Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για προγραμματισμό Εκπομπής σύσκεψης Skype

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για προγραμματισμό Εκπομπής σύσκεψης Skype

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα με προβλήματα όρασης που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιό σας και τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows, για να προγραμματίσετε συσκέψεις με Μετάδοση σύσκεψης Skype ή εκδηλώσεις για ακροατήρια online με έως και 10.000 συμμετέχοντες.

Εάν προγραμματίσετε μια σύσκεψη στο Outlook και προσκαλέσετε πάνω από 250 άτομα, ο προγραμματισμός της σύσκεψης θα μεταβεί αυτόματα στην πύλη Μετάδοση σύσκεψης Skype.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Microsoft 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Microsoft 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στο θέμα Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Skype για επιχειρήσεις.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Αφηγητή, μεταβείτε στο θέμα Πλήρης οδηγός του Αφηγητή.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με PC. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Windows Phone ή το tablet των Windows.

 • Επειδή η Μετάδοση σύσκεψης Skype εκτελείται στο πρόγραμμα περιήγησης Web, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου διαφέρουν από εκείνες του προγράμματος υπολογιστή. Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσετε Ctrl+F6 αντί για F6 για τη μετάβαση προς και από τις εντολές. Επίσης, οι συνηθισμένες συντομεύσεις, όπως F1 (Βοήθεια) και Ctrl+Ο (Άνοιγμα), ισχύουν για το πρόγραμμα περιήγησης Web και όχι για την Μετάδοση σύσκεψης Skype.

Σε αυτό το θέμα

Είσοδος στην πύλη της Εκπομπής σύσκεψης Skype

Χρησιμοποιήστε τον εταιρικό ή τον σχολικό σας λογαριασμό για είσοδο στην πύλη.

 1. Στο πρόγραμμα περιήγησής σας, μεταβείτε στην πύλη Εκπομπής σύσκεψης Skype. Ανοίγει το παράθυρο εισόδου.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε το όνομα χρήστη σας και, στη συνέχεια, πατήστε Enter.

  Σημείωση: Εάν δεν ακούσετε το όνομα χρήστη σας, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Use another account, link" (Χρήση άλλου λογαριασμού, σύνδεση) και, στη συνέχεια, πατήστε Enter. Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, πατήστε Enter.

 3. Ακούτε: "Password, editing" (Κωδικός πρόσβασης, επεξεργασία). Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  Η σελίδα της πύλης Μετάδοση σύσκεψης Skype ανοίγει.

Προγραμματισμός σύσκεψης

Καθορίστε την ημερομηνία και την ώρα, τους συμμετέχοντες και τους τύπους πρόσβασης των συμμετεχόντων στην εκπομπή σας.

 1. Στη σελίδα της πύλης Μετάδοση σύσκεψης Skype, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "New meeting button" (Κουμπί "Νέα σύσκεψη") και, στη συνέχεια, πατήστε Enter.

  Ανοίγει η σελίδα Ρυθμίσεις σύσκεψης.

 2. Προχωρήστε με τις ακόλουθες λεπτομέρειες της σύσκεψης:

 3. Όταν καθορίσετε τις ρυθμίσεις και τις λεπτομέρειες της σύσκεψης, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Create button" (Κουμπί "Δημιουργία") και, στη συνέχεια, πατήστε Enter.

 4. Ανοίγει μια σελίδα με τη σύνοψη της σύσκεψης. Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο αποστολής της πρόσκλησης, ανατρέξτε στην ενότητα Αποστολή πρόσκλησης.

Προσθήκη θέματος, ώρας και διάρκειας σύσκεψης

Καθορίστε το θέμα, την ώρα και την ημερομηνία, καθώς και τη διάρκεια σύσκεψης της εκπομπής σας.

 1. Στη σελίδα Ρυθμίσεις σύσκεψης, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Meeting title, editing" (Τίτλος σύσκεψης, επεξεργασία) και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το θέμα της εκπομπής σας.

 2. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ώρας και διάρκειας της σύσκεψης, πατήστε το πλήκτρο Tab. Ακούτε: "Start date, <current month>" (Ημερομηνία έναρξης, (τρέχων μήνας)).

  Μπορείτε να αλλάξετε τις εξής ρυθμίσεις:

  • Μήνας έναρξης

  • Ημέρα έναρξης του μήνα

  • Έτος έναρξης

  • Ώρες χρόνου έναρξης

  • Λεπτά χρόνου έναρξης

  • Διάρκεια σύσκεψης σε ώρες

  Για πλοήγηση μεταξύ των ρυθμίσεων, πατήστε το πλήκτρο Tab ή τα πλήκτρα Shift+Tab μέχρι να ακούσετε τη ρύθμιση που θέλετε να τροποποιήσετε.

  Για άνοιγμα της λίστας επιλογών για μια ρύθμιση, πατήστε Alt+πλήκτρο κάτω βέλους. Για μετακίνηση εντός της λίστας, πατήστε Caps Lock+πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε την επιλογή που θέλετε. Για να κάνετε μια επιλογή, πατήστε Caps Lock+Enter.

Προσθήκη συμμετεχόντων σύσκεψης

Μπορείτε να προσθέσετε άτομα είτε ως μέλη ομάδας εκδήλωσης είτε ως συμμετέχοντες.

Προσθήκη μελών ομάδας εκδήλωσης

Ένα μέλος ομάδας εκδήλωσης μπορεί να συμμετάσχει στην εκδήλωση ως παρουσιαστής, παραγωγός, διοργανωτής ή επόπτης και να έχει τον έλεγχο της εκπομπής.

 1. Στη σελίδα Ρυθμίσεις συσκέψεις, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε: "Email or alias of each event member, Event team, editing" (Email ή ψευδώνυμο κάθε μέλους της εκδήλωσης, ομάδα εκδήλωσης, επεξεργασία).

 2. Πληκτρολογήστε τα ονόματα, τις διευθύνσεις email ή λίστες αλληλογραφίας των μελών ομάδας εκδήλωσης χωρισμένες με κόμμα.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Check names, button" (Έλεγχος ονομάτων, κουμπί) και, στη συνέχεια, πατήστε Enter.

Προσθήκη συμμετεχόντων

Ένας συμμετέχων μπορεί να παρακολουθήσει την εκδήλωση σε σύνδεση αλλά δεν μπορεί να αναλάβει τον ρόλο του παρουσιαστή ή να έχει τον έλεγχο της εκπομπής. Μπορείτε να καθορίσετε την πρόσβαση των συμμετεχόντων με τους παρακάτω τύπους συμμετεχόντων:

 • Ανώνυμα: όλοι όσοι διαθέτουν σύνδεση για την εκπομπή μπορούν να συμμετάσχουν χωρίς να πραγματοποιήσουν είσοδο.

 • Όλη η εταιρεία: όλα τα άτομα από την εταιρεία σας μπορούν να συμμετάσχουν στη σύσκεψη. Απαιτείται είσοδος. Αυτός είναι ο προεπιλεγμένος τύπος.

 • Μόνο με πρόσκληση: μόνο οι συμμετέχοντες που παρατίθενται στην πρόσκληση μπορούν να συμμετάσχουν στη σύσκεψη. Απαιτείται είσοδος.

 1. Στη σελίδα Ρυθμίσεις σύσκεψης, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Selected" (Επιλέχτηκε) μαζί με τον τρέχοντα επιλεγμένο ή τον προεπιλεγμένο τύπο συμμετεχόντων.

 2. Για να αλλάξετε τον τρέχοντα τύπο συμμετεχόντων, πατήστε τα πλήκτρα Caps Lock+πλήκτρο δεξιού ή αριστερού βέλους μέχρι να ακούσετε την επιλογή που θέλετε. Για να κάνετε μια επιλογή, πατήστε Caps Lock+Enter.

 3. Εάν επιλέξατε Μόνο με πρόσκληση, πατήστε το πλήκτρο Tab. Ακούτε: "Attendees, editing, Email or alias of individual or distributing list" (Συμμετέχοντες, επεξεργασία, email ή ψευδώνυμο ατόμου ή λίστα διανομής).

  Πληκτρολογήστε τα ονόματα, τις διευθύνσεις email ή λίστες αλληλογραφίας των μελών ομάδας εκδήλωσης χωρισμένες με κόμμα. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Check names, button" (Έλεγχος ονομάτων, κουμπί) και, στη συνέχεια, πατήστε Enter.

Καθορισμός επιλογών εγγραφής βίντεο

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια εγγραφή ή ένα βίντεο κατ' απαίτηση της εκπομπής διαθέσιμο για όσους δεν μπορούν να συμμετέχουν στη σύσκεψη ή για όσους επιθυμούν να επιστρέψουν στην εκπομπή αργότερα.

 1. Στη σελίδα Ρυθμίσεις σύσκεψης, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε: "Create a video recording for download, checkbox" (Δημιουργία εγγραφής βίντεο για λήψη, πλαίσιο ελέγχου). Ο Αφηγητής ανακοινώνει επίσης αν η επιλογή είναι επιλεγμένη ή όχι. Για επιλογή, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab. Ακούτε: "Make video on demand available after the meeting" (Διάθεση βίντεο κατ' απαίτηση μετά από τη σύσκεψη). Ο Αφηγητής ανακοινώνει επίσης αν η επιλογή είναι επιλεγμένη ή όχι. Για επιλογή, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

Ενεργοποίηση απομαγνητοφώνησης και μετάφρασης

Για να καταστήσετε την εκπομπή σας προσβάσιμη σε μεγαλύτερο ακροατήριο, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την απομαγνητοφώνηση της εκπομπής και την αυτόματη μετάφραση της απομαγνητοφώνησης. Οι συμμετέχοντες μπορούν στη συνέχεια να εμφανίσουν τις κλειστές λεζάντες στην επιλεγμένη γλώσσα κατά τη διάρκεια της εκπομπής.

Σημείωση: Ορισμένοι οργανισμοί μπορεί να έχουν θέσει υπό περιορισμό τη διαθεσιμότητα αυτής της δυνατότητας.

 1. Στη σελίδα Ρυθμίσεις σύσκεψης, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε: "Enable transcription and translation for auto-generating captions" (Ενεργοποίηση απομαγνητοφώνησης και μετάφρασης για αυτόματη δημιουργία λεζαντών). Ο Αφηγητής ανακοινώνει επίσης αν η επιλογή είναι επιλεγμένη ή όχι. Για επιλογή, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 2. Ανοίγει μια λίστα γλωσσών. Πατήστε το πλήκτρο Tab. Ακούτε: "Primary spoken language for the broadcast" (Κύρια γλώσσα ομιλίας για την εκπομπή".

 3. Για να αλλάξετε την κύρια γλώσσα ομιλίας, πατήστε Alt+πλήκτρο κάτω βέλους. Ανοίγει μια λίστα επιλογών. Πατήστε Caps Lock+πλήκτρο αριστερού ή δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε τη γλώσσα που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε Caps Lock+Enter.

 4. Για να καθορίσετε τις γλώσσες μετάφρασης, πατήστε Caps Lock+πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε την πρώτη γλώσσα στην οποία θέλετε να γίνει μετάφραση.

 5. Για να επιλέξετε τη γλώσσα, πατήστε Caps Lock+πλήκτρο αριστερού βέλους και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Επαναλάβετε αυτό το βήμα για όλες τις γλώσσες στις οποίες θέλετε να γίνει μετάφραση της απομαγνητοφώνησης.

  Σημείωση: Μία σύσκεψη μπορεί να μεταφραστεί σε έως και 6 γλώσσες.

Αποστολή πρόσκλησης

Μόλις δημιουργήσετε την πρόσκλησή σας, μπορείτε εύκολα να τη στείλετε από το Outlook.

 1. Στη σελίδα σύνοψης της σύσκεψης, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Create Outlook invitation button" (Κουμπί "Δημιουργία πρόσκλησης του Outlook") και, στη συνέχεια, πατήστε Enter.

 2. Ακούτε: "Notification text, What do you want to do with BroadcastMeetings.ics?" (Κείμενο ειδοποίησης, τι θέλετε να κάνετε με το BroadcastMeetings.ics;). Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Save button" (Κουμπί "Αποθήκευση") και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 3. Ακούτε: "Notification text, BroadcastMeetings.ics finished downloading" (Κείμενο ειδοποίησης, ολοκληρώθηκε η λήψη του BroadcastMeetings.ics). Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Open button" (Κουμπί "Άνοιγμα") και, στη συνέχεια, πατήστε Enter. Η πρόσκληση ανοίγει στο Outlook. Η εστίαση βρίσκεται στο κύριο σώμα του μηνύματος.

 4. Για να στείλετε την πρόσκληση, στο Outlook, πατήστε Alt+S.

Δείτε επίσης

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Skype για επιχειρήσεις

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με το Skype για επιχειρήσεις

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Skype για επιχειρήσεις

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×