Χρήση του Word για το άνοιγμα ή την αποθήκευση ενός εγγράφου στη μορφή κειμένου OpenDocument (.odt)

Μπορείτε να ανοίξετε και να αποθηκεύσετε τα αρχεία σε μορφή αρχείου κειμένου OpenDocument (.odt) που χρησιμοποιείται από ορισμένες εφαρμογές επεξεργασίας κειμένου.

Εργαστείτε οπουδήποτε από οποιαδήποτε συσκευή με το Microsoft 365

Κάντε αναβάθμιση στο Microsoft 365 για να το χρησιμοποιείτε οπουδήποτε με τις πιο πρόσφατες δυνατότητες και ενημερώσεις.

Αναβάθμιση τώρα

Άνοιγμα αρχείου κειμένου OpenDocument στο Word

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση.

 4. Για να δείτε μόνο τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στη μορφή OpenDocument, κάντε κλικ στη λίστα των τύπων αρχείων δίπλα στο πλαίσιο Όνομα αρχείου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κείμενο OpenDocument.

 5. Κάντε κλικ στο αρχείο που θέλετε να ανοίξετε και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα.

  Συμβουλή: Για να ανοίξετε το αρχείο, μπορείτε επίσης να κάνετε διπλό κλικ σε αυτό όταν το βρείτε.

Σημείωση: Όταν ανοίγετε ένα αρχείο κειμένου OpenDocument στο Word, αυτό ίσως δεν έχει την ίδια μορφοποίηση με αυτήν της αρχικής εφαρμογής στην οποία δημιουργήθηκε. Αυτό οφείλεται στις διαφορές μεταξύ εφαρμογών που χρησιμοποιούν τη μορφή OpenDocument.

Αρχή της σελίδας

Αποθήκευση εγγράφου Word στη μορφή κειμένου OpenDocument

Σημαντικό: Εάν θέλετε να διατηρήσετε μια έκδοση Word του αρχείου σας, πρώτα πρέπει να αποθηκεύσετε το αρχείο ως έγγραφο Word, για παράδειγμα στη μορφή αρχείου .docx, και μετά να το αποθηκεύσετε ξανά στη μορφή κειμένου OpenDocument (.odt).

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη θέση όπου θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχείο σας.

 4. Στη λίστα Αποθήκευση ως τύπου, επιλέξτε Κείμενο OpenDocument.

 5. Δώστε ένα όνομα στο αρχείο σας και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε το.

Αρχή της σελίδας

Μάθετε περισσότερα για τη μορφή OpenDocument

Όταν ανοίγετε ή αποθηκεύετε έγγραφα στη μορφή κειμένου OpenDocument (.odt), κάποια στοιχεία μορφοποίησης ενδέχεται να χαθούν. Αυτό οφείλεται στις διαφορετικές δυνατότητες και επιλογές, όπως η μορφοποίηση, που υποστηρίζουν οι εφαρμογές κειμένου OpenDocument και το Word. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαφορές ανάμεσα στη μορφή κειμένου του OpenDocument και τη μορφή του Word, ανατρέξτε στο άρθρο Διαφορές ανάμεσα στη μορφή κειμένου OpenDocument (.odt) και τη μορφή Word (.docx) που χρησιμοποιούνται από το Word Web App.

Συμβουλές

 • Πριν στείλετε το αρχείο σε κάποιον τρίτο, σκόπιμο είναι να κλείσετε το αρχείο και να το ανοίξετε ξανά, ώστε να δείτε πώς εμφανίζεται στη μορφή κειμένου OpenDocument (.odt).

 • Όταν συνεργάζεστε σε ένα κοινόχρηστο έγγραφο μεταξύ του Word και μιας άλλης εφαρμογής επεξεργασίας κειμένου, όπως Google Docs ή OpenOffice.org Writer, αντιμετωπίστε το γράψιμο (το κείμενο) και τη μορφοποίηση (την εμφάνιση) ως δύο διαφορετικές εργασίες. Ολοκληρώστε όσο το δυνατό περισσότερο γράψιμο χωρίς να εφαρμόσετε μορφοποίηση στο κείμενο και αφήστε τη μορφοποίηση για το τέλος. Έτσι μπορείτε να επικεντρωθείτε στη συγγραφή, ελαχιστοποιώντας την απώλεια μορφοποίησης, καθώς εναλλάσσεστε μεταξύ της μορφής κειμένου OpenDocument και της μορφής Word.

Αρχή της σελίδας

Εργαστείτε οπουδήποτε από οποιαδήποτε συσκευή με το Microsoft 365

Κάντε αναβάθμιση στο Microsoft 365 για να το χρησιμοποιείτε οπουδήποτε με τις πιο πρόσφατες δυνατότητες και ενημερώσεις.

Αναβάθμιση τώρα

Άνοιγμα αρχείου κειμένου OpenDocument στο Word

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη θέση του αρχείου, για παράδειγμα, κάντε κλικ στην επιλογή Υπολογιστής.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση.

 4. Για να δείτε μόνο τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στη μορφή OpenDocument, κάντε κλικ στη λίστα των τύπων αρχείων δίπλα στο πλαίσιο Όνομα αρχείου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κείμενο OpenDocument.

 5. Κάντε κλικ στο αρχείο που θέλετε να ανοίξετε και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα.

  Συμβουλή: Για να ανοίξετε το αρχείο, μπορείτε επίσης να κάνετε διπλό κλικ σε αυτό όταν το βρείτε.

Σημείωση: Όταν ανοίγετε ένα αρχείο κειμένου OpenDocument στο Word, αυτό ίσως δεν έχει την ίδια μορφοποίηση με αυτήν της αρχικής εφαρμογής στην οποία δημιουργήθηκε. Αυτό οφείλεται στις διαφορές μεταξύ εφαρμογών που χρησιμοποιούν τη μορφή OpenDocument.

Αρχή της σελίδας

Αποθήκευση εγγράφου Word στη μορφή κειμένου OpenDocument

Σημαντικό: Εάν θέλετε να διατηρήσετε μια έκδοση Word του αρχείου σας, πρώτα πρέπει να αποθηκεύσετε το αρχείο ως έγγραφο Word, για παράδειγμα στη μορφή αρχείου .docx, και μετά να το αποθηκεύσετε ξανά στη μορφή κειμένου OpenDocument (.odt).

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη θέση όπου θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχείο σας.

 4. Στη λίστα Αποθήκευση ως τύπου, επιλέξτε Κείμενο OpenDocument.

 5. Δώστε ένα όνομα στο αρχείο σας και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε το.

Αρχή της σελίδας

Μάθετε περισσότερα για τη μορφή OpenDocument

Όταν ανοίγετε ή αποθηκεύετε έγγραφα στη μορφή κειμένου OpenDocument (.odt), κάποια στοιχεία μορφοποίησης ενδέχεται να χαθούν. Αυτό οφείλεται στις διαφορετικές δυνατότητες και επιλογές, όπως η μορφοποίηση, που υποστηρίζουν οι εφαρμογές κειμένου OpenDocument και το Word. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαφορές ανάμεσα στη μορφή κειμένου του OpenDocument και τη μορφή του Word, ανατρέξτε στο άρθρο Διαφορές ανάμεσα στη μορφή κειμένου OpenDocument (.odt) και τη μορφή Word (.docx) που χρησιμοποιούνται από το Word Web App.

Συμβουλές

 • Πριν στείλετε το αρχείο σε κάποιον τρίτο, σκόπιμο είναι να κλείσετε το αρχείο και να το ανοίξετε ξανά, ώστε να δείτε πώς εμφανίζεται στη μορφή κειμένου OpenDocument (.odt).

 • Όταν συνεργάζεστε σε ένα κοινόχρηστο έγγραφο μεταξύ του Word και μιας άλλης εφαρμογής επεξεργασίας κειμένου, όπως Google Docs ή OpenOffice.org Writer, αντιμετωπίστε το γράψιμο (το κείμενο) και τη μορφοποίηση (την εμφάνιση) ως δύο διαφορετικές εργασίες. Ολοκληρώστε όσο το δυνατό περισσότερο γράψιμο χωρίς να εφαρμόσετε μορφοποίηση στο κείμενο και αφήστε τη μορφοποίηση για το τέλος. Έτσι μπορείτε να επικεντρωθείτε στη συγγραφή, ελαχιστοποιώντας την απώλεια μορφοποίησης, καθώς εναλλάσσεστε μεταξύ της μορφής κειμένου OpenDocument και της μορφής Word.

Αρχή της σελίδας

Η υποστήριξη για το Office 2010 έληξε στις 13 Οκτωβρίου 2020

Κάντε αναβάθμιση στο Microsoft 365 για να εργαστείτε οπουδήποτε από οποιαδήποτε συσκευή και να συνεχίσετε να λαμβάνετε υποστήριξη.

Αναβάθμιση τώρα

Άνοιγμα αρχείου κειμένου OpenDocument στο Word

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα.

 3. Για να δείτε μόνο τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στη μορφή OpenDocument, στη λίστα Αρχείο τύπου, επιλέξτε Κείμενο OpenDocument.

 4. Κάντε κλικ στο αρχείο που θέλετε να ανοίξετε και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα.

  Συμβουλή: Για να ανοίξετε το αρχείο, μπορείτε επίσης να κάνετε διπλό κλικ σε αυτό όταν το βρείτε.

Σημείωση: Όταν ανοίγετε ένα αρχείο κειμένου OpenDocument στο Word, αυτό ίσως δεν έχει την ίδια μορφοποίηση με αυτήν της αρχικής εφαρμογής στην οποία δημιουργήθηκε. Αυτό οφείλεται στις διαφορές μεταξύ εφαρμογών που χρησιμοποιούν τη μορφή OpenDocument.

Αρχή της σελίδας

Αποθήκευση εγγράφου Word στη μορφή κειμένου OpenDocument

Σημαντικό: Εάν θέλετε να διατηρήσετε μια έκδοση Word του αρχείου σας, πρώτα πρέπει να αποθηκεύσετε το αρχείο ως έγγραφο Word, για παράδειγμα στη μορφή αρχείου .docx, και μετά να το αποθηκεύσετε ξανά στη μορφή κειμένου OpenDocument (.odt).

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως.

 3. Στη λίστα Αποθήκευση ως τύπου, επιλέξτε Κείμενο OpenDocument.

 4. Ονομάστε και αποθηκεύστε το αρχείο.

Αρχή της σελίδας

Μάθετε περισσότερα για τη μορφή OpenDocument

Όταν ανοίγετε ή αποθηκεύετε έγγραφα στη μορφή κειμένου OpenDocument (.odt), κάποια στοιχεία μορφοποίησης ενδέχεται να χαθούν. Αυτό οφείλεται στις διαφορετικές δυνατότητες και επιλογές, όπως η μορφοποίηση, που υποστηρίζουν οι εφαρμογές κειμένου OpenDocument και το Word. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαφορές ανάμεσα στη μορφή κειμένου του OpenDocument και τη μορφή του Word, ανατρέξτε στο άρθρο Διαφορές ανάμεσα στη μορφή κειμένου OpenDocument (.odt) και τη μορφή Word (.docx) που χρησιμοποιούνται από το Word Web App.

Συμβουλές

 • Πριν στείλετε το αρχείο σε κάποιον τρίτο, σκόπιμο είναι να κλείσετε το αρχείο και να το ανοίξετε ξανά, ώστε να δείτε πώς εμφανίζεται στη μορφή κειμένου OpenDocument (.odt).

 • Όταν συνεργάζεστε σε ένα κοινόχρηστο έγγραφο μεταξύ του Word και μιας άλλης εφαρμογής επεξεργασίας κειμένου, όπως Google Docs ή OpenOffice.org Writer, αντιμετωπίστε το γράψιμο (το κείμενο) και τη μορφοποίηση (την εμφάνιση) ως δύο διαφορετικές εργασίες. Ολοκληρώστε όσο το δυνατό περισσότερο γράψιμο χωρίς να εφαρμόσετε μορφοποίηση στο κείμενο και αφήστε τη μορφοποίηση για το τέλος. Έτσι μπορείτε να επικεντρωθείτε στη συγγραφή, ελαχιστοποιώντας την απώλεια μορφοποίησης, καθώς εναλλάσσεστε μεταξύ της μορφής κειμένου OpenDocument και της μορφής Word.

Αρχή της σελίδας

Πρέπει να εγκαταστήσετε το 2007 Microsoft Office system Service Pack 2 (SP2) για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις διαδικασίες.

Άνοιγμα αρχείου κειμένου OpenDocument στο Word

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 2. Στη λίστα Αρχείο τύπου, κάντε κλικ στην επιλογή Κείμενο OpenDocument.

 3. Κάντε κλικ στο αρχείο που θέλετε να ανοίξετε και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα.

Σημείωση: Όταν ανοίγετε ένα αρχείο κειμένου OpenDocument στο Word 2007, αυτό μπορεί να μην έχει την ίδια μορφοποίηση όπως εκείνην που είχε στην αρχική εφαρμογή στην οποία δημιουργήθηκε. Αυτό οφείλεται στις διαφορές μεταξύ εφαρμογών που χρησιμοποιούν τη μορφή του OpenDocument.

Αρχή της σελίδας

Αποθήκευση εγγράφου Word στη μορφή κειμένου OpenDocument

Σημαντικό: Εάν θέλετε να διατηρήσετε μια έκδοση Word του αρχείου σας, πρώτα πρέπει να αποθηκεύσετε το αρχείο ως έγγραφο Word, για παράδειγμα στη μορφή αρχείου .docx, και μετά να το αποθηκεύσετε ξανά στη μορφή κειμένου OpenDocument (.odt).

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Κείμενο OpenDocument.

Αρχή της σελίδας

Μάθετε περισσότερα για τη μορφή OpenDocument

Όταν ανοίγετε ή αποθηκεύετε έγγραφα στη μορφή κειμένου OpenDocument (.odt), κάποια στοιχεία μορφοποίησης μπορεί να χαθούν. Αυτό οφείλεται στις διαφορετικές δυνατότητες και επιλογές, όπως μορφοποίηση, που υποστηρίζουν οι εφαρμογές κειμένου OpenDocument και το Word 2007. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαφορές μεταξύ της μορφής κειμένου OpenDocument και της μορφής Word 2007, ανατρέξτε στο θέμα διαφορές μεταξύ της μορφής υπολογιστικού φύλλου OpenDocument (.) και της μορφής Excel για Windows (. xlsx).

Συμβουλές

 • Πριν στείλετε το αρχείο σε κάποιον τρίτο, σκόπιμο είναι να κλείσετε το αρχείο και να το ανοίξετε ξανά, ώστε να δείτε πώς εμφανίζεται στη μορφή κειμένου OpenDocument (.odt).

 • Όταν συνεργάζεστε σε ένα κοινόχρηστο έγγραφο μεταξύ του Word και μιας άλλης εφαρμογής επεξεργασίας κειμένου, όπως Google Docs ή OpenOffice.org Writer, αντιμετωπίστε το γράψιμο (το κείμενο) και τη μορφοποίηση (την εμφάνιση) ως δύο διαφορετικές εργασίες. Ολοκληρώστε όσο το δυνατό περισσότερο γράψιμο χωρίς να εφαρμόσετε μορφοποίηση στο κείμενο και αφήστε τη μορφοποίηση για το τέλος. Έτσι μπορείτε να επικεντρωθείτε στη συγγραφή, ελαχιστοποιώντας την απώλεια μορφοποίησης, καθώς εναλλάσσεστε μεταξύ της μορφής κειμένου OpenDocument και της μορφής Word.

Αρχή της σελίδας

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×