Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με τη Microsoft
Εισέλθετε ή δημιουργήστε ένα λογαριασμό.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε το λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.
Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με την προβολή πίνακα σε Project

Αυτό το άρθρο αφορά άτομα με προβλήματα όρασης ή νοητικά προβλήματα που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, όπως ο "Αφηγητής" του Microsoft, το JAWS ή το NVDA με τα προϊόνταMicrosoft 365. Αυτό το άρθρο αποτελεί μέρος του Microsoft 365 συνόλου περιεχομένου υποστήριξης προγράμματος ανάγνωσης οθόνης, όπου μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες προσβασιμότητας στις εφαρμογές μας. Για γενική βοήθεια, επισκεφτείτε την αρχική σελίδα της Υποστήριξης της Microsoft.

Χρησιμοποιήστε Project για το web το πληκτρολόγιο και το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να εργαστείτε με εργασίες έργου σε μορφή πίνακα. Το έχουμε δοκιμάσει με τον Αφηγητή, αλλά μπορεί να λειτουργεί με άλλα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, με την προϋπόθεση ότι ακολουθούν κοινά πρότυπα και τεχνικές προσβασιμότητας. Θα μάθετε επίσης πώς μπορείτε να οργανώσετε εργασίες σε κάδους και να τις προβάλετε ως στήλες διαφόρων ομαδοποιιών.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Microsoft 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Microsoft 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, μεταβείτε στην ενότητα Λειτουργία των προγραμμάτων ανάγνωσης οθόνης με το Microsoft 365.

 • Όταν χρησιμοποιείτε το Project για το web, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τον Edge ως πρόγραμμα περιήγησης Web. Επειδή Project για το web εκτελείται στο πρόγραμμα περιήγησης Web, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου διαφέρουν από εκείνες του προγράμματος υπολογιστή. Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσετε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 αντί για το πλήκτρο F6 για τη μετάβαση από και προς τις εντολές. Επίσης, οι συνηθισμένες συντομεύσεις, όπως F1 (Βοήθεια) και Ctrl+O (Άνοιγμα) ισχύουν για το πρόγραμμα περιήγησης web και όχι Project για το web.

Σε αυτό το θέμα

Άνοιγμα της προβολής πίνακα

 1. Στο Project για το web, ανοίξτε το έργο που θέλετε να προβάλετε.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη λέξη: "Καρτέλα πλέγματος, στοιχείο".

 3. Για να ανοίξετε την προβολή πίνακα, πατήστε το πλήκτρο I μέχρι να ακούσετε "Καρτέλα πίνακα, στοιχείο" και πατήστε το πλήκτρο Enter. Ανοίγει η προβολή πίνακα και η εστίαση είναι στην πρώτη στήλη του πίνακα.

Συμβουλή: Όταν ανοίγετε ένα έργο, εμφανίζεται με την προβολή που χρησιμοποιήσατε για τελευταία φορά για αυτό.

Δημιουργία κάδου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάδους για να οργανώσετε εργασίες έργου σε ομαδοποιίες.

 1. Για να δημιουργήσετε έναν κάδο, στην προβολή πίνακα, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Προσθήκη κάδου" και πατήστε το πλήκτρο Enter.

 2. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τον κάδο και πατήστε το πλήκτρο Enter. Δημιουργείται ο κάδος.

Διαχείριση κάδων

Μπορείτε να μετονομάσετε, να μετακινήσετε ή να διαγράψετε τους κάδους στο έργο σας.

Σημείωση: Για να διαχειριστείτε κάδους, οι εργασίες πρέπει να ομαδοποιη ονται κατά κάδο στην προβολή πίνακα. Για οδηγίες, ανατρέξτε στο πεδίο "Αλλαγή της ομαδοποίησης εργασιών".

 1. Στην προβολή πίνακα, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Κάδος", ακολουθούμενο από το όνομα του κάδου που θέλετε να επεξεργαστείτε.

 2. Πατήστε το πλήκτρο I μέχρι να ακούσετε "Περισσότερες επιλογές" και πατήστε το πλήκτρο Enter. Θα ακούσετε τη λέξη: "Μετονομασία".

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να μετονομάσετε τον κάδο, πατήστε το πλήκτρο Enter. Τροποποιήστε το όνομα του κάδου, όπως απαιτείται, και πατήστε το πλήκτρο Enter για αποθήκευση.

  • Για να διαγράψετε τον κάδο, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη λέξη "Διαγραφή" και πατήστε το πλήκτρο Enter. Για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή του κάδου, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη λέξη "Διαγραφή" και πατήστε το πλήκτρο Enter.

   Σημείωση: Όταν διαγράφεται ένας κάδος, διαγράφονται επίσης όλες οι εργασίες μέσα στον κάδο.

  • Για να μετακινήσετε τον κάδο κατά μία στήλη προς τα αριστερά, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Μετακίνηση αριστερά" και πατήστε το πλήκτρο Enter.

Δημιουργία εργασίας

 1. Για να δημιουργήσετε μια εργασία, στην προβολή πίνακα, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε το όνομα της στήλης πίνακα στην οποία θέλετε να δημιουργήσετε την εργασία.

 2. Πατήστε το πλήκτρο I μέχρι να ακούσετε "Προσθήκη εργασίας" και πατήστε το πλήκτρο Enter.

 3. Πληκτρολογήστε το όνομα της εργασίας.

 4. Για να ορίσετε προαιρετικά μια ημερομηνία λήξης, τον κάδο για την εργασία ή να αναθέσετε την εργασία σε έναν πόρο, πατήστε το πλήκτρο I μέχρι να ακούσετε το πεδίο που θέλετε να τροποποιήσετε και πατήστε το πλήκτρο Enter. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Tab ή τα πλήκτρα βέλους για να μεταβείτε στην τιμή που θέλετε και πατήστε το πλήκτρο Enter για να την επιλέξετε.

 5. Για να δημιουργήσετε την εργασία, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Προσθήκη εργασίας" και πατήστε το πλήκτρο Enter. Θα ακούσετε "Προστέθηκε εργασία", ακολουθούμενο από το όνομα της εργασίας.

 6. Για να ορίσετε περισσότερες λεπτομέρειες εργασίας, ανατρέξτε στην επιλογή "Διαχείριση εργασιών" στην προβολή πίνακα.

Συμβουλή: Για να δημιουργήσετε γρήγορα μια σειρά εργασιών σε μια στήλη, αφού πληκτρολογήσετε το όνομα της πρώτης εργασίας, πατήστε το πλήκτρο Enter. Η εστίαση επιστρέφει στο πεδίο ονόματος εργασίας, ώστε να μπορείτε να συνεχίσετε να προσθέτετε εργασίες στην ίδια στήλη.

Διαχείριση εργασιών στην προβολή πίνακα

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση και να ενημερώσετε τις λεπτομέρειες της εργασίας απευθείας από την προβολή πίνακα.

 1. Στην προβολή πίνακα, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε το όνομα της στήλης πίνακα που περιέχει την εργασία που θέλετε να επεξεργαστείτε.

 2. Για να ανοίξετε την εργασία, πατήστε το πλήκτρο I μέχρι να ακούσετε το όνομα της εργασίας που θέλετε και πατήστε το πλήκτρο Enter. Ανοίγει το παράθυρο λεπτομερειών εργασίας.

 3. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε μεταξύ των πεδίων λεπτομερειών εργασίας και να κάνετε τις αλλαγές που θέλετε σε αυτά. Οι αλλαγές αποθηκεύονται αυτόματα. Για πληροφορίες σχετικά με τα διάφορα πεδία, μεταβείτε στην επιλογή "Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης" για να προβάλετε και να επεξεργαστείτε τις λεπτομέρειες της εργασίας.

 4. Για να κλείσετε το παράθυρο λεπτομερειών εργασίας, πατήστε το πλήκτρο Esc.

Διαγραφή εργασίας

 1. Στην προβολή πίνακα, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε το όνομα της στήλης πίνακα που περιέχει την εργασία που θέλετε να διαγράψετε.

 2. Για να μεταβείτε στην εργασία που θέλετε, πατήστε το πλήκτρο I μέχρι να ακούσετε το όνομα της εργασίας.

 3. Πατήστε το πλήκτρο I μέχρι να ακούσετε "Περισσότερες επιλογές" και πατήστε το πλήκτρο Enter.

 4. Για να διαγράψετε την εργασία, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Διαγραφή στοιχείου" και πατήστε το πλήκτρο Enter.

Αλλαγή της ομαδοποίησης εργασιών

Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο με τον οποίο η προβολή πίνακα ομαδοποιεί εργασίες σε στήλες. Από προεπιλογή, η προβολή πίνακα ομαδοποιεί τις εργασίες κατά κάδους. Όταν ανοίγετε την προβολή πίνακα για ένα έργο, εμφανίζεται με την ομαδοποίηση που χρησιμοποιήσατε τελευταία φορά για αυτό.

 1. Στην προβολή πίνακα, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη λέξη "Ομαδοποίηση κατά" ακολουθούμενη από την τρέχουσα επιλογή ομαδοποίησης και πατήστε το πλήκτρο Enter.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε την επιλογή ομαδοποίησης που θέλετε και πατήστε το πλήκτρο Enter για να επιλέξετε.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με την προβολή πλέγματος Project

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με την προβολή λωρίδας χρόνου Project

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την προβολή και την επεξεργασία λεπτομερειών εργασίας Project

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Project

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Project

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και πλοήγηση στο Project

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή σε Microsoft Office μέλη του προγράμματος Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×