Χρήση των Microsoft Teams με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης: Συνήθεις ερωτήσεις

Χρήση των Microsoft Teams με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης: Συνήθεις ερωτήσεις

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα με προβλήματα όρασης που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Αυτή η σελίδα περιέχει μια συλλογή απαντήσεων στις πιο συνηθισμένες ερωτήσεις που κάνουν οι χρήστες κατά τη μετάβαση από το Skype για επιχειρήσεις στο Microsoft Teams.

Συνήθεις ερωτήσεις

Τι είναι το Microsoft Teams και γιατί να το χρησιμοποιώ;

Το Microsoft Teams είναι μια εφαρμογή συνεργασίας που βοηθά την ομάδα σας να παραμένει οργανωμένη και συνδεδεμένη - όλοι σε ένα μέρος. Μπορείτε να δημιουργήσετε τις δικές σας ομάδες, να ξεκινήσετε ομαδικές ή ιδιωτικές συνομιλίες, να κάνετε κοινή χρήση αρχείων, να ρυθμίσετε συσκέψεις, να πραγματοποιήσετε κλήσεις και πολλά άλλα. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στο θέμα Βίντεο: Καλώς ορίσατε στο Microsoft Teams.

Πώς θα λειτουργεί το Teams με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης;

Το Microsoft Teams υποστηρίζει τη χρήση προγραμμάτων ανάγνωσης οθόνης για όλες τις συνηθισμένες εργασίες που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα θέματα Βασικές εργασίες με χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Microsoft Teams και Υποστήριξη προσβασιμότητας για το Microsoft Teams.

Τι είναι μια ομάδα;

Μια ομάδα είναι ένα σύνολο χρηστών που έχουν πρόσβαση σε μια τοποθεσία ομάδας, κανάλια συζητήσεων, αρχεία και άλλους πόρους κοινής χρήσης. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στα θέματα Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη δημιουργία και την τροποποίηση ομάδων στο Microsoft Teams και Βίντεο: Επισκόπηση ομάδων και καναλιών.

Πώς μπορώ να αντιστοιχιστώ σε μια ομάδα;

Οι ομάδες μπορούν να είναι είτε δημόσιες είτε ιδιωτικές. Οποιοδήποτε άτομο στον οργανισμό σας μπορεί να συμμετάσχει σε μια δημόσια ομάδα. Για μια ιδιωτική ομάδα, τα νέα μέλη πρέπει να προστεθούν από έναν κάτοχο της ομάδας. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε σε μια ομάδα άτομα εκτός του οργανισμού σας ως επισκέπτες. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα θέματα Βασικές εργασίες με χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Microsoft Teams και Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη δημιουργία και την τροποποίηση ομάδων στο Microsoft Teams.

Τι είναι ένα κανάλι;

Τα κανάλια είναι περιοχές ομαδικής συνομιλίας που μπορείτε να δημιουργήσετε για τις ομάδες σας. Όταν δημιουργηθεί, κάθε ομάδα έχει ένα Γενικό κανάλι για ανακοινώσεις και περιεχόμενο για ολόκληρη την ομάδα. Μπορείτε, επίσης, να δημιουργήσετε ξεχωριστά κανάλια για διαφορετικά θέματα και να είστε ακόμη πιο οργανωμένοι και παραγωγικοί. Μπορείτε, επίσης, να ακολουθήσετε ένα κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για νέες δημοσιεύσεις, ώστε να μην χάνετε ποτέ σημαντικές ενημερώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στα θέματα Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη δημιουργία και την ακολούθηση καναλιού στο Microsoft Teams και Βίντεο: Επισκόπηση ομάδων και καναλιών.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των καναλιών ομάδας και των ιδιωτικών συνομιλιών;

Τα κανάλια ομάδας είναι ελεύθερα προσβάσιμα σε όλα τα μέλη μιας ομάδας, ενώ οι ιδιωτικές συνομιλίες είναι διαθέσιμες μόνο για τους χρήστες που προσκαλούνται να συμμετάσχουν σε αυτά. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στο θέμα Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για συνομιλία στο Microsoft Teams.

Μπορώ να στείλω ιδιωτικά μηνύματα;

Ναι, μπορείτε. Εκτός από τα κανάλια ομάδας και τις συνομιλίες ομάδας, μπορείτε να ρυθμίσετε μια ιδιωτική συνομιλία με οποιονδήποτε χρήστη του Microsoft Teams. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στα θέματα Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για συνομιλία στο Microsoft Teams και Βίντεο: Έναρξη συνομιλιών και πραγματοποίηση κλήσεων.

Μπορώ να χρησιμοποιήσω το Teams για να πραγματοποιήσω κλήσεις;

Ναι, το Microsoft Teams υποστηρίζει την πραγματοποίηση κλήσεων βίντεο και ήχου. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στα θέματα Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την πραγματοποίηση και απάντηση κλήσεων στο Microsoft Teams και Βίντεο: Έναρξη συνομιλιών και πραγματοποίηση κλήσεων.

Μπορώ να αφήσω ή να λάβω μήνυμα φωνητικού ταχυδρομείου;

Ναι, μπορείτε να αφήσετε μήνυμα φωνητικού ταχυδρομείου για άλλους χρήστες, οι οποίοι μπορούν να το ακούσουν αργότερα. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στο θέμα Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για έλεγχο του φωνητικού ταχυδρομείου σας στο Microsoft Teams.

Πώς μπορώ να ρυθμίσω μια σύσκεψη;

Το Microsoft Teams μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προγραμματισμό συσκέψεων τόσο τοπικά όσο και σε ένα κανάλι ομάδας ή συνομιλία ομάδας. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στα θέματα Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για προγραμματισμό μιας σύσκεψης στο Microsoft Teams και Βίντεο: Διαχείριση συσκέψεων.

Μπορώ να χρησιμοποιώ σε εναλλαγή τους λογαριασμούς χρήστη μου διαφορετικών οργανισμών;

Ναι, μπορείτε. Εάν είστε κάτοχος ομάδας, μπορείτε να προσθέσετε τον άλλο λογαριασμό σας ως λογαριασμό επισκέπτη στην ομάδα. Εάν είστε μέλος ομάδας, ζητήστε από τον κάτοχο ομάδας να σας προσκαλέσει στην ομάδα ως επισκέπτη. Αφού προστεθείτε ως επισκέπτη στην ομάδα, μπορείτε να κάνετε γρήγορη εναλλαγή μεταξύ των λογαριασμών χρήστη από διαφορετικούς οργανισμούς. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στα θέματα Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη ρύθμιση και χρήση της πρόσβασης επισκέπτη στο Microsoft Teams.

Το ημερολόγιό μου στο Outlook συγχρονίζεται αυτόματα με το Teams;

Ναι, οποιεσδήποτε συσκέψεις ρυθμίσετε στο Outlook εμφανίζονται στην προβολή Συσκέψεις του Microsoft Teams ώστε να μπορείτε να διαχειρίζεστε όλα τα συμβάντα ημερολογίου σας σε ένα μέρος. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στο θέμα Βίντεο: Διαχείριση συσκέψεων.

Μπορώ να χρησιμοποιήσω το Teams μόνο σε ένα πρόγραμμα περιήγησης;

Εκτός από τη χρήση του Teams στο πρόγραμμα περιήγησής σας, έχουμε μια εφαρμογή υπολογιστή για Windows και Mac, καθώς και μια εφαρμογή των Windows 10 S. Στο τηλέφωνο Android ή στο iPhone σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή για κινητές συσκευές.

Για να κάνετε λήψη της εφαρμογής υπολογιστή για Windows ή Mac, ή της εφαρμογή για κινητές συσκευές σε iPhone ή Android, μεταβείτε στη διεύθυνση https://teams.microsoft.com/downloads. Σε μια συσκευή Windows 10 S, μεταβείτε στο Microsoft Store για να κάνετε λήψη του.

Ποια είναι τα υποστηριζόμενα προγράμματα περιήγησης;

Συνιστάται να χρησιμοποιείτε το Teams στο Chrome όταν χρησιμοποιείτε το JAWS ή το NVDA.

Μπορώ να εκτελέσω όλες τις εργασίες ως μέλος ομάδας ή πρέπει να είμαι κάτοχος ομάδας για να κάνω κάποιες από αυτές;

Ως μέλος ομάδας, μπορείτε να εκτελέσετε όλες τις βασικές εργασίες στο Microsoft Teams, όπως αποστολή και λήψη ιδιωτικών και ομαδικών μηνυμάτων, ρύθμιση και συμμετοχή σε ιδιωτικές συσκέψεις και συσκέψεις καναλιών, πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων ήχου και βίντεο, πραγματοποίηση και ακρόαση μηνυμάτων φωνητικού ταχυδρομείου, προσθήκη καναλιών σε μια ομάδα και εργασία με αρχεία.

Εκτός από τις εργασίες που μπορεί να κάνει ένα μέλος ομάδας, ως κάτοχος ομάδας μπορείτε να κάνετε τα εξής:

Πώς μπορώ να ξέρω αν είμαι μέλος ή κάτοχος της ομάδας;

Μπορείτε να το ελέγξετε στην καρτέλα Μέλη της ομάδας στο Microsoft Teams. Για οδηγίες, μεταβείτε στην ενότητα Ελέγξτε αν είστε κάτοχος ή μέλος ομάδας στο θέμα Βασικές εργασίες με χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Microsoft teams.

Μπορώ να στείλω ένα μήνυμα από το Teams σε ένα άτομο που χρησιμοποιεί το Skype για επιχειρήσεις;

Ναι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Teams για να συνομιλήσετε με ένα άτομο χρησιμοποιώντας το Skype για επιχειρήσεις. Σε περίπτωση που αυτό το άτομο έχει κάποια στιγμή χρησιμοποιήσει το Teams, τα μηνύματα θα σταλούν εκεί αντί στο Skype για επιχειρήσεις.

Κατά τη συνομιλία μεταξύ του Teams και του Skype για επιχειρήσεις, ορισμένες από τις δυνατότητες του Teams δεν θα είναι διαθέσιμες, όπως τα emoji και τα συνημμένα. Επίσης, το ιστορικό συνομιλιών σας δεν θα αποθηκευτεί, επομένως, εάν, για παράδειγμα, μεταβείτε σε μια άλλη πλατφόρμα, δεν θα έχετε πρόσβαση στα παλιά μηνύματά σας.

Μπορώ να στείλω μηνύματα της ομάδας σε άτομα στο Skype για επιχειρήσεις;

Δεν είναι δυνατή η αποστολή ομαδικών μηνυμάτων σε χρήστες του Skype για επιχειρήσεις από το Teams, αλλά οι χρήστες του Teams μπορούν να συμμετάσχουν σε μια ομαδική συνομιλία στο Skype για επιχειρήσεις.

Πώς μπορώ να ξέρω αν έχω συμπεριληφθεί σε μια συνομιλία;

Ο πιο γρήγορος τρόπος ελέγχου είναι να μεταβείτε στην τροφοδοσία δραστηριότητας στην προβολή Δραστηριότητα. Η τροφοδοσία σας παραθέτει τα στοιχεία όπου κάποιο άτομο έχει @αναφέρει εσάς, την ομάδα ή το κανάλι σας, έχει απαντήσει σε μια συνομιλία στην οποία συμμετέχετε ή έχει απαντήσει στο μήνυμά σας. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στο θέμα Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για έλεγχο της πρόσφατης δραστηριότητάς σας στο Microsoft Teams.

Πού μπορώ να βρω την πιο πρόσφατη δραστηριότητά μου στο Teams;

Ο πιο γρήγορος τρόπος ελέγχου είναι να επιλέξετε Η δραστηριότητά μου στην προβολή Δραστηριότητα. Για περισσότερες οδηγίες, μεταβείτε στο θέμα Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για έλεγχο της πρόσφατης δραστηριότητάς σας στο Microsoft Teams.

Τι είναι το T-Bot;

Προσφέρουμε μια βοήθεια bot που ονομάζεται T-Bot για να σας βοηθήσει με τυχόν ερωτήσεις που μπορεί να έχετε σχετικά με τη χρήση του Microsoft Teams. Απλώς πληκτρολογήστε μια ερώτηση ή μια φράση στη συνομιλία με το T-Bot και θα λάβετε μια άμεση απάντηση. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε, για παράδειγμα, "Πώς μπορώ να κάνω μια κλήση;" και το T-Bot θα σας απαντήσει με τις οδηγίες.

Μπορείτε να βρείτε το "T-Bot" στην ενότητα βοήθειας στην εφαρμογή σας:

  • Σε μια εφαρμογή υπολογιστή Windows ή Mac, μεταβείτε στο πεδίο αναζήτησης, πληκτρολογήστε /help και πατήστε το πλήκτρο Enter. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Tab για να μεταβείτε στις Δημοσιεύσεις και πληκτρολογήστε την ερώτηση ή τη φράση σας.

  • Σε iPhone, μεταβείτε στη διαδρομή Περισσότερα > Βοήθεια > Ρώτησε το T-Bot, μετακινηθείτε στο πλαίσιο σύνταξης μηνύματος και πληκτρολογήστε την ερώτηση ή τη φράση σας. Για να μετακινηθείτε, κάντε σάρωση προς τα δεξιά και, για να επιλέξετε ή να ανοίξετε, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

  • Σε ένα τηλέφωνο Android, μεταβείτε στο μενού επιλογών και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις > Βοήθεια > Ρώτησε το T-Bot. Μετακινηθείτε στο πλαίσιο σύνταξης μηνύματος και πληκτρολογήστε την ερώτηση ή τη φράση σας. Για να μετακινηθείτε, κάντε σάρωση προς τα δεξιά και, για να επιλέξετε ή να ανοίξετε, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

Για να βρείτε όλες τις οδηγίες μας ειδικά για άτομα που χρησιμοποιούν προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, μεταβείτε στην Υποστήριξη προσβασιμότητας για το Microsoft Teams.

Έχω τις ίδιες δυνατότητες με την εφαρμογή Teams στο κινητό μου τηλέφωνο;

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή του κινητού τηλεφώνου σας για τις ίδιες εργασίες που θα κάνατε και στην εφαρμογή υπολογιστή ή στην εφαρμογή Web Microsoft Teams, αλλά λόγω της μικρότερης οθόνης, μπορεί να βρείτε τα στοιχεία ελέγχου ή τα στοιχεία να τοποθετημένα σε άλλα σημεία. Για να ανακαλύψετε και να μάθετε πώς να περιηγείστε στην εφαρμογή σας, μεταβείτε στο θέμα Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και περιήγηση στο Microsoft Teams.

Πώς μπορώ να αποσυνδεθώ από το Teams;

Εξαρτάται από τη συσκευή που χρησιμοποιείτε. Στα Windows, Mac και στο Web, μεταβείτε στο κουμπί προφίλ, ανοίξτε το μενού και επιλέξτε "Έξοδος". Σε iPhone, μεταβείτε στο μενού Περισσότερα, επιλέξτε Ρυθμίσεις και Έξοδος. Σε ένα τηλέφωνο Android, ανοίξτε το μενού επιλογών και επιλέξτε Έξοδος. Για οδηγίες βήμα προς βήμα, μεταβείτε στην ενότητα Έξοδος από το Microsoft Teams στο θέμα Βασικές εργασίες με χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Microsoft teams.

Πού αλλού μπορώ να μάθω σχετικά με τις αλλαγές μεταξύ του Skype για επιχειρήσεις και του Teams;

Δείτε το άρθρο μας Μετάβαση στο Teams από το Skype για επιχειρήσεις για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις ομοιότητες και τις διαφορές ανάμεσα στο Skype για επιχειρήσεις και το Teams.

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×