Χρήση του τύπου δεδομένων "Μεγάλος αριθμός"

Χρήση του τύπου δεδομένων "Μεγάλος αριθμός"

Ο τύπος δεδομένων "Μεγάλος αριθμός" αποθηκεύει μια μη νομισματική, αριθμητική τιμή και είναι συμβατός με τον τύπο δεδομένων SQL_BIGINT στο ODBC. Χρησιμοποιήστε αυτόν τον τύπο δεδομένων για να υπολογίσετε αποτελεσματικά μεγάλους αριθμούς.

Εύρος τύπου δεδομένων "Μεγάλος αριθμός"

Μπορείτε να τον προσθέσετε ως πεδίο σε έναν πίνακα της Access. Μπορείτε επίσης να τον συνδέσετε ή να τον εισαγάγετε από βάσεις δεδομένων με έναν αντίστοιχο τύπο δεδομένων, όπως ο τύπος δεδομένων bigint του SQL Server. Για να προσθέσετε τον τύπο δεδομένων "Μεγάλος αριθμός", χρειάζεστε την Access 2016 (16.0.7812 ή νεότερη έκδοση).

Σε αυτό το άρθρο

Προσθήκη του "Μεγάλος αριθμός" σε πίνακα

Σύνδεση σε ή εισαγωγή από μια εξωτερική βάση δεδομένων με υποστήριξη τύπου δεδομένων SQL_BIGINT

Κατανόηση της επίδρασης που έχει η υποστήριξη του τύπου δεδομένων "Μεγάλος αριθμός"

Ζητήματα συμβατότητας με προηγούμενες εκδόσεις

Προσθήκη του πεδίου "Μεγάλος αριθμός" σε πίνακα

Ο τύπος δεδομένων "Μεγάλος αριθμός" (οκτώ byte) παρέχει ένα πολύ μεγαλύτερο εύρος για υπολογισμούς σε σχέση με τον τύπο δεδομένων "Αριθμός"(τέσσερα byte). Για παράδειγμα, ο τύπος δεδομένων "Αριθμός" διαθέτει εύρος από -2^31 έως 2^31-1, αλλά ο τύπος δεδομένων "Μεγάλος αριθμός" διαθέτει εύρος από -2^63 έως 2^63-1. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή στους τύπους δεδομένων και τις ιδιότητες πεδίου.

Όταν προσθέσετε ένα πεδίο "Μεγάλος αριθμός" σε έναν πίνακα και αποθηκεύσετε τη σχεδίαση πίνακα, έχετε, στην πραγματικότητα, ενεργοποιήσει τον τύπο δεδομένων "Μεγάλος αριθμός" και η βάση δεδομένων δεν είναι πλέον συμβατή με προηγούμενες εκδόσεις της Access. Προτού αποθηκεύσετε τη σχεδίαση πίνακα, λαμβάνετε ένα μήνυμα προειδοποίησης σε περίπτωση που θέλετε να διατηρήσετε συμβατή τη βάση δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ζητήματα συμβατότητας με παλαιότερες εκδόσεις

Αρχή της σελίδας

Σύνδεση σε ή εισαγωγή από μια εξωτερική βάση δεδομένων με υποστήριξη τύπου δεδομένων SQL_BIGINT

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον τύπο δεδομένων "Μεγάλος αριθμός" για να εργαστείτε αποτελεσματικά με συνδεδεμένα ή εισαγόμενα δεδομένα, όπως μια βάση δεδομένων SQL Server που χρησιμοποιεί τον τύπο δεδομένων bigint. Πριν από την υποστήριξη του τύπου δεδομένων "Μεγάλος αριθμός", η Access μετέτρεπε τον ισοδύναμο τύπο δεδομένων στον τύπο δεδομένων "Σύντομο κείμενο".

Με ενεργοποιημένο τον τύπο δεδομένων "Μεγάλος αριθμός" για εργασίες σύνδεσης και εισαγωγής, μπορείτε να συνδεθείτε και να κάνετε εισαγωγή από εξωτερικές προελεύσεις δεδομένων, χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα οδήγησης ODBC που υποστηρίζει τον τύπο δεδομένων SQL_BIGINT, όπως ένα πρωτεύον κλειδί που βασίζεται σε αυτόν τον τύπο δεδομένων. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα οδήγησης ODBC που εγκαταστάθηκε με τα Windows για να συνδεθείτε σε αυτές τις εξωτερικές προελεύσεις δεδομένων ή μπορείτε να συνδεθείτε σε άλλες βάσεις δεδομένων που είναι της μορφής αρχείου Access 2016 (.accdb) με πεδία τύπου "Μεγάλος αριθμός".

Ενεργοποίηση του τύπου δεδομένων "Μεγάλος αριθμός"

Από προεπιλογή, ο τύπος δεδομένων "Μεγάλος αριθμός" δεν είναι ενεργοποιημένος για εργασίες σύνδεσης και εισαγωγής. Ωστόσο, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την υποστήριξη ρητά, ορίζοντας την επιλογή Υποστήριξη τύπου δεδομένων Bigint για συνδεδεμένους/εισαγόμενους πίνακεςτης Access. Όταν επιχειρήσετε να ορίσετε αυτή την επιλογή, λαμβάνετε ένα μήνυμα προειδοποίησης σε περίπτωση που θέλετε να διατηρήσετε συμβατή τη βάση δεδομένων. Μόλις οριστεί αυτή η επιλογή, η βάση δεδομένων δεν θα είναι πλέον συμβατή με παλαιότερες εκδόσεις της Access.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ορισμός επιλογών χρήστη για την τρέχουσα βάση δεδομένων και Ζητήματα συμβατότητας με παλαιότερες εκδόσεις.

Οι υπάρχοντες πίνακες δεν μετατρέπονται αυτόματα

Η ενεργοποίηση της υποστήριξης του τύπου δεδομένων "Μεγάλος αριθμός" δεν αλλάζει αυτόματα τον τύπο δεδομένων των υπαρχόντων πινάκων. Ενδέχεται να έχετε κάνει σύνδεση ή εισαγωγή από μια προέλευση δεδομένων χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα οδήγησης ODBC που υποστηρίζει τον τύπο δεδομένων SQL_BIGINT (όπως ο τύπος δεδομένων bigint του SQL Server). Και στις δύο περιπτώσεις, η Access μετατρέπει το πεδίο στον τύπο δεδομένων "Σύντομο κείμενο". Για να αλλάξετε τον τύπο δεδομένων σε "Μεγάλος αριθμός", κάντε τα εξής:

Ο συνδεδεμένος πίνακας ενεργοποιεί την επιλογή υποστήριξης BigInt και, στη συνέχεια, ανανεώνει τους συνδεδεμένους πίνακες χρησιμοποιώντας τη Διαχείριση συνδεδεμένων πινάκων (Επιλέξτε εξωτερικά δεδομένα > Διαχείριση συνδεδεμένων πινάκων, επιλέξτε τους σχετικούς πίνακες και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK). Αυτό μετατρέπει τη στήλη από το "Σύντομο κείμενο" στον τύπο δεδομένων "Μεγάλος αριθμός".

Εισαγόμενος πίνακας    Αλλάξτε το πεδίο που περιέχει τον τύπο δεδομένων "Σύντομο κείμενο" στον τύπο δεδομένων "Μεγάλος αριθμός" (ανοίξτε τον πίνακα σε Προβολή σχεδίασης, επιλέξτε το πεδίο από τη στήλη Τύπος δεδομένων, επιλέξτε Μεγάλος αριθμός από τη λίστα τύπων δεδομένων και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε τις αλλαγές σας).

Αρχή της σελίδας

Κατανόηση της επίδρασης που έχει η υποστήριξη του τύπου δεδομένων "Μεγάλος αριθμός"

Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε τον τύπο δεδομένων "Μεγάλος αριθμός", είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσετε την επίδραση που θα μπορούσε να έχει στις βάσεις δεδομένων της Access που έχετε.

Σήμανση της μορφής αρχείου Access 2007-2016 (.accdb) σε Access 2016

Για να συνοψίσουμε, υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους μπορείτε να ενεργοποιήσετε την υποστήριξη του τύπου δεδομένων "Μεγάλος αριθμός": Όταν προσθέτετε ένα πεδίο σε έναν τοπικό πίνακα με τον τύπο δεδομένων "Μεγάλος αριθμός" και όταν ορίζετε την επιλογή Υποστήριξη τύπου δεδομένων Bigint για συνδεδεμένους/εισαγόμενους πίνακες της Access. Ωστόσο, η ενεργοποίηση της υποστήριξης του τύπου δεδομένων "Μεγάλος αριθμός", είναι μια μόνιμη αλλαγή στη βάση δεδομένων που δεν είναι δυνατό να αναιρεθεί. Σε κάθε περίπτωση, η Access εμφανίζει ένα μήνυμα προειδοποίησης, πριν να κάνετε την αλλαγή.

Στο παρασκήνιο, η ενεργοποίηση του τύπου δεδομένων "Μεγάλος αριθμός" προσθέτει σήμανση στη μορφή αρχείου Access 2007-2016 (.accdb) σε Access 2016. Η σήμανση μιας μορφής αρχείου βάσης δεδομένων σημαίνει ότι έχετε κάνει μια συγκεκριμένη αλλαγή στη μορφή αρχείου και ότι η έκδοση της βάσης δεδομένων αυξάνεται, ωστόσο, κατά τα άλλα η μορφή αρχείου παραμένει η ίδια. Όταν επιχειρήσετε να ανοίξετε τη βάση δεδομένων στην Access 2013 ή την Access 2016, η Access διαβάζει τη σήμανση με τον ακόλουθο τρόπο:

 • Εάν η έκδοση της βάσης δεδομένων είναι μικρότερη από 16.7, ο τύπος δεδομένων "Μεγάλος αριθμός" δεν ενεργοποιείται και μπορείτε να ανοίξετε τη βάση δεδομένων.

 • Εάν η έκδοση της βάσης δεδομένων είναι 16.7 ή νεότερη και ο τύπος δεδομένων "Μεγάλος αριθμός" είναι ενεργοποιημένος, μπορείτε να ανοίξετε τη βάση δεδομένων μόνο στην Access 2016.

Σύνοψη υποστήριξης για τον τύπο δεδομένων "Μεγάλος αριθμός" για τις εκδόσεις του προϊόντος

Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις πιθανές καταστάσεις που μπορεί να αντιμετωπίσετε κατά τη χρήση του τύπου δεδομένων "Μεγάλος αριθμός" για διαφορετικές εκδόσεις του προϊόντος. Σημειώστε ότι η ενεργοποίηση πραγματοποιείται όταν προσθέτετε τον τύπο δεδομένων "Μεγάλος αριθμός" σε έναν πίνακα και αποθηκεύετε τη σχεδίαση ή ορίζετε την επιλογή για να ενεργοποιήσετε σύνδεση και εισαγωγή.

Συμβουλή: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προβολή του αριθμού έκδοσης του προϊόντος, ανατρέξτε στο θέμα Ποια έκδοση του Office χρησιμοποιώ;

Κατάσταση του τύπου δεδομένων "Μεγάλος αριθμός"

Έκδοση προϊόντος: Αριθμός έκδοσης της Access 2013 και της Access 2016 μικρότερος από την έκδοση 16.0.7812

Έκδοση προϊόντος: Αριθμός έκδοσης της Access 2016 16.0.7812 ή μεγαλύτερος

Ενεργοποιημένος

Δεν μπορείτε να ανοίξετε τη βάση δεδομένων και λαμβάνετε ένα μήνυμα σφάλματος με μια σύνδεση βοήθειας.

Για να αντιμετωπίσετε αυτή την περίπτωση, ανατρέξτε στην ενότητα "Κατάργηση της υποστήριξης τύπου δεδομένων Μεγάλος αριθμός από μια βάση δεδομένων στη μορφή αρχείου Access 2007-2016"

Μπορείτε να ανοίξετε τη βάση δεδομένων.

Τα πεδία τοπικού πίνακα που καθορίζονται με τον τύπο δεδομένων "Μεγάλος αριθμός" αντιμετωπίζονται ως μεγάλοι αριθμοί.

Μπορείτε να ανανεώσετε συνδεδεμένους πίνακες. Εάν οι στήλες ήταν στον τύπο δεδομένων "Σύντομο κείμενο", μετατρέπονται αυτόματα στον τύπο δεδομένων "Μεγάλος αριθμός".

Μη ενεργοποιημένος

Μπορείτε να ανοίξετε τη βάση δεδομένων.

Μπορείτε να ανανεώσετε συνδεδεμένους πίνακες. Εάν οι στήλες του συνδεδεμένου πίνακα βασίζονται στον τύπο δεδομένων BigInt και έχουν μετατραπεί στον τύπο δεδομένων "Σύντομο κείμενο", παραμένουν ίδιες.

Η έκδοση αρχείου βάσης δεδομένων παραμένει ίδια.

Μπορείτε να ανοίξετε τη βάση δεδομένων.

Μπορείτε να ανανεώσετε συνδεδεμένους πίνακες. Εάν οι στήλες του συνδεδεμένου πίνακα βασίζονται στον τύπο δεδομένων BigInt και έχουν μετατραπεί στον τύπο δεδομένων "Σύντομο κείμενο", παραμένουν ίδιες.

Η έκδοση αρχείου βάσης δεδομένων παραμένει ίδια.

Σημείωση: Ο τύπος δεδομένων "Μεγάλος αριθμός" δεν υποστηρίζεται σε καμία περίπτωση από τις μορφές αρχείων της Access (.mdb) που είναι παλαιότερες από τη μορφή αρχείου Access 2007-2016.

Προσδιορισμός αν μια βάση δεδομένων της Access έχει ενεργοποιημένο τον τύπο δεδομένων "Μεγάλος αριθμός"

Μπορείτε να έχετε λάβει μια βάση δεδομένων της Access και να θέλετε να προσδιορίσετε εάν έχει ενεργοποιηθεί ο τύπος δεδομένων "Μεγάλος αριθμός". Μπορείτε να κάνετε τα εξής:

Εξέταση της γραμμής τίτλου   Εάν έχει γίνει σήμανση της βάσης δεδομένων, στη γραμμή τίτλου εμφανίζεται η ένδειξη <όνομα βάσης δεδομένων> (Access 2016). Διαφορετικά, στη γραμμή τίτλου εμφανίζεται η ένδειξη <όνομα βάσης δεδομένων> (Access 2007-2016).

Εξέταση μέσω προγραμματισμού Δείτε τον τρέχοντα αριθμό έκδοσης της βάσης δεδομένων. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+G για να εμφανίσετε το παράθυρο εντολών της Visual Basic, πληκτρολογήστε ?CurrentDb().Version και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν η τιμή που επιστρέφεται είναι μικρότερη από 16.7, η υποστήριξη δεν είναι ενεργοποιημένη. Εάν η τιμή που επιστρέφεται είναι 16.7 ή νεότερη έκδοση, η υποστήριξη είναι ενεργοποιημένη.

Αρχή της σελίδας

Ζητήματα συμβατότητας με παλαιότερες εκδόσεις

Είναι σημαντικό να κατανοήσετε το περιβάλλον της βάσης δεδομένων, εάν θέλετε να διατηρήσετε τη συμβατότητα με διαφορετικές μορφές αρχείων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με όλες τις μορφές αρχείων της Access, ανατρέξτε στο θέμα Ποια μορφή αρχείου της Access πρέπει να χρησιμοποιήσω;

Εδώ θα βρείτε τρεις εναλλακτικές λύσεις.

Διατήρηση του τρέχοντος περιβάλλοντος για τη μορφή αρχείου κοινόχρηστης βάσης δεδομένων

Για να διατηρήσετε ένα περιβάλλον μορφής αρχείου κοινόχρηστης βάσης δεδομένων με βάσεις δεδομένων στη μορφή αρχείου Access 2007-2016 (.accdb) και προηγούμενες μορφές αρχείου (.mdb), κάντε τα εξής:

 • Μην προσθέσετε τον τύπο δεδομένων "Μεγάλος αριθμός" ως στήλη σε οποιονδήποτε πίνακα.

 • Μην ενεργοποιήσετε τον τύπο δεδομένων "Μεγάλος αριθμός" για εργασίες σύνδεσης και εισαγωγής. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ορισμός επιλογών χρήστη για την τρέχουσα βάση δεδομένων.

Προσθήκη υποστήριξης για τον τύπο δεδομένων "Μεγάλος αριθμός" σε μια βάση δεδομένων στη μορφή αρχείου Access 2007-2016

Για να προσθέσετε υποστήριξη για τον τύπο δεδομένων "Μεγάλος αριθμός" σε μια βάση δεδομένων στη μορφή αρχείου Access 2007-2016 (.accdb), κάντε τα εξής:

 1. Ανοίξτε τη βάση δεδομένων στην Access 2016 (16.0.7812 ή νεότερη έκδοση).

 2. Ενεργοποιήστε τον τύπο δεδομένων "Μεγάλος αριθμός" για εργασίες σύνδεσης και εισαγωγής. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Επιλογή ρυθμίσεων για τον τρόπο εμφάνισης και αποθήκευσης στη βάση δεδομένων.

 3. Ανανεώστε τους συνδεδεμένους πίνακες, χρησιμοποιώντας τη Διαχείριση συνδεδεμένων πινάκων (επιλέξτε Εξωτερικά δεδομένα > Διαχείριση συνδεδεμένων πινάκων, επιλέξτε τους σχετικούς πίνακες και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK).

  Ή

  Προσθέστε ένα πεδίο με τον τύπο δεδομένων "Μεγάλος αριθμός" σε έναν πίνακα και αποθηκεύστε τη σχεδίαση πίνακα.

Ως αποτέλεσμα, τα πεδία με τον τύπο δεδομένων "Σύντομο κείμενο" μετατρέπονται σε πεδία με τύπο δεδομένων "Μεγάλος αριθμός".

Κατάργηση υποστήριξης για τον τύπο δεδομένων "Μεγάλος αριθμός" από μια βάση δεδομένων στη μορφή αρχείου Access 2016

Δεν μπορείτε να ανοίξετε μια βάση δεδομένων στη μορφή αρχείου Access 2016 από εκδόσεις της Access πριν από την Access 2016. Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, κάντε τα εξής:

 1. Δημιουργήστε μια νέα βάση δεδομένων στη μορφή αρχείου 2007-2016 και βεβαιωθείτε ότι δεν είναι ενεργοποιημένη η υποστήριξη για τον τύπο δεδομένων "Μεγάλος αριθμός" για εργασίες σύνδεσης και εισαγωγής. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ορισμός επιλογών χρήστη για την τρέχουσα βάση δεδομένων.

 2. Στη νέα βάση δεδομένων, εισαγάγετε τα αντικείμενα που θέλετε από την αρχική βάση δεδομένων.

 3. Στη νέα βάση δεδομένων, συνδεθείτε στους πίνακες από την αρχική βάση δεδομένων.

Το αποτέλεσμα θα είναι ότι τα πεδία που είχαν τον τύπο δεδομένων "Μεγάλος αριθμός" μετατρέπονται στον τύπο δεδομένων "Σύντομο κείμενο" και η νέα βάση δεδομένων είναι συμβατή με παλαιότερες εκδόσεις, με όλες τις μορφές αρχείου της Access 2007-2016 (.accdb).

Αρχή της σελίδας

Δείτε επίσης

Επιλέξτε την έκδοση 64 bit ή 32 bit του Office

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

×