Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την ανάληψη ή τη μεταβίβαση του ελέγχου εγγράφων σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων στο SharePoint Online

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την ανάληψη ή τη μεταβίβαση του ελέγχου εγγράφων σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων στο SharePoint Online

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα με προβλήματα όρασης που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρησιμοποιήστε το SharePoint στο Microsoft 365 με το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να κάνετε ανάληψη ελέγχου και μεταβίβαση ελέγχου αρχείων σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων. Το έχουμε δοκιμάσει με τον Αφηγητή και το JAWS, αλλά μπορεί να λειτουργεί με άλλα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, με την προϋπόθεση ότι ακολουθούν κοινά πρότυπα και τεχνικές προσβασιμότητας. Όταν κάνετε ανάληψη ελέγχου ενός αρχείου, μπορείτε να το επεξεργαστείτε σε σύνδεση ή εκτός σύνδεσης και να το αποθηκεύσετε όσες φορές χρειάζεται, ωστόσο οι άλλοι χρήστες δεν μπορούν να το επεξεργαστούν. Όταν κάνετε μεταβίβαση ελέγχου του αρχείου, οι αλλαγές γίνονται ορατές στην ομάδα και το αρχείο είναι διαθέσιμο στους άλλους χρήστες για ανάληψη ελέγχου και επεξεργασία ανάλογα με τα δικαιώματά τους.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Microsoft 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Microsoft 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, μεταβείτε στην ενότητα Λειτουργία των προγραμμάτων ανάγνωσης οθόνης με το Microsoft Office.

 • Όταν χρησιμοποιείτε το SharePoint στο Microsoft 365, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τον Microsoft Edge ως πρόγραμμα περιήγησης web. Επειδή το SharePoint στο Microsoft 365 εκτελείται στο πρόγραμμα περιήγησης web, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου διαφέρουν από εκείνες του προγράμματος υπολογιστή. Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσετε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 αντί για το πλήκτρο F6 για τη μετάβαση από και προς τις εντολές. Επίσης, οι συνηθισμένες συντομεύσεις, όπως F1 (Βοήθεια) και Ctrl+O (Άνοιγμα), ισχύουν για το πρόγραμμα περιήγησης web και όχι για το SharePoint στο Microsoft 365.

Σε αυτό το θέμα

Ανάληψη ελέγχου ενός αρχείου από τη βιβλιοθήκη εγγράφων

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο στο λογαριασμό Microsoft 365 του οργανισμού σας, ξεκινήστε την εφαρμογή SharePoint και στη συνέχεια ανοίξτε τη βιβλιοθήκη εγγράφων σας.

  Συμβουλή: Οι βιβλιοθήκες εγγράφων του SharePoint Online διαθέτουν δύο διαφορετικές προβολές: κλασική εμπειρία και εμπειρία SharePoint στο Microsoft 365. Στους περισσότερους χρήστες είναι προεπιλεγμένη η εμπειρία SharePoint στο Microsoft 365. Ωστόσο, εάν ακούσετε τη φράση "Κουμπί ανάληψης ελέγχου" καθώς περιηγείστε στη βιβλιοθήκη εγγράφων, αυτό σημαίνει ότι χρησιμοποιείτε την κλασική εμπειρία. Για να χρησιμοποιήσετε την εμπειρία SharePoint στο Microsoft 365 για τις βιβλιοθήκες εγγράφων, πατήστε το πλήκτρο Enter, όταν ακούσετε τη φράση "Κουμπί ανάληψης ελέγχου". Όταν η προβολή της βιβλιοθήκης εγγράφων σας αλλάξει σε εμπειρία SharePoint στο Microsoft 365 και η εστίαση μεταβεί από το κουμπί Ανάληψη ελέγχου στη σύνδεση Δημιουργία, ακούτε το όνομα της βιβλιοθήκης εγγράφων σας και, στη συνέχεια, "Δημιουργία".

 2. Για να μετακινηθείτε στη λίστα των φακέλων και των αρχείων, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση: "πίνακας, λίστα φακέλων, αρχεία ή στοιχεία".

 3. Για να μετακινηθείτε στη λίστα και να επιλέξετε το αρχείο που θέλετε να δείτε και να επεξεργαστείτε, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους. Εάν το αρχείο που χρειάζεστε βρίσκεται σε έναν υποφάκελο, επιλέξτε το φάκελο και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER. Πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "πίνακας, λίστα φακέλων, αρχείων ή στοιχείων" και, στη συνέχεια, για να επιλέξετε το αρχείο, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους.

 4. Για να μετακινηθείτε στη γραμμή μενού, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT + TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση: "γραμμή εντολών".

 5. Πατήστε το πλήκτρο δεξιού ή αριστερού βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "άλλα πράγματα που μπορείτε να κάνετε με το επιλεγμένο στοιχείο" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 6. Για να κάνετε ανάληψη ελέγχου του αρχείου, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "ανάληψη ελέγχου" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER. Έχει γίνει ανάληψη ελέγχου του επιλεγμένου αρχείου και το αρχείο έχει επισημανθεί ανάλογα.

Σημείωση: Εάν άλλα άτομα της ομάδας προσπαθήσουν να κάνουν επεξεργασία ή ανάληψη ελέγχου του αρχείου, ειδοποιούνται ότι ο έλεγχος του αρχείου έχει αναληφθεί από εσάς. Εξακολουθούν να μπορούν να προβάλλουν το αρχείο, αλλά οι αλλαγές που κάνετε δεν είναι ορατές σε αυτούς μέχρι να κάνετε μεταβίβαση ελέγχου του αρχείου.

Άνοιγμα του αρχείου του οποίου έγινε ανάληψη ελέγχου για επεξεργασία

Όταν κάνετε ανάληψη ελέγχου ενός αρχείου, το αρχείο επισημαίνεται με την ένδειξη ανάληψης ελέγχου και δεν είναι δυνατή η επεξεργασία του από άλλους χρήστες. Μπορείτε πλέον να ανοίξετε ή να κάνετε λήψη του αρχείου και, στη συνέχεια, να το επεξεργαστείτε.

 1. Αφού κάνετε ανάληψη ελέγχου ενός αρχείου, η εστίαση βρίσκεται στη γραμμή μενού. Για να μετακινηθείτε στο αρχείο ανάληψης ελέγχου, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε το όνομα του αρχείου.

 2. Εάν η εστίαση δεν βρίσκεται στο σωστό αρχείο, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε ένα όνομα αρχείου και, στη συνέχεια, πατήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε το σωστό αρχείο. Για να ανοίξετε το αρχείο, πατήστε το πλήκτρο Enter. Το αρχείο ανοίγει σε μια ξεχωριστή καρτέλα στο πρόγραμμα περιήγησης και μπορείτε να κάνετε αλλαγές. Εάν πρόκειται για ένα έγγραφο του Microsoft 365, το αρχείο ανοίγει στην κατάλληλη εφαρμογή (όπως Word για το web ή Excel για το Web ).

  Συμβουλή: Εάν προτιμάτε να ανοίξετε το αρχείο στην εφαρμογή υπολογιστή σας, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT + TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση: "γραμμή εντολών". Πατήστε το πλήκτρο δεξιού ή αριστερού βέλους μέχρι να ακούσετε "Άνοιγμα" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε την εφαρμογή με την οποία θέλετε να ανοίξετε το αρχείο και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

Μεταβίβαση ελέγχου ενός αρχείου στη βιβλιοθήκη εγγράφων

 1. Στο SharePoint στο Microsoft 365, μεταβείτε στη βιβλιοθήκη εγγράφων.

 2. Για να μετακινηθείτε στη λίστα των φακέλων και των αρχείων, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση: "πίνακας, λίστα φακέλων, αρχεία ή στοιχεία".

 3. Για να μετακινηθείτε στη λίστα και να επιλέξετε το αρχείο στο οποίο θέλετε να κάνετε μεταβίβαση ελέγχου, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους. Εάν το αρχείο βρίσκεται σε έναν υποφάκελο, επιλέξτε το φάκελο και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER. Πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "πίνακας, λίστα φακέλων, αρχείων ή στοιχείων" και, στη συνέχεια, για να επιλέξετε το αρχείο, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους.

 4. Για να μετακινηθείτε στη γραμμή μενού, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT + TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση: "γραμμή εντολών".

 5. Πατήστε το πλήκτρο δεξιού ή αριστερού βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "άλλα πράγματα που μπορείτε να κάνετε με το επιλεγμένο στοιχείο" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 6. Για να κάνετε μεταβίβαση ελέγχου του αρχείου, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "μεταβίβαση ελέγχου" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου μεταβίβαση ελέγχου .

 7. Στο παράθυρο διαλόγου μεταβίβαση ελέγχου , πληκτρολογήστε ένα σχόλιο που συνοψίζει τις αλλαγές που κάνατε. Τα σχόλια μεταβίβασης ελέγχου είναι ιδιαίτερα χρήσιμα όταν εργάζονται πολλά άτομα σε ένα αρχείο. Τα σχόλια γίνονται μέρος του ιστορικού εκδόσεων του εγγράφου, το οποίο μπορεί να είναι σημαντικό σε περίπτωση που χρειαστεί να επαναφέρετε το έγγραφο σε προηγούμενη έκδοση.

 8. Πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "μεταβίβαση ελέγχου" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER. Η έκδοση του αρχείου επεξεργαστήκατε αντικαθιστά την έκδοση στη βιβλιοθήκη εγγράφων και πραγματοποιείται μεταβίβαση ελέγχου. Τώρα, οι άλλα χρήστες μπορούν να δουν τις αλλαγές που κάνατε και, εάν έχουν τα κατάλληλα δικαιώματα, μπορούν να κάνουν ανάληψη ελέγχου του αρχείου και να το επεξεργαστούν.

Απόρριψη των αλλαγών στο αρχείου που έγινε ανάληψη ελέγχου

Εάν αποφασίσετε να μην κάνετε ή να διατηρήσετε αλλαγές στο αρχείο, μπορείτε να απορρίψετε την ανάληψη ελέγχου, η οποία δεν επηρεάζει το ιστορικό εκδόσεων.

 1. Στο SharePoint στο Microsoft 365, μεταβείτε στη βιβλιοθήκη εγγράφων.

 2. Για να μετακινηθείτε στη λίστα των φακέλων και των αρχείων, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση: "πίνακας, λίστα φακέλων, αρχεία ή στοιχεία".

 3. Για να μετακινηθείτε στη λίστα και να επιλέξετε το αρχείο από το οποίο θέλετε να απορρίψετε την ανάληψη ελέγχου, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους. Εάν το αρχείο βρίσκεται σε έναν υποφάκελο, επιλέξτε το φάκελο και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER. Πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "πίνακας, λίστα φακέλων, αρχείων ή στοιχείων" και, στη συνέχεια, για να επιλέξετε το αρχείο, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους.

 4. Για να μετακινηθείτε στη γραμμή μενού, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT + TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση: "γραμμή εντολών".

 5. Πατήστε το πλήκτρο δεξιού ή αριστερού βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "άλλα πράγματα που μπορείτε να κάνετε με το επιλεγμένο στοιχείο" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 6. Για να απορρίψετε την ανάληψη ελέγχου, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "Απόρριψη ανάληψης ελέγχου" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

  Εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου επιβεβαίωσης.

 7. Εάν είστε βέβαιοι ότι θέλετε να απορρίψετε τις αλλαγές που κάνατε στο αρχείο, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε "Ναι" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER. Οι αλλαγές που κάνατε στο έγγραφο απορρίπτονται και το αρχείο παραμένει αμετάβλητο όπως ήταν όταν κάνατε την ανάληψη ελέγχου. Οι άλλοι χρήστες μπορούν τώρα να κάνουν ανάληψη ελέγχου του αρχείου και να το επεξεργαστούν οι ίδιοι, εάν έχουν το δικαίωμα να το πράξουν.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την αποστολή αρχείων σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων στο SharePoint Online

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη δημιουργία νέου εγγράφου σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων στο SharePoint Online

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο SharePoint Online

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο SharePoint Online

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και περιήγηση στο SharePoint Online

Χρησιμοποιήστε το SharePoint στο Microsoft 365 με το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να κάνετε ανάληψη ελέγχου και μεταβίβαση ελέγχου αρχείων σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων. Το έχουμε δοκιμάσει με τον Αφηγητή και το JAWS, αλλά μπορεί να λειτουργεί με άλλα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, με την προϋπόθεση ότι ακολουθούν κοινά πρότυπα και τεχνικές προσβασιμότητας. Επίσης, θα μάθετε πώς μπορείτε να ανοίξετε το αρχείο με ανάληψη ελέγχου για να επεξεργαστείτε ή να απορρίψετε τις αλλαγές που κάνατε σε ένα αρχείο με ανάληψη ελέγχου.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Microsoft 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Microsoft 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, μεταβείτε στην ενότητα Λειτουργία των προγραμμάτων ανάγνωσης οθόνης με το Microsoft Office.

 • Όταν χρησιμοποιείτε το SharePoint στο Microsoft 365, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τον Microsoft Edge ως πρόγραμμα περιήγησης web. Επειδή το SharePoint στο Microsoft 365 εκτελείται στο πρόγραμμα περιήγησης web, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου διαφέρουν από εκείνες του προγράμματος υπολογιστή. Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσετε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 αντί για το πλήκτρο F6 για τη μετάβαση από και προς τις εντολές. Επίσης, οι συνηθισμένες συντομεύσεις, όπως F1 (Βοήθεια) και Ctrl+O (Άνοιγμα), ισχύουν για το πρόγραμμα περιήγησης web και όχι για το SharePoint στο Microsoft 365.

Σε αυτό το θέμα

Ανάληψη ελέγχου ενός αρχείου από τη βιβλιοθήκη εγγράφων

Όταν κάνετε ανάληψη ελέγχου ενός αρχείου, έχει επισημανθεί ως επιλεγμένο και είναι κλειδωμένο από την επεξεργασία σε άλλους.

Εάν οι άλλοι χρήστες προσπαθήσουν να επεξεργαστούν ή να ελέγξουν το αρχείο, ειδοποιούνται ότι έχει γίνει ανάληψη ελέγχου του αρχείου. Εξακολουθούν να μπορούν να προβάλουν το αρχείο, αλλά οι αλλαγές που κάνετε δεν είναι ορατές μέχρι να κάνετε μεταβίβαση ελέγχου του αρχείου.

 1. Ανοίξτε τη SharePoint στο Microsoft 365 βιβλιοθήκη εγγράφων από την οποία θέλετε να κάνετε ανάληψη ελέγχου ενός αρχείου.

 2. Για να μετακινηθείτε στη λίστα των φακέλων και των αρχείων, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Εναλλαγή επιλογής για όλα τα στοιχεία".

 3. Πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε το όνομα του αρχείου για το οποίο θέλετε να κάνετε ανάληψη ελέγχου.

 4. Μόλις μεταβείτε στο δεξιό έγγραφο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT + F10 για να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος.

 5. Πατήστε το πλήκτρο επάνω βέλους μέχρι να ακούσετε "περισσότερα, στοιχείο μενού" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους για να αναπτύξετε το μενού.

 6. Για να κάνετε ανάληψη ελέγχου του αρχείου, πατήστε το πλήκτρο επάνω βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "ανάληψη ελέγχου" και πατήστε το πλήκτρο ENTER.

Άνοιγμα του αρχείου με ανάληψη ελέγχου για επεξεργασία

Αφού κάνετε ανάληψη ελέγχου ενός αρχείου, μπορείτε να το επεξεργαστείτε με σύνδεση ή χωρίς σύνδεση και να το αποθηκεύσετε όσες φορές θέλετε, αλλά οι άλλοι χρήστες δεν μπορούν να το επεξεργαστούν.

 1. Ανοίξτε τη SharePoint στο Microsoft 365 βιβλιοθήκη εγγράφων όπου βρίσκεται το αρχείο του οποίου έχει γίνει ανάληψη ελέγχου.

 2. Για να μετακινηθείτε στη λίστα των φακέλων και των αρχείων, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Εναλλαγή επιλογής για όλα τα στοιχεία".

 3. Πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε το όνομα του αρχείου του οποίου έχει γίνει ανάληψη ελέγχου.

 4. Μία φορά στο σωστό αρχείο, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να ανοίξετε το αρχείο σε ξεχωριστή καρτέλα στο πρόγραμμα περιήγησής σας, πατήστε το πλήκτρο ENTER. Εάν πρόκειται για ένα έγγραφο του Microsoft 365, το αρχείο ανοίγει στην κατάλληλη εφαρμογή, όπως Word για το web ή Excel για το Web.

  • Για να ανοίξετε το αρχείο σε μια εφαρμογή υπολογιστή, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT + F10. Θα ακούσετε τη φράση: "Άνοιγμα, στοιχείο μενού". Πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους για να αναπτύξετε το μενού. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "άνοιγμα στην εφαρμογή" και πατήστε το πλήκτρο ENTER.

Μεταβίβαση ελέγχου ενός αρχείου στη βιβλιοθήκη εγγράφων

Όταν κάνετε μεταβίβαση ελέγχου του αρχείου, οι αλλαγές γίνονται ορατές στην ομάδα και το αρχείο είναι διαθέσιμο στους άλλους χρήστες για ανάληψη ελέγχου και επεξεργασία ανάλογα με τα δικαιώματά τους. Η έκδοση του αρχείου που επεξεργαστήκατε και ελέγξατε αντικαθιστά την έκδοση στη βιβλιοθήκη εγγράφων.

Συμβουλές: 

 • Εάν ανοίξατε και επεξεργαστήκατε το αρχείο σε ένα αρχείο Office για το Web, όπως ένα αρχείο Word για το web, οι αλλαγές σας έχουν αποθηκευτεί αυτόματα. Εάν ανοίξατε το αρχείο σε μια εφαρμογή υπολογιστή, βεβαιωθείτε ότι έχετε αποθηκεύσει την εργασία σας πριν από τον έλεγχο του αρχείου.

 • Μπορείτε επίσης να προσθέσετε σχόλια για το check-in, τα οποία μπορεί να είναι χρήσιμα όταν πολλά άτομα εργάζονται σε ένα αρχείο. Τα σχόλια γίνονται μέρος του ιστορικού εκδόσεων του εγγράφου, το οποίο μπορεί να είναι σημαντικό σε περίπτωση που χρειαστεί να επαναφέρετε το έγγραφο σε προηγούμενη έκδοση.

 1. Ανοίξτε τη SharePoint στο Microsoft 365 βιβλιοθήκη εγγράφων όπου βρίσκεται το αρχείο του οποίου έχει γίνει ανάληψη ελέγχου.

 2. Για να μετακινηθείτε στη λίστα των φακέλων και των αρχείων, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Εναλλαγή επιλογής για όλα τα στοιχεία".

 3. Πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε το όνομα του αρχείου του οποίου έχει γίνει ανάληψη ελέγχου.

 4. Πατήστε Shift + F10 για να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος.

 5. Πατήστε το πλήκτρο επάνω βέλους μέχρι να ακούσετε "περισσότερα, στοιχείο μενού" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους για να αναπτύξετε το μενού.

 6. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "μεταβίβαση ελέγχου" και πατήστε το πλήκτρο ENTER. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου μεταβίβαση ελέγχου . Η εστίαση βρίσκεται στο κουμπί "Κλείσιμο".

 7. Για να προσθέσετε μια προαιρετική σύνοψη των αλλαγών που κάνατε ή μιας σημείωσης που οι συνάδελφοί σας μπορεί να σας φανούν χρήσιμες, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "σχόλιο, επεξεργασία" και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το κείμενό σας.

 8. Πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "μεταβίβαση ελέγχου" και πατήστε το πλήκτρο ENTER.

  Έχει γίνει μεταβίβαση ελέγχου του αρχείου. Τώρα, οι άλλα χρήστες μπορούν να δουν τις αλλαγές που κάνατε και, εάν έχουν τα κατάλληλα δικαιώματα, μπορούν να κάνουν ανάληψη ελέγχου του αρχείου και να το επεξεργαστούν.

Απόρριψη των αλλαγών που έχετε αναλάβει

Εάν αποφασίσετε να μην κάνετε ή να διατηρήσετε τις αλλαγές στο αρχείο που έχετε αναλάβει, μπορείτε να απορρίψετε την ανάληψη ελέγχου, η οποία δεν επηρεάζει το ιστορικό εκδόσεων.

Σημείωση: Αφού κάνετε μεταβίβαση ελέγχου του αρχείου, δεν μπορείτε πλέον να απορρίψετε τις αλλαγές.

 1. Ανοίξτε τη SharePoint στο Microsoft 365 βιβλιοθήκη εγγράφων όπου βρίσκεται το αρχείο ανάληψης ελέγχου του οποίου τις αλλαγές θέλετε να απορρίψετε.

 2. Για να μετακινηθείτε στη λίστα των φακέλων και των αρχείων, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Εναλλαγή επιλογής για όλα τα στοιχεία".

 3. Πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε το όνομα του αρχείου του οποίου έχει γίνει ανάληψη ελέγχου.

 4. Πατήστε Shift + F10 για να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος.

 5. Πατήστε το πλήκτρο επάνω βέλους μέχρι να ακούσετε "περισσότερα, στοιχείο μενού" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους για να αναπτύξετε το μενού.

 6. Για να απορρίψετε την ανάληψη ελέγχου και να καταργήσετε τις αλλαγές σας, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "Απόρριψη ανάληψης ελέγχου" και πατήστε το πλήκτρο ENTER. Εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου επιβεβαίωσης.

 7. Πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε "Ναι" και πατήστε το πλήκτρο ENTER.

  Οι αλλαγές που κάνατε στο έγγραφο απορρίπτονται και το αρχείο παραμένει αμετάβλητο όπως ήταν όταν κάνατε την ανάληψη ελέγχου. Οι άλλοι χρήστες μπορούν τώρα να κάνουν ανάληψη ελέγχου του αρχείου και να το επεξεργαστούν οι ίδιοι, εάν έχουν το δικαίωμα να το πράξουν.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την αποστολή αρχείων σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων στο SharePoint Online

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη δημιουργία νέου εγγράφου σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων στο SharePoint Online

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο SharePoint Online

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο SharePoint Online

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και περιήγηση στο SharePoint Online

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Μια συνδρομή για να αξιοποιήσετε πλήρως τον χρόνο σας

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×