Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη ρύθμιση του λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στο Outlook

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη ρύθμιση του λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στο Outlook

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα με προβλήματα όρασης που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρησιμοποιήστε το Αλληλογραφία του Outlook με τον Αφηγητή, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στα Windows, για να ρυθμίσετε τους λογαριασμούς σας. Θα μάθετε πώς μπορείτε να προσθέσετε αρκετούς λογαριασμούς για να παραμείνετε συνδεδεμένοι με την εργασία, την οικογένεια και τους φίλους σας.

Η Αλληλογραφία του Outlook υποστηρίζει τους περισσότερους τύπους υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορείτε να προσθέσετε οποιονδήποτε από τους ακόλουθους λογαριασμούς Microsoft: Exchange, Microsoft 365, Outlook.com, Hotmail, Live.com και MSN.com. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε οποιονδήποτε από τους ακόλουθους λογαριασμούς τρίτων: Gmail, Yahoo! Αλληλογραφία, iCloud ή ένα λογαριασμό με διακομιστή POP ή IMAP.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Microsoft 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Microsoft 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Αφηγητή, μεταβείτε στο θέμα Πλήρης οδηγός του Αφηγητή.

Σε αυτό το θέμα

Ρύθμιση του πρώτου λογαριασμού σας

Με τον Αφηγητή, μπορείτε να ρυθμίσετε γρήγορα τον πρώτο λογαριασμό σας στην Αλληλογραφία του Outlook για να ξεκινήσετε αμέσως. Ο πρώτος λογαριασμός μπορεί να είναι οποιοσδήποτε τύπος λογαριασμού που υποστηρίζεται. Δεδομένου ότι όλοι οι λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι διαφορετικοί, οι οδηγίες που ακολουθούν παρέχουν γενικές οδηγίες για τη ρύθμιση ενός λογαριασμού όταν ανοίγετε την Αλληλογραφία του Outlook για πρώτη φορά.

Για λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης ενός λογαριασμού Microsoft ως πρώτου λογαριασμού σας, ανατρέξτε στο θέμα Ρύθμιση λογαριασμού Microsoft ως πρώτου λογαριασμού.

 1. Ανοίξτε την Αλληλογραφία του Outlook. Θα ανοίξει το παράθυρο Καλώς ορίσατε. Θα ακούσετε τη φράση: "Παράθυρο Αλληλογραφία του Outlook".

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Γρήγορα αποτελέσματα'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Προσθήκη λογαριασμού'".

 3. Πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Παράθυρο 'Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και λογαριασμοί'. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Επιλογή λογαριασμού.

 4. Θα ανοίξει το παράθυρο εισόδου για τον επιλεγμένο λογαριασμό και θα σας ζητήσει να εισαγάγετε τις πληροφορίες εισόδου του λογαριασμού. Η διαδικασία εισόδου εξαρτάται από το λογαριασμό που έχετε επιλέξει.

  Κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή δεξιά μέχρι να ακούσετε τα πεδία κειμένου με δυνατότητα επεξεργασίας για την απαιτούμενη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τον κωδικό πρόσβασης, τα οποία μπορεί να απαιτούν εισαγωγή στο ίδιο ή σε διαφορετικά παράθυρα.

 5. Σε ένα πεδίο κειμένου, πατήστε δύο φορές την οθόνη και θα εμφανιστεί το πληκτρολόγιο οθόνης. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τον κωδικό πρόσβασής σας.

 6. Για να μετακινήσετε σε ένα πιθανό επόμενο βήμα της διαδικασίας, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "κουμπί 'Επόμενο'"και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 7. Μόλις ολοκληρώσετε την εισαγωγή των διαπιστευτηρίων σας, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή δεξιά μέχρι να ακούσετε "κουμπί 'Είσοδος" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  Ανάλογα με το λογαριασμό, μπορεί να σας ζητηθεί να παράσχετε περισσότερες πληροφορίες, όπως σύνδεση στο Microsoft 365 ή στο δίκτυο της εταιρείας σας.

 8. Μετά από μια επιτυχημένη ρύθμιση, μπορείτε θα ακούσετε τα στοιχεία του λογαριασμού και τη φράση "κουμπί 'Ολοκληρώθηκε'. Πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 9. Επιστρέφετε στο παράθυρο Καλώς ορίσατε. Θα ακούσετε τη φράση: "Έτοιμοι να ξεκινήσετε, κουμπί". Πατήστε δύο φορές την οθόνη. Η εστίαση μετακινείται στα νέα Εισερχόμενα.

Ρύθμιση ενός λογαριασμού Microsoft ως πρώτου λογαριασμού σας

Χρησιμοποιήστε τον Αφηγητή για να ρυθμίσετε εύκολα ένα λογαριασμό Microsoft ως πρώτο λογαριασμό σας.

 1. Ανοίξτε την Αλληλογραφία του Outlook. Θα ακούσετε τη φράση: "Παράθυρο Αλληλογραφία του Outlook". Θα ανοίξει το παράθυρο Καλώς ορίσατε.

  Σημείωση: Εάν έχετε πραγματοποιήσει είσοδο στο τηλέφωνο Windows με το λογαριασμό Microsoft που διαθέτετε, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Είστε έτοιμοι, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Είστε έτοιμοι και η εστίαση μετακινείται απευθείας στα Εισερχόμενα.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Γρήγορα αποτελέσματα'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Προσθήκη λογαριασμού'".

 3. Πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Παράθυρο 'Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και λογαριασμοί'.

 4. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε τον τύπο λογαριασμού Microsoft που θέλετε, για παράδειγμα, "Outlook.com" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Παράθυρο 'Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και λογαριασμοί'.

 5. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε "Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλέφωνο ή Skype, επεξεργάσιμο κείμενο" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Εμφανίζεται το πληκτρολόγιο οθόνης.

 6. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του λογαριασμού σας Microsoft.

 7. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τ δεξιά μέχρι να ακούσετε "Κωδικός πρόσβασης, επεξεργάσιμο κείμενο" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 8. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό.

 9. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή δεξιά μέχρι να ακούσετε "Είσοδος, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 10. Θα ακούσετε τη φράση: "κουμπί ' επόμενο '". Πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 11. Θα ακούσετε τα στοιχεία του λογαριασμού και μετά τη φράση "κουμπί 'Ολοκληρώθηκε'". Πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 12. Θα ακούσετε τη φράση: "Έτοιμοι να ξεκινήσετε, κουμπί". Πατήστε δύο φορές την οθόνη. Η εστίαση μετακινείται στα Εισερχόμενα του λογαριασμού Microsoft.

Προσθήκη επιπλέον λογαριασμού μετά την πρώτη ρύθμιση

Μπορείτε εύκολα να προσθέσετε επιπλέον λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μετά την αρχική ρύθμιση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο επόμενος λογαριασμός μπορεί να είναι οποιοσδήποτε τύπος λογαριασμού που υποστηρίζεται. Δεδομένου ότι όλοι οι λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι διαφορετικοί, οι οδηγίες που ακολουθούν παρέχουν γενικές οδηγίες για τη ρύθμιση ενός επιπλέον λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης ενός λογαριασμού Gmail μετά την πρώτη ρύθμιση, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη λογαριασμού Gmail μετά την πρώτη ρύθμιση.

 1. Στην Αλληλογραφία του Outlook στα Εισερχόμενα, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Περισσότερες επιλογές, κουμπί σε σύμπτυξη" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Περισσότερες επιλογές, αναδυόμενο, προσαρμογή".

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "κουμπί 'Διαχείριση λογαριασμών'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί 'Προσθήκη λογαριασμού'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Επιλογή λογαριασμού.

 4. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε το λογαριασμό που θέλετε να προσθέσετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ακολουθήστε τη διαδικασία ρύθμισης του λογαριασμού στην οθόνη και τις γενικές οδηγίες ρύθμιση που περιγράφονται στο θέμα Ρύθμιση του πρώτου λογαριασμού σας από το βήμα 5 και μετά.

Προσθήκη λογαριασμού Gmail μετά την πρώτη ρύθμιση

 1. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Google" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Σελίδα 'Έλεγχος ταυτότητας'". Εμφανίζεται το παράθυρο εισόδου της Google.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Εισαγωγή διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επεξεργάσιμο κείμενο" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Εμφανίζεται το πληκτρολόγιο οθόνης.

 3. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση Gmail σας.

 4. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή δεξιά μέχρι να ακούσετε "κουμπί 'Επόμενο'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 5. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Κωδικός πρόσβασης, επεξεργάσιμο κείμενο" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Εμφανίζεται το πληκτρολόγιο οθόνης.

 6. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας.

 7. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Είσοδος'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 8. Θα σας ζητηθεί να επιτρέψετε στα Windows να αποκτήσουν πρόσβαση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τις ρυθμίσεις σας από την Google. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Επιτρέπεται, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Εάν σας ζητηθεί το όνομα που θα χρησιμοποιείτε για την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πληκτρολογήστε το όνομά σας.

 9. Μετά από μια επιτυχημένη ρύθμιση, θα ακούσετε: "Κουμπί 'Τέλος'". Πατήστε δύο φορές την οθόνη. Η εστίαση επιστρέφει στη λίστα λογαριασμών.

 10. Για να επιστρέψετε στα Εισερχόμενα, σύρετε ένα δάχτυλο στο κάτω άκρο της οθόνης μέχρι να ακούσετε "Γραμμή περιήγησης, κουμπί 'Πίσω' σε σύμπτυξη" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη μορφοποίηση κειμένου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας στο Outlook

Βασικές εργασίες με χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το ημερολόγιο του Outlook

Βασικές εργασίες με χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Outlook

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και περιήγηση στην αλληλογραφία του Outlook

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×