Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε εικόνες στο OneNote

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε εικόνες στο OneNote

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα με προβλήματα όρασης που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρησιμοποιήστε το OneNote 2016 με το πληκτρολόγιο και τον Αφηγητή, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στα Windows, προσθέστε εναλλακτικό κείμενο στις εικόνες και κάντε τις σημειώσεις σας πιο προσβάσιμες.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Microsoft 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Microsoft 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για συντομεύσεις πληκτρολογίου, μεταβείτε στις συντομεύσεις πληκτρολογίου στο OneNote.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Αφηγητή, μεταβείτε στο θέμα Πλήρης οδηγός του Αφηγητή.

 • Αυτό το θέμα επίσης αναφέρεται στη λειτουργικότητα JAWS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το JAWS για Windows, μεταβείτε στην ενότητα Οδηγός γρήγορης εκκίνησης για το JAWS για Windows.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με PC. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Windows Phone ή το tablet των Windows.

Η προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε φωτογραφίες και εικόνες που έχετε εισαγάγει στο OneNote είναι ένας χρήσιμος τρόπος για να προσφέρετε περιγραφές του οπτικού περιεχομένου στις σημειώσεις σας. Αυτές οι περιγραφές μπορούν να προσφέρουν σημαντικές πληροφορίες περιβάλλοντος στα άτομα με προβλήματα όρασης ή νοητικά προβλήματα.

 1. Σε μια σελίδα του OneNote, επιλέξτε την εικόνα στην οποία θέλετε να προσθέσετε εναλλακτικό κείμενο. Για να επιλέξετε μια εικόνα, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ανακοινωθεί η εικόνα που θέλετε. Στο OneNote, οι εικόνες ανακοινώνονται και ως: "<όνομα αρχείου>, εικόνα." Στο JAWS θα ακούσετε τη φράση: "<όνομα αρχείου>, γραφικό."

 2. Για να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος, πατήστε Shift+F10. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "Εναλλακτικό κείμενο" και τότε πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Εναλλακτικό κείμενο με την εστίαση στο πλαίσιο Τίτλος.

 3. Πληκτρολογήστε τον τίτλο του εναλλακτικού κειμένου για την εικόνα. Το εναλλακτικό κείμενο πρέπει να περιγράφει την ενέργεια ή τον σκοπό της εικόνας, όχι την εμφάνισή της.

 4. Για να μετακινηθείτε στο πεδίο κειμένου περιγραφής , πατήστε το πλήκτρο TAB. Θα ακούσετε τη φράση: "Περιγραφή". Πληκτρολογήστε μια περιγραφή για την εικόνα.

 5. Αφού πληκτρολογήσετε το κείμενο και την περιγραφή, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Κουμπί OK" και έπειτα πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Το παράθυρο διαλόγου Εναλλακτικό κείμενο κλείνει και η εστίαση επιστρέφει στη σελίδα.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή περιεχομένου σε σημειωματάρια στο OneNote

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για κοινή χρήση και συνεργασία σε σημειωματάρια του OneNote

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο OneNote για Windows

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο OneNote

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Microsoft 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο OneNote χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε το OneNote για iOS με το VoiceOver, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στο iOS, για να προσθέσετε εναλλακτικό κείμενο στις εικόνες και να κάνετε τις σημειώσεις σας ακόμα πιο προσβάσιμες.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Microsoft 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Microsoft 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του iOS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, επισκεφθείτε την ενότητα Προσβασιμότητα Apple.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε iPhone. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το iPad.

Η προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε φωτογραφίες και εικόνες που έχετε εισαγάγει στο OneNote είναι ένας χρήσιμος τρόπος για να προσφέρετε περιγραφές του οπτικού περιεχομένου στις σημειώσεις σας. Αυτές οι περιγραφές μπορούν να προσφέρουν σημαντικές πληροφορίες περιβάλλοντος στα άτομα με προβλήματα όρασης ή νοητικά προβλήματα.

 1. Σε μια σελίδα του OneNote, επιλέξτε την εικόνα στην οποία θέλετε να προσθέσετε εναλλακτικό κείμενο. Για να επιλέξετε μια εικόνα, σαρώστε προς τα αριστερά ή τα δεξιά, μέχρι να ανακοινωθεί η εικόνα που θέλετε. Το VoiceOver ανακοινώνει τις εικόνες ως: "<όνομα αρχείου>, εικόνα."

 2. Για να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος, πατήστε δύο φορές στην οθόνη με δύο δάχτυλα. Θα ανοίξει το μενού περιβάλλοντος και θα ακούσετε τη φράση: "Στοιχείο μενού 'Εμφάνιση περισσότερων στοιχείων'".

 3. Για να ανοίξετε το μενού Εναλλακτικό κείμενο, πατήστε δύο φορές στην οθόνη, σαρώστε προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Εναλλακτικό κείμενο" και μετά, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Ανοίγει το μενού Εναλλακτικό κείμενο.

 4. Για να προσθέσετε εναλλακτικό κείμενο, σαρώστε προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Πλακίδιο, <όνομα αρχείου>, πεδίο κειμένου" πατήστε δύο φορές στην οθόνη και πληκτρολογήστε τον τίτλο του εναλλακτικού κειμένου για την εικόνα, χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο οθόνης. Το εναλλακτικό κείμενο πρέπει να περιγράφει την ενέργεια ή τον σκοπό της εικόνας, όχι την εμφάνισή της.

  Σημείωση: Για να πάτε στο πληκτρολόγιο, σαρώστε προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε κάποιο στοιχείο πληκτρολογίου. Μπορείτε επίσης να βρείτε το πληκτρολόγιο, εξερευνώντας τα στοιχεία στην οθόνη. Για να εξερευνήσετε, τοποθετήστε ένα δάχτυλο στην οθόνη και σύρετέ το τριγύρω. Το VoiceOver εκφωνεί τα στοιχεία καθώς φτάνετε σε αυτά. Για να επιλέξετε ένα στοιχείο, ανασηκώστε το δάχτυλό σας και πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 5. Για να προσθέσετε μια περιγραφή στην εικόνα, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Περιγραφή, πεδίο κειμένου", πατήστε δύο φορές στην οθόνη και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε την περιγραφή χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο οθόνης.

 6. Αφού πληκτρολογήσετε τον τίτλο και την περιγραφή, κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Τέλος'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Το μενού Εναλλακτικό κείμενο κλείνει και η εστίαση επιστρέφει στη σελίδα.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για κοινή χρήση και συνεργασία σε σημειωματάρια του OneNote

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή περιεχομένου σε σημειωματάρια στο OneNote

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο OneNote

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Microsoft 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο OneNote χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε το OneNote για Android με το TalkBack, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στο Android, για να προσθέσετε εναλλακτικό κείμενο στις εικόνες και να κάνετε τις σημειώσεις σας πιο προσβάσιμες.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Microsoft 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Microsoft 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το TalkBack, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Android. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του TalkBack, μεταβείτε στην ενότητα Προσβασιμότητα Android.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με τηλέφωνο Android. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Tablet Android.

 • Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει το TalkBack πριν από την εκκίνηση του OneNote για Android.

Η προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε φωτογραφίες και εικόνες που έχετε εισαγάγει στο OneNote είναι ένας χρήσιμος τρόπος για να προσφέρετε περιγραφές του οπτικού περιεχομένου στις σημειώσεις σας. Αυτές οι περιγραφές μπορούν να προσφέρουν σημαντικές πληροφορίες περιβάλλοντος στα άτομα με προβλήματα όρασης ή νοητικά προβλήματα.

 1. Σε μια σελίδα του OneNote, επιλέξτε την εικόνα στην οποία θέλετε να προσθέσετε εναλλακτικό κείμενο. Για να επιλέξετε μια εικόνα, σαρώστε προς τα αριστερά ή τα δεξιά, μέχρι να ανακοινωθεί η εικόνα που θέλετε. Το TalkBack ανακοινώνει τις εικόνες ως εξής: "Επιλεγμένο, <όνομα αρχείου>, εικόνα."

 2. Για να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος, πατήστε δύο φορές και κρατήστε πατημένη την οθόνη. Θα ανοίξει το μενού περιβάλλοντος και θα ακούσετε τη φράση: "Άνοιγμα".

 3. Για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Εναλλακτικό κείμενο, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Περισσότερες επιλογές'", πατήστε δύο φορές οθόνη, σαρώστε προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Εναλλακτικό κείμενο'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Το παράθυρο διαλόγου " εναλλακτικό κείμενο " ανοίγει με την εστίαση στο πεδίο "κείμενο τίτλου" και ακούτε: "εναλλακτικό κείμενο, επεξεργασία, <όνομα αρχείου>".

 4. Πληκτρολογήστε τον τίτλο του εναλλακτικού κειμένου για την εικόνα χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο οθόνης. Το εναλλακτικό κείμενο πρέπει να περιγράφει την ενέργεια ή τον σκοπό της εικόνας, όχι την εμφάνισή της.

  Σημείωση: Μπορείτε να βρείτε το πληκτρολόγιο, εξερευνώντας τα στοιχεία στην οθόνη. Για να εξερευνήσετε, τοποθετήστε ένα δάχτυλο στην οθόνη και σύρετέ το τριγύρω. Το TalkBack εκφωνεί τα στοιχεία καθώς φτάνετε σε αυτά. Για να επιλέξετε ένα στοιχείο, όταν βρίσκεστε σε αυτό, ανασηκώστε το δάχτυλό σας. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις της συσκευής σας, ίσως χρειαστεί να πατήσετε δύο φορές στην οθόνη για την εισαγωγή του χαρακτήρα.

 5. Για να προσθέσετε μια περιγραφή στην εικόνα, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Περιγραφή, πλαίσιο επεξεργασίας", πατήστε δύο φορές στην οθόνη και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε την περιγραφή χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο οθόνης.

 6. Αφού πληκτρολογήσετε τον τίτλο και την περιγραφή, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Τέλος'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Το παράθυρο διαλόγου Εναλλακτικό κείμενο κλείνει και η εστίαση επιστρέφει στη σελίδα.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την ανάγνωση σελίδων στο OneNote

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή περιεχομένου σε σημειωματάρια στο OneNote

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο OneNote

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Microsoft 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο OneNote χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε το OneNote για Windows 10 με τον Αφηγητή, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στα Windows, για να προσθέσετε εναλλακτικό κείμενο στις εικόνες και να κάνετε τις σημειώσεις σας πιο προσβάσιμες.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Microsoft 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Microsoft 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Αφηγητή, μεταβείτε στο θέμα Πλήρης οδηγός του Αφηγητή.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με Windows Phone. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το tablet ή το PC.

Η προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε φωτογραφίες και εικόνες που έχετε εισαγάγει στο OneNote είναι ένας χρήσιμος τρόπος για να προσφέρετε περιγραφές του οπτικού περιεχομένου στις σημειώσεις σας. Αυτές οι περιγραφές μπορούν να προσφέρουν σημαντικές πληροφορίες περιβάλλοντος στα άτομα με προβλήματα όρασης ή νοητικά προβλήματα.

 1. Σε μια σελίδα του OneNote, επιλέξτε την εικόνα στην οποία θέλετε να προσθέσετε εναλλακτικό κείμενο. Για να επιλέξετε μια εικόνα, σαρώστε προς τα αριστερά ή τα δεξιά, μέχρι να ανακοινωθεί η εικόνα που θέλετε. Ο αφηγητής ανακοινώνει τις εικόνες ως: "<όνομα αρχείου>, εικόνα."

 2. Για να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος, πατήστε δύο φορές στην οθόνη με δύο δάχτυλα. Ανοίγει το μενού περιβάλλοντος και ακούτε τη φράση: "μενού περιβάλλοντος, μενού, αναδυόμενο παράθυρο".

 3. Για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου εναλλακτικό κείμενο , κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί εικόνας", πατήστε δύο φορές την οθόνη, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί εναλλακτικού κειμένου" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Το παράθυρο διαλόγου Εναλλακτικό κείμενο ανοίγει.

 4. Για να προσθέσετε εναλλακτικό κείμενο, σαρώστε προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε "Πλακίδιο, επεξεργάσιμο κείμενο, <όνομα αρχείου>", πατήστε δύο φορές στην οθόνη και πληκτρολογήστε τον τίτλο του εναλλακτικού κειμένου για την εικόνα, χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο οθόνης. Το εναλλακτικό κείμενο πρέπει να περιγράφει την ενέργεια ή τον σκοπό της εικόνας, όχι την εμφάνισή της.

  Σημείωση: Μπορείτε να βρείτε το πληκτρολόγιο, εξερευνώντας τα στοιχεία στην οθόνη. Για να εξερευνήσετε, τοποθετήστε ένα δάχτυλο στην οθόνη και σύρετέ το τριγύρω. Ο Αφηγητής εκφωνεί τα στοιχεία καθώς φτάνετε σε αυτά. Για να επιλέξετε ένα στοιχείο, όταν βρίσκεστε σε αυτό, ανασηκώστε το δάχτυλό σας και πατήστε δύο φορές στην οθόνη για να εισαγάγετε τον χαρακτήρα.

 5. Για να προσθέσετε περιγραφή σε μια εικόνα, σύρετε το δάχτυλό σας γύρω από το επάνω μισό της οθόνης μέχρι να ακούσετε ένα στοιχείο και κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε "Περιγραφή, επεξεργάσιμο κείμενο", πατήστε δύο φορές στην οθόνη και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε την περιγραφή χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο οθόνης.

 6. Αφού πληκτρολογήσετε την περιγραφή, σύρετε το δάχτυλό σας στο επάνω μισό της οθόνης μέχρι να ακούσετε ένα στοιχείο, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε "Κουμπί ' Τέλος '" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Το παράθυρο διαλόγου Εναλλακτικό κείμενο κλείνει και η εστίαση επιστρέφει στη σελίδα.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για κοινή χρήση και συνεργασία σε σημειωματάρια του OneNote

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή περιεχομένου σε σημειωματάρια στο OneNote

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο OneNote

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο OneNote χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε το OneNote για το Web με τον Αφηγητή, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στα Windows, για να προσθέσετε εναλλακτικό κείμενο σε εικόνες και να κάνετε τις σημειώσεις σας πιο προσβάσιμες.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Microsoft 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Microsoft 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για συντομεύσεις πληκτρολογίου, μεταβείτε στις συντομεύσεις πληκτρολογίου στο OneNote.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Αφηγητή, μεταβείτε στο θέμα Πλήρης οδηγός του Αφηγητή.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με PC. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Windows Phone ή το tablet των Windows.

 • Όταν χρησιμοποιείτε το OneNote για το Web, συνιστάται να χρησιμοποιείτε το Microsoft Edge ως πρόγραμμα περιήγησης Web. Επειδή το OneNote για το Web εκτελείται στο πρόγραμμα περιήγησης Web, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου είναι διαφορετικές από εκείνες του προγράμματος υπολογιστή. Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσετε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 αντί για το πλήκτρο F6 για τη μετάβαση από και προς τις εντολές. Επίσης, οι συνηθισμένες συντομεύσεις όπως F1 (Help) και Ctrl + O (Open) ισχύουν για το πρόγραμμα περιήγησης Web – όχι OneNote για το Web.

Η προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε φωτογραφίες και εικόνες που έχετε εισαγάγει στο OneNote είναι ένας χρήσιμος τρόπος για να προσφέρετε περιγραφές του οπτικού περιεχομένου στις σημειώσεις σας. Αυτές οι περιγραφές μπορούν να προσφέρουν σημαντικές πληροφορίες περιβάλλοντος στα άτομα με προβλήματα όρασης ή νοητικά προβλήματα.

 1. Σε μια σελίδα του OneNote επιλέξτε την εικόνα στην οποία θέλετε να προσθέσετε εναλλακτικό κείμενο. Για να επιλέξετε μια εικόνα, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ανακοινωθεί η εικόνα. Ο αφηγητής ανακοινώνει τις εικόνες ως εξής: "<όνομα αρχείου>, εικόνα".

 2. Για να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος, πατήστε Shift+F10. Θα ακούσετε τη φράση: "αποκοπή, στοιχείο μενού". Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "Επεξεργασία εναλλακτικού κειμένου, στοιχείο μενού" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Ανοίγει το παραθύρου διαλόγου Εναλλακτικό κείμενο.

 3. Πληκτρολογήστε το εναλλακτικό κείμενο για την εικόνα. Το εναλλακτικό κείμενο πρέπει να περιγράφει την ενέργεια ή τον σκοπό της εικόνας, όχι την εμφάνισή της.

 4. Όταν τελειώσετε, πατήστε το πλήκτρο Enter. Το παράθυρο διαλόγου Εναλλακτικό κείμενο κλείνει και η εστίαση επιστρέφει στη σελίδα.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή περιεχομένου σε σημειωματάρια στο OneNote

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για κοινή χρήση και συνεργασία σε σημειωματάρια του OneNote

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο OneNote

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο OneNote

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο OneNote χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×