Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για συμμετοχή σε μια ηλεκτρονική σύσκεψη στο Skype για επιχειρήσεις

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για συμμετοχή σε μια ηλεκτρονική σύσκεψη στο Skype για επιχειρήσεις

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα με προβλήματα όρασης που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Τις περισσότερες φορές, η συμμετοχή σε μια σύσκεψη Skype για επιχειρήσεις είναι ιδιαίτερα απλή: επιλέγετε τη σύνδεση σύσκεψης στο ημερολόγιό σας και πατάτε Enter. Όμως ορισμένες φορές, μπορεί να χρειαστεί να συμμετάσχετε με διαφορετικό τρόπο. Χρησιμοποιήστε πληκτρολόγιο και τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows, για να συμμετάσχετε σε συσκέψεις απευθείας από το Skype για επιχειρήσεις.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Microsoft 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Microsoft 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στο θέμα Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Skype για επιχειρήσεις.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Αφηγητή, μεταβείτε στο θέμα Πλήρης οδηγός του Αφηγητή.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με PC. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Windows Phone ή το tablet των Windows.

Σε αυτό το θέμα

Συμμετοχή σε ηλεκτρονική σύσκεψη

Η προβολή Συσκέψεις Skype εμφανίζει μια λίστα με τις συσκέψεις της ημέρας. Μπορείτε να συμμετάσχετε σε μια σύσκεψη Skype απευθείας από την καρτέλα Συσκέψεις.

Συμβουλή: Από προεπιλογή, όταν εκτελείται ο Αφηγητής, η ένταση από άλλες πηγές ήχου μειώνεται. Αυτό σημαίνει ότι η ένταση σε κλήσεις και συσκέψεις του Skype για επιχειρήσεις μπορεί να είναι υπερβολικά χαμηλή. Για απενεργοποίηση αυτής της ρύθμισης, πατήστε το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows+I, για να ανοίξετε την καρτέλα Ρυθμίσεις των Windows και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε Αφηγητής στο πλαίσιο αναζήτησης και πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε: "Ρυθμίσεις Αφηγητή". Πατήστε Enter και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε: "Ενεργοποιημένο, Μείωση της έντασης άλλων εφαρμογών όταν εκτελείται ο Αφηγητής, διακόπτης εναλλαγής". Έπειτα, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της ρύθμισης.

 1. Στο κύριο παράθυρο του Skype για επιχειρήσεις πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Επαφές," "Συνομιλίες," "Κανάλια συνομιλίας" (διαθέσιμο μόνο για ορισμένους λογαριασμούς Skype για επιχειρήσεις), "Τηλέφωνο," ή "Συσκέψεις". Αυτό που ακούτε εξαρτάται από την καρτέλα που είναι επιλεγμένη.

 2. Πατήστε το πλήκτρο αριστερού ή δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε "Συσκέψεις" και, στη συνέχεια, πατήστε Enter. Η καρτέλα Συσκέψεις θα ανοίξει.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε: "Σήμερα". Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους, για να μετακινηθείτε στη λίστα με τις συσκέψεις της ημέρας. Ακούτε την ώρα και το θέμα κάθε σύσκεψης καθώς μετακινήστε.

 4. Για να συμμετάσχετε στην επιλεγμένη σύσκεψη, πατήστε Enter.

 5. Εάν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Συμμετοχή στον ήχο σύσκεψης προχωρήστε με την επιλογή ήχου που προτιμάτε και, στη συνέχεια, πατήστε Enter.

 6. Σε περίπτωση που δεν είστε ο διοργανωτής της σύσκεψης, ενδέχεται να πραγματοποιηθεί αυτόματη σίγαση του μικροφώνου σας, κατά τη συμμετοχή σας σε μια σύσκεψη. Για να διακόψετε τη σίγαση του μικροφώνου σας, πατήστε το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows+F4 ή πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να εντοπίσετε το κουμπί Διακοπή σίγασης και, στη συνέχεια, πατήστε Enter.

 7. Κατά τη σύσκεψη, υπάρχουν διαθέσιμες οι ακόλουθες επιλογές:

  • Για να ξεκινήσετε μια συνομιλία, πατήστε Ctrl+W και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το μήνυμά σας. Για να αποστείλετε το μήνυμα, πατήστε Enter.

  • Για να ξεκινήσετε βίντεο, πατήστε Ctrl+Shift+Enter.

  • Για σίγαση του ηχείου σας, πατήστε το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows+F4.

  • Για να προσθέσετε συμμετέχοντες, πατήστε Alt+V. Ανοίγει το παράθυρο Πρόσκληση με το όνομα ή τον αριθμό τηλεφώνου. Πληκτρολογήστε μια επαφή και, στη συνέχεια, πατήστε Enter.

  • Για πρόσβαση στο πληκτρολόγιο κλήσης, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+D. Ακούτε "Skype call out" (Εξερχόμενη κλήση Skype).

  • Για να μοιραστείτε περιεχόμενο, όπως την οθόνη σας ή διαφάνειες του PowerPoint πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Κουμπί Κοινή χρήση περιεχομένου" και, στη συνέχεια, πατήστε Enter.

  • Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε περισσότερες επιλογές, όπως να ξεκινήσετε την εγγραφή της κλήσης σας, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Κουμπί Περισσότερες επιλογές" και, στη συνέχεια, πατήστε Enter.

Έξοδος από ηλεκτρονική σύσκεψη

 1. Για να αποχωρήσετε από μια ηλεκτρονική σύσκεψη, πατήστε Alt+Q. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Πώς ήταν η ποιότητα της κλήσης;. Για να το κλείσετε, πατήστε Esc.

 2. Η εστίαση μετακινείται στο παράθυρο Συνομιλία. Εάν θέλετε να συμμετάσχετε ξανά στην κλήση, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Κουμπί Επανάληψη συμμετοχής στη σύσκεψη Skype" και, στη συνέχεια, πατήστε Enter. Εάν δεν θέλετε να συμμετάσχετε ξανά στην κλήση, πατήστε Esc για να κλείσετε το παράθυρο Συνομιλία.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για πραγματοποίηση ή λήψη μιας κλήσης στο Skype για επιχειρήσεις

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για προσθήκη ατόμων στις επαφές σας στο Skype για επιχειρήσεις

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Skype για επιχειρήσεις

Βασικές εργασίες χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με το Skype για επιχειρήσεις

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Microsoft 365

Πιο προσβάσιμες συσκέψεις με το Skype για επιχειρήσεις

Χρησιμοποιήστε το Skype για επιχειρήσεις για Mac με το πληκτρολόγιό σας και το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα οθόνης σε Mac OS, για να συμμετάσχετε σε μια ηλεκτρονική σύσκεψη.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Συμμετοχή σε σύσκεψη από την προβολή "Συσκέψεις"

Η προβολή Συσκέψεις Skype εμφανίζει μια λίστα με τις συσκέψεις της ημέρας και μπορείτε να συμμετάσχετε σε μια σύσκεψη Skype απευθείας από την προβολή Συσκέψεις, αν η σύσκεψη έχει προγραμματιστεί από άτομο στην εταιρεία σας.

Συμβουλή: Αν δεν είχατε αποσυνδεθεί από το Skype για επιχειρήσεις για Mac την τελευταία φορά που το χρησιμοποιήσατε, η εφαρμογή ανοίγει χωρίς να σας ζητηθεί να πραγματοποιήσετε είσοδο.

 1. Για να ενεργοποιήσετε το VoiceOver, πατήστε Command + F5.

 2. Στο κύριο παράθυρο του Skype για επιχειρήσεις για Mac, πατήστε Control+Option+Shift+πλήκτρο κάτω βέλους, για να ανοίξετε την κύρια ομάδα περιήγησης.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Meetings, selected, toggle button" (Συσκέψεις, επιλεγμένο, κουμπί εναλλαγής) και έπειτα πατήστε Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 4. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Συσκέψεις, πίνακας" και, στη συνέχεια, πατήστε Control+Option+πλήκτρο δεξιού βέλους, για να μετακινηθείτε στη λίστα με τις συσκέψεις σας. Ακούτε την ώρα και το θέμα κάθε σύσκεψης, όταν την επιλέγετε.

 5. Για να συμμετάσχετε στην επιλεγμένη σύσκεψη, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

Συμβουλή: Ενδέχεται να πραγματοποιηθεί αυτόματη σίγαση του μικροφώνου σας, κατά τη συμμετοχή σας σε μια σύσκεψη. Για να διακόψετε τη σίγαση του μικροφώνου σας, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Σε σίγαση, κουμπί Διακοπή σίγασης" και, στη συνέχεια, πατήστε Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

Έξοδος από ηλεκτρονική σύσκεψη

Για γρήγορη έξοδο από μια σύσκεψη, πατήστε Command+W.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για πραγματοποίηση ή λήψη μιας κλήσης στο Skype για επιχειρήσεις

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για προσθήκη ατόμων στις επαφές σας στο Skype για επιχειρήσεις

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Skype για επιχειρήσεις

Βασικές εργασίες χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με το Skype για επιχειρήσεις

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Microsoft 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Skype για επιχειρήσεις χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε το Skype για επιχειρήσεις με το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του iOS, για να συμμετάσχετε σε μια ηλεκτρονική σύσκεψη.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Microsoft 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Microsoft 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του iOS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, επισκεφθείτε την ενότητα Προσβασιμότητα Apple.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε iPhone. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το iPad.

 • Τα στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη που βλέπετε στο Skype για επιχειρήσεις διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο της σύσκεψης.

Σε αυτό το θέμα

Συμμετοχή σε σύσκεψη

 1. Ανοίξτε το Skype για επιχειρήσεις και συνδεθείτε, εάν χρειάζεται.

  Συμβουλή: Εάν δεν είχατε αποσυνδεθεί από το Skype για επιχειρήσεις την τελευταία φορά που το χρησιμοποιήσατε, η εφαρμογή θα ανοίξει χωρίς να σας ζητήσει να συνδεθείτε. Για βοήθεια σχετικά με τη σύνδεση, ανατρέξτε στην ενότητα Βασικές εργασίες χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με το Skype για επιχειρήσεις.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Συσκέψεις κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Στη λίστα Συσκέψεις, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη σύσκεψη στην οποία θέλετε να συμμετάσχετε. Το VoiceOver ανακοινώνει τις λεπτομέρειες της σύσκεψης και ότι είναι σύσκεψη Skype. Πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει το παράθυρο Σύσκεψη με τις λεπτομέρειες της σύσκεψης. Ακούτε: "Meetings, Back button" (Συσκέψεις, πίσω κουμπί).

  Συμβουλή: Εάν πρέπει να ανοίξετε το ημερολόγιο του Outlook για να βρείτε τη σύσκεψη, στη λίστα Συσκέψεις, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Open calendar button" (Άνοιγμα ημερολογίου κουμπί) και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο ανάγνωσης των προσκλήσεων σε σύσκεψη, ανατρέξτε στο θέμα Βασικές εργασίες με χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το ημερολόγιο του Outlook.

 4. Στο παράθυρο Σύσκεψη με τις λεπτομέρειες της σύσκεψης, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Join meeting button" (Συμμετοχή σε σύσκεψη κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Έχετε πλέον συνδεθεί στη σύσκεψη, και η εστίαση μετακινείται στην οθόνη της σύσκεψης.

 5. Εάν δεν είστε ο διοργανωτής της σύσκεψης, το μικρόφωνό σας τίθεται αυτόματα σε σίγαση κατά τη συμμετοχή σας στη σύσκεψη. Για διακοπή της σίγασης του μικροφώνου σας, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Selected, Call muted button" (Επιλεγμένο, κλήση σε σίγαση, κουμπί) και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 6. Στη διάρκεια της σύσκεψης, στην οθόνη της σύσκεψης είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες επιλογές:

  • Για να ξεκινήσετε μια συνομιλία, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε "Show chat button" (Εμφάνιση συνομιλίας κουμπί) και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  • Για να ξεκινήσετε βίντεο, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Video is turned off button" (Το βίντεό σας είναι απενεργοποιημένο κουμπί) και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  • Για σίγαση του ηχείου σας, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε "Selected, Speaker phone is turned on" (Επιλεγμένο, το ηχείο του τηλεφώνου είναι ενεργοποιημένο) και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  • Για να προσθέσετε συμμετέχοντες, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε "Add button" (Προσθήκη κουμπί) και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  • Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο πληκτρολόγιο κλήσης, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε "Keypad button" (Πληκτρολόγιο κουμπί) και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  • Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε περισσότερες επιλογές, όπως για παράδειγμα να κάνετε κοινή χρήση μιας παρουσίασης PowerPoint (αν είστε ο παρουσιαστής της σύσκεψης), κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε "Περισσότερες επιλογές κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε την επιλογή που επιθυμείτε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Έξοδος από σύσκεψη

 1. Για να εξέλθετε από μια σύσκεψη, στην οθόνη της σύσκεψης, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε "Hang up button" (Κλείσιμο γραμμής κουμπί) και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Η εστίαση μετακινείται στην οθόνη συνομιλίας της σύσκεψης.

 2. Για να επιστρέψετε στη λίστα Συσκέψεις, κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε "Back button" (Πίσω κουμπί) και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για πραγματοποίηση ή λήψη μιας κλήσης στο Skype για επιχειρήσεις

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για προσθήκη ατόμων στις επαφές σας στο Skype για επιχειρήσεις

Βασικές εργασίες χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με το Skype για επιχειρήσεις

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Microsoft 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Skype για επιχειρήσεις χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε το Skype για επιχειρήσεις για Android με το TalkBack, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης Android, για να συμμετάσχετε σε μια ηλεκτρονική σύσκεψη.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Microsoft 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Microsoft 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το TalkBack, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Android. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του TalkBack, μεταβείτε στην ενότητα Προσβασιμότητα Android.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με τηλέφωνο Android. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Tablet Android.

Σε αυτό το θέμα

Συμμετοχή σε ηλεκτρονική σύσκεψη

 1. Ανοίξτε το Skype για επιχειρήσεις για Android και συνδεθείτε, εάν χρειάζεται.

  Συμβουλή: Εάν δεν είχατε αποσυνδεθεί από το Skype για επιχειρήσεις την τελευταία φορά που το χρησιμοποιήσατε, η εφαρμογή θα ανοίξει χωρίς να σας ζητήσει να συνδεθείτε. Για βοήθεια σχετικά με τη σύνδεση, ανατρέξτε στην ενότητα Βασικές εργασίες χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με το Skype για επιχειρήσεις.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Προβολή λίστας συσκέψεων" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Στη λίστα Συσκέψεις, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη σύσκεψη στην οποία θέλετε να συμμετάσχετε. Το TalkBack ανακοινώνει τις λεπτομέρειες της σύσκεψης και ότι είναι ηλεκτρονική σύσκεψη. Πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει το παράθυρο με τις λεπτομέρειες της σύσκεψης. Ακούτε: "Skype για επιχειρήσεις".

  Συμβουλή: Εάν πρέπει να ανοίξετε το ημερολόγιο του Outlook για να βρείτε τη σύσκεψη, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Άνοιγμα ημερολογίου" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Στο ημερολόγιο, σύρετε ένα δάχτυλο προς τα κάτω στην οθόνη μέχρι να ακούσετε τη σύσκεψη και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο ανάγνωσης των προσκλήσεων σε σύσκεψη, ανατρέξτε στο θέμα Βασικές εργασίες με χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το ημερολόγιο του Outlook.

 4. Στο παράθυρο των λεπτομερειών της σύσκεψης, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Συμμετοχή σε σύσκεψη" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ακούτε: "Skype για επιχειρήσεις." Τώρα έχετε πάρει μέρος στη σύσκεψη.

 5. Εάν δεν είστε ο διοργανωτής της σύσκεψης, το μικρόφωνό σας τίθεται αυτόματα σε σίγαση κατά τη συμμετοχή σας στη σύσκεψη. Για διακοπή της σίγασης του μικροφώνου σας, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Επιλεγμένο, η σίγαση ήχου έχει εφαρμοστεί, εναλλαγή" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 6. Κατά τη σύσκεψη, υπάρχουν διαθέσιμες οι ακόλουθες επιλογές:

  • Για να ξεκινήσετε μια συνομιλία, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Κουμπί Συνομιλία" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  • Για να ξεκινήσετε βίντεο, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Μη επιλεγμένο, η προεπισκόπηση βίντεο είναι απενεργοποιημένη, εναλλαγή" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  • Για σίγαση του ηχείου σας, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Επιλεγμένο, ηχείο, εναλλαγή" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  • Για να προσθέσετε συμμετέχοντες, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Κουμπί Προσθήκη συμμετεχόντων" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  • Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο πληκτρολόγιο κλήσης και στο φωνητικό ταχυδρομείο, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Κουμπί Προβολή πληκτρολογίου κλήσης και φωνητικού ταχυδρομείου" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  • Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε περισσότερες επιλογές, όπως για παράδειγμα να εμφανίσετε μια παρουσίαση PowerPoint ή να θέσετε την κλήση σας σε αναμονή, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Κουμπί Περισσότερες επιλογές" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε την επιλογή που επιθυμείτε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Έξοδος από ηλεκτρονική σύσκεψη

 1. Για έξοδο από την ηλεκτρονική σύσκεψη, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε: "Τερματισμός κλήσης, κουμπί".

 2. Πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε: "Η κλήση τερματίστηκε". Η εστίαση επιστρέφει στην οθόνη των συνομιλιών.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για πραγματοποίηση ή λήψη μιας κλήσης στο Skype για επιχειρήσεις

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για προσθήκη ατόμων στις επαφές σας στο Skype για επιχειρήσεις

Βασικές εργασίες χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με το Skype για επιχειρήσεις

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Microsoft 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Skype για επιχειρήσεις χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×