Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για μεγέθυνση ή σμίκρυνση σημειώσεων στο OneNote

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για μεγέθυνση ή σμίκρυνση σημειώσεων στο OneNote

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα με προβλήματα όρασης που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρησιμοποιήστε το OneNote 2016 με το πληκτρολόγιό σας και τον Αφηγητή, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στα Windows, για να πραγματοποιήσετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση σε μια σελίδα. Μπορείτε να αλλάξετε προσωρινά το μέγεθος των περιεχομένων της σελίδας χωρίς να καταστρέψετε οποιαδήποτε μορφοποίηση.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Microsoft 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Microsoft 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για συντομεύσεις πληκτρολογίου, μεταβείτε στην επιλογή "Συντομεύσεις πληκτρολογίου" στο OneNote.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Αφηγητή, μεταβείτε στο θέμα Πλήρης οδηγός του Αφηγητή.

 • Αυτό το θέμα επίσης αναφέρεται στη λειτουργικότητα JAWS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το JAWS για Windows, μεταβείτε στην ενότητα Οδηγός γρήγορης εκκίνησης για το JAWS για Windows.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με PC. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Windows Phone ή το tablet των Windows.

Μπορείτε να μεγεθύνετε ή να σμικρύνετε το περιεχόμενο της σελίδας στην καρτέλα Προβολή της κορδέλας. Εάν ο υπολογιστής σας διαθέτει οθόνη αφής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα δάχτυλά σας για να συμπτύξετε και να επεκτείνετε τη σελίδα.

 1. Στη σελίδα που θέλετε να μεγεθύνετε, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να μεγεθύνετε την τρέχουσα σελίδα και να δείτε ένα συγκεκριμένο κομμάτι των σημειώσεών σας από κοντά (Μεγέθυνση), πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ctrl+Shift+σύμβολο συν (+).

  • Για να σμικρύνετε την τρέχουσα σελίδα και να δείτε μεγαλύτερο μέρος των σημειώσεών σας ταυτόχρονα (Σμίκρυνση), πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ctrl+Shift+ενωτικό (-).

 2. Για να επιστρέψετε στην προεπιλεγμένη ρύθμιση, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Alt+W για να μεταβείτε στην καρτέλα Προβολή της κορδέλας και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο 1 (ένα).

Συμβουλή: Επιλέξτε Μεγέθυνση και Σμίκρυνση πολλές φορές σε μια γραμμή για να επιτευχθεί ακριβώς η μεγέθυνση που θέλετε. Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τα επίπεδα που εφαρμόζει το OneNote σε κάθε επιλογή, μπορείτε να ορίσετε ένα συγκεκριμένο επίπεδο ζουμ. Πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Alt+W, Q, πληκτρολογήστε το ποσοστό ζουμ που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή περιεχομένου σε σημειωματάρια στο OneNote

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για κοινή χρήση και συνεργασία σε σημειωματάρια του OneNote

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο OneNote

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο OneNote

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Microsoft 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο OneNote χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε το OneNote για Mac με το πληκτρολόγιό σας και το VoiceOver, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στο Mac OS, για να πραγματοποιήσετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση σε μια σελίδα. Μπορείτε να αλλάξετε προσωρινά το μέγεθος των περιεχομένων της σελίδας χωρίς να καταστρέψετε οποιαδήποτε μορφοποίηση.

Σημειώσεις: 

Μπορείτε να μεγεθύνετε ή να σμικρύνετε το περιεχόμενο της σελίδας στην καρτέλα Προβολή της κορδέλας. Το OneNote για Mac θυμάται τη ρύθμιση ζουμ που έχετε εφαρμόσει σε κάθε επιμέρους σελίδα στο σημειωματάριό σας, ακόμα και εάν τερματίσετε και επανεκκινήσετε το OneNote.

 1. Στη σελίδα που θέλετε να μεγεθύνετε, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να μεγεθύνετε την τρέχουσα σελίδα και να δείτε ένα συγκεκριμένο κομμάτι των σημειώσεών σας από κοντά (Μεγέθυνση), πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Command+σύμβολο συν (+). Θα ακούσετε τη φράση: "Μεγέθυνση."

  • Για να σμικρύνετε την τρέχουσα σελίδα (Σμίκρυνση), πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Command+σύμβολο πλην (-). Θα ακούσετε τη φράση: "Σμίκρυνση."

 2. Για να επιστρέψετε στην προεπιλεγμένη ρύθμιση, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Command+0 (μηδέν). Θα ακούσετε τη φράση: "Επαναφορά ζουμ."

Συμβουλή: Επιλέξτε Μεγέθυνση και Σμίκρυνση πολλές φορές σε μια γραμμή για να επιτευχθεί ακριβώς η μεγέθυνση που θέλετε. Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τα επίπεδα που εφαρμόζει το OneNote σε κάθε επιλογή, μπορείτε να ορίσετε ένα συγκεκριμένο επίπεδο ζουμ. Πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να ακούσετε τη φράση "<τρέχουσα καρτέλα της κορδέλας>, καρτέλα (...), (...) από 4", πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "Καρτέλα 'Προβολή', 4 από 4" και, στη συνέχεια, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+Πλήκτρο διαστήματος για να μεταβείτε στην καρτέλα Προβολή. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "<τρέχον ζουμ>, ζουμ, σύνθετο πλαίσιο", πληκτρολογήστε το ποσοστό ζουμ που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή περιεχομένου σε σημειωματάρια στο OneNote

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την οργάνωση σημειωματάριων, ενοτήτων και σελίδων στο OneNote

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο OneNote

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο OneNote

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Microsoft 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο OneNote χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε το VoiceOver, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στο iOS, με τη δυνατότητα ζουμ του τηλεφώνου σας για να μεγεθύνετε μια OneNote για iOS σας.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Microsoft 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Microsoft 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του iOS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, επισκεφθείτε την ενότητα Προσβασιμότητα Apple.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε iPhone. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το iPad.

Σε αυτό το θέμα

Ενεργοποίηση δυνατότητας ζουμ

Ενεργοποιήστε τη δυνατότητα ζουμ στις ρυθμίσεις προσβασιμότητας του τηλεφώνου σας.

 1. Στο τηλέφωνό σας, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά με τρία δάχτυλα για να μεταβείτε στην αρχική οθόνη όπου βρίσκεται το εικονίδιο Ρυθμίσεις. Στη συνέχεια, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Ρυθμίσεις" και πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 2. Στις Ρυθμίσεις, για να ανοίξετε το μενού Προσβασιμότητα, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Γενικά'" και πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Στη συνέχεια, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Προσβασιμότητα'" και πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 3. Για να ανοίξετε το μενού Ζουμ, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Άνοιγμα'" και πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 4. Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα Ζουμ, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Ζουμ ανενεργό" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

Μεγέθυνση των σημειώσεών σας

Με τη δυνατότητα ζουμ on, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κινήσεις για να μεγεθύνετε το περιεχόμενο της σελίδας στο OneNote για iOS.

Στη σελίδα του OneNote που θέλετε να μεγεθύνετε, κάντε ένα από τα εξής:

 • Για να μεγεθύνετε την οθόνη και να δείτε ένα συγκεκριμένο τμήμα των σημειώσεών σας από κοντά, πατήστε δύο φορές στην οθόνη με τρία δάχτυλα.

 • Για να μετακινήσετε το ζουμ σε ένα άλλο σημείο, σύρετε την οθόνη με τρία δάχτυλα.

 • Για να επαναφέρετε την προεπιλεγμένη μεγέθυνση, πατήστε δύο φορές στην οθόνη με τρία δάχτυλα.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για κοινή χρήση και συνεργασία σε σημειωματάρια του OneNote

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή περιεχομένου σε σημειωματάρια στο OneNote

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο OneNote

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Microsoft 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο OneNote χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε το TalkBack, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στο Android, με τη δυνατότητα μεγέθυνσης του τηλεφώνου σας για να μεγεθύνετε μια σελίδα του OneNote για Android.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Microsoft 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Microsoft 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το TalkBack, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Android. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του TalkBack, μεταβείτε στην ενότητα Προσβασιμότητα Android.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με τηλέφωνο Android. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Tablet Android.

 • Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει το TalkBack πριν από την εκκίνηση του OneNote για Android.

Σε αυτό το θέμα

Ενεργοποίηση της δυνατότητας μεγέθυνσης

Ενεργοποιήστε τη δυνατότητα μεγέθυνσης στις ρυθμίσεις προσβασιμότητας του τηλεφώνου σας.

 1. Στις Ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας, για να ανοίξετε το μενού Προσβασιμότητα, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Προσβασιμότητα" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 2. Για να ανοίξετε το μενού Μεγέθυνση, σαρώστε προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Μεγέθυνση ανενεργή" και πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 3. Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα Μεγέθυνση, σαρώστε προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Μεγέθυνση με τριπλό πάτημα ανενεργή" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Διακόπτης απενεργοποίησης" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Η Μεγέθυνση ενεργοποιείται και ακούτε τη φράση: "Ενεργή".

Μεγέθυνση των σημειώσεών σας

Με ενεργοποιημένη τη δυνατότητα μεγέθυνσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χειρονομίες για να μεγεθύνετε το περιεχόμενο της σελίδας του OneNote για Android.

Στη σελίδα του OneNote που θέλετε να μεγεθύνετε, κάντε ένα από τα εξής:

 • Για να μεγεθύνετε την οθόνη και να δείτε ένα συγκεκριμένο τμήμα των σημειώσεών σας από κοντά, πατήστε τρεις φορές στην οθόνη. Για να επιστρέψετε στην προεπιλεγμένη ρύθμιση, πατήστε ξανά τρεις φορές.

 • Για να μετακινήσετε το ζουμ σε ένα άλλο σημείο, σύρετε την οθόνη με δύο δάχτυλα.

 • Για να επαναφέρετε την προεπιλεγμένη μεγέθυνση, πατήστε τρεις φορές στην οθόνη.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την ανάγνωση σελίδων στο OneNote

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή περιεχομένου σε σημειωματάρια στο OneNote

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο OneNote

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Microsoft 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο OneNote χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε τον Αφηγητή, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στα Windows, με τη δυνατότητα μεγεθυντικού φακού του τηλεφώνου σας για να μεγεθύνετε μια σελίδα του OneNote για Windows 10.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Microsoft 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Microsoft 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Αφηγητή, μεταβείτε στο θέμα Πλήρης οδηγός του Αφηγητή.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με Windows Phone. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το tablet ή το PC.

Σε αυτό το θέμα

Ενεργοποίηση της δυνατότητας μεγεθυντικού φακού

Ενεργοποιήστε τη δυνατότητα μεγέθυνσης στις ρυθμίσεις διευκόλυνσης πρόσβασης του τηλεφώνου σας.

 1. Στις Ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας, για να ανοίξετε το μενού Διευκόλυνση πρόσβασης, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Διευκόλυνση πρόσβασης" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 2. Για να ανοίξετε το μενού Μεγεθυντικός φακός, σαρώστε προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Μεγεθυντικός φακός" και πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 3. Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα Μεγεθυντικός φακός, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Ανενεργός, Μεγεθυντικός φακός οθόνης, κουμπί εναλλαγής" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Η δυνατότητα Μεγεθυντικός φακός ενεργοποιείται και ακούτε τη φράση: "Ενεργός, Μεγεθυντικός φακός, κουμπί εναλλαγής".

Μεγέθυνση των σημειώσεών σας

Με ενεργοποιημένη τη δυνατότητα μεγεθυντικού φακού, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χειρονομίες για να μεγεθύνετε το περιεχόμενο της σελίδας του OneNote για Windows 10.

Στη σελίδα του OneNote που θέλετε να μεγεθύνετε, κάντε ένα από τα εξής:

 • Για να μεγεθύνετε την οθόνη και να δείτε ένα συγκεκριμένο τμήμα των σημειώσεών σας από κοντά, πατήστε δύο φορές στην οθόνη με δύο δάχτυλα.

 • Για να μετακινήσετε το ζουμ σε ένα άλλο σημείο, σύρετε την οθόνη με δύο δάχτυλα.

 • Για να αλλάξετε το επίπεδο ζουμ, κατά τη μεγέθυνση, πατήστε δύο φορές στην οθόνη με δύο δάχτυλα παρατεταμένα και, στη συνέχεια, σύρετε τα δάχτυλά σας προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να αυξήσετε ή να μειώσετε το ζουμ.

 • Για να επαναφέρετε την προεπιλεγμένη μεγέθυνση, πατήστε δύο φορές στην οθόνη με δύο δάχτυλα.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για κοινή χρήση και συνεργασία σε σημειωματάρια του OneNote

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή περιεχομένου σε σημειωματάρια στο OneNote

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο OneNote

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο OneNote χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε OneNote για το web με τον Αφηγητή, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στα Windows, στο πρόγραμμα περιήγησης Web για να κάνετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση σε μια σελίδα.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Microsoft 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Microsoft 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για συντομεύσεις πληκτρολογίου, μεταβείτε στην επιλογή "Συντομεύσεις πληκτρολογίου" στο OneNote.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Αφηγητή, μεταβείτε στο θέμα Πλήρης οδηγός του Αφηγητή.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με PC. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Windows Phone ή το tablet των Windows.

 • Όταν χρησιμοποιείτε το OneNote για το web, συνιστάται να χρησιμοποιείτε το Microsoft Edge ως πρόγραμμα περιήγησης Web. Επειδή OneNote για το web εκτελείται στο πρόγραμμα περιήγησης Web, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου διαφέρουν από εκείνες του προγράμματος υπολογιστή. Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσετε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 αντί για το πλήκτρο F6 για τη μετάβαση από και προς τις εντολές. Επίσης, οι συνηθισμένες συντομεύσεις, όπως F1 (Βοήθεια) και Ctrl+O (Άνοιγμα), ισχύουν για το πρόγραμμα περιήγησης web και όχι για OneNote για το web.

Μπορείτε να μεγεθύνετε ή να σμικρύνετε το περιεχόμενο της σελίδας χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες Μεγέθυνση και Σμίκρυνση του Microsoft Edge.

 1. Όταν χρησιμοποιείτε OneNote για το web στο Microsoft Edge, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να μεγεθύνετε την τρέχουσα σελίδα (Μεγέθυνση), πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+σύμβολο συν (+). Θα ακούσετε τη φράση: "Μεγέθυνση."

  • Για να σμικρύνετε την τρέχουσα σελίδα (Σμίκρυνση), πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+σύμβολο μείον (-). Θα ακούσετε τη φράση: "Σμίκρυνση."

 2. Επιλέξτε Μεγέθυνση και Σμίκρυνση πολλές φορές σε μια γραμμή για να επιτευχθεί ακριβώς η μεγέθυνση που θέλετε.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή περιεχομένου σε σημειωματάρια στο OneNote

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για κοινή χρήση και συνεργασία σε σημειωματάρια του OneNote

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο OneNote

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο OneNote

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο OneNote χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×