Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή μιας φόρμας σε μια τοποθεσία του SharePoint Online

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή μιας φόρμας σε μια τοποθεσία του SharePoint Online

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα με προβλήματα όρασης που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρησιμοποιήστε το SharePoint στο Microsoft 365 με το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να εισαγάγετε μια υπάρχουσα φόρμα Microsoft Forms ή να δημιουργήσετε μια νέα φόρμα απευθείας από την τοποθεσία SharePoint. Το έχουμε δοκιμάσει με τον Αφηγητή και το JAWS, αλλά μπορεί να λειτουργεί με άλλα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, με την προϋπόθεση ότι ακολουθούν κοινά πρότυπα και τεχνικές προσβασιμότητας. Θα μάθετε επίσης πώς να επεξεργάζεστε μια φόρμα και να εμφανίζετε τα αποτελέσματα της φόρμας.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Microsoft 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Microsoft 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Το τμήμα Web Microsoft Forms δεν είναι διαθέσιμο σε SharePoint Server 2019, περιβάλλοντα ΣΣΚ ή στην εφαρμογή SharePoint για κινητές συσκευές.

 • Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, μεταβείτε στην ενότητα Λειτουργία των προγραμμάτων ανάγνωσης οθόνης με το Microsoft Office.

 • Όταν χρησιμοποιείτε το SharePoint στο Microsoft 365, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τον Microsoft Edge ως πρόγραμμα περιήγησης web. Επειδή το SharePoint στο Microsoft 365 εκτελείται στο πρόγραμμα περιήγησης Web, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου είναι διαφορετικές από εκείνες σε ένα πρόγραμμα υπολογιστή. Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσετε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 αντί για το πλήκτρο F6 για τη μετάβαση από και προς τις εντολές. Επίσης, οι συνηθισμένες συντομεύσεις, όπως F1 (Βοήθεια) και Ctrl+O (Άνοιγμα), ισχύουν για το πρόγραμμα περιήγησης web και όχι για το SharePoint στο Microsoft 365.

Σε αυτό το θέμα

Εισαγωγή υπάρχουσας φόρμας

Προσθήκη Τμήματος Web Microsoft Forms στη σελίδα SharePoint για να εισαγάγετε μια υπάρχουσα φόρμα που έχετε δημιουργήσει προηγουμένως στο Microsoft Forms και να συλλέξετε απαντήσεις.

 1. Μεταβείτε στη σελίδα SharePoint και στην ενότητα όπου θέλετε να προσθέσετε μια φόρμα.

 2. Για να μεταβείτε στη λειτουργία επεξεργασίας, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "δημιουργία, στοιχείο μενού" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Επεξεργασία σελίδας, στοιχείο μενού". Πατήστε το πλήκτρο Enter για να επιλέξετε.

 3. Για να προσθέσετε ένα τμήμα Web, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να εντοπίσετε την ενότητα που θέλετε και πατήστε το πλήκτρο ENTER. Πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "Προσθήκη νέου τμήματος Web", ακολουθούμενο από τον αριθμό στήλης όπου θέλετε να προσθέσετε το τμήμα Web.

 4. Πατήστε το πλήκτρο ENTER. Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου για την αναζήτηση ή την επιλογή του Τμήματος Web. Η εστίαση είναι στο πεδίο " Αναζήτηση κειμένου".

 5. Πληκτρολογήστε φόρμεςκαι, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "Microsoft Forms" και πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 6. Πατήστε το πλήκτρο ENTER για να αποκτήσετε πρόσβαση στην ενότητα και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "τμήμα Web Microsoft Forms" και πατήστε το πλήκτρο ENTER. Θα ακούσετε τη φράση: "νέα φόρμα".

 7. Πατήστε το πλήκτρο TAB μία φορά για να μετακινήσετε την εστίαση στο κουμπί Προσθήκη υπάρχουσας φόρμας και πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 8. Ανοίγει το παράθυρο " Microsoft Forms ". Η εστίαση βρίσκεται στη σύνδεση Μετάβαση στη σύνδεση Microsoft Forms . Πατήστε το πλήκτρο Enter για να επιλέξετε.

 9. τοMicrosoft Forms ανοίγει σε μια νέα καρτέλα του προγράμματος περιήγησης. Μεταβείτε και ανοίξτε τη φόρμα που θέλετε να προσθέσετε. Πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να ακούσετε τη φράση "γραμμή εφαρμογών, διεύθυνση και γραμμή αναζήτησης" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + C για να αντιγράψετε τη διεύθυνση Web της φόρμας.

 10. Επιστρέψτε στο SharePoint. Πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "διεύθυνση Web φόρμας" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + V για να επικολλήσετε τη διεύθυνση Web φόρμας.

 11. Πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί OK" και πατήστε το πλήκτρο ENTER.

  Η φόρμα εισάγεται στη σελίδα.

 12. Τώρα μπορείτε να δημοσιεύσετε τη σελίδα SharePoint. Οι αλλαγές σας εφαρμόστηκαν αυτόματα.

Δημιουργία νέας φόρμας

Μπορείτε να ξεκινήσετε να δημιουργείτε μια νέα φόρμα Microsoft Forms απευθείας από τη σελίδα SharePoint.

 1. Μεταβείτε στη σελίδα SharePoint και στην ενότητα όπου θέλετε να προσθέσετε μια φόρμα.

 2. Για να μεταβείτε στη λειτουργία επεξεργασίας, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "δημιουργία, στοιχείο μενού" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Επεξεργασία σελίδας, στοιχείο μενού". Πατήστε το πλήκτρο Enter για να επιλέξετε.

 3. Για να προσθέσετε ένα τμήμα Web, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να εντοπίσετε την ενότητα που θέλετε και πατήστε το πλήκτρο ENTER. Πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "Προσθήκη νέου τμήματος Web", ακολουθούμενο από τον αριθμό στήλης όπου θέλετε να προσθέσετε το τμήμα Web.

 4. Πατήστε το πλήκτρο ENTER. Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου για την αναζήτηση ή την επιλογή του Τμήματος Web. Η εστίαση είναι στο πεδίο " Αναζήτηση κειμένου".

 5. Πληκτρολογήστε φόρμεςκαι, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "Microsoft Forms" και πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 6. Πατήστε το πλήκτρο ENTER για να αποκτήσετε πρόσβαση στην ενότητα και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "τμήμα Web Microsoft Forms" και πατήστε το πλήκτρο ENTER. Θα ακούσετε τη φράση: "νέα φόρμα". Πατήστε το πλήκτρο Enter για να επιλέξετε.

 7. Ανοίγει το παράθυρο " Microsoft Forms ". Θα ακούσετε τη φράση: "Ονομάστε τη φόρμα σας". Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τον φάκελο.

 8. Πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να φτάσετε στο κουμπί Δημιουργία και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 9. τοMicrosoft Forms ανοίγει σε μια νέα καρτέλα του προγράμματος περιήγησης. Δημιουργήστε μια φόρμα σύμφωνα με τις οδηγίες στη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη δημιουργία μιας νέας φόρμας στο Microsoft Forms.

 10. Μόλις η φόρμα είναι έτοιμη, επιστρέψτε στο SharePoint. Η διεύθυνση Web της φόρμας που μόλις δημιουργήσατε έχει προστεθεί αυτόματα στο πεδίο διεύθυνση Web φόρμας .

 11. Πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί OK" και πατήστε το πλήκτρο ENTER.

  Η φόρμα εισάγεται στη σελίδα.

 12. Τώρα μπορείτε να δημοσιεύσετε τη σελίδα SharePoint. Οι αλλαγές σας εφαρμόστηκαν αυτόματα.

Επεξεργασία φόρμας

Μπορείτε να ξεκινήσετε να επεξεργάζεστε τη φόρμα απευθείας από μια SharePoint σελίδα και να έχετε δημοσιεύσει την ενημερωμένη φόρμα σε χρόνο μηδέν.

 1. Στη σελίδα SharePoint, για να μεταβείτε στη λειτουργία επεξεργασίας, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "δημιουργία, στοιχείο μενού" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Επεξεργασία σελίδας, στοιχείο μενού". Πατήστε το πλήκτρο Enter για να επιλέξετε.

 2. Μεταβείτε στη φόρμα που θέλετε να επεξεργαστείτε και πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 3. Πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "επεξεργασία του Τμήματος Web" και πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 4. Ανοίγει το παράθυρο " Microsoft Forms ". Θα ακούσετε τη φράση: "Επεξεργασία τρέχουσας φόρμας". Πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 5. τοMicrosoft Forms ανοίγει σε μια νέα καρτέλα του προγράμματος περιήγησης. Τώρα μπορείτε να επεξεργαστείτε τη φόρμα. Μπορείτε, για παράδειγμα, να εφαρμόσετε ένα θέμα ή να εισαγάγετε εικόνες στη φόρμα, να αλλάξετε τον τίτλο της φόρμας ή να διαγράψετε μια ερώτηση. Για οδηγίες, ανατρέξτε στο θέμα χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εφαρμογή ενός θέματος ή την προσθήκη εικόνων σε φόρμες και κουίζ σε Microsoft Forms ή βασικές εργασίες με χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Microsoft Forms.

 6. Όταν ολοκληρώσετε την επεξεργασία της φόρμας, επιστρέψτε στο SharePoint. Πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί OK" και πατήστε το πλήκτρο ENTER. Η ενημερωμένη φόρμα εμφανίζεται στη σελίδα.

 7. Τώρα μπορείτε να δημοσιεύσετε την ενημερωμένη σελίδα SharePoint. Οι αλλαγές σας εφαρμόστηκαν αυτόματα.

Εμφάνιση αποτελεσμάτων φόρμας

Μετά την υποβολή των απαντήσεων από τους συμμετέχοντες, μπορείτε να εμφανίσετε τα αποτελέσματα της φόρμας στη σελίδα SharePoint.

 1. Στη σελίδα SharePoint, για να μεταβείτε στη λειτουργία επεξεργασίας, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "δημιουργία, στοιχείο μενού" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Επεξεργασία σελίδας, στοιχείο μενού". Πατήστε το πλήκτρο Enter για να επιλέξετε.

 2. Μεταβείτε στη φόρμα που θέλετε να επεξεργαστείτε και πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 3. Πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "επεξεργασία του Τμήματος Web" και πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 4. Ανοίγει το παράθυρο " Microsoft Forms ". Θα ακούσετε τη φράση: "Επεξεργασία τρέχουσας φόρμας".

 5. Πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "συλλογή απαντήσεων" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους. Θα ακούσετε τη φράση: "Εμφάνιση αποτελεσμάτων φόρμας".

 6. Πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί OK" και πατήστε το πλήκτρο ENTER.

  Τα αποτελέσματα της φόρμας εμφανίζονται στη σελίδα SharePoint.

 7. Τώρα μπορείτε να δημοσιεύσετε την ενημερωμένη σελίδα SharePoint. Οι αλλαγές σας εφαρμόστηκαν αυτόματα.

Δείτε επίσης

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για απάντηση σε ερωτήσεις φόρμας ή κουίζ στο Microsoft Forms

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για έλεγχο και κοινή χρήση αποτελεσμάτων φόρμας ή κουίζ στο Microsoft Forms

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για προσθήκη περιεχομένου και κειμένου σε μια προσβάσιμη σελίδα του SharePoint

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Microsoft 365

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Microsoft Forms

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και πλοήγηση στο Microsoft Forms

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×