Χώροι αποθήκευσης στα Windows 10

Οι Χώροι αποθήκευσης συμβάλλουν στην προστασία των δεδομένων σας από αποτυχίες της μονάδας δίσκου και επεκτείνουν το χώρο αποθήκευσης με την πάροδο του χρόνου, καθώς προσθέτετε μονάδες δίσκου στον υπολογιστή σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους Χώρους αποθήκευσης, για να ομαδοποιήσετε δύο ή περισσότερες μονάδες δίσκου μαζί σε έναν συγκεντρωτικό χώρο αποθήκευσης και, στη συνέχεια, να χρησιμοποιήστε τη χωρητικότητα από τον συγκεκριμένο χώρο συγκέντρωσης για τη δημιουργία εικονικών μονάδων δίσκου που ονομάζονται χώροι αποθήκευσης. Αυτοί οι χώροι αποθήκευσης αποθηκεύουν συνήθως δύο αντίγραφα των δεδομένων σας, ώστε αν αποτύχει μία από τις μονάδες δίσκου σας, να έχετε ακόμα ένα άθικτο αντίγραφο των δεδομένων σας. Αν η χωρητικότητα έχει αρχίσει να εξαντλείται, απλώς προσθέστε περισσότερες μονάδες δίσκου στον συγκεντρωτικό χώρο αποθήκευσης.

Χρειάζεστε τουλάχιστον δύο επιπλέον μονάδες δίσκου (εκτός από τη μονάδα στην οποία είναι εγκατεστημένα τα Windows). Αυτές οι μονάδες μπορεί να είναι εσωτερικοί ή εξωτερικοί σκληροί δίσκοι ή και μονάδες δίσκου σταθερής κατάστασης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορους τύπους μονάδων δίσκου με τους χώρους αποθήκευσης, όπως μονάδες USB, SATA και SAS.

 1. Προσθέστε ή συνδέστε τις μονάδες δίσκου που θέλετε να ομαδοποιήσετε, με τους Χώρους αποθήκευσης.

 2. Μεταβείτε στη γραμμή εργασιών, πληκτρολογήστε Χώροι αποθήκευσης στο πλαίσιο αναζήτησης και επιλέξτε Χώροι αποθήκευσης από τη λίστα των αποτελεσμάτων αναζήτησης.

 3. Επιλέξτε Δημιουργία νέου συγκεντρωτικού χώρου αποθήκευσης και χώρου αποθήκευσης.

 4. Επιλέξτε τις μονάδες δίσκου που θέλετε να προσθέσετε στον νέο χώρο αποθήκευσης και μετά επιλέξτε Δημιουργία συγκεντρωτικού χώρου.

 5. Δώστε στη μονάδα δίσκου ένα όνομα ή γράμμα και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια διάταξη. Οι επιλογές Αμφίδρομος κατοπτρισμός, Τριμερής κατοπτρισμός και Ισοτιμία μπορούν να συμβάλουν στην προστασία των αρχείων στο χώρο αποθήκευσης σε περίπτωση αποτυχίας της μονάδας δίσκου.

 6. Καταχωρήστε το μέγιστο μέγεθος του χώρου αποθήκευσης και επιλέξτε Δημιουργία χώρου αποθήκευσης.

 • Οι Απλοί χώροι έχουν σχεδιαστεί για αυξημένη απόδοση, αλλά δεν προστατεύουν τα αρχεία σας από αποτυχίες της μονάδας δίσκου. Είναι καταλληλότερες για προσωρινά δεδομένα (όπως αρχεία απόδοσης βίντεο), προσχέδια του εργαλείου επεξεργασίας εικόνων και ενδιάμεσα αρχεία αντικειμένων μεταγλώττισης. Για τους απλούς χώρους απαιτούνται τουλάχιστον δύο μονάδες δίσκου ώστε να είναι χρήσιμοι.

 • Οι Χώροι κατοπτρισμού έχουν σχεδιαστεί για αυξημένη απόδοση και προστατεύουν τα αρχεία σας από αποτυχίες της μονάδας δίσκου μέσω της διατήρησης πολλών αντιγράφων. Οι χώροι αμφίδρομου κατοπτρισμού δημιουργούν δύο αντίγραφα των αρχείων σας και μπορούν να αντιμετωπίσουν την αποτυχία μίας μονάδας δίσκου, ενώ με τους χώρους τριμερούς κατοπτρισμού μπορεί να αντιμετωπιστεί η αποτυχία δύο μονάδων δίσκου. Οι χώροι κατοπτρισμού είναι κατάλληλοι για την αποθήκευση μιας μεγάλης ποικιλίας δεδομένων, από γενικά κοινόχρηστα αρχεία έως βιβλιοθήκες VHD. Κατά τη διαμόρφωση ενός χώρου αποθήκευσης κατοπτρισμού με το σύστημα αρχείων Resilient File System (ReFS), τα Windows διατηρούν αυτόματα την ακεραιότητα των δεδομένων σας, προστατεύοντας ακόμη περισσότερο τα αρχεία σας από τυχόν αποτυχίες της μονάδας δίσκου. Για τους χώρους αποθήκευσης αμφίδρομου κατοπτρισμού απαιτούνται τουλάχιστον δύο μονάδες δίσκου, ενώ για τους χώρους τριμερούς κατοπτρισμού απαιτούνται τουλάχιστον πέντε.

 • Οι Χώροι ισοτιμίας έχουν σχεδιαστεί για αποτελεσματική αποθήκευση και προστατεύουν τα αρχεία σας από αποτυχίες της μονάδας δίσκου μέσω της διατήρησης πολλών αντιγράφων. Οι χώροι αποθήκευσης ισοτιμίας είναι καταλληλότεροι για αρχειοθετημένα δεδομένα και ροές πολυμέσων, όπως μουσική και βίντεο. Για αυτή τη διάταξη χώρου αποθήκευσης απαιτούνται τουλάχιστον τρεις μονάδες δίσκου για την προστασία από αποτυχία μίας μονάδας δίσκου και τουλάχιστον επτά μονάδες για την προστασία από αποτυχία δύο μονάδων δίσκου.

Μετά την αναβάθμιση σε Windows 10, προτείνουμε να αναβαθμίσετε τους υπάρχοντες χώρους συγκέντρωσής σας. Με αναβαθμισμένο χώρο συγκέντρωσης, μπορείτε να βελτιστοποιήσετε τη χρήση των μονάδων δίσκου και να καταργείτε μονάδες δίσκου από χώρους συγκέντρωσης, χωρίς να επηρεάζεται η προστασία του χώρου συγκέντρωσης από αποτυχίες της μονάδων δίσκου.

 • Σημείωση

 • Οι αναβαθμισμένοι χώροι συγκέντρωσης δεν είναι συμβατοί με προηγούμενες εκδόσεις των Windows.


Όταν προσθέτετε νέες μονάδες δίσκου σε έναν υπάρχοντα χώρο συγκέντρωσης, είναι καλή ιδέα να βελτιστοποιήσετε τη χρήση των μονάδων δίσκου. Με αυτόν τον τρόπο μερικά από τα δεδομένα σας θα μετακινούνται στη μονάδα δίσκου που μόλις προσθέσατε, ώστε να αξιοποιείται όσο το δυνατόν καλύτερα η χωρητικότητα του χώρου συγκέντρωσης. Αυτό θα συμβαίνει από προεπιλογή, όταν προσθέτετε μια νέα μονάδα δίσκου σε έναν αναβαθμισμένο χώρο συγκέντρωσης στα Windows 10. Θα βλέπετε το πλαίσιο ελέγχου Βελτιστοποίηση για επέκταση των υπαρχόντων δεδομένων σε όλες τις μονάδες δίσκου επιλεγμένο κατά την προσθήκη της μονάδας δίσκου. Ωστόσο, αν καταργήσατε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου ή προσθέσατε μονάδες δίσκου πριν από την αναβάθμιση ενός χώρου συγκέντρωσης, θα χρειαστεί να βελτιστοποιήσετε με μη αυτόματο τρόπο τη χρήση των μονάδων δίσκου. Για να το κάνετε, πληκτρολογήστε Χώροι αποθήκευσης στο πλαίσιο αναζήτησης στη γραμμή εργασιών, επιλέξτε Χώροι αποθήκευσης από τη λίστα των αποτελεσμάτων αναζήτησης και μετά επιλέξτε Βελτιστοποίηση χρήσης μονάδων δίσκου.

Αν δημιουργήσατε ένα χώρο συγκέντρωσης στα Windows 10 ή κάνατε αναβάθμιση σε έναν υπάρχοντα χώρο συγκέντρωσης, θα έχετε τη δυνατότητα να καταργήσετε μια μονάδα δίσκου από αυτόν. Τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη συγκεκριμένη μονάδα δίσκου θα μετακινηθούν σε άλλες μονάδες στο χώρο συγκέντρωσης και θα είστε ελεύθεροι να χρησιμοποιήσετε αυτή τη μονάδα για κάτι άλλο.


 1. Μεταβείτε στη γραμμή εργασιών, πληκτρολογήστε Χώροι αποθήκευσης στο πλαίσιο αναζήτησης και επιλέξτε Χώροι αποθήκευσης από τη λίστα των αποτελεσμάτων αναζήτησης.

 2. Επιλέξτε Αλλαγή ρυθμίσεων> Φυσικές μονάδες δίσκου, για να δείτε όλες τις μονάδες δίσκου στο χώρο συγκέντρωσης.

 3. Βρείτε τη μονάδα δίσκου που θέλετε να καταργήσετε και επιλέξτε Προετοιμασία για κατάργηση> Προετοιμασία για κατάργηση. Αφήστε τον υπολογιστή σας στην πρίζα μέχρι η μονάδα δίσκου να είναι έτοιμη να καταργηθεί. Αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει αρκετές ώρες, ανάλογα με τον όγκο των δεδομένων που έχετε αποθηκεύσει εκεί.

 4. (Προαιρετικά) Για να επιταχύνετε την προετοιμασία της μονάδας δίσκου, εμποδίστε τον υπολογιστή να μεταβεί σε αναστολή λειτουργίας. Πληκτρολογήστε Λειτουργία και αναστολή λειτουργίας στο πλαίσιο αναζήτησης στη γραμμή εργασιών και επιλέξτε Ρυθμίσεις λειτουργίας και αναστολής λειτουργίας. Στην περιοχή Στην πρίζα, ο υπολογιστής μεταβαίνει σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας μετά από, επιλέξτε Ποτέ.

 5. Όταν η μονάδα δίσκου αναφέρεται ως Έτοιμη για κατάργηση, επιλέξτε Κατάργηση > Κατάργηση μονάδας δίσκου. Τώρα, μπορείτε να αποσυνδέσετε τη μονάδα δίσκου από τον υπολογιστή σας.

 • Σημείωση

 • Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά την προσπάθεια προετοιμασίας της μονάδας δίσκου για κατάργηση, αυτό μπορεί να συμβαίνει επειδή δεν έχετε αρκετό ελεύθερο χώρο στο χώρο συγκέντρωσης, για να αποθηκεύσετε όλα τα δεδομένα από τη μονάδα δίσκου που θέλετε να καταργήσετε. Προσπαθήστε να προσθέσετε μια νέα μονάδα δίσκου στο χώρο συγκέντρωσης η οποία έχει το ίδιο μέγεθος με τη μονάδα δίσκου που σκοπεύετε να καταργήσετε και δοκιμάστε ξανά.

Παραμείνετε ένα βήμα μπροστά με το Microsoft 365

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×