Χρήση του Word Mobile για Windows Phone

Πρέπει να αναθεωρήσετε ένα έγγραφο του Microsoft Word που κάποιος σας έστειλε σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου; Ή ίσως πρέπει να κάνετε μια μικρή αλλαγή ή να προσθέσετε μερικά σχόλια; Δεν χρειάζεται να περιμένετε μέχρι να επιστρέψετε στον υπολογιστή σας. Με το Microsoft Word Mobile, μπορείτε να ανοίξετε, να επεξεργαστείτε ή ακόμα και να δημιουργήσετε νέα έγγραφα του Word απευθείας στο τηλέφωνό σας. Απλώς μεταβείτε στην Ενότητα Office για να ξεκινήσετε.

Ανοιχτό έγγραφο του Word

Για να ανοίξετε ένα έγγραφο του Word

 1. Στη λίστα Εφαρμογών, πατήστε Office Εικονίδιο του Office .

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Στην επιλογή Σημεία, πατήστε τη θέση όπου βρίσκεται η παρουσίαση και, στη συνέχεια, πατήστε την παρουσίαση. Μπορεί να είναι σε οποιαδήποτε από αυτές τις θέσεις—στο τηλέφωνό σας, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στο OneDrive, σε μια τοποθεσία του Microsoft SharePoint 2010 ή νεότερης έκδοσης ή σε μια τοποθεσία του SharePoint Online, το οποίο διατίθεται με το Microsoft Office 365.

  • Μεταβείτε στην επιλογή Πρόσφατα και, στη συνέχεια, πατήστε ένα έγγραφο που έχετε ανοίξει πρόσφατα.

  • Πατήστε Αναζήτηση Εικονίδιο "Αναζήτηση" . Στο πλαίσιο Αναζήτηση, αρχίστε να πληκτρολογείτε το όνομα του εγγράφου και πατήστε το έγγραφο όταν εμφανιστεί.

   Σημειώσεις: 

   • Το Word Mobile δεν υποστηρίζει όλες τις δυνατότητες του Microsoft Word 2010 ή νεότερης έκδοσης. Ακόμα και αν ένα έγγραφο έχει περιεχόμενο που δεν υποστηρίζεται, μπορείτε να το ανοίξετε στο τηλέφωνό σας. Ωστόσο, το μη υποστηριζόμενο περιεχόμενο δεν θα εμφανιστεί και ίσως να μην μπορείτε να επεξεργαστείτε το έγγραφο.

   • Αναζητάτε ένα έγγραφο που έχετε ήδη ανοίξει από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο; Απλώς μεταβείτε στην επιλογή Στοιχεία, πατήστε Email και, στη συνέχεια, πατήστε το έγγραφο.

   • Για να εργαστείτε σε έγγραφα αποθηκευμένα στο OneDrive, πρέπει να ρυθμίσετε ένα λογαριασμό Microsoft στο τηλέφωνό σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αποθήκευση και το συγχρονισμό εγγράφων στο OneDrive, ανατρέξτε στο θέμα Συγχρονισμός εγγράφων με το OneDrive.

   • Για να μάθετε πληροφορίες για την εργασία με έγγραφα που βρίσκονται σε μια τοποθεσία του SharePoint ή του SharePoint Online, ανατρέξτε στο θέμα Εργασία με έγγραφα στο SharePoint.

   Συμβουλές: 

   • Μπορείτε να αντιγράψετε κείμενο από το έγγραφο και να το επικολλήσετε σε άλλα αρχεία, εφαρμογές ή μηνύματα στο τηλέφωνό σας.

   • Εάν έχετε ένα έγγραφο που χρησιμοποιείτε συχνά, μπορείτε να το καρφιτσώσετε στην "Έναρξη". Στην ενότητα Office, μεταβείτε στην επιλογή Πρόσφατα, πατήστε παρατεταμένα το έγγραφο και, στη συνέχεια, πατήστε Καρφίτσωμα στην Έναρξη.

Για να δημιουργήσετε και να αποθηκεύσετε ένα νέο έγγραφο

 1. Στη λίστα Εφαρμογών, πατήστε Office Εικονίδιο του Office .

 2. Μεταβείτε στην επιλογή Πρόσφατα και, στη συνέχεια, πατήστε Δημιουργία Εικονίδιο νέου εγγράφου > Word ή πατήστε ένα από τα πρότυπα του Word.

 3. Αφού κάνετε ορισμένες αλλαγές, πατήστε Περισσότερα Εικονίδιο Περισσότερα > Αποθήκευση.

 4. Πληκτρολογήστε ένα όνομα στο πλαίσιο Όνομα αρχείου και, στη συνέχεια, πατήστε τη λίστα Αποθήκευση σε > Τηλέφωνο ή OneDrive > Αποθήκευση.

Για να προβάλετε διαφορετικά τμήματα ενός εγγράφου

 1. Πατήστε οπουδήποτε μέσα στο έγγραφο και, στη συνέχεια, πατήστε Διάρθρωση Εικονίδιο διάρθρωσης .

 2. Για να μεταβείτε σε ένα συγκεκριμένο τμήμα του εγγράφου, πατήστε ένα από τα παρακάτω -αρχή εγγράφου, όνομα ενότητας ή σχόλιο.

  Σημειώσεις: 

  • Μπορείτε να κάνετε μεγέθυνση και σμίκρυνση ενώνοντας και απομακρύνοντας τα δάκτυλά σας.

  • Όταν ανοίξετε ξανά το έγγραφο στο τηλέφωνό σας, θα μεταβείτε αυτόματα στη θέση όπου είχατε σταματήσει.

Για να προσθέσετε σχόλιο

 1. Πατήστε οπουδήποτε σε ένα έγγραφο, πατήστε Επεξεργασία Εικονίδιο επεξεργασίας και, στη συνέχεια, πατήστε μια λέξη ή κάποιο άλλο σημείο στο έγγραφο για να προσθέσετε ένα σχόλιο εκεί.

 2. Πατήστε Σχόλιο Εικονίδιο προσθήκης σχολίου .

 3. Πληκτρολογήστε τα σχόλιά σας. (Εάν αυτή είναι η πρώτη φορά που προσθέτετε κάποιο σχόλιο, θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε ένα όνομα χρήστη, ώστε οι άλλοι να γνωρίζουν ποιος έχει επεξεργαστεί το έγγραφο. Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα χρήστη αργότερα, πατώντας Ρυθμίσεις Εικονίδιο ρυθμίσεων στη λίστα Εφαρμογών, μεταβαίνοντας στην επιλογή Εφαρμογές και, στη συνέχεια, πατώντας Office > Όνομα χρήστη.)

 4. Πατήστε έξω από το πλαίσιο σχολίου για να διακόψετε το σχολιασμό.

 5. Για να δείτε το σχόλιο, πατήστε το σχόλιο στο έγγραφο.

Για να μορφοποιήσετε κείμενο

 1. Πατήστε οπουδήποτε μέσα στο έγγραφο και, στη συνέχεια, πατήστε Επεξεργασία Εικονίδιο επεξεργασίας .

 2. Για να επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να μορφοποιήσετε, πατήστε μια λέξη και, στη συνέχεια, σύρετε τους κύκλους σε κάθε άκρο για να επιλέξετε το κείμενο που θέλετε να μορφοποιήσετε.

 3. Πατήστε Μορφοποίηση Εικονίδιο μορφοποίησης κειμένου και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

  • Στην περιοχή Μορφοποίηση, πατήστε τη μορφοποίηση κειμένου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Στις επιλογές μορφοποίησης κειμένου περιλαμβάνονται η Έντονη γραφή Εικονίδιο έντονης γραφής , η Πλάγια γραφή Εικονίδιο πλάγιας γραφής , η Υπογράμμιση Εικονίδιο υπογράμμισης , η Διακριτή διαγραφή Εικονίδιο διακριτής διαγραφής και η Αύξηση Εικονίδιο αύξησης ή η Μείωση Εικονίδιο μείωσης μεγέθους γραμματοσειράς.

  • Στην περιοχή Επισήμανση, πατήστε το χρώμα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να επισημάνετε το κείμενο.

  • Στην περιοχή Χρώμα γραμματοσειράς, πατήστε ένα χρώμα που θα χρησιμοποιήσετε για το κείμενο.

 4. Για να διακόψετε τη μορφοποίηση κειμένου, πατήστε μετά το επιλεγμένο κείμενο, πατήστε Μορφοποίηση Εικονίδιο μορφοποίησης κειμένου και, στη συνέχεια, πατήστε το εικονίδιο της μορφοποίησης που χρησιμοποιείται τη συγκεκριμένη στιγμή για να την απενεργοποιήσετε.

  Συμβουλές: 

  • Θέλετε η μορφοποίηση να εφαρμόζεται στο κείμενο καθώς πληκτρολογείτε; Πατήστε Μορφοποίηση Εικονίδιο μορφοποίησης κειμένου , επιλέξτε τη ρύθμιση της μορφοποίησης που θέλετε και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε κείμενο.

  • Μπορείτε να εφαρμόσετε περισσότερες από μία επιλογές μορφοποίησης. Για να το κάνετε αυτό, επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να μορφοποιήσετε, πατήστε Μορφοποίηση Εικονίδιο μορφοποίησης κειμένου και ορίστε την πρώτη επιλογή μορφοποίησης. Πατήστε ξανά Μορφοποίηση Εικονίδιο μορφοποίησης κειμένου και ορίστε την επόμενη επιλογή μορφοποίησης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Για να βρείτε μια λέξη ή φράση

 1. Πατήστε οπουδήποτε μέσα στο έγγραφο και, στη συνέχεια, πατήστε Εύρεση Εικονίδιο "Αναζήτηση" .

 2. Πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε να βρείτε και, στη συνέχεια, πατήστε Enter Εικονίδιο Enter .

 3. Πατήστε Επόμενο Εικονίδιο "Επόμενο" για να βρείτε την επόμενη εμφάνιση.

 4. Για να διακόψετε την αναζήτηση, πατήστε το κουμπί Πίσω Κουμπί "Πίσω" οποιαδήποτε στιγμή ή πατήστε το κουμπί OK στην επιλογή Η αναζήτηση ολοκληρώθηκε στο τέλος.

Συμβουλή: Εάν θέλετε να βρείτε τα σημεία όπου εμφανίζεται μια λέξη σε όλο το έγγραφο, μπορείτε επίσης να πατήσετε την πρώτη παρουσία της και, στη συνέχεια, να πατήσετε διαδοχικά Εύρεση Εικονίδιο "Αναζήτηση" > Enter Εικονίδιο Enter > Επόμενο Εικονίδιο "Επόμενο" .

Για να στείλετε ένα έγγραφο σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 1. Στη λίστα Εφαρμογών, πατήστε Office Εικονίδιο του Office .

 2. Κάντε ένα από τα εξής για να βρείτε το έγγραφο που θέλετε να στείλετε:

  • Για ένα έγγραφο που έχετε ήδη ανοίξει, μεταβείτε στην επιλογή Πρόσφατα.

  • Μεταβείτε στην επιλογή Στοιχεία και, στη συνέχεια, πατήστε τη θέση στην οποία βρίσκεται το έγγραφο.

  • Πατήστε Αναζήτηση Εικονίδιο "Αναζήτηση" και αναζητήστε το έγγραφο.

 3. Πατήστε παρατεταμένα το έγγραφο, πατήστε Κοινή χρήση και, στη συνέχεια, πατήστε το όνομα λογαριασμού του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 4. Προσθέστε τον παραλήπτη και τυχόν άλλες πληροφορίες στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείο και, στη συνέχεια, πατήστε Αποστολή Εικονίδιο αποστολής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου .

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×