλητή ως προσωπικές υπενθυμίσεις που πρέπει να αναφέρετε κατά την παρουσίαση διαφανειών στο ακροατήριο.

 1. Στη διαφάνεια όπου θέλετε να προσθέσετε σημειώσεις ομιλητή, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Σημειώσεις'". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Το πεδίο κειμένου Σημειώσεις ανοίγει.

 2. Για να μεταβείτε στο πεδίο κειμένου, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Σημειώσεις διαφάνειας".

 3. Πατήστε δύο φορές την οθόνη, για να ξεκινήσετε να προσθέτετε σημειώσεις.

 4. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να πληκτρολογήσετε τις σημειώσεις σας.

 5. Για να κλείσετε το πεδίο κειμένου όταν τελειώσετε, κάντε σάρωση προς τα κάτω και μετά προς τα αριστερά.

Ανάγνωση σημειώσεων ομιλητή

Όταν κάνετε αναζήτηση στη λίστα διαφανειών στην προβολή μικρογραφιών, το TalkBack σάς ενημερώνει εάν η διαφάνεια περιέχει σημειώσεις. Θα ακούσετε τον αριθμό και τον τίτλο της διαφάνειας, ακολουθούμενα από τη φράση "έχει σημειώσεις". Για να διαβάσετε τις σημειώσεις, πρέπει να ανοίξετε τη διαφάνεια στην προβολή επεξεργασίας. Κατά την προβολή μιας παρουσίασης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την προβολή παρουσιαστή για να διαβάσετε τις σημειώσεις σας.

Ανάγνωση σημειώσεων ομιλητή στην προβολή επεξεργασίας

 1. Για να ανοίξετε τη διαφάνεια με τα σχόλια στην προβολή επεξεργασίας, πατήστε δύο φορές την οθόνη ενώ είστε στη διαφάνεια. Θα ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Επεξεργασία'".

 2. Πατήστε δύο φορές την οθόνη. Η παρουσίαση ανοίγει στην προβολή επεξεργασίας.

 3. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή δεξιά μέχρι να ακούσετε "κουμπί 'Σημειώσεις'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Το πεδίο κειμένου Σημειώσεις ανοίγει. Για να διαβάσετε τις σημειώσεις, σαρώστε προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Σημειώσεις διαφάνειας", ακολουθούμενη από τις σημειώσεις ομιλητή για τη διαφάνεια.

 5. Για να κλείσετε το πεδίο Σημειώσεις, κάνετε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Κλείσιμο'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Ανάγνωση σημειώσεων ομιλητή κατά την προβολή μιας παρουσίασης

 1. Στην προβολή μικρογραφιών ή επεξεργασίας, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Παρουσίαση''" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη διαφάνεια που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Για να διαβάσετε τις σημειώσεις, κάνετε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Σημειώσεις διαφάνειας", ακολουθούμενη από τις σημειώσεις για τη διαφάνεια.

Προσθήκη σχολίων

Εάν, για παράδειγμα, εργάζεστε μαζί με άλλα άτομα σε μια παρουσίαση ή εάν αναθεωρείτε την εργασία κάποιου άλλου ατόμου, μπορείτε να προσθέσετε σχόλια σε διαφάνειες.

 1. Στη διαφάνεια όπου θέλετε να προσθέσετε σχόλια, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Νέο σχόλιο, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Το πεδίο κειμένου Σχόλια ανοίγει.

 2. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να πληκτρολογήσετε τις σημειώσεις σας.

 3. Για να κλείσετε το πεδίο κειμένου όταν τελειώσετε, κάντε σάρωση προς τα κάτω και μετά προς τα αριστερά.

Ανάγνωση σχολίων

Όταν κάνετε αναζήτηση στη λίστα διαφανειών στην προβολή μικρογραφιών, το TalkBack σάς ενημερώνει εάν η διαφάνεια περιέχει σχόλια. Θα ακούσετε τον αριθμό και τον τίτλο της διαφάνειας, ακολουθούμενα από τη φράση "έχει σχόλια". Για να διαβάσετε τα σχόλια, πρέπει να ανοίξετε τη διαφάνεια στην προβολή επεξεργασίας.

 1. Για να ανοίξετε τη διαφάνεια με τα σχόλια στην προβολή επεξεργασίας, πατήστε δύο φορές την οθόνη ενώ είστε στη διαφάνεια. Θα ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Επεξεργασία'".

 2. Πατήστε δύο φορές την οθόνη. Η παρουσίαση ανοίγει στην προβολή επεξεργασίας.

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Μη επιλεγμένο, Περισσότερες επιλογές, εναλλαγή" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση "Μενού καρτελών" ακολουθούμενη από την τρέχουσα επιλεγμένη καρτέλα.

 4. Για να ανοίξετε το μενού καρτελών, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 5. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "καρτέλα 'Αναθεώρηση'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 6. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Προηγούμενο'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ανοίξει το τμήμα παραθύρου Σχόλια.

 7. Συνεχίστε τη σάρωση προς τα δεξιά για να διαβάσετε όλα τα σχόλια στην επιλεγμένη διαφάνεια, ένα προς ένα.

 8. Για να κλείσετε το τμήμα παραθύρου Σχόλια, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Κλείσιμο'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με διαφάνειες στο PowerPoint

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή και την επεξεργασία εικόνων και πινάκων στο PowerPoint

Χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου για τη δημιουργία παρουσιάσεων PowerPoint

Βασικές εργασίες για τη δημιουργία μιας παρουσίασης στο PowerPoint με τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Microsoft 365

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και περιήγηση στο PowerPoint

Χρησιμοποιήστε το PowerPoint Mobile με τον Αφηγητή, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στα Windows, για να προσθέσετε και να διαβάσετε σημειώσεις ομιλητή σε μια παρουσίαση ως υπενθυμίσεις ή σημεία ομιλίας για τον παρουσιαστή. Μπορείτε επίσης να διαβάσετε σχόλια που έχουν δώσει οι συνάδελφοί σας σχετικά με την παρουσίαση.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Προσθήκη σημειώσεων ομιλητή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις σημειώσεις ομιλητή ως προσωπικές υπενθυμίσεις που πρέπει να αναφέρετε κατά την παρουσίαση διαφανειών στο ακροατήριο.

 1. Κατά την επεξεργασία μιας διαφάνειας σε PowerPoint Mobile, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Σημειώσεις" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει το τμήμα παραθύρου Σημειώσεις.

 2. Για να μετακινηθείτε στο παράθυρο σημειώσεων , κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Σημειώσεις διαφάνειας" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να πληκτρολογήσετε τις σημειώσεις σας.

 4. Για να κλείσετε το παράθυρο σημειώσεων όταν τελειώσετε, κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κλείσιμο" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Ανάγνωση σημειώσεων ομιλητή

Μπορείτε να ακούσετε τις σημειώσεις που έχουν προστεθεί σε μια διαφάνεια.

 1. Κατά την επεξεργασία μιας διαφάνειας σε PowerPoint Mobile, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Σημειώσεις" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει το τμήμα παραθύρου Σημειώσεις.

 2. Για να μετακινηθείτε στο παράθυρο σημειώσεων , κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Σημειώσεις διαφάνειας" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Για να διαβάσετε τις σημειώσεις, κάντε σάρωση προς τα κάτω με τρία δάχτυλα.

 4. Για να κλείσετε το παράθυρο σημειώσεων όταν τελειώσετε, κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κλείσιμο" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Ανάγνωση σχολίων

Μπορείτε να διαβάσετε τα σχόλια που σας έχουν απομείνει από άλλους χρήστες στην παρουσίαση. Για να προσθέσετε σχόλια στην παρουσίαση, μεταβείτε στην πλήρη έκδοση υπολογιστή του PowerPoint ή χρησιμοποιήστε PowerPoint για το Web.

 1. Κατά την επεξεργασία μιας διαφάνειας, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "περισσότερες επιλογές" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 2. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "επιλογέας καρτελών", ακολουθούμενη από την τρέχουσα επιλεγμένη καρτέλα, για παράδειγμα, "Κεντρική".

 3. Για να ανοίξετε το μενού καρτελών, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "αναθεώρηση" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 5. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Επόμενο" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 6. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά για να διαβάσετε όλα τα σχόλια στην επιλεγμένη διαφάνεια μία προς μία, ξεκινώντας από το πιο πρόσφατο σχόλιο.

 7. Για να κλείσετε το παράθυρο σχόλια , κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κλείσιμο" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με διαφάνειες στο PowerPoint

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή και την επεξεργασία εικόνων και πινάκων στο PowerPoint

Χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου για τη δημιουργία παρουσιάσεων PowerPoint

Βασικές εργασίες για τη δημιουργία μιας παρουσίασης στο PowerPoint με τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και περιήγηση στο PowerPoint

Χρησιμοποιήστε το PowerPoint για το Web με το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να προσθέσετε και να διαβάσετε σημειώσεις ομιλητή ή σχόλια σε μια παρουσίαση. Το δοκιμάσαμε με τον αφηγητή και το JAWS, αλλά μπορεί να λειτουργεί με άλλα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, αρκεί να ακολουθούν κοινά πρότυπα και τεχνικές προσβασιμότητας. Θα μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τις σημειώσεις ομιλητή, για να προσθέτετε υπενθυμίσεις ή σημεία συζήτησης για τον παρουσιαστή και να χρησιμοποιείτε σχόλια για να παρέχετε στους συναδέλφους σας σχόλια σχετικά με τις παρουσιάσεις τους.

Σημειώσεις: 

 • Αν χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή με την ενημέρωση Windows 10 Fall Creators Update, πρέπει να απενεργοποιήσετε την κατάσταση σάρωσης για να είναι δυνατή η επεξεργασία εγγράφων, υπολογιστικών φύλλων ή παρουσιάσεων με το Office για το Web. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Απενεργοποίηση εικονικής λειτουργίας ή κατάστασης περιήγησης στην ενημέρωση Windows 10 Fall Creators Update.

 • Οι νέες δυνατότητες του Microsoft 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Microsoft 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, μεταβείτε στην ενότητα Λειτουργία των προγραμμάτων ανάγνωσης οθόνης με το Microsoft Office.

 • Όταν χρησιμοποιείτε το PowerPoint για το Web, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τον Microsoft Edge ως πρόγραμμα περιήγησης web. Επειδή το PowerPoint για το Web εκτελείται στο πρόγραμμα περιήγησης web, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου διαφέρουν από εκείνες του προγράμματος υπολογιστή. Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσετε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 αντί για το πλήκτρο F6 για τη μετάβαση από και προς τις εντολές. Επίσης, οι συνηθισμένες συντομεύσεις, όπως F1 (Βοήθεια) και Ctrl+O (Άνοιγμα), ισχύουν για το πρόγραμμα περιήγησης web και όχι για το PowerPoint για το Web.

Σε αυτό το θέμα

Προσθήκη σημειώσεων ομιλητή

Προσθέστε σημειώσεις ομιλητή στην παρουσίασή για να αφηγηθείτε μια ιστορία στο ακροατήριό σας πέρα από το περιεχόμενο της διαφάνειας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επίσης τις σημειώσεις ομιλητή ως ιδιωτικές υπενθυμίσεις του περιεχομένου της διαφάνειας.

 1. Για να εμφανίσετε το παράθυρο σημειώσεων , στην κανονική προβολή, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + πλήκτρο με το λογότυπο των Windows, W, P, N.

 2. Στη διαφάνεια όπου θέλετε να προσθέσετε σημειώσεις, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + F6 μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Σημειώσεις διαφάνειας".

 3. Πληκτρολογήστε τις σημειώσεις σας.

 4. Για να κλείσετε το παράθυρο σημειώσεων , πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + F6.

Ανάγνωση σημειώσεων ομιλητή

Μπορείτε να ακούσετε εάν μια διαφάνεια έχει σημειώσεις και να ακούσετε τις σημειώσεις.

 1. Στην κανονική προβολή, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + F6 μέχρι να ακούσετε τον αριθμό μιας διαφάνειας και τη θέση της στη λίστα των διαφανειών.

 2. Πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους για να περιηγηθείτε στη λίστα των διαφανειών. Εάν υπάρχουν σημειώσεις ομιλητή στη διαφάνεια, θα ακούσετε τη φράση: "Έχει σημειώσεις".

 3. Για να εμφανίσετε το παράθυρο σημειώσεων , πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + πλήκτρο με το λογότυπο των Windows, W, P, N.

 4. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + F6 μέχρι να ακούσετε τη φράση "Σημειώσεις διαφάνειας" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο SR + R για να ακούσετε τη σημείωση.

Προσθήκη σχολίων

Μπορείτε να προσθέσετε σχόλια σε διαφάνειες εάν, για παράδειγμα, διαβάζετε τη δουλειά κάποιου άλλου ατόμου.

 1. Σε μια διαφάνεια, στην κανονική προβολή, όταν ακούτε ένα τμήμα κειμένου ή ένα αντικείμενο στο οποίο θέλετε να σχολιάσετε, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + πλήκτρο με το λογότυπο των Windows, R, C1. Θα ανοίξει το τμήμα παραθύρου Σχόλια. Θα ακούσετε τη φράση: "@mention ή ξεκινήστε μια συνομιλία".

 2. Πληκτρολογήστε το σχόλιό σας. Μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο ENTER για να ξεκινήσετε μια νέα ευθεία.

 3. Για να αποθηκεύσετε το σχόλιο, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "Δημοσίευση" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 4. Για να κλείσετε το παράθυρο σχόλια , πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + F6.

 5. Για να κλείσετε το παράθυρο σχόλια , πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + πλήκτρο με το λογότυπο των Windows, R, P, p.

Ανάγνωση σχολίων

Μπορείτε να ακούσετε εάν μια διαφάνεια έχει σχόλια και να ακούσετε τα σχόλια.

 1. Στην κανονική προβολή, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + F6 μέχρι να ακούσετε τον αριθμό μιας διαφάνειας και τη θέση της στη λίστα των διαφανειών.

 2. Πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους για να περιηγηθείτε στη λίστα των διαφανειών. Εάν υπάρχουν σημειώσεις ομιλητή στη διαφάνεια, θα ακούσετε τη φράση: "έχει σχόλια".

 3. Για να ανοίξετε το παράθυρο σχόλια , πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + πλήκτρο με το λογότυπο των Windows, R, P, p. Θα ακούσετε τη φράση: "παράθυρο σχολίων".

  Εάν το παράθυρο σχόλια είναι ήδη ανοιχτό, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + F6 ή το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + Shift + F6 μέχρι να ακούσετε τη φράση: "παράθυρο σχολίων".

 4. Πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση: "κάρτα σχολίου". Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να μετακινηθείτε μεταξύ των καρτών σχολίων και τα πλήκτρα αριστερού και δεξιού βέλους για να μετακινηθείτε στα σχόλια μέσα σε κάθε κάρτα. Το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης διαβάζει τα σχόλια καθώς προσγειώνεται σε αυτά.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με διαφάνειες στο PowerPoint

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την προσθήκη και μορφοποίηση κειμένου στο PowerPoint

Χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου για τη δημιουργία παρουσιάσεων PowerPoint

Χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου για την προβολή παρουσιάσεων PowerPoint

Βασικές εργασίες για τη δημιουργία μιας παρουσίασης στο PowerPoint με τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και περιήγηση στο PowerPoint

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×