Χρήση φίλτρων και αναλυτών για εστίαση σε συγκεκριμένες πληροφορίες

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Με τη χρήση ενός φίλτρου, μπορείτε να τροποποιήσετε την προβολή των δεδομένων σε έναν πίνακα εργαλείων ή αναφορά. Τα φίλτρα και οι αναλυτές είναι στοιχεία ελέγχου που σας δίνουν τη δυνατότητα να εστιάσετε στα δεδομένα που σας ενδιαφέρουν περισσότερο. Για παράδειγμα, ένα φίλτρο χρόνου σάς δίνει τη δυνατότητα να δείτε πληροφορίες για μια συγκεκριμένη μονάδα χρόνου.

Σε αυτό το άρθρο

Φίλτρα πίνακα εργαλείων

Φίλτρα αναφοράς

Χρήση του φίλτρου 10 πρώτων για την απομόνωση συγκεκριμένων πληροφοριών

Χρησιμοποιήστε φίλτρα τιμών για τον εντοπισμό πληροφοριών

Φιλτράρισμα κενών στοιχείων σε ένα αναλυτικό γράφημα ή πλέγμα PerformancePoint

Απαλοιφή φίλτρου σε μια αναλυτική αναφορά PerformancePoint

Φίλτρα πίνακα εργαλείων

Ένα φίλτρο που εφαρμόζεται σε μια σελίδα πίνακα εργαλείων βρίσκεται συνήθως κοντά στο επάνω μέρος της σελίδας. Τα συνήθη φίλτρα που ίσως δείτε περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα φίλτρα Γεωγραφία, Προϊόντα, Χρόνος κ.ο.κ. Μπορούν να εφαρμοστούν μόνο σε μία αναφορά του πίνακα εργαλείων ή σε πολλές ή σε όλες τις αναφορές μιας σελίδας του πίνακα εργαλείων. Εάν ο πίνακας έχει περισσότερες από μία σελίδες, ένα φίλτρο μπορεί να εφαρμόζεται και σε άλλες σελίδες.

Όταν επιλέγετε ένα στοιχείο σε ένα φίλτρο πίνακα εργαλείων, παρακολουθήστε τον πίνακα εργαλείων για να δείτε ποιες αναφορές ενημερώνονται. Αναγνωρίζοντας τις αναφορές που ενημερώνονται, μπορείτε να αναγνωρίσετε εκείνες που είναι συνδεδεμένες με το φίλτρο. Εάν δεν αλλάξουν, δεν είναι συνδεδεμένες με το φίλτρο.

Ορισμένοι πίνακες εργαλείων διαθέτουν δύο ή περισσότερα φίλτρα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μπορείτε να φιλτράρετε με βάση μία μόνο διάσταση, όπως "Χρόνος" ή "Γεωγραφία" ή με βάση και τις δύο διαστάσεις. Επιπλέον, ορισμένα φίλτρα εφαρμόζονται σε περισσότερες από μία σελίδες ενός πίνακα εργαλείων. Για να βρείτε αν ισχύει κάτι τέτοιο, μπορείτε να πειραματιστείτε αλλάζοντας ένα φίλτρο σε μία σελίδα και παρακολουθώντας αν το ίδιο φίλτρο, σε διαφορετική σελίδα, ενημερώνεται κατά τον ίδιο τρόπο.

Φίλτρα αναφοράς

Τα φίλτρα που περιγράφηκαν προηγουμένως σε αυτό το άρθρο είναι φίλτρα που εφαρμόζονται σε μία ή περισσότερες αναφορές σε μια σελίδα πίνακα εργαλείων ή ακόμη και σε περισσότερες σελίδες πίνακα εργαλείων. Ωστόσο, ορισμένα φίλτρα εφαρμόζονται μόνο σε επιμέρους γραφήματα ή πλέγματα ενός πίνακα εργαλείων. Παραδείγματα αυτών των φίλτρων είναι μεταξύ άλλων, τα φίλτρα πρώτων 10 και τα φίλτρα τιμών. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά τα φίλτρα κάνοντας δεξί κλικ σε μια αναφορά, σε μια γραμμή ή σε ένα σημείο δεδομένων μέσα σε μια αναφορά.

Χρήση του φίλτρου 10 πρώτων για την απομόνωση συγκεκριμένων πληροφοριών

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα φίλτρο 10 πρώτων για να περιορίσετε την προβολή μόνο στα άνω ή κάτω σύνολα αποτελεσμάτων που περιέχονται σε ένα αναλυτικό γράφημα ή πλέγμα. Μολονότι το όνομα του φίλτρου είναι "Πρώτα10", στην πράξη μπορείτε να επιλέξετε οποιονδήποτε αριθμό "πρώτων" στοιχείων για προβολή αλλά και να επιλέξετε έναν συγκεκριμένο αριθμό "τελευταίων" στοιχείων.

Για να χρησιμοποιήσετε το φίλτρο Πρώτα 10 για να περιορίσετε την προβολή σε έναν συγκεκριμένο αριθμό στοιχείων

 1. Κάντε δεξί κλικ σε μια αναφορά, επιλέξτε Φίλτρο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Πρώτα 10.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Φίλτρο πρώτων 10, επιλέξτε Αρχή ή Τέλος, καθορίστε έναν αριθμό στο αριθμητικό πεδίο και στη συνέχεια επιλέξτε Πλήθος, Ποσοστό ή Άθροισμα.

 3. Επιλέξετε το κατάλληλο στοιχείο στο αναπτυσσόμενο πλαίσιο κατά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Αρχή της σελίδας

Χρήση των φίλτρων τιμών για τον εντοπισμό πληροφοριών

Τα φίλτρα τιμών είναι ένας άλλος τύπος φίλτρου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το φίλτρο για να εμφανίσετε μόνο τα δεδομένα που ικανοποιούν τα κριτήρια που θέτετε.

Για να χρησιμοποιήσετε φίλτρα τιμών,

 1. Κάντε δεξί κλικ σε μια αναφορά, επιλέξτε Φίλτρο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Φίλτρα τιμών.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Φίλτρο τιμών, καθορίστε τα κριτήρια που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.

Σημαντικό:  Όταν χρησιμοποιείτε το παράθυρο διαλόγου Φίλτρα τιμών, μην καταχωρήσετε έναν αριθμό που υπερβαίνει τους 28 χαρακτήρες, περιλαμβάνει το σύμβολο μείον, κόμματα ή τελείες. Διαφορετικά, ίσως εμφανιστεί μήνυμα σφάλματος.

Αρχή της σελίδας

Φιλτράρισμα κενών στοιχείων σε ένα αναλυτικό γράφημα ή πλέγμα PerformancePoint

Ο αποκλεισμός των κενών στοιχείων με φιλτράρισμα είναι χρήσιμος για να διατηρήσετε την εστίαση ενός αναλυτικού γραφήματος ή πλέγματος στις σχετικές πληροφορίες.

Για να φιλτράρετε τις κενές σειρές ή γραμμές σε ένα γράφημα ή πλέγμα

 1. Κάντε δεξί κλικ στην αναφορά.

 2. Επιλέξτε Φίλτρο.

 3. Επιλέξτε Κενές σειρές ή Κενές γραμμές.

Για να φιλτράρετε τα κενά στοιχεία ή στήλες κάτω άξονα σε ένα γράφημα ή πλέγμα

 1. Κάντε δεξί κλικ στην αναφορά.

 2. Επιλέξτε Φίλτρο.

 3. Επιλέξτε Φιλτράρισμα κενών στοιχείων άξονα ή Φιλτράρισμα κενών στηλών.

Συμβουλή:  Εάν ανοίξετε ένα αναλυτικό γράφημα PerformancePoint σε επιμέρους παράθυρο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα εικονίδια φίλτρου στο επάνω μέρος της αναφοράς σας για να επιτύχετε το ίδιο αποτέλεσμα.

Αρχή της σελίδας

Απαλοιφή φίλτρου σε μια αναλυτική αναφορά PerformancePoint

Μπορείτε να απαλείψετε ένα φίλτρο από ένα αναλυτικό γράφημα ή πλέγμα PerformancePoint κάνοντας ένα από τα παρακάτω:

 • Χρησιμοποιήστε το μενού Τμήματος Web και επιλέξτε Επαναφορά προβολής ή

 • κάντε δεξί κλικ στη φιλτραρισμένη αναφορά, επιλέξτε Φίλτρο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Απαλοιφή φίλτρου.

Σημαντικό: Όταν εφαρμόζετε ένα φίλτρο πρώτων 10 ή ένα φίλτρο τιμών σε μια αναφορά ή έναν πίνακα βαθμολογίας, το φίλτρο εφαρμόζεται στο υψηλότερο επίπεδο στην ιεραρχία διαστάσεων. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι ένα αναλυτικό γράφημα εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με τα ποσά πωλήσεων σε διαφορετικές πόλεις και που βρίσκονται σε διάφορες περιοχές/χώρες αυτές τις πόλεις. Ας υποθέσουμε ότι περαιτέρω ότι στη βάση δεδομένων που χρησιμοποιείται από την αναφορά, διάσταση Geography έχει μια ιεραρχική δομή που μοιάζει με το ακόλουθο: χώρας/περιοχής > Νομός ή επαρχία > πόλη. Όταν εφαρμόζετε ένα φίλτρο πρώτων 10 ή ένα φίλτρο τιμής σε αναλυτικό γράφημα, τα αποτελέσματα θα περιλαμβάνουν τις πόλεις που ικανοποιούν τα κριτήρια που καθορίζετε, σε όλες τις περιοχές/χώρες.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×