Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για το άνοιγμα και την αναζήτηση διαφορετικών σημειωματαρίων, σελίδων και ενοτήτων στο OneNote για iOS

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για το άνοιγμα και την αναζήτηση διαφορετικών σημειωματαρίων, σελίδων και ενοτήτων στο OneNote για iOS

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα με προβλήματα όρασης που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρησιμοποιήστε το OneNote για iOS με το VoiceOver, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στο iOS, για να μετακινείστε σε σημειωματάρια, ενότητες και σελίδες πιο εύκολα και αποτελεσματικά.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Microsoft 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Microsoft 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του iOS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, επισκεφθείτε την ενότητα Προσβασιμότητα Apple.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε iPhone. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το iPad.

 • Για να μάθετε για το ρότορα του VoiceOver, ανατρέξτε στο θέμα Εντολές και κινήσεις.

Σε αυτό το θέμα

Άνοιγμα σημειωματαρίου στο OneNote

Στη λίστα Σημειωματάρια, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε το όνομα του σημειωματάριου που θέλετε να ανοίξετε. Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο ανοίγματος του OneNote, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εκτέλεση βασικών εργασιών στο OneNote.

Συμβουλή: Για να δημιουργήσετε ένα νέο σημειωματάριο, στη λίστα Σημειωματάρια, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Νέο σημειωματάριο'". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Πληκτρολογήστε το όνομα του νέου σημειωματαρίου, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Τέλος" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Συμβουλή: Εάν θέλετε να ανοίξετε το σημειωματάριό σας στο OneNote πρόγραμμα-πελάτη από το OneNote για το Web στο πρόγραμμα περιήγησής σας, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "κουμπί" επεξεργασία στο OneNote ". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Εναλλαγή μεταξύ σημειωματαρίων, σελίδων και ενοτήτων

Περιηγηθείτε εύκολα στο σημειωματάριό σας.

Μετάβαση στη λίστα σημειωματαρίων

 1. Στη λίστα Ενότητες ή Σελίδες, ή από έναν καμβά σελίδας, κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Επιστροφή σε <προηγούμενη προβολή λίστας>, κουμπί 'Πίσω'". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 2. Επαναλάβετε το ίδιο μέχρι να ακούσετε: "Σημειωματάριο, κουμπί 'Ρυθμίσεις'". Η εστίαση είναι τώρα στο κουμπί Ρυθμίσεις της προβολής λίστας Σημειωματάρια.

Μετακίνηση στη λίστα ενοτήτων

 1. Για να μεταβείτε στη λίστα Ενότητες από τη λίστα Σημειωματάρια, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε το όνομα του σημειωματάριου που θέλετε να ανοίξετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 2. Για να μετακινηθείτε στη λίστα Ενότητες από τη λίστα Σελίδες ή από έναν καμβά σελίδας, σαρώστε προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε: "Επιστροφή σε <προηγούμενη προβολή λίστας>, κουμπί 'Πίσω'". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Επαναλάβετε το ίδιο μέχρι να ακούσετε τη φράση "<Όνομα σημειωματαρίου>, επιστροφή στη λίστα σημειωματαρίων, κουμπί 'Πίσω'".

  Η εστίαση είναι τώρα στο κουμπί Πίσω της προβολής λίστας Ενότητες.

Μετακίνηση στη λίστα σελίδων

 1. Για να μεταβείτε στη λίστα Σελίδες από τη λίστα Ενότητες, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε το όνομα της ενότητας που θέλετε να ανοίξετε.

 2. Για να μεταβείτε στη λίστα Σελίδες από τον καμβά σελίδας, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά ή δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Επιστροφή στη λίστα σελίδων για <όνομα ενότητας, κουμπί 'Πίσω'". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

  Η εστίαση είναι τώρα στο κουμπί Πίσω στην προβολή λίστας Σελίδες.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη βασική περιήγηση στο OneNote για iOS, ανατρέξτε στο θέμα Μάθετε πώς να περιηγείστε στο OneNote χρησιμοποιώντας προσβάσιμες δυνατότητες.

Εργασία με πρόσφατες σημειώσεις

Δεν χρειάζεται να χάνετε χρόνο αναζητώντας τις πιο πρόσφατες σημειώσεις σας. Χρησιμοποιήστε τη λίστα Πρόσφατες σημειώσεις για να συνεχίσετε να εργάζεστε γρήγορα στις πιο πρόσφατες σελίδες σας.

Για να μεταβείτε στις Πρόσφατες σημειώσεις, στη λίστα Σημειωματάρια, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί 'Πρόσφατες σημειώσεις'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε το όνομα της σελίδας που θέλετε να ανοίξετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Ενεργοποίηση των πρόσφατων σημειώσεων στο γραφικό στοιχείο κέντρου ειδοποιήσεων

Εάν το VoiceOver δεν εκφωνεί τις πρόσφατες σημειώσεις, πρέπει να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα στο γραφικό στοιχείο κέντρου ειδοποιήσεων.

 1. Στη λίστα Σημειωματάρια, κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Ρυθμίσεις'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Ρυθμίσεις, κουμπί 'Κλείσιμο'".

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί 'Γρήγορες σημειώσεις'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί εναλλαγής 'Εμφάνιση πρόσφατων σημειώσεων', απενεργοποιημένο".

 4. Πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Θα ακούσετε: "Ενεργοποίηση".

 5. Για έξοδο από τις ρυθμίσεις, κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Πίσω'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση "Ρυθμίσεις, κουμπί 'Κλείσιμο'".

 6. Πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Ρυθμίσεις'". Η εστίαση είναι στο κουμπί Ρυθμίσεις στην προβολή λίστας Σημειωματάρια.

Χρήση αναζήτησης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αναζήτηση για να εντοπίσετε γρήγορα ένα τμήμα πληροφοριών στα σημειωματάρια, τις ενότητες ή τις σελίδες σας. Μπορείτε να βρείτε το πεδίο ή τη λειτουργία αναζήτησης στις προβολές λίστας Σημειωματάρια, Ενότητες και Σελίδες.

 1. Σε μία από τις προβολές λίστας, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί 'Αναζήτηση'" ή "Πεδίο κειμένου 'Αναζήτηση'". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 2. Πληκτρολογήστε τις λέξεις για την αναζήτησή σας εδώ. Η αναζήτηση ξεκινά αυτόματα. Θα ακούσετε τη φράση: "Η αναζήτηση ολοκληρώθηκε με < αριθμός αποτελεσμάτων > αποτελέσματα".

 3. Για να περιηγηθείτε στα αποτελέσματα, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε το αποτέλεσμα αναζήτησης που θέλετε να επιλέξετε. Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ανοίξει το στοιχείο με τη λέξη αναζήτησης.

 4. Για να βρείτε τη λέξη αναζήτησης, για παράδειγμα, σε ένα μπλοκ περιεχομένου, περιστρέψτε το περιστροφικό στοιχείο ελέγχου του VoiceOver στην επιλογή Λέξεις ή Γραμμές. Κάντε σάρωση προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να ακούσετε το περιεχόμενο λέξη προς λέξη ή γραμμή προς γραμμή.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την ανάγνωση σελίδων στο OneNote

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εκτέλεση βασικών εργασιών στο OneNote

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Microsoft 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο OneNote χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×