Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για δημιουργία μιας τοποθεσίας ομάδας ή επικοινωνίας στο SharePoint

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για δημιουργία μιας τοποθεσίας ομάδας ή επικοινωνίας στο SharePoint

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα με προβλήματα όρασης που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρησιμοποιήστε το SharePoint με το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να δημιουργήσετε μια τοποθεσία ομάδας ή επικοινωνίας και να τροποποιήσετε τη διάταξη της τοποθεσίας. Το έχουμε εξετάσει με τον Αφηγητή, αλλά μπορεί να λειτουργεί με άλλα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, εφόσον ακολουθούν κοινά πρότυπα και τεχνικές προσβασιμότητας.

Μια τοποθεσία ομάδας συνδέει εσάς και την ομάδα σας με το περιεχόμενο, τις πληροφορίες και τις εφαρμογές που χρησιμοποιείτε καθημερινά. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια τοποθεσία ομάδας για να αποθηκεύετε και να συνεργάζεστε σε αρχεία, να προβάλλετε συνδέσεις σε σημαντικές ιστοσελίδες και να βλέπετε την πρόσφατη δραστηριότητα τοποθεσίας στην τροφοδοσία δραστηριότητας. Συνήθως, όλα ή τα περισσότερη μέλη μπορούν να συμβάλουν σε μια τοποθεσία ομάδας και οι πληροφορίες περιορίζονται μόνο στα μέλη της ομάδας ή του έργου και σε συγκεκριμένους ενδιαφερόμενους.

Σε μια τοποθεσία επικοινωνίας, μπορείτε να μοιραστείτε πληροφορίες με ένα ευρύτερο κοινό στην εταιρεία σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να μοιραστείτε ειδήσεις, αναφορές, καταστάσεις και άλλες πληροφορίες. Συνήθως, μόνο ένα μικρό σύνολο μελών συμβάλλει σε μια τοποθεσία επικοινωνίας.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Microsoft 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Microsoft 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, μεταβείτε στην ενότητα Λειτουργία των προγραμμάτων ανάγνωσης οθόνης με το Microsoft Office.

 • Όταν χρησιμοποιείτε το SharePoint, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τον Microsoft Edge ως πρόγραμμα περιήγησης web. Επειδή το SharePoint εκτελείται στο πρόγραμμα περιήγησης web, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου διαφέρουν από εκείνες του προγράμματος υπολογιστή. Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσετε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 αντί για το πλήκτρο F6 για τη μετάβαση από και προς τις εντολές. Επίσης, οι συνηθισμένες συντομεύσεις, όπως F1 (Βοήθεια) και Ctrl+O (Άνοιγμα), ισχύουν για το πρόγραμμα περιήγησης web και όχι για το SharePoint.

Σε αυτό το θέμα

Δημιουργία τοποθεσίας ομάδας

 1. Στην αρχική σελίδα του SharePoint, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "δημιουργία τοποθεσίας" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER. Θα ακούσετε τη φράση: "Δημιουργία νέας τοποθεσίας".

 2. Η εστίαση είναι στην επιλογή Τοποθεσία ομάδας. Για να επιλέξετε, πατήστε το πλήκτρο Enter. Θα ακούσετε τη φράση: "όνομα τοποθεσίας, επεξεργασία".

 3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για την τοποθεσία. Καθώς πληκτρολογείτε, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης ανακοινώνει εάν το όνομα της τοποθεσίας είναι διαθέσιμο.

 4. Πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "Περιγραφή τοποθεσίας, επεξεργασία" και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε μια περιγραφή για την τοποθεσία σας.

 5. Για να καθορίσετε την ταξινόμηση των πληροφοριών στην τοποθεσία σας, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε την τρέχουσα ταξινόμηση, για παράδειγμα, "εμπιστευτικό". Για να αλλάξετε την τιμή, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε την επιλογή που θέλετε. Για να επιλέξετε, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 6. Για να ορίσετε την προεπιλεγμένη γλώσσα για την τοποθεσία σας, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "επιλέξτε μια γλώσσα" και, στη συνέχεια, την προεπιλεγμένη γλώσσα. Για να αλλάξετε τη γλώσσα, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη γλώσσα που θέλετε. Για να επιλέξετε, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 7. Για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση της τοποθεσίας ομάδας, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Τέλος, κουμπί" και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο Enter.

  Η εστίαση μετακινείται στη νέα τοποθεσία.

Δημιουργία τοποθεσίας επικοινωνίας

 1. Στην αρχική σελίδα του SharePoint, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "δημιουργία τοποθεσίας" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER. Θα ακούσετε τη φράση: "Δημιουργία νέας τοποθεσίας". Η εστίαση είναι στην επιλογή Τοποθεσία ομάδας.

 2. Πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "τοποθεσία επικοινωνίας" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER. Θα ακούσετε τη φράση: "όνομα τοποθεσίας, επεξεργασία".

 3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για την τοποθεσία. Καθώς πληκτρολογείτε, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης ανακοινώνει εάν το όνομα της τοποθεσίας είναι διαθέσιμο.

 4. Πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "Περιγραφή τοποθεσίας, επεξεργασία" και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε μια περιγραφή για την τοποθεσία σας.

 5. Για να καθορίσετε την ταξινόμηση των πληροφοριών στην τοποθεσία σας, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε την τρέχουσα ταξινόμηση, για παράδειγμα "εμπιστευτικό". Για να αλλάξετε την τιμή, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε την επιλογή που θέλετε. Για να επιλέξετε, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 6. Για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση της τοποθεσίας επικοινωνίας, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Τέλος, κουμπί" και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο Enter.

  Η εστίαση μετακινείται στη νέα τοποθεσία.

Τροποποίηση της διάταξης τοποθεσίας

Αφού δημιουργήσετε την τοποθεσία σας, μπορείτε να τροποποιήσετε τη διάταξη της τοποθεσίας σύμφωνα με τις ανάγκες σας και το κοινό σας.

Επιλογή μιας διάταξης ενότητας

 1. Στην αρχική σελίδα της τοποθεσίας, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "δημιουργία, στοιχείο μενού" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Επεξεργασία σελίδας, στοιχείο μενού". Πατήστε το πλήκτρο Enter για να επιλέξετε.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε την ενότητα που θέλετε να τροποποιήσετε.

 3. Για να μετακινηθείτε στη γραμμή εργαλείων, πατήστε Alt+F10. Θα ακούσετε τη φράση: "επεξεργασία ενότητας". Πατήστε το πλήκτρο Enter για να επιλέξετε. Θα ακούσετε τη φράση: "ρυθμίσεις ενότητας".

 4. Για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη διάταξη, πατήστε το πλήκτρο αριστερού ή δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε την επιλογή που θέλετε. Η επιλογή στην εστίαση είναι επιλεγμένη και εφαρμόζεται στην ενότητα.

 5. Για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου, πατήστε το πλήκτρο ESC.

Προσθήκη νέας ενότητας

 1. Στην αρχική σελίδα της τοποθεσίας, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "δημιουργία, στοιχείο μενού" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Επεξεργασία σελίδας, στοιχείο μενού". Πατήστε το πλήκτρο Enter για να επιλέξετε.

 2. Πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Προσθήκη νέας ενότητας" και πατήστε το πλήκτρο ENTER. Ανοίγει μια λίστα με τις διαθέσιμες διατάξεις ενοτήτων.

 3. Για να περιηγηθείτε στη λίστα διάταξης, πατήστε το πλήκτρο αριστερού ή δεξιού βέλους για να μετακινηθείτε στη λίστα μέχρι να ακούσετε τη διάταξη που θέλετε. Για να προσθέσετε την ενότητα με την επιλεγμένη διάταξη στην αρχική σελίδα, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

Προσθήκη νέου τμήματος Web

 1. Στην αρχική σελίδα της τοποθεσίας, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "δημιουργία, στοιχείο μενού" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Επεξεργασία σελίδας, στοιχείο μενού". Πατήστε το πλήκτρο Enter για να επιλέξετε.

 2. Πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε την ενότητα που θέλετε να επεξεργαστείτε και πατήστε το πλήκτρο ENTER. Θα ακούσετε τη φράση: "Προσθήκη νέου τμήματος Web στη στήλη ένα".

 3. Εάν θέλετε να προσθέσετε το τμήμα Web στην πρώτη στήλη της ενότητας, πατήστε το πλήκτρο ENTER. Διαφορετικά, πατήστε το πλήκτρο SR + πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να εντοπίσετε τη στήλη ενότητας όπου θέλετε να προσθέσετε το τμήμα Web και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 4. Ανοίγει η λίστα με τα διαθέσιμα στοιχεία τμημάτων Web. Για να περιηγηθείτε στη λίστα, πατήστε το πλήκτρο TAB μία φορά, πατήστε το πλήκτρο αριστερού ή δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε το στοιχείο τμήματος Web που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER για να το εισαγάγετε στη στήλη.

  Ανάλογα με το επιλεγμένο τμήμα Web, ενδέχεται να ανοίξουν τα νέα παράθυρα διαλόγου. Πατήστε το πλήκτρο TAB ή τα πλήκτρα αριστερού και δεξιού βέλους για να περιηγηθείτε σε αυτά και πατήστε το πλήκτρο ENTER για να κάνετε μια επιλογή.

Επεξεργασία τμήματος Web

Μπορείτε να επεξεργαστείτε τμήματα Web χρησιμοποιώντας είτε τις επιλογές επεξεργασίας στη γραμμή εργαλείων του συγκεκριμένου τμήματος Web είτε την προεπιλεγμένη γραμμή εργαλείων που είναι διαθέσιμη για όλα τα τμήματα Web.

 1. Στην αρχική σελίδα της τοποθεσίας, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "δημιουργία, στοιχείο μενού" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Επεξεργασία σελίδας, στοιχείο μενού". Πατήστε το πλήκτρο Enter για να επιλέξετε.

 2. Πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε την ενότητα που θέλετε να επεξεργαστείτε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 3. Πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε το τμήμα Web που θέλετε να επεξεργαστείτε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 4. Ανάλογα με το τμήμα Web που επεξεργάζεστε, η εστίαση μετακινείται είτε στη γραμμή εργαλείων του συγκεκριμένου τμήματος Web είτε στο περιεχόμενο του Τμήματος Web. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να μετακινήσετε την εστίαση από το περιεχόμενο στη γραμμή εργαλείων συγκεκριμένη του Τμήματος Web, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + F10.

  • Για να εξερευνήσετε τις επιλογές επεξεργασίας στη γραμμή εργαλείων του συγκεκριμένου τμήματος Web, πατήστε τα πλήκτρα δεξιού ή αριστερού βέλους μέχρι να ακούσετε την επιλογή που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER για να επιλέξετε.

 5. Για να μετακινήσετε την εστίαση από την περιοχή περιεχομένου του Τμήματος Web στην προεπιλεγμένη γραμμή εργαλείων που είναι διαθέσιμη για όλους τους τύπους τμημάτων Web, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + F10. Θα ακούσετε "Επεξεργασία τμήματος Web, κουμπί". Για επιλογή, πατήστε το πλήκτρο Enter. Η εστίαση μετακινείται στο τμήμα παραθύρου επιλογές επεξεργασίας.

  Συμβουλή: Εάν θέλετε να μετακινήσετε την εστίαση από τη συγκεκριμένη γραμμή εργαλείων του Τμήματος Web στην προεπιλεγμένη γραμμή εργαλείων, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Επεξεργασία τμήματος Web".

 6. Για να μετακινηθείτε στις διαθέσιμες επιλογές στο παράθυρο, πατήστε το πλήκτρο TAB. Για να αναπτύξετε ένα μενού, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Για να κάνετε μια επιλογή, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  Για να κλείσετε το παράθυρο επιλογών, πατήστε το πλήκτρο ESC.

Μετακίνηση τμήματος Web

 1. Στην αρχική σελίδα της τοποθεσίας, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "δημιουργία, στοιχείο μενού" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Επεξεργασία σελίδας, στοιχείο μενού". Πατήστε το πλήκτρο Enter για να επιλέξετε.

 2. Πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη δεξιά ενότητα και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 3. Πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε το τμήμα Web που θέλετε να επεξεργαστείτε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 4. Για να μετακινήσετε την εστίαση στη γραμμή εργαλείων, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + F10. Θα ακούσετε "Επεξεργασία τμήματος Web, κουμπί".

 5. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "Μετακίνηση τμήματος Web" και πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 6. Για να μετακινήσετε το τμήμα Web προς τα επάνω ή προς τα κάτω, πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη θέση που θέλετε. Για να επιβεβαιώσετε την κίνηση, πατήστε το πλήκτρο ENTER. Για να ακυρώσετε τη μετακίνηση, πατήστε το πλήκτρο Esc.

Αποθήκευση και δημοσίευση των αλλαγών σας

 1. Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές στη διάταξη ή το περιεχόμενό σας, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "Αποθήκευση ως Πρόχειρο" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 2. Για να δημοσιεύσετε τις αλλαγές σας, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "δημιουργία, στοιχείο μενού" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "Δημοσίευση" ή "αναδημοσίευση". Πατήστε το πλήκτρο Enter για να επιλέξετε.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για προσθήκη περιεχομένου και κειμένου σε μια προσβάσιμη σελίδα του SharePoint

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για προσθήκη εικόνων και πολυμέσων σε μια σελίδα του SharePoint

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο SharePoint Online

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο SharePoint Online

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και περιήγηση στο SharePoint Online

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×