Χρήση τύπων περιεχομένου για τη διαχείριση περιεχομένου σε μια τοποθεσία με συνέπεια

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Αυτό το άρθρο παρουσιάζει την έννοια της χρήσης τύπων περιεχομένου για τη διαχείριση του περιεχομένου σας.

Σημείωση: Για να δημιουργήσετε ή να διαχειριστείτε έναν τύπο περιεχομένου τοποθεσίας σε μια τοποθεσία, πρέπει να διαθέτετε τουλάχιστον τα δικαιώματα Σχεδίαση για αυτήν την τοποθεσία.

Σε αυτό το άρθρο

Τι είναι ένας τύπος περιεχομένου;

Χαρακτηριστικά των τύπων περιεχομένου

Τύπους περιεχομένου

Σχετικά με τη μεταβίβαση χαρακτηριστικών

Τρόπος περιεχομένου τύποι υποστηρίζουν τη Διαχείριση περιεχομένου

Τι είναι ένας τύπος περιεχομένου;

Στην πορεία ενός μόνο έργου, μια επιχείρηση ενδέχεται να παράγει πολλούς διαφορετικούς τύπους περιεχομένου, για παράδειγμα, προτάσεις, νομικές συμβάσεις, δηλώσεις εργασίας ή προδιαγραφές σχεδίασης προϊόντος. Μια επιχείρηση ενδέχεται να θέλει να συλλέγει και να διατηρεί διάφορους τύπους μετα-δεδομένων σχετικά με κάθε τύπο περιεχομένου. Τα μετα-δεδομένα ενδέχεται να περιλαμβάνουν τον αριθμό λογαριασμού, τον αριθμό έργου ή το διαχειριστή έργου, για παράδειγμα. Αν και τα έγγραφα ενδέχεται να είναι αποθηκευμένα μαζί, επειδή σχετίζονται όλα με ένα έργο, μπορούν να δημιουργούνται, να χρησιμοποιούνται, να θέτονται σε κοινή χρήση και να διατηρούνται με διάφορους τρόπους.

Οι τύποι περιεχομένου επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να οργανώνουν, να διαχειρίζονται και να χειρίζονται το περιεχόμενο με ομοιόμορφο τρόπο σε ολόκληρη τη συλλογή τοποθεσιών. Καθορίζοντας τύπους περιεχομένου για συγκεκριμένα είδη εγγράφων ή πληροφοριακών προϊόντων, μια επιχείρηση μπορεί να διασφαλίσει ότι η διαχείριση του περιεχομένου θα γίνεται με ομοιόμορφο τρόπο. Οι τύποι περιεχομένου μπορούν να θεωρηθούν ως πρότυπα που εφαρμόζετε σε μια λίστα ή βιβλιοθήκη και μπορείτε να εφαρμόσετε πολλά πρότυπα σε μια λίστα ή βιβλιοθήκη, ώστε να περιλαμβάνουν πολλούς τύπους στοιχείων ή εγγράφων.

Αρχή της σελίδας

Χαρακτηριστικά των τύπων περιεχομένου

Οι τύποι περιεχομένου μπορούν να καθοριστούν για έγγραφα, στοιχεία λίστας ή φακέλους. Κάθε τύπος περιεχομένου μπορεί να καθορίζει:

  • Τις στήλες (μετα-δεδομένα) που θέλετε να αναθέσετε σε στοιχεία αυτού του τύπου.

  • Το πρότυπο εγγράφου που θέλετε να εφαρμόσετε σε νέα στοιχεία (διαθέσιμο μόνο για τύπους περιεχομένου εγγράφου).

  • Προσαρμοσμένες φόρμες για "Δημιουργία","Επεξεργασία" και "Εμφάνιση".

  • Οι ροές εργασιών για στοιχεία του τύπου περιεχομένου.

  • Προσαρμοσμένες λύσεις ή δυνατότητες.

Είδη τύπων περιεχομένου

Υπάρχουν δύο είδη τύπων περιεχομένου που μπορείτε να δημιουργήσετε ή να χρησιμοποιήσετε ανάλογα με το εάν θέλετε να τους χρησιμοποιήσετε σε λίστες και βιβλιοθήκες σε πολλές τοποθεσίες μιας συλλογής τοποθεσιών ή σε μια συγκεκριμένη λίστα ή βιβλιοθήκη σε μία μόνο τοποθεσία.

Επιλογή τύπων περιεχομένου τοποθεσίας από το παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις τοποθεσίας

  • Περιεχόμενο τοποθεσίας τύποιΠρώτα ορίζονται τύπων περιεχομένου για μια τοποθεσία στη συλλογή τύπων περιεχομένου τοποθεσίας. Τύποι περιεχομένου που ορίζονται σε επίπεδο τοποθεσίας ονομάζονται τύποι περιεχομένου τοποθεσίας. Τύποι περιεχομένου τοποθεσίας είναι διαθέσιμες για χρήση σε τυχόν δευτερεύουσες τοποθεσίες της τοποθεσίας για την οποία έχουν καθοριστεί. Για παράδειγμα, εάν έχει οριστεί έναν τύπο περιεχομένου τοποθεσίας για την τοποθεσία ανώτατου επιπέδου μιας συλλογής τοποθεσιών, αυτό θα είναι διαθέσιμο για χρήση σε λίστες και βιβλιοθήκες σε όλες τις τοποθεσίες σε αυτήν τη συλλογή τοποθεσιών.

  • Τύποι περιεχομένου λίστας Τύποι περιεχομένου τοποθεσίας μπορεί να προστεθεί ξεχωριστά σε λίστες ή βιβλιοθήκες και να προσαρμοστούν για χρήση σε αυτές τις λίστες ή βιβλιοθήκες. Όταν προστίθεται έναν τύπο περιεχομένου τοποθεσίας σε μια λίστα ή βιβλιοθήκη, ονομάζεται έναν τύπο περιεχομένου λίστας. Τύποι περιεχομένου λίστας είναι θυγατρικά στοιχεία από τους τύπους περιεχομένου τοποθεσίας από το οποίο δημιουργήθηκε. Τύποι περιεχομένου λίστας να κάνετε τις λίστες και βιβλιοθήκες εγγράφων πιο ευέλικτη, επειδή μία μόνο λίστα ή βιβλιοθήκη μπορεί να περιέχει πολλούς τύπους στοιχείων ή τύπους εγγράφων, κάθε μία από τις οποίες μπορεί να έχει μοναδικά μετα-δεδομένα, πολιτικές ή συμπεριφορές. Με τη σειρά για μια λίστα ή βιβλιοθήκη να περιέχει πολλούς τύπους στοιχείων ή εγγράφων, πρέπει να ρυθμίσετε τη λίστα ή τη βιβλιοθήκη για να επιτρέψετε σε πολλούς τύπους περιεχομένου. Η εντολή Δημιουργία στη συγκεκριμένη λίστα ή βιβλιοθήκη, στη συνέχεια, παραθέτει τους τύπους που είναι διαθέσιμες για τη συγκεκριμένη λίστα ή βιβλιοθήκη.

Αρχή της σελίδας

Πληροφορίες για τη μεταβίβαση χαρακτηριστικού

Ποτέ δεν δημιουργείτε τύπους περιεχομένου από το μηδέν. Αντίθετα, σας παρέχεται ένα προεπιλεγμένο σύνολο τύπων περιεχομένου, τους οποίους μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως έχουν ή να τους προσαρμόσετε. Οι τύποι περιεχομένου οργανώνονται σε ιεραρχία ώστε να επιτρέπουν σε έναν τύπο περιεχομένου να μεταβιβάζει τα χαρακτηριστικά του από κάποιον άλλο. Αυτή η δομή σας επιτρέπει να χειριστείτε ολόκληρες κατηγορίες εγγράφων με συνέπεια σε ολόκληρη την εταιρεία. Οι πίνακες που ακολουθούν περιγράφουν κάθε τύπο περιεχομένου βάσης και τη σχετική του ομάδα καθώς και το γονικό τύπο περιεχομένου.

Τύπος περιεχομένου

Περιγραφή

Τύπος γονικού περιεχομένου

Σύστημα

Όλοι οι τύποι περιεχομένου μεταβιβάζουν στοιχεία από τον τύπο περιεχομένου συστήματος. Αυτός ο τύπος περιεχομένου είναι σφραγισμένος και δεν είναι δυνατή η επεξεργασία του.

Ομάδα: Τύποι περιεχομένου εγγράφου

Τύπος περιεχομένου

Περιγραφή

Τύπος γονικού περιεχομένου

Έγγραφο

Δημιουργία ενός εγγράφου.

Είδος

Στυλ XLS

Δημιουργία στυλ XSL.

Έγγραφο

Εικόνα

Αποστολή εικόνας ή φωτογραφίας.

Έγγραφο

Κύρια σελίδα

Δημιουργία κύριας σελίδας.

Έγγραφο

Βασική σελίδα

Δημιουργία βασικής σελίδας.

Έγγραφο

Σελίδα Τμήματος Web

Δημιουργία σελίδας Τμήματος Web.

Έγγραφο

Φόρμα

Δημιουργία μιας φόρμας που μπορεί να συμπληρωθεί.

Έγγραφο

Σύνδεση με ένα έγγραφο

Δημιουργία σύνδεσης με έγγραφο σε διαφορετική θέση.

Έγγραφο

Στήλες Dublin Core

Χρησιμοποιείται για το σύνολο στοιχείο μετα-δεδομένων Dublin Core. Στήλες Dublin Core είναι ορισμούς κλάδο τυπική μετα-δεδομένων για τα έγγραφα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Πρωτοβουλία μετα-δεδομένων Dublin Core.

Έγγραφο

Ομάδα: Τύποι περιεχομένου λίστας

Τύποι περιεχομένου

Περιγραφή

Τύπος γονικού περιεχομένου

Συμβάν

Δημιουργία νέας σύσκεψης, προθεσμίας ή άλλου συμβάντος.

Είδος

Χρονοδιάγραμμα+Πόρος

Χρονοδιάγραμμα και δέσμευση πόρου.

Συμβάν

Δεσμεύσεις

Δέσμευση πόρου, όπως μια αίθουσα σύσκεψης.

Είδος

Χρονοδιάγραμμα

Δημιουργία νέας συνάντησης.

Είδος

Θέμα

Παρακολούθηση θέματος ή προβλήματος.

Είδος

Σχόλιο

Δημιουργία νέου σχολίου ιστολογίου.

Είδος

Είδος

Δημιουργία νέου στοιχείου λίστας.

Σύστημα

Επαφή Ανατολικής Ασίας

Αποθήκευση πληροφοριών για μια επαγγελματική ή προσωπική επαφή.

Είδος

Επαφή

Αποθήκευση πληροφοριών για μια επαγγελματική ή προσωπική επαφή.

Είδος

Μήνυμα

Δημιουργία νέου μηνύματος.

Είδος

Εργασία

Παρακολούθηση μιας εργασίας που πρέπει να ολοκληρωθεί από εσάς ή την ομάδα σας.

Είδος

Καταχώρηση

Δημιουργία νέας καταχώρησης ιστολογίου.

Είδος

Ανακοίνωση

Δημιουργία νέου στοιχείου είδησης, κατάστασης ή άλλης σύντομης πληροφορίας.

Είδος

Σύνδεση

Δημιουργία νέας σύνδεσης με ιστοσελίδα ή άλλον πόρο.

Είδος

Ομάδα: Τύποι περιεχομένου ομαδικής εργασίας

Τύπος περιεχομένου

Περιγραφή

Τύπος γονικού περιεχομένου

Κυκλοφορία

Προσθήκη κυκλοφορίας.

Είδος

Αργία

Προσθήκη νέας αργίας.

Είδος

Λέξη

Προσθήκη νέας λέξης στη λίστα.

Είδος

Επίσημη ειδοποίηση

Προσθήκη νέας επίσημης ειδοποίησης.

Είδος

Υπόμνημα τηλεφωνικής κλήσης

Προσθήκη νέου υπομνήματος τηλεφωνικής κλήσης.

Είδος

Πόρος

Προσθήκη νέου πόρου.

Είδος

Ομάδα πόρων

Προσθήκη νέας ομάδας πόρων.

Είδος

Κάρτα χρόνου

Προσθήκη νέων δεδομένων κάρτας χρόνου.

Είδος

Χρήστες

Προσθήκη νέων χρηστών στη λίστα.

Είδος

Ειδοποίησης ""Τι νέο υπάρχει"

Προσθήκη νέας ειδοποίησης ""Τι νέο υπάρχει"

Είδος

Ομάδα: Τύποι περιεχομένου φακέλου

Τύπος περιεχομένου

Περιγραφή

Τύπος γονικού περιεχομένου

Συζήτηση

Δημιουργία νέου θέματος συζήτησης.

Φάκελος

Φάκελος

Δημιουργία νέου φακέλου.

Είδος

Εργασία σύνοψης

Ομαδοποίηση και περιγραφή σχετικών εργασιών που πρέπει να ολοκληρωθούν από εσάς ή την ομάδα σας.

Φάκελος

Όταν καθορίζετε για μια τοποθεσία έναν καινούργιο προσαρμοσμένο τύπο περιεχομένου τοποθεσίας στη συλλογή τύπων περιεχομένου τοποθεσίας, ξεκινάτε με αφετηρία την επιλογή ενός υπάρχοντος γονικού τύπου περιεχομένου τοποθεσίας στη συλλογή τύπων περιεχομένου τοποθεσίας. Στον καινούργιο τύπο περιεχομένου τοποθεσίας που δημιουργείτε μεταβιβάζονται όλα τα χαρακτηριστικά του γονικού τύπου περιεχομένου τοποθεσίας, όπως είναι το πρότυπο εγγράφων, η ρύθμιση μόνο για ανάγνωση, οι ροές εργασίας και οι στήλες. Αφού δημιουργήσετε αυτόν τον καινούργιο τύπο περιεχομένου τοποθεσίας, μπορείτε να κάνετε αλλαγές σε οποιαδήποτε από αυτά τα χαρακτηριστικά.

Το διάγραμμα που ακολουθεί βοηθάει στην παρουσίαση του τρόπου με τον οποίο οι τύποι περιεχομένου μεταβιβάζουν χαρακτηριστικά από τους γονικούς τύπους περιεχομένου.

Μεταβίβαση τύπου περιεχομένου

1. Αυτός ο τύπος περιεχομένου τοποθεσίας προέρχεται από τον τύπο περιεχομένου συστήματος.

2. Αυτοί οι τύποι περιεχομένου τοποθεσίας βασίζονται στον τύπο περιεχομένου εγγράφου. Οποιεσδήποτε αλλαγές πραγματοποιείτε σε αυτούς τους τύπους περιεχομένου δεν θα επηρεάσουν τον τύπο γονικού περιεχομένου (Έγγραφο).

3. Αυτός ο τύπος περιεχομένου τοποθεσίας βασίζεται στον τύπο περιεχομένου σχεδίου έργου. Οποιεσδήποτε αλλαγές πραγματοποιείτε σε αυτόν τον τύπο περιεχομένου δεν θα επηρεάσουν τον τύπο γονικού περιεχομένου του (Σχέδιο έργου).

4. Αυτοί οι τύποι περιεχομένου λίστας βασίζονται στους τύπους περιεχομένου έργου X και φύλλου έγκρισης. Οποιεσδήποτε αλλαγές πραγματοποιείτε σε έναν τύπο περιεχομένου λίστας εφαρμόζονται μόνο στην παρουσία του συγκεκριμένου τύπου περιεχομένου που έχει προστεθεί στη λίστα ή στη βιβλιοθήκη.

Εάν προσαρμόσετε ένα θυγατρικό τύπο με χαρακτηριστικά που δεν διαθέτει ο γονικός, όπως πρόσθετες στήλες, αυτές οι προσαρμογές δεν εγγράφονται στο γονικό τύπο. Με άλλα λόγια, οι αλλαγές σε χαρακτηριστικά που έχουν μεταβιβαστεί μπορούν να είναι σε επικάλυψη προς τα κάτω-από γονικό σε θυγατρικό τύπο, αλλά ποτέ αντίστροφα.

Οι ίδιοι κανόνες ισχύουν κατά τη δημιουργία ενός τύπου περιεχομένου λίστας. Για παράδειγμα, εάν προσαρμόσετε έναν τύπο λίστας με χαρακτηριστικά που δεν διαθέτει ο γονικός τύπος, όπως πρόσθετες στήλες, αυτές οι προσαρμογές δεν θα επηρεάσουν το γονικό τύπο. Επίσης, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να προσαρμόσετε έναν τύπο λίστας μόνο για τη λίστα ή τη βιβλιοθήκη για τις οποίες έχουν προστεθεί και ότι όταν αλλάζετε τα χαρακτηριστικά στο γονικό τύπο, οι αλλαγές που πραγματοποιείτε μπορούν να αντικαταστήσουν τα χαρακτηριστικά στο θυγατρικό τύπο λίστας.

Αρχή της σελίδας

Τρόπος υποστήριξης της διαχείρισης περιεχομένου από τους τύπους περιεχομένου

Καθορίζοντας τύπους περιεχομένου τοποθεσίας, μπορείτε να διασφαλίζετε ότι γίνεται ομοιόμορφη διαχείριση ολόκληρων των κατηγοριών εγγράφων στην επιχείρησή σας. Για παράδειγμα, όλα τα έγγραφα παράδοσης σε πελάτες ενδέχεται να απαιτούν σε μια επιχείρηση ένα συγκεκριμένο σύνολο μετα-δεδομένων, όπως είναι αριθμός λογαριασμού, αριθμός έργου και υπεύθυνος έργου. Μπορείτε να διασφαλίσετε ότι οι αριθμοί λογαριασμού και έργων της επιχείρησής σας σχετίζονται με όλα τα έγγραφα παράδοσης σε πελάτες, δημιουργώντας έναν τύπο περιεχομένου τοποθεσίας "Παραδοτέα πελατών", ο οποίος να διαθέτει απαιτούμενες στήλες για αυτά τα στοιχεία μετα-δεδομένων.

Ως παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο οι τύποι περιεχομένου μπορούν να συμβάλουν στη διαχείριση του περιεχομένου σας, η εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζει το νέο τύπο περιεχομένου "Παραδοτέα πελατών" ως διαθέσιμη επιλογή κατά τη δημιουργία ενός νέου εγγράφου στη βιβλιοθήκη εγγράφων "Παραδοτέα πελατών".

Νέος τύπος περιεχομένου

Όλοι οι τύποι εγγράφων παράδοσης σε πελάτες της συλλογής τοποθεσιών, οι οποίοι λαμβάνουν χαρακτηριστικά από αυτόν τον τύπο περιεχομένου τοποθεσίας, απαιτούν στη συνέχεια από τους χρήστες να καθορίζουν πληροφορίες σχετικά με αυτές τις στήλες. Εάν χρειάζεται να παρακολουθείτε πρόσθετα μετα-δεδομένα που σχετίζονται με αυτά τα έγγραφα παράδοσης σε πελάτες, μπορείτε να προσθέσετε άλλη μία απαιτούμενη στήλη στον τύπο περιεχομένου "Παραδοτέα πελατών". Κατόπιν μπορείτε να ενημερώνετε όλους τους θυγατρικούς τύπους περιεχομένου λίστας που λαμβάνουν χαρακτηριστικά από αυτόν τον τύπο περιεχομένου τοποθεσίας, προσθέτοντας τη νέα στήλη σε όλα τα έγγραφα παράδοσης σε πελάτες.

Η εφαρμογή συνεπών μετα-δεδομένων σε πολλές βιβλιοθήκες εγγράφων είναι μόνο ένα από τα οφέλη της χρήσης τύπων περιεχομένου για τη διαχείριση του περιεχομένου σας. Οι τύποι περιεχομένου σας επιτρέπουν να συσχετίσετε τις ίδιες δυνατότητες ή τα χαρακτηριστικά με περιεχόμενο σε όλη την τοποθεσία.

Εάν έχετε μια λίστα ή βιβλιοθήκη που είναι ρυθμισμένη να επιτρέπει πολλούς τύπους περιεχομένου, μπορείτε να προσθέσετε τύπους περιεχομένου σε αυτήν τη λίστα ή βιβλιοθήκη από την ομάδα των τύπων περιεχομένου τοποθεσίας που είναι διαθέσιμοι για την τοποθεσία σας. Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα των τύπων περιεχομένου για λίστες και βιβλιοθήκες είναι ότι επιτρέπουν σε μια μεμονωμένη λίστα ή βιβλιοθήκη να περιέχει πολλούς τύπους στοιχείων και εγγράφων, καθένας από τους οποίους ενδέχεται να έχει μοναδικά μετα-δεδομένα, πολιτικές ή συμπεριφορές.

Αρχή της σελίδας

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×