Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή περιεχομένου σε σημειωματάρια στο OneNote 2016

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή περιεχομένου σε σημειωματάρια στο OneNote 2016

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα με προβλήματα όρασης που χρησιμοποιούν ένα Πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένων Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης της Microsoft.

Χρησιμοποιήστε OneNote το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να προσθέσετε διάφορα είδη περιεχομένου στις σημειώσεις σας, όπως βιβλία εργασίας του Excel και άλλα αρχεία, πίνακες, εικόνες και εγγραφές. Το έχουμε δοκιμάσει με τον Αφηγητή, το JAWS και το NVDA, αλλά μπορεί να λειτουργεί με άλλα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, με την προϋπόθεση ότι ακολουθούν κοινά πρότυπα και τεχνικές προσβασιμότητας.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Εισαγωγή αρχείου

Η εισαγωγή ενός αρχείου (όπως ένα έγγραφο του Microsoft Word) σε μια σελίδα του OneNote τοποθετεί ένα αντίγραφο αυτού του αρχείου στις σημειώσεις σας. Το αρχείο εμφανίζεται ως εικονίδιο, στο οποίο μπορείτε να κάνετε διπλό κλικ για να το ανοίξετε και να επεξεργαστείτε τα περιεχόμενά του.

 1. Στο OneNote, τοποθετήστε τον δρομέα σε οποιοδήποτε σημείο στη σελίδα όπου θέλετε να εισαγάγετε ένα αρχείο.

 2. Για να ανοίξετε την καρτέλα Εισαγωγή, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Z. Πατήστε το πλήκτρο Π για να ανοίξετε την επιλογή Επισύναψη αρχείου.

 3. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Επιλέξτε ένα αρχείο ή ένα σύνολο αρχείων για εισαγωγή:

  • Η εστίαση είναι στο πεδίο Όνομα αρχείου. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε το όνομα αρχείου ή να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο Tab ή το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab για να περιηγηθείτε στις ενότητες μέσα στο παράθυρο διαλόγου. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινηθείτε μέσα σε μια ενότητα. Για να ανοίξετε έναν φάκελο, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  • Όταν βρεθείτε στο αρχείο που θέλετε να επισυνάψετε, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 4. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή αρχείου. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να μετακινηθείτε επάνω και κάτω στη λίστα. Οι επιλογές στο παράθυρο διαλόγου μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο του αρχείου που επισυνάπτετε. Θα ακούσετε τις επιλογές καθώς μετακινείστε.

 5. Για να εισαγάγετε το αρχείο, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Τα συνημμένα αρχεία αποθηκεύονται ως τμήμα του συσχετισμένου σημειωματάριου. Εάν μετακινήσετε ένα σημειωματάριο σε άλλη θέση, όλα τα αρχεία που έχουν εισαχθεί μετακινούνται μαζί με το σημειωματάριο.

Εισαγωγή πίνακα

Οι πίνακες μπορούν να διευκολύνουν την εύρεση και την ανάγνωση πληροφοριών. Η προσθήκη ενός βασικού πίνακα στο OneNote είναι γρήγορη και εύκολη.

 1. Στο OneNote, τοποθετήστε τον δρομέα σε οποιοδήποτε σημείο στη σελίδα όπου θέλετε να εισαγάγετε έναν πίνακα.

 2. Για να ανοίξετε την καρτέλα Εισαγωγή, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Z. Πατήστε ΝΝ για να ανοίξετε την καρτέλα Πίνακες.

 3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε το μέγεθος του πίνακα. Θα ακούσετε το τρέχον επιλεγμένο μέγεθος πίνακα καθώς μετακινείστε. Όταν ακούσετε το μέγεθος που θέλετε, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  Ο πίνακας έχει εισαχθεί και η εστίαση είναι στο πρώτο κελί του πίνακα. Θα ακούσετε τη λέξη: "Μπλοκ περιεχομένου, επεξεργασία".

Εισαγωγή ετικετών

Οι ετικέτες είναι ένας τρόπος με τον οποίο μπορείτε να κατηγοριοποιήσετε και να ορίσετε προτεραιότητα στις σημειώσεις στο OneNote. Μπορείτε να προσθέσετε ετικέτες σε οτιδήποτε, από μια μεμονωμένη γραμμή κειμένου μέχρι μια ολόκληρη παράγραφο.

 1. Τοποθετήστε το δρομέα στην αρχή της γραμμής του κειμένου στο οποίο θέλετε να προσθέσετε ετικέτα.

 2. Πατήστε Alt+Κ για να ανοίξετε την Κεντρική καρτέλα. Πατήστε το πλήκτρο Τ για να ανοίξετε την επιλογή Ετικέτες.

 3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να μεταβείτε στις επιλογές. Θα ακούσετε τις επιλογές καθώς μετακινείστε.

 4. Πατήστε το πλήκτρο Enter για να επιλέξετε.

Συμβουλή: Μπορείτε να αναζητήσετε σημειώσεις με ετικέτες κατά λέξη-κλειδί και κατηγορία. Για να κάνετε αναζήτηση, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Κ και, στη συνέχεια, το πλήκτρο G. Ανοίγει το παράθυρο "Σύνοψη ετικετών" και η εστίαση είναι στις ετικέτες ομάδας κατά πεδίο. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους για να ανοίξετε τη λίστα επιλογών και πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους επανειλημμένα για να περιηγηθείτε στις επιλογές. Πατήστε το πλήκτρο Enter για να επιλέξετε. Για να μετακινηθείτε στη λίστα ετικετών, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε Αφηγητής να διαβάσετε το κείμενο με ετικέτες. Πατήστε το πλήκτρο Esc για να επιστρέψετε στο κείμενο σημείωσης με ετικέτες στο σημειωματάριο.

Εισαγωγή λιστών

Εισαγάγετε μια λίστα με κουκκίδες ή αρίθμηση για να οργανώσετε το κείμενό σας και να είναι πιο ευανάγνωστο.

Εισαγωγή λίστας με κουκκίδες

Χρησιμοποιήστε μορφοποίηση με κουκκίδες για να δημιουργήσετε μια λίστα στην οποία τα στοιχεία δεν χρειάζεται να εμφανίζονται με κάποια συγκεκριμένη σειρά.

 1. Τοποθετήστε το δρομέα στο σημείο που θέλετε να ξεκινήσετε τη λίστα.

 2. Πληκτρολογήστε * (αστερίσκος) και πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Το OneNote ξεκινά αυτόματα μια λίστα με κουκκίδες.

 3. Πληκτρολογήστε το κείμενο του στοιχείου λίστας. Πατήστε το πλήκτρο Enter για να ξεκινήσετε ένα νέο στοιχείο λίστας.

Εισαγωγή λίστας με αρίθμηση

Χρησιμοποιήστε μορφοποίηση με αρίθμηση για να δημιουργήσετε μια ταξινομημένη λίστα που πρέπει να ακολουθείται διαδοχικά.

 1. Τοποθετήστε το δρομέα στο σημείο που θέλετε να ξεκινήσετε τη λίστα.

 2. Πληκτρολογήστε 1. (αριθμός ένα και τελεία) και πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Το OneNote ξεκινά αυτόματα μια ταξινομημένη λίστα.

 3. Πληκτρολογήστε το κείμενο του στοιχείου λίστας. Πατήστε το πλήκτρο Enter για να ξεκινήσετε ένα νέο στοιχείο λίστας.

Εισαγωγή εικόνας από αρχείο

 1. Τοποθετήστε το δρομέα στο σημείο που θέλετε να προσθέσετε την εικόνα.

 2. Για να ανοίξετε την καρτέλα Εισαγωγή, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Z. Πατήστε τα πλήκτρα Θ1 για να ανοίξετε την επιλογή Εικόνες. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή εικόνας.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου "Εισαγωγή εικόνας", χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους και το πλήκτρο Tab για να μεταβείτε στην εικόνα που θέλετε να εισαγάγετε. Για να ανοίξετε έναν φάκελο, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 4. Πατήστε το πλήκτρο Enter για να εισαγάγετε την εικόνα.

Ενσωμάτωση βιβλίου εργασίας του Excel

Αυτή η επιλογή δημιουργεί ένα αντίγραφο του βιβλίου εργασίας και προσθέτει μια στατική εικόνα του βιβλίου εργασίας στις σημειώσεις σας. Επάνω από την εικόνα, υπάρχει ένα εικονίδιο που συνδέεται με την έκδοση πλήρους λειτουργικότητας του βιβλίου εργασίας σας στο Excel.

 1. Τοποθετήστε το δρομέα στο σημείο που θέλετε να ενσωματώσετε το βιβλίο εργασίας του Excel.

 2. Για να ανοίξετε την καρτέλα Εισαγωγή, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Z. Πατήστε το πλήκτρο X για να ανοίξετε την επιλογή Υπολογιστικό φύλλο. Η επιλογή Υπάρχον υπολογιστικό φύλλο του Excel είναι ενεργοποιημένη. Πατήστε το πλήκτρο Enter.

  Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ένα νέο υπολογιστικό φύλλο. Για να δημιουργήσετε και να ενσωματώσετε ένα νέο φύλλο, πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 3. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Επιλογή εγγράφου για εισαγωγή. Η εστίαση είναι στο πεδίο Όνομα αρχείου. Για να μετακινηθείτε μεταξύ των ενοτήτων παραθύρου διαλόγου, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Tab ή το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab. Για να μετακινηθείτε μέσα σε μια ενότητα, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους. Πατήστε το πλήκτρο Enter για να ανοίξετε φακέλους. Όταν βρεθείτε επάνω σε ένα αρχείο, πατήστε το πλήκτρο Enter για να το επιλέξετε.

 4. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή αρχείου. Πατήστε μία φορά το πλήκτρο κάτω βέλους για να μετακινηθείτε στην επιλογή Εισαγωγή υπολογιστικού φύλλου. Πατήστε το πλήκτρο Enter για να ενσωματώσετε το βιβλίο εργασίας του Excel. Θα ακούσετε το όνομα του ενσωματωμένου βιβλίου εργασίας και ο δρομέας τοποθετείται στη σελίδα κάτω από το ενσωματωμένο βιβλίο εργασίας.

Ενσωμάτωση online βίντεο

 1. Αντιγράψτε τη διεύθυνση της προέλευσης του βίντεο.

  Σημείωση: Δεν υποστηρίζονται όλες οι τοποθεσίες βίντεο. Για τις τοποθεσίες που υποστηρίζονται αυτήν τη στιγμή, ανατρέξτε στην ενότητα Εισαγωγή online βίντεο στο OneNote 2016 για Windows.

 2. Στο έγγραφό σας, τοποθετήστε το δρομέα στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε το βίντεο.

 3. Για να ανοίξετε την καρτέλα Εισαγωγή, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Z. Πατήστε το πλήκτρο J για να ανοίξετε την επιλογή Online βίντεο. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή online βίντεο. Η εστίαση είναι στο πεδίο διεύθυνσης βίντεο και θα ακούσετε τα περιεχόμενα του πεδίου.

 4. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+V για να επικολλήσετε τη σύνδεση του βίντεο. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση.

 5. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να φτάσετε στο κουμπί OK και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  Μια σύνδεση προς το βίντεο και το ενσωματωμένο πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο προστίθεται στη σελίδα του σημειωματαρίου.

Εισαγωγή εγγραφών ήχου και βίντεο

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η εγγραφή ήχου ή βίντεο μπορεί να είναι ταχύτερη και ευκολότερη από την πληκτρολόγηση των σημειώσεών σας. Εάν αποφασίσετε να κρατήσετε σημειώσεις κατά την εγγραφή, αυτές θα είναι συνδεδεμένες με την εγγραφή. Προτού ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας διαθέτει μικρόφωνο και κάμερα Web και ότι και τα δύο έχουν ρυθμιστεί και λειτουργούν. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέλη που συμμετέχουν γνωρίζουν για την εγγραφή και ότι έχετε το δικαίωμα εγγραφής.

 1. Στο σημειωματάριο, τοποθετήστε το δρομέα στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε την εγγραφή.

 2. Για να ανοίξετε την καρτέλα Εισαγωγή, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Z.

 3. Για εγγραφή ήχου:

  • Πατήστε το πλήκτρο Χ. Η εγγραφή ήχου ξεκινά.

  • Για να διακόψετε προσωρινά την εγγραφή, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+J και, στη συνέχεια, το πλήκτρο U.

  • Για να σταματήσετε την εγγραφή, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+J και, στη συνέχεια, το πλήκτρο S.

  Για εγγραφή βίντεο:

  • Πατήστε το πλήκτρο Φ. Η εγγραφή ξεκινά.

  • Για να σταματήσετε την εγγραφή, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+F4.

 4. Για αναπαραγωγή της εγγραφής, μεταβείτε στην εγγραφή στη σελίδα του σημειωματαρίου σας. Τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης εκφωνούν το αρχείο καθώς φτάνετε σε αυτό. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Alt+P για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την οργάνωση σημειωματάριων, ενοτήτων και σελίδων στο OneNote

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για κοινή χρήση και συνεργασία σε σημειωματάρια του OneNote

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο OneNote

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο OneNote

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Microsoft 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο OneNote χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιό σας και το VoiceOver, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στο macOS, για να προσθέσετε διάφορα είδη περιεχομένου στις σημειώσεις σας στο OneNote για Mac, όπως αρχεία, πίνακες, εικόνες, βίντεο και εγγραφές ήχου.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Εισαγωγή αρχείου

Η εισαγωγή ενός αρχείου (όπως ένα βιβλίο εργασίας του Microsoft Excel) σε μια σελίδα του OneNote, τοποθετεί ένα αντίγραφο αυτού του αρχείου στις σημειώσεις σας. Το αρχείο εμφανίζεται ως εικονίδιο, το οποίο μπορείτε να επιλέξετε για να το ανοίξετε και να επεξεργαστείτε τα περιεχόμενά του.

 1. Στο OneNote, τοποθετήστε τον δρομέα σε οποιοδήποτε σημείο στη σελίδα όπου θέλετε να εισαγάγετε ένα αρχείο.

 2. Για να μεταβείτε στη γραμμή μενού, πατήστε Control+Option+M. Θα ακούσετε τη φράση: "Γραμμή μενού Apple".

 3. Πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε τη λέξη "Εισαγωγή" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη λέξη: "Συνημμένο αρχείου..." Για να επιλέξετε, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 4. Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου για την επιλογή ενός αρχείου. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να περιηγηθείτε στις ενότητες του παραθύρου διαλόγου. Για να εισέλθετε σε μια ενότητα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+Shift+κάτω βέλος. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινηθείτε μεταξύ των στοιχείων μιας ενότητας.

 5. Όταν βρείτε το αρχείο που θέλετε, πατήστε το πλήκτρο Enter για εισαγωγή.

Τα συνημμένα αρχεία αποθηκεύονται ως τμήμα του συσχετισμένου σημειωματάριου. Εάν μετακινήσετε ένα σημειωματάριο σε άλλη θέση, όλα τα αρχεία που έχουν εισαχθεί μετακινούνται μαζί με το σημειωματάριο.

Εισαγωγή πίνακα

 1. Στο OneNote, τοποθετήστε τον δρομέα σελίδα όπου θέλετε να εισαγάγετε έναν πίνακα.

 2. Πατήστε το πλήκτρο F6 επανειλημμένα μέχρι να φτάσετε σε μια καρτέλα. Το VoiceOver ανακοινώνει το όνομα της καρτέλας. Εάν δεν φτάσατε στην καρτέλα Εισαγωγή, πατήστε το αριστερό ή το δεξιό πλήκτρο βέλους μέχρι το VoiceOver να εκφωνήσει τη φράση: "Εισαγωγή, καρτέλα, 2 από 4". Για να επιλέξετε την καρτέλα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab επανειλημμένα μέχρι το VoiceOver να εκφωνήσει τη φράση: "Πίνακας, κουμπί μενού". Για να επιλέξετε, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 4. Για να ορίσετε το μέγεθος του πίνακα, πατήστε τα πλήκτρα δεξιού και κάτω βέλους. Το VoiceOver ανακοινώνει το τρέχον μέγεθος καθώς μετακινείστε, για παράδειγμα: "Πίνακας με 3 στήλες, 3 γραμμές, κουμπί".

 5. Όταν ακούσετε το μέγεθος που θέλετε, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος. Ο πίνακας προστίθεται στη σελίδα του σημειωματαρίου σας.

Εισαγωγή ετικέτας

Οι ετικέτες είναι ένας τρόπος με τον οποίο μπορείτε να κατηγοριοποιήσετε και να ορίσετε προτεραιότητα στις σημειώσεις στο OneNote. Μπορείτε να προσθέσετε ετικέτες σε οτιδήποτε, από μια μεμονωμένη γραμμή κειμένου μέχρι μια ολόκληρη παράγραφο.

 1. Στο OneNote, επιλέξτε το τμήμα κειμένου στο οποίο θέλετε να προσθέσετε ετικέτα.

 2. Πατήστε το πλήκτρο F6 επανειλημμένα μέχρι να φτάσετε σε μια καρτέλα. Το VoiceOver ανακοινώνει το όνομα της καρτέλας. Εάν δεν φτάσατε στην Κεντρική καρτέλα, πατήστε το αριστερό πλήκτρο βέλους μέχρι το VoiceOver να εκφωνήσει τη φράση: "Κεντρική, καρτέλα, 1 από 4". Για να επιλέξετε την καρτέλα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab επανειλημμένα μέχρι το VoiceOver να εκφωνεί τη To Do, κουμπί". To Do είναι η πρώτη ετικέτα στην ομάδα. Για να περιηγηθείτε στις άλλες ετικέτες, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους.

 4. Όταν είστε σε μια ετικέτα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος. Η ετικέτα προστίθεται στη σημείωσή σας.

Εισαγωγή λιστών

Δημιουργήστε μια λίστα με κουκκίδες, εάν τα στοιχεία που παρατίθενται δεν χρειάζεται να είναι σε κάποια συγκεκριμένη σειρά.

 1. Στο OneNote, τοποθετήστε τον δρομέα στη σελίδα όπου θέλετε να εισαγάγετε τη λίστα.

 2. Πληκτρολογήστε * (αστερίσκος) και πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Το OneNote ξεκινά αυτόματα μια λίστα με κουκκίδες.

 3. Πληκτρολογήστε το στοιχείο λίστας. Πατήστε το πλήκτρο Enter για να ξεκινήσετε ένα νέο στοιχείο λίστας.

  Συμβουλή: Για να ολοκληρώσετε τη λίστα, πατήστε το πλήκτρο Enter δύο φορές.

Χρησιμοποιήστε τη μορφοποίηση με αρίθμηση για να δημιουργήσετε μια ταξινομημένη λίστα και να τακτοποιήσετε τα στοιχεία διαδοχικά.

 1. Στο OneNote, τοποθετήστε τον δρομέα στη σελίδα όπου θέλετε να εισαγάγετε τη λίστα.

 2. Πληκτρολογήστε 1. (ο αριθμός ένα και μια τελεία) και πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Το OneNote ξεκινά αυτόματα μια αριθμημένη λίστα.

 3. Πληκτρολογήστε το στοιχείο λίστας. Πατήστε το πλήκτρο Enter για να προσθέσετε ένα νέο στοιχείο λίστας.

  Συμβουλή: Για να ολοκληρώσετε τη λίστα, πατήστε το πλήκτρο Enter δύο φορές.

Εισαγωγή εικόνας από αρχείο

 1. Στο OneNote, τοποθετήστε τον δρομέα στο σημείο που θέλετε να προσθέσετε την εικόνα.

 2. Για να μεταβείτε στη γραμμή μενού, πατήστε Control+Option+M. Θα ακούσετε τη φράση: "Γραμμή μενού Apple".

 3. Πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε "Εισαγωγή" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη λέξη: "Εικόνα..." Για να επιλέξετε, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 4. Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου για την επιλογή ενός αρχείου εικόνας. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να περιηγηθείτε στις ενότητες του παραθύρου διαλόγου. Για να εισέλθετε σε μια ενότητα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+Shift+κάτω βέλος. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινηθείτε μεταξύ των στοιχείων μιας ενότητας.

 5. Όταν βρείτε το αρχείο που θέλετε, πατήστε το πλήκτρο Enter για εισαγωγή.

Ενσωμάτωση online βίντεο

Μπορείτε εύκολα να προσθέσετε ένα ενσωματωμένο πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο στο σημειωματάριό σας.

Σημείωση: Δεν υποστηρίζονται όλες οι τοποθεσίες βίντεο. Για τις τοποθεσίες που υποστηρίζονται αυτήν τη στιγμή, ανατρέξτε στην ενότητα Εισαγωγή online βίντεο στο OneNote 2016 για Windows.

 1. Αντιγράψτε τη διεύθυνση της προέλευσης του βίντεο.

 2. Στο σημειωματάριό σας, τοποθετήστε το δρομέα στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο.

 3. Πατήστε Command+V για να επικολλήσετε τη διεύθυνση στο σημειωματάριο. Το VoiceOver εκφωνεί τη φράση: "Η επικόλληση ολοκληρώθηκε".

  Μια σύνδεση στην ιστοσελίδα και με ένα ενσωματωμένο πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο προστίθενται στο σημειωματάριό σας.

Εισαγωγή εγγραφής ήχου

Προτού προχωρήσετε σε μια εγγραφή βίντεο, βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέλη που συμμετέχουν γνωρίζουν για την εγγραφή και ότι έχετε το δικαίωμα εγγραφής.

 1. Στο σημειωματάριο, τοποθετήστε το δρομέα στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε την εγγραφή.

 2. Για να μεταβείτε στη γραμμή μενού, πατήστε Control+Option+M. Θα ακούσετε τη φράση: "Γραμμή μενού Apple".

 3. Πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε "Εισαγωγή" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη λέξη: "Εγγραφή ήχου" Για να επιλέξετε, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 4. Για να σταματήσετε την εγγραφή, πατήστε το πλήκτρο F6 επανειλημμένα μέχρι το VoiceOver να εκφωνήσει τη φράση: "Ήχος, επιλεγμένο, καρτέλα". Πατήστε το πλήκτρο Tab επανειλημμένα μέχρι το VoiceOver να εκφωνήσει τη φράση: "Διακοπή, κουμπί". Για να επιλέξετε το κουμπί και να διακόψετε την εγγραφή, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την οργάνωση σημειωματάριων, ενοτήτων και σελίδων στο OneNote

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για κοινή χρήση και συνεργασία σε σημειωματάρια του OneNote

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο OneNote

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο OneNote

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Microsoft 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο OneNote χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε το OneNote για iOS με το VoiceOver, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στο iOS, για να προσθέσετε διάφορα είδη περιεχομένου στις σημειώσεις σας, όπως αρχεία που είναι αποθηκευμένα στο iCloud, εικόνες και βίντεο.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Microsoft 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Microsoft 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του iOS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, επισκεφθείτε την ενότητα Προσβασιμότητα Apple.

Σε αυτό το θέμα

Εισαγωγή αρχείου

Η εισαγωγή ενός αρχείου (όπως ένα βιβλίο εργασίας του Microsoft Excel) σε μια σελίδα του OneNote, τοποθετεί ένα αντίγραφο αυτού του αρχείου στις σημειώσεις σας. Το αρχείο εμφανίζεται ως εικονίδιο, στο οποίο μπορείτε να κάνετε διπλό κλικ για να το ανοίξετε και να επεξεργαστείτε τα περιεχόμενά του.

Σημείωση: Το αρχείο πρέπει να αποθηκευτεί στο iCloud ή το OneDrive για να είναι δυνατή η εισαγωγή του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση του iCloud, ανατρέξτε στην Ρύθμιση του iCloud Drive.

 1. Στο OneNote, τοποθετήστε τον δρομέα σε οποιοδήποτε σημείο στη σελίδα όπου θέλετε να εισαγάγετε ένα αρχείο.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Εισαγωγή αρχείου, κουμπί". Πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Σαρώστε προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε το όνομα του αρχείου που θέλετε να εισαγάγετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη για να εισαγάγετε το αρχείο.

Σημείωση: Τα συνημμένα αρχεία αποθηκεύονται ως τμήμα του συσχετισμένου σημειωματάριου. Εάν μετακινήσετε ένα σημειωματάριο σε άλλη θέση, όλα τα αρχεία που έχουν εισαχθεί μετακινούνται μαζί με το σημειωματάριο.

Εισαγωγή ετικετών εκκρεμών εργασιών

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια λίστα εκκρεμών εργασιών, με ένα πλαίσιο ελέγχου με ένδειξη ολοκλήρωσης σε κάθε γραμμή.

 1. Στο OneNote, τοποθετήστε τον δρομέα σε οποιοδήποτε σημείο στη σελίδα όπου θέλετε να εισαγάγετε μια εκκρεμή εργασία.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Προσθήκη ετικέτας ως εκκρεμούς εργασίας, κουμπί". Πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Ένα πλαίσιο ελέγχου εμφανίζεται στην αρχή της γραμμής.

Εισαγωγή λιστών

Δημιουργήστε μια λίστα με κουκκίδες, εάν τα στοιχεία που παρατίθενται δεν χρειάζεται να είναι σε κάποια συγκεκριμένη σειρά.

Δημιουργία λίστας με κουκκίδες

 1. Στο OneNote, τοποθετήστε τον δρομέα στη σελίδα όπου θέλετε να εισαγάγετε τη λίστα.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί Κουκκίδες". Πατήστε δύο φορές την οθόνη. Το OneNote ξεκινά αυτόματα μια λίστα με κουκκίδες.

 3. Πληκτρολογήστε το στοιχείο λίστας. Επιλέξτε return για να ξεκινήσετε ένα νέο στοιχείο λίστας. Για να βρείτε το return γρήγορα, πατήστε το κάτω μισό της οθόνης με 4 δάχτυλα και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  Συμβουλή: Για να διακόψετε τη δημιουργία στοιχείων λίστας, επιλέξτε return δύο φορές.

Χρησιμοποιήστε μορφοποίηση με αρίθμηση για να δημιουργήσετε μια ταξινομημένη λίστα που πρέπει να ακολουθείται διαδοχικά.

Δημιουργία ταξινομημένης λίστας

 1. Στο OneNote, τοποθετήστε τον δρομέα στη σελίδα όπου θέλετε να εισαγάγετε τη λίστα.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Αρίθμηση, κουμπί." Πατήστε δύο φορές την οθόνη. Το OneNote ξεκινά αυτόματα μια αριθμημένη λίστα.

 3. Πληκτρολογήστε το στοιχείο λίστας. Επιλέξτε return για να ξεκινήσετε ένα νέο στοιχείο λίστας. Για να βρείτε το return γρήγορα, πατήστε το κάτω μισό της οθόνης με 4 δάχτυλα και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  Συμβουλή: Για να διακόψετε τη δημιουργία στοιχείων λίστας, επιλέξτε return δύο φορές.

Εισαγωγή εικόνας από τη φωτογραφική μηχανή

Τραβήξτε μια φωτογραφία με την κάμερα της συσκευής σας κατά την εγγραφή των σημειώσεων και επισυνάψτε τη φωτογραφία στις σημειώσεις σας.

 1. Στο OneNote, ανοίξτε τη σημείωση στην οποία θέλετε να προσθέσετε τη φωτογραφία.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Εισαγωγή εικόνων, κουμπί". Πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Πατήστε το κάτω μισό της οθόνης με 4 δάχτυλα και, στη συνέχεια, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε: "Λήψη φωτογραφίας, κουμπί". Πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Μπορεί να ακούσετε τη φράση: "Το OneNote θα ήθελε να αποκτήσει πρόσβαση στην κάμερα". Εάν την ακούσετε, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "OK" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 5. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Λήψη φωτογραφίας, κουμπί". Τοποθετήστε την κάμερα προς την κατεύθυνση που θέλετε και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  Θα ακούσετε έναν ήχο που υποδεικνύει ότι τραβήξατε μια φωτογραφία.

 6. Σαρώστε προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Χρήση, κουμπί". Πατήστε δύο φορές στην οθόνη για να εισαγάγετε τη φωτογραφία.

 7. Μπορεί να ακούσετε τη φράση: "Το OneNote θα ήθελε να αποκτήσει πρόσβαση στις φωτογραφίες σας". Εάν την ακούσετε, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "OK" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Εισαγωγή εικόνας από αρχείο

 1. Στο OneNote, ανοίξτε τη σημείωση στην οποία θέλετε να προσθέσετε τη φωτογραφία.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Εισαγωγή εικόνων, κουμπί". Πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Πατήστε το κάτω μισό της οθόνης με 4 δάχτυλα και, στη συνέχεια, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε: "Από τη βιβλιοθήκη, κουμπί". Πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Μπορεί να ακούσετε τη φράση: "Το OneNote θα ήθελε να αποκτήσει πρόσβαση στις φωτογραφίες σας". Εάν την ακούσετε, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "OK" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 5. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Όλες οι φωτογραφίες, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 6. Σαρώστε προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε το όνομα της εικόνας που θέλετε να εισαγάγετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη για να εισαγάγετε την εικόνα

 7. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί Τέλος" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 8. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "κουμπί Χρήση" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Εισαγωγή βίντεο από το Internet

Εάν θέλετε να συμπεριλάβετε ένα βίντεο από το Internet στο σημειωματάριό σας, μπορείτε απλώς να επικολλήσετε τη σύνδεση στη σημείωσή σας.

 1. Μεταβείτε στο βίντεο που θέλετε να εισαγάγετε και αντιγράψτε τη σύνδεση στο Πρόχειρο.

 2. Στο OneNote, ανοίξτε τη σημείωση στην οποία θέλετε να εισαγάγετε το βίντεο.

 3. Με δύο δάχτυλα, κρατήστε και περιστρέψτε προς τα αριστερά ή δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Επεξεργασία".

 4. Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα κάτω μέχρι να ακούσετε "Επικόλληση" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επικολλήσετε τη σύνδεση στο πεδίο κειμένου.

Η σύνδεση βίντεο μετατρέπεται αυτόματα σε μια εικόνα προεπισκόπησης του βίντεο.

Εισαγωγή εγγραφής ήχου

Μπορείτε να κάνετε εγγραφή και εισαγωγή ήχου στο σημειωματάριό σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να αφήσετε μια φωνητική σημείωση για τα προγράμματα ανάγνωσης.

 1. Στο OneNote, ανοίξτε τη σημείωση στην οποία θέλετε να εισαγάγετε την εγγραφή.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Εγγραφή ήχου, κουμπί". Πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Το OneNoteενδέχεται να σας ζητήσει δικαιώματα για να χρησιμοποιήσετε το μικρόφωνο. Σε αυτή την περίπτωση, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "OK" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Η εγγραφή ξεκινά. Όταν έχετε καταγράψει όλα όσα χρειάζεστε, σαρώστε προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε "Διακοπή εγγραφής" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Η εγγραφή εισάγεται στη σημείωση, με ένα εικονίδιο μουσικής νότας που επισημαίνει τη θέση της.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την οργάνωση σημειωματάριων, ενοτήτων και σελίδων στο OneNote

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για κοινή χρήση και συνεργασία σε σημειωματάρια του OneNote

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο OneNote

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Microsoft 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο OneNote χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε το OneNote για Android με το TalkBack, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στο Android, για να προσθέσετε διάφορα είδη περιεχομένου στις σημειώσεις σας, όπως εικόνες, βίντεο ή λίστες.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Microsoft 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Microsoft 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το TalkBack, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Android. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του TalkBack, μεταβείτε στην ενότητα Προσβασιμότητα Android.

 • Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει το TalkBack πριν από την εκκίνηση του OneNote για Android.

Σε αυτό το θέμα

Εισαγωγή ετικετών εκκρεμών εργασιών

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια λίστα εκκρεμών εργασιών, με ένα πλαίσιο ελέγχου με ένδειξη ολοκλήρωσης σε κάθε γραμμή.

 1. Στο OneNote, τοποθετήστε τον δρομέα σε οποιοδήποτε σημείο στη σελίδα όπου θέλετε να εισαγάγετε μια εκκρεμή εργασία.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί εκκρεμούς εργασίας" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Ένα πλαίσιο ελέγχου εμφανίζεται στην αρχή της γραμμής.

Εισαγωγή λιστών

Μπορείτε να δημιουργήσετε γρήγορα λίστες με κουκκίδες και αρίθμηση στο OneNote για Android.

Δημιουργία λίστας με κουκκίδες

Δημιουργήστε μια λίστα με κουκκίδες, εάν τα στοιχεία που παρατίθενται δεν χρειάζεται να είναι σε κάποια συγκεκριμένη σειρά.

 1. Στο OneNote, τοποθετήστε τον δρομέα στη σελίδα όπου θέλετε να εισαγάγετε τη λίστα.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Κουκκίδες'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Το OneNote ξεκινά αυτόματα μια λίστα με κουκκίδες.

 3. Πληκτρολογήστε το στοιχείο λίστας. Επιλέξτε enter στο πληκτρολόγιο οθόνης για να ξεκινήσετε ένα νέο στοιχείο λίστας. Για να επιλέξετε enter, σύρετε το δάχτυλό σας στο πληκτρολόγιο, μέχρι να ακούσετε τη φράση "Enter" και, στη συνέχεια, ανασηκώστε το (και πατήστε δύο φορές, εάν είναι απαραίτητο).

  Συμβουλή: Μπορείτε να βρείτε το πληκτρολόγιο, εξερευνώντας τα στοιχεία στην οθόνη. Για να εξερευνήσετε, τοποθετήστε ένα δάχτυλο στην οθόνη και σύρετέ το τριγύρω. Το TalkBack εκφωνεί τα στοιχεία καθώς φτάνετε σε αυτά. Για να επιλέξετε ένα στοιχείο, όταν βρίσκεστε σε αυτό, ανασηκώστε το δάχτυλό σας. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις της συσκευής σας, ίσως χρειαστεί να πατήσετε δύο φορές στην οθόνη για την εισαγωγή του χαρακτήρα.

  Συμβουλή: Για να διακόψετε τη δημιουργία στοιχείων λίστας, πατήστε enter δύο φορές.

Δημιουργία ταξινομημένης λίστας

Χρησιμοποιήστε μορφοποίηση με αρίθμηση για να δημιουργήσετε μια ταξινομημένη λίστα που πρέπει να ακολουθείται διαδοχικά.

 1. Στο OneNote, τοποθετήστε τον δρομέα στη σελίδα όπου θέλετε να εισαγάγετε τη λίστα.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Αρίθμηση, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Το OneNote ξεκινά αυτόματα μια αριθμημένη λίστα.

 3. Πληκτρολογήστε το στοιχείο λίστας. Επιλέξτε enter στο πληκτρολόγιο οθόνης για να ξεκινήσετε ένα νέο στοιχείο λίστας. Για να επιλέξετε enter, σύρετε το δάχτυλό σας στο πληκτρολόγιο, μέχρι να ακούσετε τη φράση "Enter" και, στη συνέχεια, ανασηκώστε το (και πατήστε δύο φορές, εάν είναι απαραίτητο).

  Συμβουλή: Για να διακόψετε τη δημιουργία στοιχείων λίστας, πατήστε enter δύο φορές.

Εισαγωγή εικόνας από τη φωτογραφική μηχανή

Τραβήξτε μια φωτογραφία με την κάμερα της συσκευής σας κατά την εγγραφή των σημειώσεων και επισυνάψτε τη φωτογραφία στις σημειώσεις σας.

 1. Στο OneNote, ανοίξτε τη σημείωση στην οποία θέλετε να προσθέσετε τη φωτογραφία και τοποθετήστε τον δρομέα στο σημείο όπου θέλετε να την προσθέσετε.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Εικόνα'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ανοίξει το μενού Εικόνα και θα ακούσετε τη φράση: "Εισαγωγή".

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Λήψη φωτογραφίας" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Μπορεί να ακούσετε τη εξής: "OneNote να τραβήξετε φωτογραφίες και να εγγράψετε βίντεο;" Εάν το κάνετε, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη λέξη "Κουμπί 'Αποδοχή'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ανοίξει η Κάμερα και θα ακούσετε τη εξής: "Κάμερα σε λειτουργία φωτογραφίας".

 5. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Λήψη'. Στρέψτε την κάμερα προς την κατεύθυνση που θέλετε και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  Θα ακούσετε έναν ήχο που υποδεικνύει ότι τραβήξατε μια φωτογραφία και η εστίαση θα μετακινηθεί στην οθόνη Προεπισκόπηση.

 6. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Αποθήκευση εικόνας". Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να εισαγάγετε τη φωτογραφία. Θα ακούσετε τη φράση: "Εισαγωγή εικόνας".

 7. Η φωτογραφία εισάγεται και η εστίαση μετακινείται στη σελίδα του OneNote.

Εισαγωγή εικόνας από αρχείο

 1. Στο OneNote, ανοίξτε τη σημείωση στην οποία θέλετε να προσθέσετε τη φωτογραφία και τοποθετήστε τον δρομέα στο σημείο όπου θέλετε να την προσθέσετε.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Εικόνα'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ανοίξει το μενού Εικόνα και θα ακούσετε τη φράση: "Εισαγωγή".

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Εικόνα από συλλογή" και πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει μια νέα οθόνη, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε στις Πρόσφατες φωτογραφίες σας. Θα ακούσετε τη φράση: "Πρόσφατα".

 4. Για να μεταβείτε σε μια άλλη θέση, όπως στις Εικόνες, το Google Drive, τις Φωτογραφίες ή το OneDrive, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί προβολής ριζικών καταλόγων" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει το μενού Άνοιγμα από. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε τη θέση που θέλετε και πατήστε δύο φορές την οθόνη για να την ανοίξετε. Καθώς μετακινείστε, το TalkBack εκφωνεί τις θέσεις.

 5. Για να περιηγηθείτε ανάμεσα στα αρχεία ή τους φακέλους μέσα σε μια θέση, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε το όνομα του στοιχείου που θέλετε να επιλέξετε. Για να επιλέξετε ένα στοιχείο, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 6. Αφού επιλέξετε μια εικόνα, ανοίγει η οθόνη Προεπισκόπηση. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Αποθήκευση εικόνας". Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να εισαγάγετε την εικόνα.

 7. Η εικόνα εισάγεται και η εστίαση μετακινείται στη σελίδα του OneNote. Θα ακούσετε τη φράση: "Εισαγωγή εικόνας".

Εισαγωγή βίντεο από το Internet

Εάν θέλετε να συμπεριλάβετε ένα βίντεο από το Internet στο σημειωματάριό σας, μπορείτε απλώς να επικολλήσετε τη σύνδεση στη σημείωσή σας.

 1. Μεταβείτε στο βίντεο που θέλετε να εισαγάγετε και αντιγράψτε τη σύνδεση στο Πρόχειρο.

 2. Στο OneNote, ανοίξτε τη σημείωση στην οποία θέλετε να εισαγάγετε το βίντεο.

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Κουμπί μενού 'Σύνδεση'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ανοίξει το μενού Σύνδεση και θα ακούσετε τη φράση: "Πλαίσιο 'Επεξεργασία διεύθυνσης"'.

 4. Πατήστε παρατεταμένα την οθόνη, κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Επικόλληση" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επικολλήσετε τη σύνδεση στο πεδίο κειμένου.

 5. Για να προσθέσετε κείμενο που θα εμφανίζεται στη σελίδα αντί για τη διεύθυνση της υπερ-σύνδεσης, κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Πλαίσιο κειμένου 'Κείμενο εμφάνισης'" και πληκτρολογήστε το κείμενο χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο οθόνης.

 6. Για να εισαγάγετε τη σύνδεση, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Τέλος'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Εισαγωγή εγγραφής ήχου

Μπορείτε να κάνετε εγγραφή και εισαγωγή ήχου στο σημειωματάριό σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να αφήσετε μια φωνητική σημείωση για τα προγράμματα ανάγνωσης.

 1. Στο OneNote, ανοίξτε τη σημείωση στην οποία θέλετε να εισαγάγετε την εγγραφή.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Ήχος'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Το OneNote μπορεί να σας ρωτήσει "Να επιτρέπεται στο OneNote η εγγραφή βίντεο;". Εάν ναι, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Επιτρέπεται'" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Η εγγραφή ξεκινά. Όταν έχετε καταγράψει όλα όσα χρειάζεστε, κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Διακοπή'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 5. Η εγγραφή εισάγεται και η εστίαση μετακινείται στη σελίδα του OneNote. Θα ακούσετε τη φράση: "Ηχητική σημείωση δημιουργήθηκε".

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την οργάνωση σημειωματαρίων, ενοτήτων και σελίδων στο OneNote

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την ανάγνωση σελίδων στο OneNote

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο OneNote

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Microsoft 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο OneNote χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε OneNote για Windows 10 με το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να προσθέσετε διάφορα είδη περιεχομένου στις σημειώσεις σας, όπως βιβλία εργασίας του Excel και άλλα αρχεία, πίνακες, εικόνες και συνδέσεις. Το έχουμε δοκιμάσει με τον Αφηγητή, το JAWS και το NVDA, αλλά μπορεί να λειτουργεί με άλλα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, με την προϋπόθεση ότι ακολουθούν κοινά πρότυπα και τεχνικές προσβασιμότητας.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Εισαγωγή πίνακα

Οι πίνακες μπορούν να διευκολύνουν την εύρεση και την ανάγνωση πληροφοριών. Η προσθήκη ενός βασικού πίνακα στο OneNote είναι γρήγορη και εύκολη.

 1. Στο OneNote, τοποθετήστε τον δρομέα σελίδα όπου θέλετε να εισαγάγετε έναν πίνακα.

 2. Για να ανοίξετε την καρτέλα Εισαγωγή, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Z. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μία φορά και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη λέξη: "Κουμπί πίνακα".

 3. Πατήστε το πλήκτρο Enter για να προσθέσετε έναν πίνακα.

  Προστίθεται ένας πίνακας με μία γραμμή και δύο στήλες. Η εστίαση είναι στο πρώτο κελί. Θα ακούσετε τη λέξη: "Εισαγωγή πίνακα". Το JAWS εκφωνεί τη φράση: "Εισαγωγή πίνακα με δύο στήλες και μία γραμμή".

 4. Συμπληρώστε τον πίνακα. Για να προσθέσετε μια άλλη στήλη στον πίνακα, στη δεύτερη στήλη, πατήστε το πλήκτρο Tab.

  Για να προσθέσετε άλλη μία γραμμή, στο τέλος της γραμμής, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  Για έξοδο από τον πίνακα, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους.

Εισαγωγή αρχείου

Η εισαγωγή ενός αρχείου (όπως ένα βιβλίο εργασίας του Microsoft Excel) σε μια σελίδα του OneNote, τοποθετεί ένα αντίγραφο αυτού του αρχείου στις σημειώσεις σας. Το αρχείο εμφανίζεται ως εικονίδιο, στο οποίο μπορείτε να κάνετε διπλό κλικ για να το ανοίξετε και να επεξεργαστείτε τα περιεχόμενά του.

 1. Στο OneNote, τοποθετήστε τον δρομέα σε οποιοδήποτε σημείο στη σελίδα όπου θέλετε να εισαγάγετε ένα αρχείο.

 2. Για να ανοίξετε την καρτέλα Εισαγωγή, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Z. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μία φορά και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη λέξη: "Κουμπί 'Αρχείο'". Για να ανοίξετε το μενού, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 3. Στο μενού, επιλέγεται το στοιχείο Εισαγωγή ως συνημμένου. Πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν ωστόσο θέλετε να εισαγάγετε μια εκτύπωση PDF ενός αρχείου, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους και στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 4. Θα ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα. Πατήστε shift+Tab ή το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε μεταξύ των ενοτήτων παραθύρου διαλόγου και τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να μετακινηθείτε μέσα σε μια ενότητα στο παράθυρο διαλόγου.

 5. Για να εισαγάγετε το αρχείο, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Τα συνημμένα αρχεία αποθηκεύονται ως τμήμα του συσχετισμένου σημειωματάριου. Εάν μετακινήσετε ένα σημειωματάριο σε άλλη θέση, όλα τα αρχεία που έχουν εισαχθεί μετακινούνται μαζί με το σημειωματάριο.

Εισαγωγή λιστών

Εισαγάγετε μια λίστα με κουκκίδες ή αρίθμηση για να οργανώσετε το κείμενό σας και να είναι πιο ευανάγνωστο.

Εισαγωγή λίστας με κουκκίδες

Δημιουργήστε μια λίστα με κουκκίδες, εάν τα στοιχεία που παρατίθενται δεν χρειάζεται να είναι σε κάποια συγκεκριμένη σειρά.

 1. Στο OneNote, τοποθετήστε τον δρομέα στη σελίδα όπου θέλετε να εισαγάγετε τη λίστα.

 2. Πληκτρολογήστε * (αστερίσκος) και πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Το OneNote ξεκινά αυτόματα μια λίστα με κουκκίδες.

 3. Πληκτρολογήστε το στοιχείο λίστας. Πατήστε το πλήκτρο Enter για να ξεκινήσετε ένα νέο στοιχείο λίστας.

  Συμβουλή: Για να διακόψετε τη δημιουργία στοιχείων λίστας, πατήστε το πλήκτρο Enter δύο φορές.

Εισαγωγή λίστας με αρίθμηση

Χρησιμοποιήστε μορφοποίηση με αρίθμηση για να δημιουργήσετε μια ταξινομημένη λίστα που πρέπει να ακολουθείται διαδοχικά.

 1. Στο OneNote, τοποθετήστε τον δρομέα στη σελίδα όπου θέλετε να εισαγάγετε τη λίστα.

 2. Πληκτρολογήστε 1. (ο αριθμός ένα και μια τελεία) και πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Το OneNote ξεκινά αυτόματα μια αριθμημένη λίστα.

 3. Πληκτρολογήστε το στοιχείο λίστας. Πατήστε το πλήκτρο Enter για να ξεκινήσετε ένα νέο στοιχείο λίστας.

  Συμβουλή: Για να διακόψετε τη δημιουργία στοιχείων λίστας, πατήστε το πλήκτρο Enter δύο φορές.

Εισαγωγή φωτογραφίας από κάμερα

Τραβήξτε μια φωτογραφία με την κάμερα της συσκευής σας κατά την εγγραφή των σημειώσεων και επισυνάψτε τη φωτογραφία στις σημειώσεις σας.

 1. Στο OneNote, ανοίξτε τη σημείωση στην οποία θέλετε να προσθέσετε τη φωτογραφία.

 2. Για να ανοίξετε την καρτέλα Εισαγωγή, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Z. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μία φορά και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη λέξη: "Κουμπί 'Εικόνες'".

 3. Πατήστε το πλήκτρο Enter για να ανοίξετε το μενού "Εικόνες" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Από την κάμερα" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Ανοίγει η κάμερα με την εστίαση στο σκόπευτρο.

 4. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη λέξη: "Κουμπί 'Λήψη φωτογραφίας'".

 5. Για να τραβήξετε μια φωτογραφία, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 6. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης να εκφώνηση: "Κουμπί 'Εισαγωγή όλων'". Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να εισαγάγετε τη φωτογραφία.

Εισαγωγή εικόνας από αρχείο

 1. Στο OneNote, τοποθετήστε τον δρομέα στη σελίδα όπου θέλετε να εισαγάγετε την εικόνα.

 2. Για να ανοίξετε την καρτέλα Εισαγωγή, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Z. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μία φορά και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη λέξη: "Κουμπί 'Εικόνες'".

 3. Πατήστε το πλήκτρο Enter. Θα ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα. Η εστίαση είναι στο πεδίο Όνομα αρχείου. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε το όνομα αρχείου ή να πατήσετε το πλήκτρο Tab ή το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab για να περιηγηθείτε στις ενότητες μέσα στο παράθυρο διαλόγου. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινηθείτε μέσα σε μια ενότητα.

 4. Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε ένα αρχείο. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+O για να εισαγάγετε την εικόνα.

Εισαγωγή σύνδεσης

 1. Στο OneNote, τοποθετήστε τον δρομέα στη σελίδα όπου θέλετε να εισαγάγετε τη σύνδεση.

 2. Για να ανοίξετε την καρτέλα Εισαγωγή, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Z. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μία φορά και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη λέξη: "Κουμπί 'Σύνδεση'".

 3. Πατήστε το πλήκτρο Enter. Ανοίγει ένα παράθυρο σύνδεσης για την εισαγωγή των λεπτομερειών της σύνδεσης.

 4. Η εστίαση είναι στο πεδίο Διεύθυνση. Πληκτρολογήστε ή επικολλήστε τη διεύθυνση.

 5. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποιο άλλο κείμενο για τη σύνδεση, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab μία φορά για να μετακινηθείτε στο πεδίο Κείμενο προς εμφάνιση. Πληκτρολογήστε το κείμενο της σύνδεσης και πατήστε το πλήκτρο Enter. Η σύνδεση προστίθεται στη σελίδα σας.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την οργάνωση σημειωματάριων, ενοτήτων και σελίδων στο OneNote

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για κοινή χρήση και συνεργασία σε σημειωματάρια του OneNote

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο OneNote

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο OneNote

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο OneNote χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε OneNote για το web το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να προσθέσετε διάφορα είδη περιεχομένου στις σημειώσεις σας, όπως βιβλία εργασίας του Excel και άλλα αρχεία, πίνακες, εικόνες, βίντεο και εγγραφές. Το έχουμε δοκιμάσει με τον Αφηγητή, το JAWS και το NVDA, αλλά μπορεί να λειτουργεί με άλλα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, με την προϋπόθεση ότι ακολουθούν κοινά πρότυπα και τεχνικές προσβασιμότητας.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Microsoft 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Microsoft 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, μεταβείτε στην ενότητα Λειτουργία των προγραμμάτων ανάγνωσης οθόνης με το Microsoft Office.

 • Όταν χρησιμοποιείτε το OneNote για το web, συνιστάται να χρησιμοποιείτε το xxMicrosoft Edge ως πρόγραμμα περιήγησης Web. Επειδή OneNote για το web εκτελείται στο πρόγραμμα περιήγησης Web, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου διαφέρουν από εκείνες του προγράμματος υπολογιστή. Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσετε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 αντί για το πλήκτρο F6 για τη μετάβαση από και προς τις εντολές. Επίσης, οι συνηθισμένες συντομεύσεις, όπως F1 (Βοήθεια) και Ctrl+O (Άνοιγμα) ισχύουν για το πρόγραμμα περιήγησης web και όχι OneNote για το web. 

Σε αυτό το θέμα

Εισαγωγή πίνακα

Οι πίνακες μπορούν να διευκολύνουν την εύρεση και την ανάγνωση πληροφοριών. Η προσθήκη ενός βασικού πίνακα στο OneNote είναι γρήγορη και εύκολη.

 1. Στο OneNote, τοποθετήστε τον δρομέα σε οποιοδήποτε σημείο στη σελίδα όπου θέλετε να εισαγάγετε έναν πίνακα.

 2. Πατήστε alt+Windows πλήκτρο με το λογότυπο+N, T για να ανοίξετε την επιλογή "Πίνακας".

 3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε ένα μέγεθος για τον πίνακα. Θα ακούσετε το τρέχον επιλεγμένο μέγεθος καθώς μετακινείστε. Όταν ακούσετε το μέγεθος που θέλετε, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  Ο πίνακας έχει εισαχθεί και η εστίαση είναι στο πρώτο κελί του πίνακα. Θα ακούσετε τη λέξη: "Πίνακας, περιοχή επεξεργασίας, επεξεργασία".

 4. Πληκτρολογήστε τα περιεχόμενα του κελιού. Για να μετακινηθείτε στο επόμενο κελί, πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους ή το πλήκτρο Tab. Για να ξεκινήσετε μια νέα γραμμή, πατήστε το πλήκτρο Tab ή το πλήκτρο Enter στο τέλος της γραμμής.

Εισαγωγή αρχείου

Η εισαγωγή ενός αρχείου (όπως ένα έγγραφο του Microsoft Word) ως συνημμένου στο OneNote τοποθετεί ένα αντίγραφο αυτού του αρχείου στις σημειώσεις σας. Το αρχείο εμφανίζεται ως εικονίδιο που μπορείτε να επιλέξετε, να το κατεβάσετε και να το ανοίξετε για να επεξεργαστείτε τα περιεχόμενά του.

 1. Στο OneNote, τοποθετήστε τον δρομέα σε οποιοδήποτε σημείο στη σελίδα όπου θέλετε να εισαγάγετε το αρχείο.

 2. Πατήστε alt+Windows πλήκτρο με το λογότυπο+N, F για να επιλέξετε την επιλογή "Συνημμένο αρχείου".

 3. Θα ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα. Η εστίαση είναι στο πεδίο Όνομα αρχείου. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε το όνομα αρχείου ή να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο Tab ή το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab για να περιηγηθείτε στις ενότητες μέσα στο παράθυρο διαλόγου. Για να μετακινηθείτε μέσα σε μια ενότητα, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους. Για να ανοίξετε ένα φάκελο, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 4. Όταν βρεθείτε στο αρχείο που θέλετε να επισυνάψετε, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Εισαγωγή ετικέτας

Οι ετικέτες είναι ένας τρόπος με τον οποίο μπορείτε να κατηγοριοποιήσετε και να ορίσετε προτεραιότητα στις σημειώσεις στο OneNote. Μπορείτε να προσθέσετε ετικέτες σε οτιδήποτε, από μια μεμονωμένη γραμμή κειμένου μέχρι μια ολόκληρη παράγραφο.

 1. Τοποθετήστε το δρομέα στην αρχή της γραμμής του κειμένου στο οποίο θέλετε να προσθέσετε ετικέτα.

 2. Πατήστε alt+Windows πλήκτρο με το λογότυπο+Κ, Τ για να ανοίξετε την επιλογή "Ετικέτα".

 3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να μεταβείτε στις επιλογές. Θα ακούσετε τις επιλογές καθώς μετακινείστε.

 4. Όταν ακούσετε μια ετικέτα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, πατήστε το πλήκτρο Enter. Η ετικέτα προτίθεται.

Εισαγωγή λιστών

Εισαγάγετε μια λίστα με κουκκίδες ή αρίθμηση για να οργανώσετε το κείμενό σας και να είναι πιο ευανάγνωστο.

Εισαγωγή λίστας με κουκκίδες

Χρησιμοποιήστε μια λίστα με κουκκίδες για την παράθεση στοιχείων που δεν χρειάζεται να παρατίθενται με κάποια συγκεκριμένη σειρά.

 1. Στο OneNote, τοποθετήστε το δρομέα στο σημείο που θέλετε να ξεκινήσετε τη λίστα.

 2. Πληκτρολογήστε * (αστερίσκος) και πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Δημιουργείται αυτόματα μια λίστα με κουκκίδες.

 3. Πληκτρολογήστε το κείμενο του στοιχείου λίστας. Πατήστε το πλήκτρο Enter για να ξεκινήσετε ένα νέο στοιχείο λίστας.

  Συμβουλή: Για να διακόψετε τη δημιουργία στοιχείων λίστας, πατήστε το πλήκτρο Enter δύο φορές.

Εισαγωγή λίστας με αρίθμηση

Χρησιμοποιήστε μια λίστα με αρίθμηση για καταχώρηση στοιχείων που πρέπει να παρατίθενται με διαδοχική σειρά.

 1. Στο OneNote, τοποθετήστε το δρομέα στο σημείο που θέλετε να ξεκινήσετε τη λίστα.

 2. Πληκτρολογήστε 1. (ο αριθμός ένα και μια τελεία) και πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Δημιουργείται αυτόματα μια αριθμημένη λίστα.

 3. Πληκτρολογήστε το κείμενο του στοιχείου λίστας. Πατήστε το πλήκτρο Enter για να ξεκινήσετε ένα νέο στοιχείο λίστας.

  Συμβουλή: Για να διακόψετε τη δημιουργία στοιχείων λίστας, πατήστε το πλήκτρο Enter δύο φορές.

Εισαγωγή φωτογραφίας από κάμερα

Κάντε λήψη μιας φωτογραφίας με τη συσκευή σας και επισυνάψτε την στις σημειώσεις σας. Πριν να ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι η κάμερα είναι συνδεδεμένη με τον υπολογιστή σας.

 1. Στο σημειωματάριό σας, τοποθετήστε το δρομέα στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε τη φωτογραφία.

 2. Πατήστε alt+Windows πλήκτρο με το λογότυπο+N, P για να επιλέξετε "Εικόνα".

 3. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα και η εστίαση είναι στο πεδίο Όνομα αρχείου. Εάν αυτή είναι η πρώτη φορά που ανοίγετε την κάμερα από το OneNote, πρέπει να μεταβείτε στην εφαρμογή κάμερας. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab δύο φορές για να μεταβείτε στην ενότητα στα αριστερά. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη λέξη: "Κάμερα". Πατήστε Enter για άνοιγμα.

 4. Ανοίγει η κάμερα με την εστίαση στο σκόπευτρο. Για να μετακινηθείτε στο κουμπί φωτογραφίας, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη λέξη: "Κουμπί 'Λήψη φωτογραφίας'". Πατήστε το πλήκτρο Enter για να τραβήξετε τη φωτογραφία.

 5. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη λέξη: "Κουμπί 'Άνοιγμα'". Πατήστε το πλήκτρο Enter για να εισαγάγετε τη φωτογραφία στη σημείωση.

Εισαγωγή εικόνας από αρχείο

 1. Στο OneNote, τοποθετήστε τον δρομέα στο σημείο που θέλετε να προσθέσετε την εικόνα.

 2. Πατήστε alt+Windows πλήκτρο με το λογότυπο+N, P για να επιλέξετε "Εικόνα".

 3. Θα ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα. Η εστίαση είναι στο πεδίο Όνομα αρχείου. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε το όνομα αρχείου ή να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο Tab ή το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab για να περιηγηθείτε στις ενότητες μέσα στο παράθυρο διαλόγου. Για να μετακινηθείτε μέσα σε μια ενότητα, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους.

 4. Για να εισαγάγετε την εικόνα, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Ενσωμάτωση online βίντεο

Μπορείτε εύκολα να προσθέσετε ένα ενσωματωμένο πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο στο σημειωματάριό σας.

Σημείωση: Δεν υποστηρίζονται όλες οι τοποθεσίες βίντεο. Για τις τοποθεσίες που υποστηρίζονται αυτήν τη στιγμή, ανατρέξτε στην ενότητα Εισαγωγή online βίντεο στο OneNote 2016 για Windows.

 1. Αντιγράψτε τη διεύθυνση της προέλευσης του βίντεο.

 2. Στο σημειωματάριό σας, τοποθετήστε το δρομέα στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο.

 3. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+V για να επικολλήσετε τη διεύθυνση στο Σημειωματάριο και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  Μια σύνδεση προς το βίντεο και το ενσωματωμένο πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο προστίθεται στο σημειωματάριο. Η εστίαση είναι στο πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο.

Εισαγωγή εγγραφής ήχου

Προτού προχωρήσετε σε μια εγγραφή βίντεο, βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέλη που συμμετέχουν γνωρίζουν για την εγγραφή και ότι έχετε το δικαίωμα εγγραφής.

 1. Στο σημειωματάριο, τοποθετήστε το δρομέα στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε την εγγραφή.

 2. Πατήστε alt+Windows πλήκτρο με το λογότυπο+N, A για να ανοίξετε την επιλογή "Εγγραφή ήχου".

 3. Εάν το πρόγραμμα περιήγησης σας ζητήσει για άδεια χρήσης του μικροφώνου, πρέπει να μετακινήσετε την εστίαση στο πρόγραμμα περιήγησης για να το αποδεχθείτε. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+F6 για να μετακινήσετε την εστίαση στο πρόγραμμα περιήγησης και πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab μέχρι να ακούσετε τη λέξη: "Κουμπί 'Ναι'". Πατήστε το πλήκτρο Enter για να επιλέξετε.

 4. Η εγγραφή ξεκινά. Εάν μετακινήσατε την εστίαση στο πρόγραμμα περιήγησης στο προηγούμενο βήμα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+F6 για να μετακινήσετε την εστίαση στο OneNote.

 5. Για να διακόψετε την εγγραφή, πατήστε alt+Windows πλήκτρο λογότυπου+J, A, S.

  Συμβουλή: Για αναπαραγωγή της εγγραφής, μεταβείτε στην εγγραφή στη σελίδα του σημειωματαρίου σας. Θα ακούσετε το αρχείο καθώς φτάνετε σε αυτό. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Windows πλήκτρο lodo+J, A, P για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την οργάνωση σημειωματάριων, ενοτήτων και σελίδων στο OneNote

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για κοινή χρήση και συνεργασία σε σημειωματάρια του OneNote

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο OneNote για το Web

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο OneNote

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο OneNote χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

×