Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την ταξινόμηση και την παραγγελία εργασιών σε έναν πίνακα στο Planner

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την ταξινόμηση και την παραγγελία εργασιών σε έναν πίνακα στο Planner

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Χρησιμοποιήστε το Microsoft Planner με το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να ταξινομήσετε και να παραγγείλετε εργασίες σε έναν πίνακα, ομαδοποιώντας τις με διαφορετικούς τρόπους και ρυθμίζοντας φίλτρα. Το έχουμε εξετάσει με τον Αφηγητή, αλλά μπορεί να λειτουργεί με άλλα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, εφόσον ακολουθούν κοινά πρότυπα και τεχνικές προσβασιμότητας.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Microsoft 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Microsoft 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, μεταβείτε στην ενότητα Λειτουργία των προγραμμάτων ανάγνωσης οθόνης με το Microsoft Office.

 • Όταν χρησιμοποιείτε το Planner, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τον Microsoft Edge ως πρόγραμμα περιήγησης web. Επειδή το Planner εκτελείται στο πρόγραμμα περιήγησης web, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου διαφέρουν από εκείνες του προγράμματος υπολογιστή. Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσετε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 αντί για το πλήκτρο F6 για τη μετάβαση προς και από τις εντολές. Επίσης, οι συνηθισμένες συντομεύσεις, όπως F1 (Βοήθεια) και Ctrl+Ο (Άνοιγμα), ισχύουν για το πρόγραμμα περιήγησης web και όχι για το Planner.

Σε αυτό το θέμα

Ομαδοποίηση εργασιών

 1. Στο Planner, ανοίξτε το πρόγραμμα του οποίου τις εργασίες θέλετε να ομαδοποιήσετε. Ανοίγει η καρτέλα Πίνακας του προγράμματος.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT + TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "Ομαδοποίηση κατά μενού", ακολουθούμενη από την τρέχουσα επιλεγμένη επιλογή ομαδοποίησης και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 3. Πατήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε την επιλογή ομαδοποίησης που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER για να την επιλέξετε.

 4. Όλες οι εργασίες στον πίνακα ομαδοποιούνται σύμφωνα με την επιλεγμένη επιλογή. Η εστίαση επιστρέφει στην πρώτη ομάδα στον πίνακα.

Φιλτράρισμα εργασιών

 1. Στο Planner, ανοίξτε το πρόγραμμα του οποίου τις εργασίες θέλετε να φιλτράρετε. Ανοίγει η καρτέλα Πίνακας του προγράμματος.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT + TAB μέχρι να ακούσετε "φίλτρα", ακολουθούμενο από τον αριθμό των φίλτρων που έχουν εφαρμοστεί τη συγκεκριμένη στιγμή και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER. Ανοίγει το μενού φίλτρων και ακούτε τη φράση: "Απαλοιφή όλων των φίλτρων".

 3. Για να φιλτράρετε εργασίες:

  • Για να φιλτράρετε με βάση μια λέξη-κλειδί, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε "φίλτρο πλαισίου κειμένου" και πληκτρολογήστε τη λέξη-κλειδί σας.

   Σημείωση: Θα πρέπει να εισαγάγετε τουλάχιστον 3 χαρακτήρες στο πλαίσιο κειμένου πριν από την εφαρμογή του φίλτρου.

  • Για να φιλτράρετε με βάση την ημερομηνία παράδοσης, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "Εναλλαγή τμήματος φίλτρου προθεσμίας" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε την τιμή που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER για να την επιλέξετε. Θα ακούσετε τη φράση: "Επιλεγμένο". Μπορείτε να επιλέξετε πολλές τιμές ημερομηνίας παράδοσης με αυτόν τον τρόπο.

  • Για να φιλτράρετε με βάση την ετικέτα, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "Εναλλαγή ενότητας φίλτρου ετικετών" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε την τιμή που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER για να την επιλέξετε. Θα ακούσετε τη φράση: "Επιλεγμένο". Μπορείτε να επιλέξετε πολλές τιμές ετικετών με αυτόν τον τρόπο.

  • Για να φιλτράρετε με βάση την ανάθεση, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "Εναλλαγή ενότητας φίλτρου ανάθεσης" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε το όνομα χρήστη που θέλετε και πατήστε το πλήκτρο ENTER για να το επιλέξετε. Θα ακούσετε τη φράση: "Επιλεγμένο". Μπορείτε να επιλέξετε πολλά ονόματα χρηστών με αυτόν τον τρόπο.

  • Για να φιλτράρετε με βάση το όνομα του κάδου, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "Εναλλαγή τμήματος φίλτρου κάδου" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε το όνομα του κάδου που θέλετε και πατήστε το πλήκτρο ENTER για να το επιλέξετε. Θα ακούσετε τη φράση: "Επιλεγμένο". Μπορείτε να επιλέξετε πολλά ονόματα κάδων με αυτόν τον τρόπο.

 4. Πατήστε το πλήκτρο ESC για να επιστρέψετε στον πίνακα.

Δείτε επίσης

Οργάνωση ομαδικής εργασίας με το Microsoft Planner

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να δημιουργήσετε ένα σχέδιο και να προσθέσετε κουβάδες στο Planner

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την προσθήκη και την ενημέρωση λεπτομερειών σε εργασίες στο Planner

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Microsoft Planner

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Microsoft Planner χρησιμοποιώντας δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε το Microsoft Planner με την αφήγηση, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στο iOS, για να ταξινομήσετε και να παραγγείλετε εργασίες σε έναν πίνακα, ομαδοποιώντας τις με διαφορετικούς τρόπους.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Microsoft 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Microsoft 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του iOS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, επισκεφθείτε την ενότητα Προσβασιμότητα Apple.

Ομαδοποίηση εργασιών

 1. Στην προβολή Hub Planner , κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε το όνομα του σχεδίου στο οποίο θέλετε να εργαστείτε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  Σημείωση: Εάν δεν μπορείτε να εντοπίσετε το πρόγραμμα που θέλετε στη λίστα, μπορείτε να το αλλάξετε για να εμφανίσετε όλα τα προγράμματα αντί για προγράμματα που έχουν ανοιχτεί πρόσφατα. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Προβολή όλων των προγραμμάτων" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Ομαδοποίηση κατά" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει το αναδυόμενο μενού Group by .

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τα κριτήρια ομαδοποίησης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και πατήστε δύο φορές την οθόνη για να την αποδεχθείτε. Η εστίαση επιστρέφει στην εργασία στην προβολή Hub του Planner .

Δείτε επίσης

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να δημιουργήσετε ένα σχέδιο και να προσθέσετε κουβάδες στο Planner

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την προσθήκη και την ενημέρωση λεπτομερειών σε εργασίες στο Planner

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Microsoft Planner χρησιμοποιώντας δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε το Microsoft Planner με το TalkBack, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στο Android, για να ταξινομήσετε και να παραγγείλετε εργασίες σε έναν πίνακα, ομαδοποιώντας τις με διαφορετικούς τρόπους.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Microsoft 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Microsoft 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το TalkBack, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Android. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του TalkBack, μεταβείτε στην ενότητα Προσβασιμότητα Android.

Ομαδοποίηση εργασιών

 1. Στην προβολή Hub Planner , κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε το όνομα του σχεδίου στο οποίο θέλετε να εργαστείτε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  Σημείωση: Εάν δεν μπορείτε να εντοπίσετε το πρόγραμμα που θέλετε στη λίστα, μπορείτε να το αλλάξετε για να εμφανίσετε όλα τα προγράμματα αντί για προγράμματα που έχουν ανοιχτεί πρόσφατα. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Προβολή όλων των προγραμμάτων" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Sort by" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει το αναδυόμενο μενού Sort by .

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τα κριτήρια ταξινόμησης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και πατήστε δύο φορές την οθόνη για να την αποδεχθείτε. Η εστίαση επιστρέφει στην εργασία στην προβολή Hub του Planner .

Δείτε επίσης

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να δημιουργήσετε ένα σχέδιο και να προσθέσετε κουβάδες στο Planner

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την προσθήκη και την ενημέρωση λεπτομερειών σε εργασίες στο Planner

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Microsoft Planner χρησιμοποιώντας δυνατότητες προσβασιμότητας

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×