Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για αποστολή άμεσων μηνυμάτων στο Skype για επιχειρήσεις

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για αποστολή άμεσων μηνυμάτων στο Skype για επιχειρήσεις

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα με προβλήματα όρασης που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρησιμοποιήστε το Skype για επιχειρήσεις με το πληκτρολόγιό σας και τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows, για αποστολή άμεσων μηνυμάτων σε άτομα που διαθέτουν λογαριασμό Skype για επιχειρήσεις.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Microsoft 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Microsoft 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στο θέμα Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Skype για επιχειρήσεις.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Αφηγητή, μεταβείτε στο θέμα Πλήρης οδηγός του Αφηγητή.

 • Αυτό το θέμα επίσης αναφέρεται στη λειτουργικότητα JAWS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το JAWS για Windows, μεταβείτε στην ενότητα Οδηγός γρήγορης εκκίνησης για το JAWS για Windows.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με PC. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Windows Phone ή το tablet των Windows.

Σε αυτό το θέμα

Αποστολή μηνύματος σε ένα άτομο

 1. Για να εκκινήσετε το Skype για επιχειρήσεις, πατήστε το πλήκτρο λογότυπου των Windows, πληκτρολογήστε Skype για επιχειρήσεις και πατήστε Enter.

  Η εστίαση βρίσκεται αρχικά στο πλαίσιο αναζήτησης Εύρεση ατόμου.

 2. Πληκτρολογήστε το όνομα ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ατόμου. Στον Αφηγητή, όταν ένα όνομα αντιστοιχεί στη συμβολοσειρά της αναζήτησής σας, ακούγεται το μήνυμα: "Αποτελέσματα αναζήτησης, το παράθυρο ενημερώθηκε."

 3. Για να μετακινηθείτε στα αποτελέσματα αναζήτησης, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους. Θα ακούσετε τα ονόματα των επαφών.

 4. Για να στείλετε ένα άμεσο μήνυμα σε μια επιλεγμένη επαφή, πατήστε Enter. Με αυτό τον τρόπο ανοίγει το μια λίστα επιλογών για την επαφή.

 5. Ακούγεται το μήνυμα: "Κουμπί Αποστολή άμεσου μηνύματος." Πατήστε Enter για να ανοίξει ένα παράθυρο συνομιλίας άμεσων μηνυμάτων με αυτήν την επαφή.

 6. Θα ακούσετε το όνομα ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ατόμου, καθώς και την τρέχουσα κατάστασή του. Η εστίαση βρίσκεται στο πεδίο Εισαγωγή συνομιλίας. Για να αποστείλετε το μήνυμά σας, πληκτρολογήστε το κείμενό σας και πατήστε Enter.

  Συμβουλή: Αν ένας αποδέκτης άμεσου μηνύματος διαθέτει λογαριασμό στο Skype για επιχειρήσεις, αλλά η κατάστασή του είναι διαφορετική από "Διαθέσιμος", μπορεί να μην απαντήσει άμεσα ή το μήνυμα ενδέχεται να μεταβεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή το Ιστορικό συνομιλίας του, αν δεν βρίσκεται σε σύνδεση αυτήν τη στιγμή.

Αποστολή μηνύματος σε πολλά άτομα

Μπορείτε να συνομιλήσετε με δύο ή περισσότερα άτομα ταυτόχρονα.

 1. Επαναλάβετε τα βήματα 1-5 που περιγράφονται στην ενότητα Αποστολή μηνύματος σε ένα άτομο παραπάνω.

 2. Για να προσκαλέσετε άλλες επαφές να συμμετάσχουν στη συνομιλία, πατήστε Alt+V ή Tab μέχρι να ακούσετε το μήνυμα: "Κουμπί Πρόσκληση περισσότερων ατόμων" και, στη συνέχεια, πατήστε Enter. Ανοίγει ένα νέο παράθυρο, με την εστίαση στο πεδίο επεξεργασίας.

 3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα ή χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κάτω βέλους για να επιλέξετε ένα όνομα από τη λίστα.

 4. Πατήστε Tab μέχρι να ακούσετε το μήνυμα "Κουμπί OK" και, στη συνέχεια, πατήστε Enter για να προσθέσετε το άτομο στη συνομιλία.

 5. Επαναλάβετε τα βήματα 2-4 για να προσκαλέσετε όλα τα άτομα που επιθυμείτε.

Τώρα, όταν στέλνετε ένα μήνυμα, αυτό αποστέλλεται σε όλα τα επιλεγμένα άτομα.

Αποστολή αρχείων σε άμεσο μήνυμα

Όταν έχετε ανοικτό ένα παράθυρο συνομιλίας άμεσων μηνυμάτων, μπορείτε να στείλετε οποιονδήποτε τύπο αρχείου στο άλλο άτομο.

Συμβουλή: Όταν βρίσκεστε σε σύσκεψη ή σε συνομιλία άμεσων μηνυμάτων με πολλαπλά άτομα, τα αρχεία αποστέλλονται σε όλους τους συμμετέχοντες σε αυτήν τη σύσκεψη ή τη συνομιλία.

 1. Για να περιηγηθείτε στο κουμπί Επιλογή αρχείου για αποστολή, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε το μήνυμα: "Επιλογή αρχείου για αποστολή".

 2. Για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Επιλογή αρχείου, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Θα ακούσετε το μήνυμα: "Αποστολή αρχείου σε όλους τους συμμετέχοντες".

 3. Περιηγηθείτε στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή αρχείου και επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε να αποστείλετε.

  Συμβουλή: Μπορείτε να αποστείλετε μια απόκριση κειμένου ή ένα αρχείο, αλλά δεν μπορείτε να στείλετε και τα δύο την ίδια στιγμή. Αν έχετε κείμενο στο πεδίο μηνύματος που δεν έχει αποσταλεί, το κείμενο αυτό θα χαθεί κατά την αποστολή ενός αρχείου.

 4. Όταν επιλέξετε τα αρχεία που θέλετε να αποστείλετε, επιλέξτε το κουμπί Άνοιγμα και πατήστε Enter.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για προσθήκη ατόμων στις επαφές σας στο Skype για επιχειρήσεις

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για πραγματοποίηση ή λήψη μιας κλήσης στο Skype για επιχειρήσεις

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Skype για επιχειρήσεις

Βασικές εργασίες χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με το Skype για επιχειρήσεις

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Microsoft 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Skype για επιχειρήσεις χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε το Skype για επιχειρήσεις για Mac με το πληκτρολόγιό σας και το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης σε Mac OS, για αποστολή άμεσων μηνυμάτων σε άτομα που διαθέτουν λογαριασμό Skype για επιχειρήσεις ή λογαριασμό Skype.

Σημειώσεις: 

Αποστολή μηνύματος σε ένα άτομο

 1. Εκκινήστε το Skype για επιχειρήσεις για Mac, στη συνέχεια πατήστε Tab μέχρι να ακούσετε: "Αναζήτηση επαφών, πεδίο κειμένου αναζήτησης".

 2. Πληκτρολογήστε το όνομα ενός ατόμου ή μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το VoiceOver ανακοινώνει τον αριθμό των ατόμων που εντοπίστηκαν.

 3. Πατήστε Tab, για να μετακινηθείτε στον πίνακα των αποτελεσμάτων αναζήτησης.

 4. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο πάνω και κάτω βέλους, για περιήγηση στα αποτελέσματα αναζήτησης. Το VoiceOver ανακοινώνει τα ονόματα και τις καταστάσεις διαθεσιμότητας, καθώς προχωρείτε στη λίστα.

 5. Όταν βρίσκεστε σε μια επαφή, πατήστε Control+Option+Shift+πλήκτρο κάτω βέλους για επιλογή στοιχείου.

 6. Πατήστε Tab μέχρι να ακούσετε το VoiceOver να ανακοινώνει το κουμπί Συνομιλία.

 7. Για να ανοίξετε ένα παράθυρο συνομιλίας άμεσων μηνυμάτων, πατήστε Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 8. Η εστίαση βρίσκεται τώρα σε ένα πεδίο κειμένου και μπορείτε να ξεκινήσετε να γράφετε το μήνυμά σας. Για αποστολή του μηνύματος, πατήστε Enter.

 9. Ακούτε έναν ήχο κατά την άφιξη ενός νέου μηνύματος συνομιλίας. Για ακρόαση των μηνυμάτων στη συνομιλία:

  1. Για να μεταβείτε στην περιοχή συνομιλίας παραπάνω, πρέπει να αποχωρήσετε από το πεδίο κειμένου μηνύματος. Για αποχώρηση, πατήστε Control+Option+πλήκτρο αριστερού βέλους μέχρι να ακούσετε "Ιστορικό συνομιλίας, πίνακας".

  2. Για είσοδο στον πίνακα, πατήστε Control+Option+Shift+πλήκτρο κάτω βέλους. Το VoiceOver διαβάζει το πρώτο μήνυμα στη συνομιλία.

  3. Για να συνεχίσετε την ακρόαση των μηνυμάτων, πατήστε Control+Option+πλήκτρο κάτω βέλους.

  4. Για έξοδο από τον πίνακα του ιστορικού συνομιλίας, πατήστε Control+Option+Shift+πλήκτρο πάνω βέλους.

  5. Για να επιστρέψετε στο πεδίο κειμένου άμεσων μηνυμάτων για την πληκτρολόγηση μηνυμάτων, πατήστε Control+Option+πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε "Πληκτρολογήστε ένα μήνυμα εδώ, επεξεργασία κειμένου".

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για προσθήκη ατόμων στις επαφές σας στο Skype για επιχειρήσεις

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για πραγματοποίηση ή λήψη μιας κλήσης στο Skype για επιχειρήσεις

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Skype για επιχειρήσεις

Βασικές εργασίες χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με το Skype για επιχειρήσεις

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Microsoft 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Skype για επιχειρήσεις χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Σημαντικό: Αυτή η ενότητα αποτελεί έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη. Ορισμένα από τα περιεχόμενα ενδέχεται να είναι ελλιπή ή ανακριβή προς το παρόν. Επιστρέψτε εδώ σύντομα για το ολοκληρωμένο άρθρο. Σας ευχαριστούμε!

Χρησιμοποιήστε το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του iOS, για να στείλετε άμεσα μηνύματα από το Skype για επιχειρήσεις στο iPhone σας. Μπορείτε να συνομιλήσετε μόνο με ένα άτομο ή να έχετε μια συζήτηση μέσω άμεσων μηνυμάτων με πολλά άτομα.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Microsoft 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Microsoft 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του iOS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, επισκεφθείτε την ενότητα Προσβασιμότητα Apple.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε iPhone. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το iPad.

Σε αυτό το θέμα

Αποστολή μηνύματος σε ένα άτομο

 1. Ανοίξτε το Skype για επιχειρήσεις στο iPhone και πραγματοποιήστε είσοδο, εάν χρειάζεται. Για βοήθεια με την είσοδο, ανατρέξτε στην ενότητα Βασικές εργασίες χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με το Skype για επιχειρήσεις.

 2. Στην κύρια προβολή του Skype για επιχειρήσεις, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε την επιλογή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την εύρεση του ατόμου:

  • Το κουμπί Επαφές είναι χρήσιμο, αν το άτομο με το οποίο θέλετε να συνομιλήσετε έχει προστεθεί ήδη στις ομάδες των επαφών σας. Για να ανοίξετε τις Επαφές, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Για να περιηγηθείτε, κάντε σάρωση προς τα δεξιά. Για να ανοίξετε μια ομάδα επαφών, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  • Το πεδίο αναζήτησης Αναζήτηση επαφών σάς επιτρέπει να αναζητήσετε οποιοδήποτε άτομο είναι διαθέσιμο στο Skype για επιχειρήσεις του οργανισμού σας, ή ακόμα και στο Skype, αν επιτρέπεται η αναζήτηση Skype από τον οργανισμό σας. Για να χρησιμοποιήσετε την αναζήτηση, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο της οθόνης για να πληκτρολογήσετε το όνομα του ατόμου. Για να γίνει αναζήτηση, κάντε σάρωση προς τα δεξιά στο πληκτρολόγιο μέχρι να ακούσετε "Αναζήτηση", και πατήστε δύο φορές την οθόνη. Για να περιηγηθείτε στη λίστα των ατόμων, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά.

  • Η λίστα Πρόσφατα δείχνει τις επαφές με τις οποίες επικοινωνήσατε πιο πρόσφατα. Για να περιηγηθείτε στη λίστα, κάντε σάρωση προς τα δεξιά.

 3. Όταν η εστίαση βρεθεί στο άτομο με το οποίο θέλετε να συνομιλήσετε, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει η προβολή συνομιλίας.

 4. Κάντε επανειλημμένα σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε "Πληκτρολογήστε εδώ το μήνυμά σας" και πατήστε δύο φορές την οθόνη. Εμφανίζεται το πληκτρολόγιο επί της οθόνης και μπορείτε να πληκτρολογήσετε το μήνυμά σας.

 5. Για να στείλετε το μήνυμα, κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε "Αποστολή μηνύματος, κουμπί" και πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε: "Το μήνυμα εστάλη. Πληκτρολογήστε εδώ το μήνυμά σας". Η εστίαση παραμένει στο πεδίο εισαγωγής κειμένου και μπορείτε να συνεχίσετε να πληκτρολογείτε ένα άλλο μήνυμα.

  Το VoiceOver διαβάζει τυχόν απαντήσεις καθώς φτάνουν στη συνομιλία.

Αποστολή μηνύματος σε πολλά άτομα

Για να ξεκινήσετε μια συζήτηση με πολλά άτομα, ανοίξετε πρώτα μια συνομιλία με ένα άτομο και, στη συνέχεια, προσθέστε συμμετέχοντες στη συνομιλία.

 1. Ενώ συνομιλείτε με ένα άτομο, κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε το όνομα του ατόμου ακολουθούμενο από τη λέξη "κουμπί", και πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει μια λίστα με επιλογές.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Προσθήκη συμμετεχόντων, κουμπί" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Θα ακούσετε: "Search for contacts, text field" (Αναζήτηση επαφών, πεδίο κειμένου). Η εστίαση βρίσκεται στο πεδίο αναζήτησης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αναζήτηση, για να βρείτε ένα άτομο ή να περιηγηθείτε στις επαφές σας στην τρέχουσα προβολή:

  • Για να χρησιμοποιήσετε την αναζήτηση για την εύρεση του ατόμου που θέλετε να προσθέσετε, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Πληκτρολογήστε το όνομα του ατόμου με το πληκτρολόγιο της οθόνης. Όταν ολοκληρώσετε την πληκτρολόγηση, κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε το όνομα του ατόμου στη λίστα των αποτελεσμάτων.

  • Για να περιηγηθείτε στη λίστα των επαφών σας στη συγκεκριμένη προβολή, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε το όνομα του ατόμου που θέλετε να προσθέσετε.

 4. Όταν η εστίαση βρεθεί στο άτομο που θέλετε να προσθέσετε στη συνομιλία, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Το άτομο προστίθεται στη συνομιλία και η εστίαση βρίσκεται στο κουμπί Πίσω στην προβολή συνομιλίας.

 5. Για να μεταβείτε στο πεδίο εισαγωγής κειμένου, κάντε επανειλημμένα σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε: "Type a message here, text field" (Πληκτρολογήστε εδώ το μήνυμά σας, πεδίο κειμένου). Πατήστε δύο φορές την οθόνη. Εμφανίζεται το πληκτρολόγιο επί της οθόνης και μπορείτε να πληκτρολογήσετε το μήνυμά σας.

 6. Για να στείλετε το μήνυμα, κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε "Αποστολή μηνύματος, κουμπί" και πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε: "Το μήνυμα εστάλη. Πληκτρολογήστε εδώ το μήνυμά σας". Η εστίαση παραμένει στο πεδίο εισαγωγής κειμένου και μπορείτε να συνεχίσετε να πληκτρολογείτε ένα άλλο μήνυμα.

  Το VoiceOver διαβάζει τυχόν απαντήσεις καθώς φτάνουν στη συνομιλία.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για διαχείριση των επαφών σας στο Skype για επιχειρήσεις

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για πραγματοποίηση ή λήψη μιας κλήσης στο Skype για επιχειρήσεις

Βασικές εργασίες χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με το Skype για επιχειρήσεις

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Microsoft 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Skype για επιχειρήσεις χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Σημαντικό: Αυτή η ενότητα αποτελεί έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη. Ορισμένα από τα περιεχόμενα ενδέχεται να είναι ελλιπή ή ανακριβή προς το παρόν. Επιστρέψτε εδώ σύντομα για το ολοκληρωμένο άρθρο. Σας ευχαριστούμε!

Χρησιμοποιήστε το TalkBack, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Android, για να στείλετε άμεσα μηνύματα από το Skype για επιχειρήσεις για Android. Μπορείτε να συνομιλήσετε μόνο με ένα άτομο ή να έχετε μια συζήτηση μέσω άμεσων μηνυμάτων με πολλά άτομα.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Microsoft 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Microsoft 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το TalkBack, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Android. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του TalkBack, μεταβείτε στην ενότητα Προσβασιμότητα Android.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με τηλέφωνο Android. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Tablet Android.

Σε αυτό το θέμα

Αποστολή μηνύματος σε ένα άτομο

 1. Ανοίξτε το Skype για επιχειρήσεις και πραγματοποιήστε είσοδο, εάν χρειάζεται. Για βοήθεια με την είσοδο, ανατρέξτε στην ενότητα Βασικές εργασίες χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με το Skype για επιχειρήσεις.

 2. Στην κύρια προβολή του Skype για επιχειρήσεις, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε την επιλογή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την εύρεση του ατόμου:

  • Το κουμπί Επαφές είναι χρήσιμο, αν το άτομο με το οποίο θέλετε να συνομιλήσετε έχει προστεθεί ήδη στις ομάδες των επαφών σας. Για να ανοίξετε τις Επαφές, πατήστε δύο φορές την οθόνη, όταν ακούσετε: "View contacts and contact management screen" (Προβολή οθόνης επαφών και διαχείρισης επαφής). Για να περιηγηθείτε, κάντε σάρωση προς τα δεξιά. Για να ανοίξετε μια ομάδα επαφών, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  • Το πεδίο Αναζήτηση σάς επιτρέπει να αναζητήσετε οποιοδήποτε άτομο είναι διαθέσιμο στον κατάλογο Skype για επιχειρήσεις του οργανισμού σας. Για να χρησιμοποιήσετε την αναζήτηση, πατήστε δύο φορές την οθόνη, όταν ακούσετε: "Αναζήτηση στον εταιρικό κατάλογο". Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο της οθόνης για να πληκτρολογήσετε το όνομα του ατόμου. Η αναζήτηση πραγματοποιείται καθώς πληκτρολογείτε, και το TalkBack ανακοινώνει τον αριθμό των αποτελεσμάτων. Για να περιηγηθείτε στη λίστα των ατόμων, κάντε σάρωση προς τα δεξιά.

  Συμβουλή: Εάν είχατε επικοινωνήσει με άτομα μέσω του Skype για επιχειρήσεις για Android, η λίστα Πρόσφατα στην κύρια προβολή του Skype για επιχειρήσεις εμφανίζει αυτές τις επαφές. Για να περιηγηθείτε στη λίστα, κάντε σάρωση προς τα δεξιά. Για να στείλετε γρήγορα ένα μήνυμα σε ένα άτομο της λίστας, απλώς πατήστε δύο φορές την οθόνη. Η συνομιλία ανοίγει με την εστίαση στο πεδίο εισαγωγής κειμένου. Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να εμφανιστεί το πληκτρολόγιο της οθόνης και πληκτρολογήστε το μήνυμά σας.

 3. Όταν η εστίαση βρεθεί στο άτομο με το οποίο θέλετε να συνομιλήσετε, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει η κάρτα επαφής.

 4. Κάντε επανειλημμένα σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Συνομιλία κουμπί" και πατήστε δύο φορές την οθόνη. Εμφανίζεται το πληκτρολόγιο επί της οθόνης και μπορείτε να πληκτρολογήσετε το μήνυμά σας.

 5. Για να στείλετε το μήνυμα, κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε "Κουμπί Αποστολή μηνύματος συνομιλίας" και πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε: "Το μήνυμα εστάλη." Η εστίαση παραμένει στο πεδίο εισαγωγής κειμένου και μπορείτε να συνεχίσετε να πληκτρολογείτε ένα άλλο μήνυμα.

  Το TalkBack διαβάζει τυχόν απαντήσεις καθώς φτάνουν στη συνομιλία.

Αποστολή μηνύματος σε πολλά άτομα

Για να ξεκινήσετε μια συζήτηση με πολλά άτομα, ανοίξετε πρώτα μια συνομιλία με ένα άτομο και, στη συνέχεια, προσθέστε συμμετέχοντες στη συνομιλία.

 1. Ενώ συνομιλείτε με ένα άτομο, κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε "Περισσότερες επιλογές, κουμπί" και πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει μια λίστα με επιλογές.

 2. Θα ακούσετε: "Στοιχείο 1 από 3, προσθήκη συμμετεχόντων". Πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Θα ακούσετε τη φράση: "επεξεργασία, αναζήτηση ατόμων, πλαίσιο επεξεργασίας. Αναζητήστε στον κατάλογο της εταιρείας. " Η εστίαση βρίσκεται στο πεδίο αναζήτησης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αναζήτηση, για να βρείτε ένα άτομο ή να περιηγηθείτε στις επαφές σας στην τρέχουσα προβολή:

  • Για να χρησιμοποιήσετε την αναζήτηση για την εύρεση του ατόμου που θέλετε να προσθέσετε, πληκτρολογήστε το όνομα του ατόμου με το πληκτρολόγιο της οθόνης. Όταν ολοκληρώσετε την πληκτρολόγηση, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε το όνομα του ατόμου στη λίστα των αποτελεσμάτων.

  • Για να περιηγηθείτε στη λίστα των επαφών σας στη συγκεκριμένη προβολή, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε το όνομα του ατόμου που θέλετε να προσθέσετε.

 4. Όταν η εστίαση βρεθεί στο άτομο που θέλετε να προσθέσετε στη συνομιλία, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Το άτομο προστίθεται στη συνομιλία και η εστίαση βρίσκεται στο πεδίο εισαγωγής κειμένου στην προβολή συνομιλίας.

 5. Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο της οθόνης.

 6. Για να στείλετε το μήνυμα, κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε "Κουμπί Αποστολή μηνύματος συνομιλίας" και πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε: "Το μήνυμα εστάλη." Η εστίαση παραμένει στο πεδίο εισαγωγής κειμένου και μπορείτε να συνεχίσετε να πληκτρολογείτε ένα άλλο μήνυμα.

  Το TalkBack διαβάζει τυχόν απαντήσεις καθώς φτάνουν στη συνομιλία.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για διαχείριση των επαφών σας στο Skype για επιχειρήσεις

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για πραγματοποίηση ή λήψη μιας κλήσης στο Skype για επιχειρήσεις

Βασικές εργασίες χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με το Skype για επιχειρήσεις

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Microsoft 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Skype για επιχειρήσεις χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows για την αποστολή άμεσου μηνύματος (IM) από το Skype για επιχειρήσεις στο Το Outlook στο Web. Η αποστολή μηνυμάτων είναι πανεύκολη καθώς έχετε πρόσβαση στο παράθυρο συνομιλιών του Skype για επιχειρήσεις από το Το Outlook στο Web.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Microsoft 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Microsoft 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Αφηγητή, μεταβείτε στο θέμα Πλήρης οδηγός του Αφηγητή.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με PC. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Windows Phone ή το tablet των Windows.

 • Όταν χρησιμοποιείτε το Skype για επιχειρήσεις στο Το Outlook στο Web, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τον Microsoft Edge ως το πρόγραμμα περιήγησης Web. Επειδή το Skype για επιχειρήσεις στο Το Outlook στο Web εκτελείται στο πρόγραμμα περιήγησης Web, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου διαφέρουν από εκείνες του προγράμματος υπολογιστή. Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσετε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 αντί για το πλήκτρο F6 για τη μετάβαση από και προς τις εντολές. Επίσης, οι συνηθισμένες συντομεύσεις, όπως F1 (Βοήθεια) και Ctrl+O (Άνοιγμα), ισχύουν για το πρόγραμμα περιήγησης Web και όχι για το Το Outlook στο Web.

 1. Ανοίξτε το Το Outlook στο Web στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε και, αν είναι απαραίτητο, πραγματοποιήστε είσοδο.

  Συμβουλή: Για βοήθεια με την είσοδο, ανατρέξτε στην ενότητα Βασικές εργασίες χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με το Skype για επιχειρήσεις.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε το μήνυμα "Χρησιμοποιήστε το κάτω βέλος για να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο συνομιλιών του Skype για επιχειρήσεις" και έπειτα πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους. Το παράθυρο Συνομιλίες του Skype για επιχειρήσεις ανοίγει με την εστίαση στη λίστα Όλες οι επαφές και ακούτε "Επαφές, όλες οι επαφές, <ονόματα επαφών>".

  Στην επάνω δεξιά γωνία του παραθύρου, διατίθενται τα κουμπιά Αναζήτηση Skype, Επαφές και Νέα συνομιλία. Στην κάτω δεξιά γωνία του παραθύρου, είναι διαθέσιμο το κουμπί Απενεργοποίηση των ειδοποιήσεων συνομιλίας.

 3. Για να βρείτε ποιος είναι συνδεδεμένος, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε το μήνυμα "Online, Link" (Συνδεδεμένος, σύνδεση) και πατήστε το πλήκτρο Enter.

 4. Για να μετακινηθείτε στην πρώτη επαφή στη λίστα, πατήστε το πλήκτρο Tab.

 5. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε το όνομα του ατόμου στο οποίο θέλετε να στείλετε άμεσο μήνυμα και έπειτα πατήστε το πλήκτρο Enter. Ακούτε το μήνυμα "Chat input, Conversations with <contact’s name> editable combo box" (Εισαγωγή συνομιλίας, σύνθετο πλαίσιο επεξεργασίας συνομιλιών με <όνομα επαφής>).

 6. Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας και πατήστε Enter. Γίνεται αποστολή του άμεσου μηνύματος και προστίθεται στο παράθυρο Συνομιλίες με όνομα επαφής. Στο παράθυρο προστίθενται επίσης οι απαντήσεις στο μήνυμά σας. Για να απαντήσετε στην απόκριση μιας επαφής, πληκτρολογήστε ένα νέο μήνυμα στο σύνθετο πλαίσιο επεξεργασίας και πατήστε το πλήκτρο Enter.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για διαχείριση των επαφών σας στο Skype για επιχειρήσεις

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Outlook

Βασικές εργασίες χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με το Skype για επιχειρήσεις

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Skype για επιχειρήσεις χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×