Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη δημιουργία προσαρμοσμένης προβολής μιας βιβλιοθήκης εγγράφων στο SharePoint Online

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη δημιουργία προσαρμοσμένης προβολής μιας βιβλιοθήκης εγγράφων στο SharePoint Online

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα με προβλήματα όρασης που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρησιμοποιήστε το SharePoint με το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη προβολή μιας βιβλιοθήκης εγγράφων για να εμφανίσετε τα στοιχεία με τρόπο που έχει νόημα για εσάς. Το έχουμε δοκιμάσει με τον Αφηγητή, το JAWS και το NVDA, αλλά μπορεί να λειτουργεί με άλλα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, με την προϋπόθεση ότι ακολουθούν κοινά πρότυπα και τεχνικές προσβασιμότητας. Θα μάθετε πώς μπορείτε να προσθέσετε και να τακτοποιήσετε στήλες. Επίσης, θα μάθετε πώς μπορείτε να προσαρμόσετε την προβολή με ταξινόμηση, ομαδοποίηση ή φιλτράρισμα στοιχείων.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Microsoft 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Microsoft 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, μεταβείτε στην ενότητα Λειτουργία των προγραμμάτων ανάγνωσης οθόνης με το Microsoft Office.

 • Όταν χρησιμοποιείτε το SharePoint, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τον Microsoft Edge ως πρόγραμμα περιήγησης web. Επειδή το SharePoint εκτελείται στο πρόγραμμα περιήγησης Web, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου είναι διαφορετικές από εκείνες σε ένα πρόγραμμα υπολογιστή. Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσετε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 αντί για το πλήκτρο F6 για τη μετάβαση από και προς τις εντολές. Επίσης, οι συνηθισμένες συντομεύσεις, όπως F1 (Βοήθεια) και Ctrl+O (Άνοιγμα), ισχύουν για το πρόγραμμα περιήγησης web και όχι για το SharePoint.

Σε αυτό το θέμα

Προσθήκη στήλης

 1. Μεταβείτε στη βιβλιοθήκη εγγράφων στην οποία θέλετε να προσθέσετε μια στήλη.

 2. Στην προβολή λίστας, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Εναλλαγή επιλογής για όλα τα στοιχεία". Με το JAWS, θα ακούσετε τη φράση: "Εισαγωγή πίνακα".

 3. Πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "Προσθήκη στήλης" και πατήστε το πλήκτρο ENTER. Ανοίγει το μενού Προσθήκη στήλης .

 4. Για να μετακινηθείτε στις επιλογές στήλης, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε την επιλογή που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Δημιουργία στήλης με την εστίαση στο πλαίσιο επεξεργασία ονόματος στήλης .

 5. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη νέα στήλη.

 6. Πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να φτάσετε στο κουμπί Αποθήκευση και πατήστε το πλήκτρο ENTER. Η στήλη θα προστεθεί στα δεξιά των στηλών που υπάρχουν ήδη.

Απόκρυψη στήλης

 1. Μεταβείτε στη βιβλιοθήκη εγγράφων όπου θέλετε να αποκρύψετε μια στήλη.

 2. Στην προβολή λίστας, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Εναλλαγή επιλογής για όλα τα στοιχεία". Με το JAWS, θα ακούσετε τη φράση: "Εισαγωγή πίνακα".

 3. Πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε το όνομα της στήλης που θέλετε να αποκρύψετε και πατήστε το πλήκτρο ENTER. Ανοίγει το μενού στήλη.

 4. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "ρυθμίσεις στήλης" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους για να αναπτύξετε το στοιχείο μενού.

 5. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "απόκρυψη αυτής της στήλης" και πατήστε το πλήκτρο ENTER.

Τακτοποίηση των στηλών σε βιβλιοθήκη εγγράφων

 1. Μεταβείτε στη βιβλιοθήκη εγγράφων που περιέχει τις στήλες που θέλετε να τακτοποιήσετε.

 2. Στην προβολή λίστας, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Εναλλαγή επιλογής για όλα τα στοιχεία". Με το JAWS, θα ακούσετε τη φράση: "Εισαγωγή πίνακα".

 3. Πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε το όνομα της στήλης που θέλετε να μετακινήσετε και πατήστε το πλήκτρο ENTER. Ανοίγει το μενού στήλη.

 4. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "ρυθμίσεις στήλης" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους για να αναπτύξετε το στοιχείο μενού.

 5. Για να μετακινήσετε τη στήλη, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "Μετακίνηση προς τα αριστερά" ή "Μετακίνηση προς τα δεξιά" και πατήστε το πλήκτρο ENTER. Η στήλη μετακινείται ένα βήμα προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

  Επαναλάβετε τα βήματα από το 2 έως το 5 για κάθε στήλη που θέλετε να μετακινήσετε.

Ταξινόμηση στοιχείων σε βιβλιοθήκη εγγράφων

 1. Μεταβείτε στη βιβλιοθήκη εγγράφων που περιέχει τις στήλες που θέλετε να ταξινομήσει.

 2. Στην προβολή λίστας, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Εναλλαγή επιλογής για όλα τα στοιχεία". Με το JAWS, θα ακούσετε τη φράση: "Εισαγωγή πίνακα".

 3. Πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε το όνομα της στήλης στην οποία θέλετε να ταξινομήσετε τα στοιχεία και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER. Ανοίγει το μενού στήλη.

 4. Οι διαθέσιμες επιλογές ταξινόμησης εξαρτώνται από τον τύπο των δεδομένων που βρίσκονται σε αυτήν τη στήλη, για παράδειγμα, από το α έως το ω, τα παλαιότερα σε νεότεραή μικρότερα σε μεγαλύτερα. Για να ορίσετε μια επιλογή, πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε την επιλογή που θέλετε και πατήστε το πλήκτρο ENTER.

  Η σειρά των στοιχείων στη βιβλιοθήκη έχει αλλάξει και η εστίαση μετακινείται στο πρώτο στοιχείο της βιβλιοθήκης.

Φιλτράρισμα στοιχείων σε βιβλιοθήκη εγγράφων

 1. Μεταβείτε στη βιβλιοθήκη εγγράφων που περιέχει τις στήλες που θέλετε να φιλτράρετε.

 2. Στην προβολή λίστας, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Εναλλαγή επιλογής για όλα τα στοιχεία". Με το JAWS, θα ακούσετε τη φράση: "Εισαγωγή πίνακα".

 3. Πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε το όνομα της στήλης στην οποία θέλετε να φιλτράρετε τα στοιχεία και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER. Ανοίγει το μενού στήλη.

 4. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "Φιλτράρισμα κατά" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Φιλτράρισμα κατά .

 5. Πατήστε το πλήκτρο TAB μία φορά για να μετακινήσετε την εστίαση στη λίστα με τις διαθέσιμες τιμές φιλτραρίσματος. Οι τιμές που είναι διαθέσιμες εξαρτώνται από τα δεδομένα σε αυτή τη στήλη. Για παράδειγμα, Εάν φιλτράρετε με βάση την τροποποιημένη στήλη, μπορείτε να επιλέξετε ημερομηνίες.

 6. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε την τιμή φιλτραρίσματος που θέλετε και πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να την επιλέξετε. Μπορείτε να επιλέξετε πολλές τιμές.

 7. Για να εφαρμόσετε τις επιλογές σας, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "εφαρμογή" και πατήστε το πλήκτρο ENTER. Στη λίστα εμφανίζονται μόνο τα στοιχεία που ταιριάζουν με την τιμή που έχετε επιλέξει.

Σημείωση: Για να καταργήσετε ένα φίλτρο, μετακινηθείτε στη στήλη με το φίλτρο, ανοίξτε το μενού στήλη, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "Φιλτράρισμα κατά" και πατήστε το πλήκτρο ENTER. Πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "Απαλοιφή όλων" και πατήστε το πλήκτρο ENTER. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT + TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "εφαρμογή" και πατήστε το πλήκτρο ENTER.

Ομαδοποίηση στοιχείων σε βιβλιοθήκη εγγράφων

 1. Μεταβείτε στη βιβλιοθήκη εγγράφων που περιέχει τις στήλες που θέλετε να ομαδοποιήσετε.

 2. Στην προβολή λίστας, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Εναλλαγή επιλογής για όλα τα στοιχεία". Με το JAWS, θα ακούσετε τη φράση: "Εισαγωγή πίνακα".

 3. Πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε το όνομα της στήλης στην οποία θέλετε να ομαδοποιήσετε τα στοιχεία και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER. Ανοίγει το μενού στήλη.

 4. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "Ομαδοποίηση κατά" και, στη συνέχεια, το όνομα της στήλης και πατήστε το πλήκτρο ENTER.

  Τα έγγραφα της βιβλιοθήκης σας ομαδοποιούνται με βάση την τιμή που έχετε επιλέξει. Για παράδειγμα, τα στοιχεία στη στήλη Τροποποίηση ομαδοποιούνται με βάση την ημερομηνία που τροποποιήθηκαν.

Διαγραφή στοιχείου σε βιβλιοθήκη εγγράφων

 1. Μεταβείτε στη βιβλιοθήκη εγγράφων η οποία έχει το στοιχείο που θέλετε να διαγράψετε.

 2. Πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε το πρώτο ή το τρέχον επιλεγμένο στοιχείο στη λίστα αρχείων και φακέλων.

 3. Πατήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε το στοιχείο που θέλετε να διαγράψετε.

 4. Πατήστε Shift + F10 για να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος.

 5. Στο μενού περιβάλλοντος, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "Διαγραφή" και πατήστε το πλήκτρο ENTER. Το παράθυρο διαλόγου " Διαγραφή " ανοίγει με την εστίαση στο κουμπί "Άκυρο ".

 6. Πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί ' Διαγραφή '" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER. Το στοιχείο μετακινείται στον κάδο ανακύκλωσης και η εστίαση επιστρέφει στη λίστα βιβλιοθήκης.

Ονομασία και αποθήκευση προσαρμοσμένης προβολής σε βιβλιοθήκη εγγράφων

Όταν είστε ικανοποιημένοι με την προσαρμοσμένη προβολή, απλώς δώστε στην προβολή ένα όνομα και αποθηκεύστε το. Η προσαρμοσμένη προβολή προστίθεται στη λίστα των προβολών.

Για να υποδείξετε ότι η προβολή έχει μη αποθηκευμένες αλλαγές, στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας "βιβλιοθήκη εγγράφων", εμφανίζεται ένας αστερίσκος δίπλα στο όνομα της προβολής. Για παράδειγμα, εάν κάνατε αλλαγές στην προβολή όλα τα έγγραφα, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης το ανακοινώνει ως "όλα τα έγγραφα, αστερίσκος".

 1. Πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση: "γραμμή εντολών".

 2. Πατήστε το πλήκτρο αριστερού ή δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "Προβολή όλων των εγγράφων" και πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 3. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "Αποθήκευση προβολής ως" και πατήστε το πλήκτρο ENTER. Θα ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως με την εστίαση στο πλαίσιο επεξεργασίας Αποθηκεύστε την τρέχουσα προβολή ή πληκτρολογήστε νέο όνομα.

 4. Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα για την προβολή.

 5. Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί ' Αποθήκευση '" και πατήστε το πλήκτρο ENTER.

  Η προσαρμοσμένη προβολή προστίθεται στο μενού "Προβολή" της βιβλιοθήκης εγγράφων και ο αστερίσκος δίπλα στο όνομα της προβολής καταργείται.

Ορισμός της προεπιλεγμένης προβολής για βιβλιοθήκη εγγράφων

Για να ορίσετε την προεπιλεγμένη προβολή για μια βιβλιοθήκη εγγράφων, πρέπει να έχετε δικαιώματα κατόχου βιβλιοθήκης ή δικαιώματα διαχειριστή για αυτή τη βιβλιοθήκη. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ρυθμίσεις για προβολές.

Διαγραφή προσαρμοσμένης προβολής βιβλιοθήκης εγγράφων

Για να διαγράψετε μια προσαρμοσμένη προβολή μιας βιβλιοθήκης εγγράφων, πρέπει να έχετε δικαιώματα κατόχου βιβλιοθήκης ή δικαιώματα διαχειριστή για αυτή τη βιβλιοθήκη. Για να δείτε τα βήματα για να διαγράψετε μια προσαρμοσμένη προβολή μιας βιβλιοθήκης εγγράφων, ανατρέξτε στο θέμα Διαγραφή προβολής.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την επεξεργασία προσαρμοσμένης προβολής μιας βιβλιοθήκης εγγράφων στο SharePoint Online

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την επιλογή των στηλών που θα εμφανίζονται σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων στο SharePoint Online

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο SharePoint Online

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο SharePoint Online

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και περιήγηση στο SharePoint Online

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×