Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για κοινή χρήση της οθόνης σας στο Skype για επιχειρήσεις

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για κοινή χρήση της οθόνης σας στο Skype για επιχειρήσεις

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα με προβλήματα όρασης που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρησιμοποιήστε το Skype για επιχειρήσεις με το πληκτρολόγιό σας και τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows, για κοινή χρήση της οθόνης σας με το ακροατήριο της σύσκεψής σας. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κοινή χρήση ολόκληρης της οθόνης σας (Κοινή χρήση επιφάνειας εργασίας), όταν θέλετε να εμφανίσετε ενέργειες σε πολλαπλά προγράμματα ή μπορείτε να πραγματοποιήσετε κοινή χρήση ενός μόνο προγράμματος (Κοινή χρήση ενός παραθύρου) όταν πρέπει να εμφανίσετε ένα πρόγραμμα ή μια ομάδα αρχείων και δεν θέλετε να είναι ορατό τίποτε άλλο στον υπολογιστή σας.

Πρέπει να είστε παρουσιαστής, για να μπορείτε να πραγματοποιήσετε κοινή χρήση της οθόνης σας σε μια σύσκεψη του Skype για επιχειρήσεις. Αν η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη, ζητήστε από έναν από τους παρουσιαστές να σάς δώσει δικαιώματα παρουσιαστή.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Microsoft 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Microsoft 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Αφηγητή, μεταβείτε στο θέμα Πλήρης οδηγός του Αφηγητή.

 • Αυτό το θέμα επίσης αναφέρεται στη λειτουργικότητα JAWS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το JAWS για Windows, μεταβείτε στην ενότητα Οδηγός γρήγορης εκκίνησης για το JAWS για Windows.

 • Για συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στο θέμα Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Skype για επιχειρήσεις.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με PC. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Windows Phone ή το tablet των Windows.

Σε αυτό το θέμα

Χρήση της γραμμής εργαλείων κοινής χρήσης

Κατά την κοινή χρήση της οθόνης σας ή ενός προγράμματος, το Skype για επιχειρήσεις εμφανίζει μια γραμμή εργαλείων στο πάνω μέρος της οθόνης με κουμπιά ελέγχου της κοινής χρήσης. Από τη γραμμή εργαλείων κοινής χρήσης μπορείτε:

 • Να παραχωρήσετε τον έλεγχο της επιφάνειας εργασίας σας σε άλλα άτομα της σύσκεψης ή να ανακτήσετε τον έλεγχο, αν βρίσκεται στα χέρια κάποιου άλλου.

 • Να διακόψετε την παρουσίαση της οθόνης σας ή ενός προγράμματος.

 • Να καρφιτσώσετε τη γραμμή εργαλείων, ώστε να είναι πάντα ορατή.

 1. Για να μετακινήσετε την εστίαση του πληκτρολογίου στη γραμμή εργαλείων, πατήστε Ctrl+Shift+πλήκτρο διαστήματος.

 2. Για να μετακινηθείτε στα στοιχεία της γραμμής εργαλείων, πατήστε Tab. Το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης σάς ανακοινώνει το εκάστοτε στοιχείο.

 3. Για να πραγματοποιήσετε μια επιλογή στη γραμμή εργαλείων, πατήστε Enter.

 4. Για να επαναφέρετε την εστίαση στο παράθυρο κλήσης ή σύσκεψης, πατήστε Esc.

Κοινή χρήση οθόνης ή προγράμματος

Σημείωση: Πρέπει να είστε παρουσιαστής, για να μπορείτε να πραγματοποιήσετε κοινή χρήση της οθόνης σας σε μια σύσκεψη του Skype για επιχειρήσεις. Αν η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη, ζητήστε από έναν από τους παρουσιαστές να σάς δώσει δικαιώματα παρουσιαστή.

Συμβουλή: Όταν πραγματοποιείτε κοινή χρήση της επιφάνειας εργασίας σας, όλοι οι συμμετέχοντες στη σύσκεψη μπορούν να δουν όλα τα προγράμματα, τα αρχεία και τις ειδοποιήσεις σας. Κλείστε ή ελαχιστοποιήστε τα προγράμματα που δεν θέλετε να είναι ορατά, προτού ξεκινήσετε την παρουσίαση της επιφάνειας εργασίας σας.

Συμβουλή: Όταν πραγματοποιείτε κοινή χρήση ενός προγράμματος, η κατάστασή σας στο Skype για επιχειρήσεις αλλάζει σε Σε κλήση διάσκεψης. Όταν πραγματοποιείτε κοινή χρήση ολόκληρης της επιφάνειας εργασίας σας, η κατάστασή σας αλλάζει σε Κάνει παρουσίαση και δεν θα λαμβάνετε άμεσα μηνύματα ή κλήσεις.

 1. Για να μετακινηθείτε στα στοιχεία ελέγχου του παραθύρου συνομιλίας ή σύσκεψης, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε το μήνυμα: "Κουμπί Κοινή χρήση, κοινή χρήση περιεχομένου."

 2. Για να ανοίξετε το μενού Κοινή χρήση περιεχομένου, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Θα ακούσετε το μήνυμα: "Κοινή χρήση επιφάνειας εργασίας."

 3. Για να παρουσιάσετε ολόκληρη την επιφάνεια εργασίας σας σε όλους τους συμμετέχοντες της σύσκεψης, πατήστε Enter.

  Σημειώσεις: 

  • Αν ακούσετε το μήνυμα: "Παράθυρο Skype για επιχειρήσεις, κουμπί Άκυρο," εμφανίζεται η ακόλουθη ειδοποίηση: "Πληροφοριακά: Τα άλλα άτομα θα μπορούν να δουν όλα τα στοιχεία στην οθόνη που επιλέξατε."

  • Αν δεν θέλετε να εμφανίζεται αυτή η ειδοποίηση κάθε φορά που πραγματοποιείτε κοινή χρήση της επιφάνειας εργασίας σας, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε το μήνυμα: "Κατάργηση επιλογής, να μην εμφανιστεί ξανά, πλαίσιο ελέγχου" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

  • Για να ξεκινήσετε την κοινή χρήση της επιφάνειας εργασίας σας, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε το μήνυμα: "Κουμπί OK."

  Ολόκληρη η επιφάνεια εργασίας σας είναι τώρα ορατή σε όλους τους συμμετέχοντες της σύσκεψης. Η εστίαση επιστρέφει στο παράθυρο σύσκεψης του Skype για επιχειρήσεις.

 4. Για να παρουσιάσετε μόνο ένα πρόγραμμα, από το μενού Κοινή χρήση περιεχομένου, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε το μήνυμα: "Κοινή χρήση ενός παραθύρου." Στη συνέχεια πατήστε Enter. Αυτό ανοίγει το παράθυρο Κοινή χρήση ενός παραθύρου, το οποίο παραθέτει όλα τα ενεργά προγράμματα στον υπολογιστή σας. Η εστίαση βρίσκεται στο κουμπί Άκυρο. Θα ακούσετε το μήνυμα: "Κοινή χρήση ενός παραθύρου, παράθυρο, κουμπί Άκυρο."

  • Για να μετακινηθείτε στο πρώτο διαθέσιμο πρόγραμμα για παρουσίαση, πατήστε Tab. Θα ακούσετε το όνομα του προγράμματος.

  • Για να μετακινηθείτε στα διαθέσιμα προγράμματα, πατήστε το πλήκτρο αριστερού ή δεξιού βέλους. Μόλις ακούσετε το όνομα του προγράμματος που επιθυμείτε να παρουσιάσετε, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Το κουμπί Κοινή χρήση ενεργοποιείται. Στη συνέχεια, πατήστε Enter. Με αυτόν τον τρόπο πραγματοποιείται κοινή χρήση του προγράμματος με όλα τα άτομα στην κλήση και η εστίαση επιστρέφει στο παράθυρο σύσκεψης του Skype για επιχειρήσεις.

  Συμβουλή: Κατά την παρουσίαση ενός προγράμματος, το κοινόχρηστο πρόγραμμα εμφανίζει ένα μαύρο τετράγωνο, αν το παράθυρο σύσκεψης του Skype για επιχειρήσεις επικαλύπτει το πρόγραμμα. Αν έχετε πολλαπλές οθόνες, δοκιμάστε να μετακινήσετε το παράθυρο σύσκεψης στη δευτερεύουσα οθόνη, έτσι ώστε να μην επικαλύπτει ποτέ το κοινόχρηστο πρόγραμμα.

 5. Για να διακόψετε την κοινή χρήση της οθόνης σας, πατήστε Ctrl+Shift+πλήκτρο διαστήματος. Η εστίαση μετακινείται στη γραμμή εργαλείων στην κορυφή της οθόνης. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε το μήνυμα: "Κουμπί Διακοπή κοινής χρήσης" και πατήστε Enter.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για συμμετοχή σε μια ηλεκτρονική σύσκεψη στο Skype για επιχειρήσεις

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για πραγματοποίηση ή λήψη μιας κλήσης στο Skype για επιχειρήσεις

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Skype για επιχειρήσεις

Βασικές εργασίες χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με το Skype για επιχειρήσεις

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Microsoft 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Skype για επιχειρήσεις χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε το Skype για επιχειρήσεις για Mac με το πληκτρολόγιό σας και το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης σε Mac OS, για την κοινή χρήση της οθόνης σας σε μια σύσκεψη. Μπορείτε να παρουσιάσετε περιεχόμενο από το Mac σας και να επικοινωνήσετε με σαφήνεια.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Microsoft 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Microsoft 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στο θέμα Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Skype για επιχειρήσεις.

 • Αυτό το θέμα υποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του macOS, το VoiceOver. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, μεταβείτε στον Οδηγό έναρξης χρήσης του VoiceOver.

 • Πρέπει να είστε παρουσιαστής, για να μπορείτε να πραγματοποιήσετε κοινή χρήση της οθόνης σας σε μια σύσκεψη του Skype για επιχειρήσεις για Mac. Αν η επιλογή είναι απενεργοποιημένη, ζητήστε από έναν από τους παρουσιαστές να σάς δώσει πρόσβαση παρουσιαστή.

 • Όταν πραγματοποιείτε κοινή χρήση της οθόνης σας, όλοι οι συμμετέχοντες στη σύσκεψη μπορούν να δουν όλα τα προγράμματα, τα αρχεία και τις ειδοποιήσεις σας. Κλείστε ή αποκρύψτε τα προγράμματα που δεν θέλετε να είναι ορατά, προτού ξεκινήσετε την παρουσίαση.

Κοινή χρήση της οθόνης σας

Σημείωση: Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, η κατάστασή σας στο Skype για επιχειρήσεις για Mac αλλάζει σε "Σε κλήση διάσκεψης" και δεν θα λαμβάνετε άμεσα μηνύματα ή κλήσεις εκτός της ηλεκτρονικής σύσκεψης.

 1. Συμμετοχή στην ηλεκτρονική σύσκεψη και στο πληκτρολόγιο, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Control + Command + S. Θα ακούσετε τη φράση: "κοινή χρήση οθόνης, παράθυρο, παράθυρο διαλόγου συστήματος. Αυτήν τη στιγμή βρίσκεστε σε ένα στοιχείο κειμένου. "

 2. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, μπορείτε να κάνετε τα εξής:

  • Για να μεταβείτε σε λειτουργία πλήρους οθόνης, πατήστε τα πλήκτρα Control+Option+M, W. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "Enter Full Screen" (Είσοδος σε πλήρη οθόνη) και πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Θα ακούσετε: "Enter full screen space with Skype for Business" (Είσοδος σε πλήρη οθόνη στο Skype για επιχειρήσεις). Για να επιστρέψετε στην κανονική λειτουργία προβολής, πατήστε Esc.

  • Για να αποκρύψετε ένα ενεργό παράθυρο, πατήστε το πλήκτρο Command+H.

  • Για να επαναφέρετε ένα κρυφό παράθυρο, πατήστε το πλήκτρο Command+Tab μέχρι να ακούσετε το όνομα της εφαρμογής σας.

  • Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Dock, πατήστε Control+D. Θα ακούσετε το μήνυμα: "Dock, <the current focus on the Dock>" (Dock, <τρέχουσα εστίαση στο Dock>).

  • Για να κλείσετε ένα ενεργό παράθυρο, πατήστε το πλήκτρο Command+W.

 3. Για να διακόψετε την κοινή χρήση, πατήστε τα πλήκτρα Control+Command+S. Θα ακούσετε το μήνυμα: "Stop sharing" (Διακοπή κοινής χρήσης).

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για συμμετοχή σε μια ηλεκτρονική σύσκεψη στο Skype για επιχειρήσεις

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για πραγματοποίηση ή λήψη μιας κλήσης στο Skype για επιχειρήσεις

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Skype για επιχειρήσεις

Βασικές εργασίες χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με το Skype για επιχειρήσεις

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Microsoft 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Skype για επιχειρήσεις χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης σε iOS, για κοινή χρήση της οθόνης σας στο Skype για επιχειρήσεις.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Microsoft 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Microsoft 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του iOS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, επισκεφθείτε την ενότητα Προσβασιμότητα Apple.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε iPhone. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το iPad.

 • Οι τοποθεσίες και τα στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη μπορεί να διαφέρουν, όταν ανοίγετε το Skype για επιχειρήσεις στη συσκευή σας. Το περιεχόμενο και τα στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη που περιγράφονται σε αυτό το θέμα χρησιμεύουν ως παράδειγμα του περιεχομένου και των στοιχείων που ενδέχεται να έχετε.

Κοινή χρήση της οθόνης σας

 1. Συμμετοχή σε σύσκεψη.

  Συμβουλή: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή σε μια ηλεκτρονική σύσκεψη, ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για συμμετοχή σε μια ηλεκτρονική σύσκεψη στο Skype για επιχειρήσεις.

  Σημείωση: Φροντίστε να είστε εσείς ο παρουσιαστής της σύσκεψης. Εάν διοργανώσατε τη σύσκεψη, θα ξεκινήσετε ως παρουσιαστής.

 2. Στην οθόνη της σύσκεψης, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Περισσότερες επιλογές" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει το μενού Περισσότερα. Θα ακούσετε "Περισσότερα".

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Present button" (Παρουσίαση κουμπί) και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε: "Περιήγηση". Στη συνέχεια, για να βρείτε το αρχείο της παρουσίασης που θέλετε να μοιραστείτε, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει το μενού Περιήγηση.

 4. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε το όνομα της θέσης όπου βρίσκεται το αρχείο που θέλετε να παρουσιάσετε. Καθώς κινείστε, το VoiceOver ανακοινώνει τα ονόματα των θέσεων. Για να επιλέξετε τη θέση, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 5. Για να περιηγηθείτε στα αρχεία ή στους φακέλους μιας θέσης, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε το όνομα του στοιχείου που θέλετε να παρουσιάσετε. Για να επιλέξετε ένα στοιχείο, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Αφού επιλέξετε ένα αρχείο, η παρουσίαση ξεκινά αυτόματα σε όλους τους συμμετέχοντες της σύσκεψης.

  Σημείωση: Όταν κάνετε κοινή χρήση μιας παρουσίασης στο PowerPoint, για να γίνει κοινή χρήση της επόμενης διαφάνειας, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Next slide button" (Επόμενη διαφάνεια κουμπί) και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 6. Όταν ολοκληρωθεί η παρουσίαση, για να διακοπεί η κοινή χρήση της οθόνης σας, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Περισσότερες επιλογές κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει το μενού Περισσότερα. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Stop presentation button" (Διακοπή παρουσίασης κουμπί) και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για συμμετοχή σε μια ηλεκτρονική σύσκεψη στο Skype για επιχειρήσεις

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για πραγματοποίηση ή λήψη μιας κλήσης στο Skype για επιχειρήσεις

Βασικές εργασίες χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με το Skype για επιχειρήσεις

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Microsoft 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Skype για επιχειρήσεις χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε το TalkBack, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης σε Android, για κοινή χρήση μιας παρουσίασης του PowerPoint στη διάρκεια μιας σύσκεψης σε Skype για επιχειρήσεις για Android. Δεν μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση ολόκληρης της οθόνης ή των περιεχομένων άλλων εφαρμογών.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Microsoft 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Microsoft 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το TalkBack, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Android. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του TalkBack, μεταβείτε στην ενότητα Προσβασιμότητα Android.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με τηλέφωνο Android. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Tablet Android.

 1. Ανοίξτε το Skype για επιχειρήσεις για Android και συνδεθείτε, εάν χρειάζεται.

  Συμβουλή: Εάν δεν είχατε αποσυνδεθεί από το Skype για επιχειρήσεις για Android την τελευταία φορά που το χρησιμοποιήσατε, η εφαρμογή θα ανοίξει χωρίς να σας ζητήσει να συνδεθείτε. Για βοήθεια σχετικά με τη σύνδεση, ανατρέξτε στην ενότητα Βασικές εργασίες χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με το Skype για επιχειρήσεις.

 2. Λάβετε μέρος στη σύσκεψη.

  Φροντίστε να είστε εσείς ο παρουσιαστής της σύσκεψης. Εάν διοργανώσατε τη σύσκεψη, θα ξεκινήσετε ως παρουσιαστής.

 3. Για να ξεκινήσει η κοινή χρήση της παρουσίασής στο PowerPoint, στην οθόνη της σύσκεψης, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Περισσότερες επιλογές κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Ανοίγει ένα μενού με πρώτη επιλογή την εντολή Παρουσίαση PowerPoint. Για να επιλέξετε την εντολή, κάντε σάρωση προς τα δεξιά και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 5. Ανοίγει η προβολή Places (Θέσεις). Κάντε σάρωση προς τα δεξιά για να περιηγηθείτε στις επιλογές. Όταν βρείτε τη θέση της παρουσίασής σας, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 6. Για να περιηγηθείτε στα αρχεία ή στους φακέλους της συγκεκριμένης θέσης, κάντε σάρωση προς τα δεξιά. Για να ανοίξετε ένα φάκελο, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 7. Όταν η εστίαση είναι στην παρουσίασή σας, πατήστε δύο φορές για να ξεκινήσει η κοινή χρήση. Θα ακούσετε: "Έναρξη παρουσίασης". Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "OK, κουμπί" και πατήστε δύο φορές την οθόνη. Η παρουσίασή σας ανοίγει και μπορούν να τη δουν όλοι οι συμμετέχοντες της σύσκεψης.

  Σημείωση: Μπορείτε να μοιραστείτε μια παρουσίαση του PowerPoint σε μια σύσκεψη στο Skype για επιχειρήσεις για Android, αλλά όχι σε μια κλήση ήχου, κλήση βίντεο ή περίοδο συνομιλίας.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για πραγματοποίηση ή λήψη μιας κλήσης στο Skype για επιχειρήσεις

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για διαχείριση των επαφών σας στο Skype για επιχειρήσεις

Βασικές εργασίες χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με το Skype για επιχειρήσεις

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Microsoft 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Skype για επιχειρήσεις χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Μια συνδρομή για να αξιοποιήσετε πλήρως τον χρόνο σας

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×