Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για συμμετοχή σε Εκπομπή σύσκεψης Skype

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για συμμετοχή σε Εκπομπή σύσκεψης Skype

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα με προβλήματα όρασης που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιό σας και τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows, για να συμμετάσχετε σε μια σύσκεψη με Μετάδοση σύσκεψης Skype.

Μπορείτε να συμμετάσχετε σε μια σύσκεψη ως συμμετέχων ή ως μέλος ομάδας εκδήλωσης, με βάση τον τύπο συμμετεχόντων που έχει οριστεί από τον διοργανωτή της σύσκεψης. Μια Μετάδοση σύσκεψης Skype μπορεί να είναι ανώνυμη ή κλειστή σύσκεψη. Μπορείτε να συμμετάσχετε σε μια ανώνυμη σύσκεψη ως συμμετέχων χωρίς να πραγματοποιήσετε είσοδο. Για συμμετοχή σε κλειστή σύσκεψη ή για συμμετοχή ως μέλος ομάδας εκδήλωσης, απαιτείται είσοδος.

Όταν λαμβάνετε πρόσκληση σε Μετάδοση σύσκεψης Skype, μπορείτε να την αποδεχτείτε όπως κάθε πρόσκληση σε σύσκεψη και η εκδήλωση θα προστεθεί στο ημερολόγιό σας.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Microsoft 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Microsoft 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στο θέμα Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Skype για επιχειρήσεις.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Αφηγητή, μεταβείτε στο θέμα Πλήρης οδηγός του Αφηγητή.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με PC. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Windows Phone ή το tablet των Windows.

Σε αυτό το θέμα

Συμμετοχή σε Εκπομπή σύσκεψης Skype ως συμμετέχων

Ως συμμετέχων, μπορείτε παρακολουθήσετε μια εκδήλωση σε σύνδεση αλλά δεν μπορείτε να αναλάβετε τον ρόλο του παρουσιαστή ή του ομιλητή.

Συμμετοχή σε ανώνυμη Εκπομπή σύσκεψης Skype

 1. Όταν διαβάζετε το μήνυμα της πρόσκλησης, πατήστε Shift+Tab μέχρι να ακούσετε "Join the meeting, selected, link" (Συμμετοχή στη σύσκεψη, επιλέχτηκε, σύνδεση) και, στη συνέχεια, πατήστε Enter.

  Ανοίγει η σελίδα Εκπομπή σύσκεψης Skype στο προεπιλεγμένο πρόγραμμα περιήγησής σας.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Joint the event button" (Κουμπί "Συμμετοχή στην εκδήλωση") και, στη συνέχεια, πατήστε Enter.

  Η εστίαση μετακινείται στη σελίδα εκπομπής της εκδήλωσης.

Συμμετοχή σε κλειστή Εκπομπή σύσκεψης Skype

 1. Όταν διαβάζετε το μήνυμα της πρόσκλησης, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Join the meeting, selected, link" (Συμμετοχή στη σύσκεψη, επιλέχτηκε, σύνδεση) και, στη συνέχεια, πατήστε Enter.

  Ανοίγει η σελίδα εισόδου Συσκέψεις Skype στο προεπιλεγμένο πρόγραμμα περιήγησής σας.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε το όνομα χρήστη σας και, στη συνέχεια, πατήστε Enter.

  Σημείωση: Εάν δεν ακούσετε το όνομα χρήστη σας, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Use another account, link" (Χρήση άλλου λογαριασμού, σύνδεση) και, στη συνέχεια, πατήστε Enter. Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, πατήστε Enter.

 3. Ακούτε: "Password, editing" (Κωδικός πρόσβασης, επεξεργασία). Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  Η εστίαση μετακινείται στη σελίδα εκπομπής της εκδήλωσης.

Συμμετοχή σε Εκπομπή σύσκεψης Skype ως μέλος ομάδας εκδήλωσης

Ως μέλος ομάδας εκδήλωσης, μπορείτε να αναλάβετε τον ρόλο του παρουσιαστή ή του ομιλητή και να διαχειριστείτε τους πόρους της σύσκεψης (PowerPoint, ήχος και βίντεο) και τα στοιχεία ελέγχου της εκπομπής.

Συμμετοχή σε ανώνυμη Εκπομπή σύσκεψης Skype

 1. Όταν διαβάζετε το μήνυμα της πρόσκλησης, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Join the meeting, selected, link" (Συμμετοχή στη σύσκεψη, επιλέχτηκε, σύνδεση) και, στη συνέχεια, πατήστε Enter.

  Ανοίγει η σελίδα Εκπομπή σύσκεψης Skype στο προεπιλεγμένο πρόγραμμα περιήγησής σας.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Sign in as an event team member button" (Κουμπί "Είσοδος ως μέλος ομάδας εκδήλωσης") και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  • Εάν το Skype για επιχειρήσεις εκτελείται ήδη και έχετε εισέλθει, η εστίαση μετακινείται στη σελίδα εκπομπής της εκδήλωσης, όπου μπορείτε να παρακολουθήσετε και να διαχειριστείτε την Μετάδοση σύσκεψης Skype.

  • Εάν δεν έχετε εισέλθει, ανοίγει το παράθυρο εισόδου του Skype για επιχειρήσεις. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε: "Sign-in address, editing" (Διεύθυνση εισόδου, επεξεργασία). Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη σας και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Ακούτε: "Password, editing text" (Κωδικός πρόσβασης, επεξεργασία κειμένου). Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

   Η εστίαση μετακινείται στη σελίδα εκπομπής της εκδήλωσης.

Συμμετοχή σε κλειστή Εκπομπή σύσκεψης Skype

 1. Όταν διαβάζετε το μήνυμα της πρόσκλησης, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Join the meeting, selected, link" (Συμμετοχή στη σύσκεψη, επιλέχτηκε, σύνδεση) και, στη συνέχεια, πατήστε Enter.

  Ανοίγει η σελίδα Εκπομπή σύσκεψης Skype στο προεπιλεγμένο πρόγραμμα περιήγησής σας.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Joint the event button" (Κουμπί "Συμμετοχή στην εκδήλωση") και, στη συνέχεια, πατήστε Enter.

  • Εάν το Skype για επιχειρήσεις εκτελείται ήδη και έχετε εισέλθει, η εστίαση μετακινείται στη σελίδα εκπομπής της εκδήλωσης, όπου μπορείτε να παρακολουθήσετε και να διαχειριστείτε την Μετάδοση σύσκεψης Skype.

  • Εάν δεν έχετε εισέλθει, ανοίγει το παράθυρο εισόδου του Skype για επιχειρήσεις. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε: "Sign-in address, editing" (Διεύθυνση εισόδου, επεξεργασία). Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη σας και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Ακούτε: "Password, editing text" (Κωδικός πρόσβασης, επεξεργασία κειμένου). Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

   Η εστίαση μετακινείται στη σελίδα εκπομπής της εκδήλωσης.

Δείτε επίσης

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για προγραμματισμό Εκπομπής σύσκεψης Skype

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Skype για επιχειρήσεις

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με το Skype για επιχειρήσεις

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Skype για επιχειρήσεις

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×