Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και περιήγηση στο SharePoint Online

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και περιήγηση στο SharePoint Online

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα με προβλήματα όρασης που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρησιμοποιήστε το SharePoint στο Microsoft 365 με το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να εξερευνήσετε και να περιηγηθείτε στις κύριες προβολές και τα στοιχεία της εφαρμογής και να μετακινηθείτε μεταξύ των προβολών και των συναρτήσεων. Το έχουμε εξετάσει με τον Αφηγητή, αλλά μπορεί να λειτουργεί με άλλα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, εφόσον ακολουθούν κοινά πρότυπα και τεχνικές προσβασιμότητας.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Microsoft 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Microsoft 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, μεταβείτε στην ενότητα Λειτουργία των προγραμμάτων ανάγνωσης οθόνης με το Microsoft Office.

 • Όταν χρησιμοποιείτε το SharePoint στο Microsoft 365, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τον Microsoft Edge ως πρόγραμμα περιήγησης web. Επειδή το SharePoint στο Microsoft 365 εκτελείται στο πρόγραμμα περιήγησης web, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου διαφέρουν από εκείνες του προγράμματος υπολογιστή. Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσετε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 αντί για το πλήκτρο F6 για τη μετάβαση από και προς τις εντολές. Επίσης, οι συνηθισμένες συντομεύσεις, όπως F1 (Βοήθεια) και Ctrl+O (Άνοιγμα), ισχύουν για το πρόγραμμα περιήγησης web και όχι για το SharePoint στο Microsoft 365.

Σε αυτό το θέμα

Κυκλική εναλλαγή μεταξύ των κύριων περιοχών

Για να περιηγηθείτε στο SharePoint στο Microsoft 365 και να μετακινηθείτε κυκλικά στα στοιχεία της οθόνης, πατήστε το πλήκτρο TAB (προς τα εμπρός) και το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT + TAB (προς τα πίσω). Οι κύριες περιοχές είναι:

 • Κεφαλίδα πανό και τοποθεσίας

 • Στιγμιότυπο οθόνης της γραμμής αναζήτησης

 • Γραμμή εργαλείων

 • Παράθυρο περιήγησης

 • Περιοχή του κύριου περιεχομένου

Περιήγηση στο παράθυρο περιήγησης

Μετά την είσοδό σας, το SharePoint στο Microsoft 365 ανοίγει στην κύρια προβολή. Στην κύρια προβολή, το παράθυρο περιήγησης παραθέτει συνδέσεις προς, για παράδειγμα, τις τοποθεσίες που παρακολουθείτε και τις πρόσφατες τοποθεσίες. Πατήστε το πλήκτρο TAB για να μετακινηθείτε μεταξύ των ενοτήτων του παραθύρου περιήγησης και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να περιηγηθείτε στη λίστα μέσα σε κάθε ενότητα. Πατήστε το πλήκτρο ENTER για να κάνετε μια επιλογή.

Περιήγηση στη γραμμή εργαλείων

Στην κύρια προβολή SharePoint στο Microsoft 365, η γραμμή εργαλείων σάς επιτρέπει, για παράδειγμα, να δημιουργήσετε μια νέα τοποθεσία ή δημοσίευση ειδήσεων. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα αριστερού και δεξιού βέλους για να περιηγηθείτε στη γραμμή εργαλείων και πατήστε το πλήκτρο ENTER για να κάνετε μια επιλογή.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εξερεύνηση της λίστας τοποθεσιών "Παρακολούθηση" και "Πρόσφατες" στο SharePoint Online

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο SharePoint Online

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο SharePoint Online

Κάντε την τοποθεσία σας στο SharePoint προσβάσιμη σε άτομα με ειδικές ανάγκες

Χρησιμοποιήστε το SharePoint στο Microsoft 365 με το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να εξερευνήσετε και να περιηγηθείτε στις κύριες προβολές και τα στοιχεία της εφαρμογής και να μετακινηθείτε μεταξύ των προβολών και των συναρτήσεων. Το έχουμε εξετάσει με τον Αφηγητή, αλλά μπορεί να λειτουργεί με άλλα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, εφόσον ακολουθούν κοινά πρότυπα και τεχνικές προσβασιμότητας.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Microsoft 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Microsoft 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, μεταβείτε στην ενότητα Λειτουργία των προγραμμάτων ανάγνωσης οθόνης με το Microsoft Office.

 • Όταν χρησιμοποιείτε το SharePoint στο Microsoft 365, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τον Microsoft Edge ως πρόγραμμα περιήγησης web. Επειδή το SharePoint στο Microsoft 365 εκτελείται στο πρόγραμμα περιήγησης web, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου διαφέρουν από εκείνες του προγράμματος υπολογιστή. Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσετε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 αντί για το πλήκτρο F6 για τη μετάβαση από και προς τις εντολές. Επίσης, οι συνηθισμένες συντομεύσεις, όπως F1 (Βοήθεια) και Ctrl+O (Άνοιγμα), ισχύουν για το πρόγραμμα περιήγησης web και όχι για το SharePoint στο Microsoft 365.

Σε αυτό το θέμα

Κυκλική εναλλαγή μεταξύ των κύριων περιοχών

Για να περιηγηθείτε στο SharePoint στο Microsoft 365 και να μετακινηθείτε κυκλικά στα στοιχεία της οθόνης, πατήστε το πλήκτρο TAB (προς τα εμπρός) και το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT + TAB (προς τα πίσω). Οι κύριες περιοχές είναι:

 • Κεφαλίδα πανό και τοποθεσίας

 • Στιγμιότυπο οθόνης της γραμμής αναζήτησης

 • Παράθυρο περιήγησης

 • Γραμμή εργαλείων

 • Περιοχή του κύριου περιεχομένου

Περιήγηση στο παράθυρο περιήγησης

Μετά την είσοδό σας, το SharePoint στο Microsoft 365 ανοίγει στην κύρια προβολή. Στην κύρια προβολή, το παράθυρο περιήγησης παραθέτει συνδέσεις προς, για παράδειγμα, τις τοποθεσίες που παρακολουθείτε και τις πρόσφατες τοποθεσίες. Πατήστε το πλήκτρο TAB για να μετακινηθείτε μεταξύ των ενοτήτων του παραθύρου περιήγησης και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να περιηγηθείτε στη λίστα μέσα σε κάθε ενότητα. Πατήστε το πλήκτρο ENTER για να κάνετε μια επιλογή.

Σε μια τοποθεσία SharePoint, το παράθυρο περιήγησης παραθέτει συνδέσεις προς, για παράδειγμα, την αρχική σελίδα, τις σελίδες εγγράφων και το περιεχόμενο της τοποθεσίας. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να περιηγηθείτε στη λίστα και πατήστε το πλήκτρο ENTER για να κάνετε μια επιλογή.

Περιήγηση στη γραμμή εργαλείων

Στο SharePoint στο Microsoft 365, η γραμμή εργαλείων σάς επιτρέπει, για παράδειγμα, να δημιουργήσετε μια νέα τοποθεσία, σελίδα ή αρχείο και να δημοσιεύσετε αλλαγές. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα αριστερού και δεξιού βέλους για να περιηγηθείτε στη γραμμή εργαλείων και πατήστε το πλήκτρο ENTER για να κάνετε μια επιλογή. Εάν το εργαλείο έχει ένα υπομενού, για να περιηγηθείτε μέσα στο υπομενού, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους.

Ειδικά θέματα για τη σύγχρονη εμπειρία του SharePoint Online

Για να εντοπίσετε τα έγγραφα και τις σελίδες σας όσο το δυνατόν γρηγορότερα, χρησιμοποιήστε τη σελίδα "περιεχόμενα τοποθεσίας".

Μετάβαση σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων

Η αναγνώριση μιας βιβλιοθήκης εγγράφων στο παράθυρο περιήγησης μπορεί να είναι δύσκολη, καθώς τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης δεν ανακοινώνουν τους τύπους στοιχείων καθώς μετακινείστε μέσα στο παράθυρο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σελίδα "περιεχόμενα τοποθεσίας" για να αναζητήσετε τη λίστα των στοιχείων και τους τύπους τους για να βεβαιωθείτε ότι βρίσκετε το σωστό.

 1. Στην αρχική σελίδα της τοποθεσίας, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "Εισαγωγή στοιχείου ελέγχου περιήγησης", ακολουθούμενη από την τρέχουσα επιλογή στη λίστα.

 2. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "περιεχόμενο τοποθεσίας" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER. Ανοίγει η σελίδα "περιεχόμενα τοποθεσίας".

 3. Πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "λίστα περιεχομένων σε αυτήν την τοποθεσία" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο SR + πλήκτρο δεξιού ή αριστερού βέλους για να περιηγηθείτε στη λίστα. Μπορείτε να ακούσετε το όνομα κάθε στοιχείου, την ημερομηνία και την ώρα τροποποίησης και τον τύπο του στοιχείου.

 4. Όταν ακούσετε τη βιβλιοθήκη εγγράφων που θέλετε, πατήστε το πλήκτρο ENTER. Η βιβλιοθήκη εγγράφων ανοίγει σε μια νέα καρτέλα στο πρόγραμμα περιήγησής σας στο Web.

Σημείωση: Εάν γνωρίζετε το όνομα, μέρος του ονόματος ή θέμα της βιβλιοθήκης εγγράφων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Αναζήτηση. Για οδηγίες, μεταβείτε στην Αναζήτηση για τοποθεσίες, βιβλιοθήκες εγγράφων ή σελίδες.

Μετάβαση σε σελίδα

 1. Στην αρχική σελίδα της τοποθεσίας, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "Εισαγωγή στοιχείου ελέγχου περιήγησης", ακολουθούμενη από την τρέχουσα επιλογή στη λίστα.

 2. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "σελίδες" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER. Ανοίγει η σελίδα σελίδες τοποθεσίας . Η εστίαση βρίσκεται στο πρώτο στοιχείο της λίστας σελίδων.

 3. Πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη σελίδα που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 4. Όταν ακούσετε τη σελίδα που θέλετε, πατήστε το πλήκτρο ENTER. Η σελίδα ανοίγει σε μια νέα καρτέλα στο πρόγραμμα περιήγησής σας στο Web.

Σημείωση: Εάν γνωρίζετε το όνομα, μέρος του ονόματος ή θέμα της σελίδας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Αναζήτηση. Για οδηγίες, μεταβείτε στην Αναζήτηση για τοποθεσίες, βιβλιοθήκες εγγράφων ή σελίδες.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για δημιουργία μιας τοποθεσίας ομάδας ή επικοινωνίας στο SharePoint

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για προσθήκη εικόνων και πολυμέσων σε μια σελίδα του SharePoint

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για προσθήκη περιεχομένου και κειμένου σε μια προσβάσιμη σελίδα του SharePoint

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο SharePoint Online

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο SharePoint Online

Κάντε την τοποθεσία σας στο SharePoint προσβάσιμη σε άτομα με ειδικές ανάγκες

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή SharePoint στο Microsoft 365 για iOS με την αφήγηση, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στο iOS, για να εξερευνήσετε και να περιηγηθείτε στις κύριες προβολές και τα στοιχεία της εφαρμογής και να μετακινηθείτε μεταξύ των προβολών και των συναρτήσεων.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Microsoft 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Microsoft 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο SharePoint στο Microsoft 365 με συσκευή iOS, πρέπει να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Microsoft SharePoint από το App store.

Σε αυτό το θέμα

Κυκλική εναλλαγή μεταξύ των κύριων περιοχών

Για να περιηγηθείτε στην εφαρμογή SharePoint στο Microsoft 365 για iOS, κάντε σάρωση προς τα δεξιά (προς τα εμπρός) και προς τα αριστερά (προς τα πίσω). Η κύρια προβολή περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Περιοχή του κύριου περιεχομένου

 • Γραμμή καρτελών

Η γραμμή καρτελών βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης και περιέχει τις παρακάτω καρτέλες:

 • Ειδήσεις: προβάλετε τα πιο πρόσφατα άρθρα από τις τοποθεσίες που παρακολουθείτε και επισκέπτεστε συχνά.

 • Εύρεση: περιηγηθείτε σε αρχεία και τοποθεσίες που έχουν πρόσφατα προσπελαστεί και αναζητήστε SharePoint περιεχόμενο.

 • Me: περιηγηθείτε σε πρόσφατα προβλήθηκαν και αποθηκευμένα στοιχεία ειδήσεων και αποκτήστε πρόσβαση στις ρυθμίσεις της εφαρμογής.

Περιήγηση στο περιεχόμενο

Όταν εκκινήσετε την εφαρμογή SharePoint στο Microsoft 365 για iOS, μπορείτε να προσγειωθείτε στην καρτέλα Εύρεση .

 • Για να μετακινηθείτε ανάμεσα στα στοιχεία της οθόνης, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

 • Για να επιλέξετε ένα στοιχείο, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 • Για να περιηγηθείτε σε μενού ή λίστες, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά και, στη συνέχεια, για να κάνετε μια επιλογή, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

Δείτε επίσης

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο SharePoint Online

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×